Меню

Поділитись

(науковий керівник – Ткаченко Ф.К., д-р техн. наук, проф.)

Мета роботи – розвиток наукових принципів легування сплавів для забезпечення високої стійкості до ударно-абразивно-корозійного зношування з наступною розробкою нових функціональних металевих матеріалів, призначених для використання в умовах поєднання ударно-абразивного зношування з агресивною дією водяних корозійно-активних розчинів технологічного призначення. Показано, що вирішальний вплив на опір зносу справляє мікроструктурний фактор, а не хімічний склад сталі. Встановлено, що максимальну зносостійкість сталі забезпечує аустенітно-мартенситна структура з переважною долею (65 – 75%) залишкового аустеніту. Деформаційне мартенситне перетворення аустеніту при зношуванні підвищує зносостійкість сталей. Запропоновано хімічний склад нових функціональних економнолегованих сталей з підвищеним рівнем властивостей та режими їх термообробки. Сталі мають економне легування, тобто у їх хімічному складі відсутні Ni, Mo, W, а кількість хрому знижена у 12-20 разів у порівнянні з вітчизняними та зарубіжними аналогами – нержавіючими або зносостійкими сталями. Розроблені сталі за співвідношенням «ціна – зносостійкість» є набагато кращими у порівнянні з відомими корозійностійкими сплавами різних структурних класів. Співставлення ефективності використання доцільно виконувати із застосуванням статистичної функції «бажаності», яка являє собою інтегральний показник економічної ефективності використання матеріалу в різних корозійно-активних середовищах. Результати роботи мають практичну цінність для гірничо-металургійної та інших галузей промисловості.

Опубликовано