Меню

Поділитись

(науковий керівник – д-р техн. наук, проф. Суглобов В.В.)

Мета НДР – розвиток теорії синтезу стрілових систем портальних кранів, практичне використання якої дозволяє автоматизувати процес розрахунку і проектування кранів і на цій основі створювати портальні крани нового покоління з більш якісними технічними характеристиками, зниженими показниками енергоспоживання на10-12% та металомісткості на 7-9%. 90% вантажопідйомних кранів і машин України відпрацювали свій нормативний технічний ресурс і підлягають заміні. Згідно даних Міністерства транспорту України для заміни портальних кранів у морських та річних портах України необхідні кошти у сумі більш 3,5 млрд. грн. Зараз розрахунок та синтез пристроїв врівноваження стрілових систем портальних кранів на має явних рішень і виконується графоаналітичними методами. Великий обсяг такої роботи не дозволяє розглянути значну кількість варіантів для вибору оптимального рішення, а недостатня точність методу не забезпечує отримання економічно привабливого варіанту конструкції пристрою для врівноваження. Все це приводить до збільшення потрібної потужності двигунів механізму зміни вильоту стріли та збільшення маси рухомої противаги. Порівняльний аналіз конструкцій пристроїв врівноваження вітчизняних портальних кранів з аналогічними по технічним характеристикам портальними кранами провідних закордонних фірм показують: потужність електропривода механізму зміни вильоту у вітчизняних кранів на 8-10 кВт, а маса рухомої противаги на 10-18 т більше, ніж у закордонних; позитивний ефект у закордонних кранів досягнуто виключно за рахунок більш точних методів розрахунку та синтезу стрілових систем та їх пристроїв врівноваження. Практика створення портальних кранів показує, що значний вплив на технічні параметри і експлуатаційні властивості крану має тип та технічний рівень стрілової системи і системи врівноваження. Найбільш перспективним і раціональним методом проектування є автоматизований сумісний синтез параметрів стрілової системи і системи врівноваження, який дозволяє провести оптимізацію за критеріями металомісткості, енергоспоживання, маневреності, надійності, економічності. Існуючі методи проектування не дають рекомендацій з вибору вхідних даних на початковому етапі автоматизованого сумісного синтезу стрілової системи і системи врівноваження. Вхідні дані замовників кранів містять максимальний і мінімальний робочі вилети стріли, висоту підйому вантажу, значення заднього габариту крана. Але цього недостатньо для розрахунків і сумісного синтезу. Значення других параметрів приймаються, базуючись на геометричних показниках кранів-аналогів та досвіду проектування. При виконанні роботи застосовано теоретичні методи аналізу та синтезу, а також використано методики сумісного оптимального проектування стрілових систем портальних кранів та їх врівноважувальних пристроїв з позицій багатокритеріальної оптимізації та урахування функціональних, конструктивних і експлуатаційних обмежень Проведені дослідження і отримані результати дозволяють мінімізувати кількість вхідних параметрів при сумісному синтезі стрілової системи і системи врівноваження портальних кранів, що в кінцевому рахунку дає змогу зменшити енергоспоживання механізмів кранів при роботі. Розрахунковий економічний ефект від впровадження результатів НДР складає 26,0 тис грн. на 1 портальний кран за рахунок зниження енергоспоживання, зменшення матеріаломісткості крану, зменшення витрат на ремонти та обслуговування кранів. З урахуванням наявності у портах України близько 400 портальних кранів, які потребують заміни або модернізації, загальний ефект від використання результатів роботи може перевищити 10 млн. грн. Програма комплексного оптимізаційного синтезу стрілових систем і систем врівноваження портальних кранів готова до використання Споживачами результатів НДР можуть бути Міністерство транспорту України, морські та річкові порти України, а також машинобудівні підприємства і організації, які проектують і виготовляють портальні крани.

Опубликовано