Меню

Поділитись

(науковий керівник – Волошин В.П., д-р техн. наук, проф.)

Мета НДР – дослідження біогазової продуктивності Азовського моря і створення ефективної технології та обладнання для отримання біогазу в його акваторії з перспективою економії енергоресурсів і впровадження екологічно безпечної поновлювальної енергії. Вперше в Україні систематизовано результати досліджень біогазової продуктивності Азовського моря. Щорічне газовиділення з поверхні мулового дна Азовського моря складає близько 10 м3/м2. Після проходження водних шарів більшість домішок біогазу розчиняється у воді (СО2, H2S та ін.) і на поверхню надходить біогаз з високим вмістом метану (СН4). Біогаз з донного мулу безбарвний, прозорий, без запаху, добре горючий, ІЧ-Фур’є спектроскопія показала відсутність у ньому сірководню (H2S). Розроблено технологічні рекомендації та інструкції щодо методик і технологій збору біометану. Створено дослідно-промислову установку для отримання і компримування метану з донних мулів Азовського моря, відпрацьовано способи видобутку і переробки метану. Результати НДР важливі для розуміння проблем переходу на біоенергетику в майбутньому і можуть становити інтерес для компаній паливно-енергетичного комплексу. Застосування альтернативних, екологічно-безпечних та відновлюваних джерел енергії призведе до зменшення викидів метану в атмосферу та дозволить економити традиційні енергоресурси при заміні їх на біогаз. Біогаз з мулистих відкладень Азовського моря може бути включено як альтернативне джерело енергії в енергобаланс України.

Опубликовано