Меню

Поділитись

(науковий керівник – Самотугін С.С., д.т.н., професор)

Метою роботи є підвищення трибологічних властивостей поверхневого шару деталей та інструменту плазмовою модифікацією шляхом встановлення залежностей між тех-нологічними параметрами плазмової поверхневої обробки, структурою, фазовим складом модифікованих шарів та механізмами їх зношування та руйнування. Плазмовий струмінь є високоефективним джерелом енергії для поверхневої модифікації сталей та сплавів. Завдяки більшій загальній потужності (від 30 КВт) плазмовий струмінь перевершує інші джерела енергії, а саме лазерний та електронний промені, за розмірами модифікованої зони, товщина якої при плазмовій обробці складає до 5 мм, а ширина – до 15 мм. Це значно поширює область практичного використання новітніх технологій поверхневої модифікації за рахунок обробки великогабаритних виробів, а також дає можливість значно поширити різновиди поверхневої модифікації, наприклад, за рахунок утворення модифікованих поверхневих шарів з дискретною (неоднорідною) будовою. Таким чином формуються засади керованого впливу на трибологічні характеристики модифікованих поверхневих шарів стосовно особливостей експлуатаційного навантаження виробів і специфіки реалізації різноманітних механізмів зношування. У роботі проведено дослідження процесу формування на сталях та сплавах модифікованих шарів суцільної або дискретної будови при обробці висококонцентрованим плазмовим струменем та розроблено методичні основи визначення їх експлуатаційних властивостей (зносостійкості, тріщиностійкості). Досліджено механізми фазових та структурних перетворень сталей та сплавів при плазмовій поверхневій модифікації, трибологічні характеристики, механізми зношування та руйнування поверхневих модифікованих шарів на деталях та інструменті у дослідно-промислових умовах. Розроблено методичні основи досліджень трибологічних характеристик та механізмів зношування модифікованих поверхневих шарів у залежності від умов експлуатації деталей та інструменту; мето-дичні основи розробки технологічних процесів нанесення модифікованих шарів дискретної будови для досягнення найбільш високих трибологічних характеристик; методику оцінки, математичну модель та програму розрахунків характеристик напружено-деформованого стану модифікованих шарів дискретної будови при зовнішньому контактному навантаженні. Інноваційна розробка має економічне обґрунтування та інвестиційну привабливість і не має аналогів в Україні. Вона може знайти використання в таких галузях як металургія, машинобудування, сільське господарство, харчова та переробна промисловість.

Опубликовано