Меню

Поділитись

Носовська Олена Вікторівна
Носовська Олена Вікторівна
кандидат технічних наук, доцент підйомно-трансопртних машин і деталей машин, секція механічного обладнання заводів чорної металургії, спеціаліст з організації науково-дослідної роботи студентів

Носовська Олена Вікторівна

кандидат технічних наук, доцент підйомно-трансопртних машин і деталей машин, секція механічного обладнання заводів чорної металургії, спеціаліст з організації науково-дослідної роботи студентів

Докладніше

Новини студентської науки

Результати за підсумками Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

Кафедра економіки підприємств

 • 1 місце – Гомонко Тетяна Михайлівна, група ЕП-21, науковий керівник – зав. каф. економіки підприємств канд. економ. наук, доц. Мутерко Г.М.
 • 2 місце – Шаруда Катерина Олексіївна, група ЕП-21, науковий керівник – канд. економ. наук, доц. Шпатакова О.Л.
 • 3 місце – не призначено

Кафедра маркетингу та бізнес-адміністрування

 • 1 місце – Лукаш Михайло Ігорович, група БА-22, науковий керівник – Горохова Тетяна Вадимівна к.е.н., доцент, зав. каф. маркетингу та бізнес-адміністрування
 • 2 місце – Матюшенко Діана Дмитрівна, група БА-20, науковий керівник – Коростова Ірина Олександрівна к.е.н, ст. викладач
 • 3 місце – Мельникова Олександра Геннадіївна, група БА-20, науковий керівник – Вейдер Тетяна Миколаївна канд. держ. управ., ст. викладач

Кафедра інноватики та управління

 • 1 місце – Іванов Сергій Сергійович, група МН-23-М, науковий керівник – доцент, к.е.н. Амельницька О.В.; Юнгблюд Катерина Едуардівна, група МН-21, науковий керівник – професор, д.е.н. Дятлова В. В.
 • 2 місце – Братусь Діана Василівна, Вервейко Антоніна Романівна, група МН-22, науковий керівник – Асистент Єрохіна Д.О.
 • 3 місце – не призначено

Кафедра обліку та аудиту

 • 1 місце – Кроповій Катерині Юріївні, група ОА-23м к.е.н., науковий керівник – проф. Бессонової С.І.
 • 2 місце – не призначено
 • 3 місце – не призначено

Кафедра фінансів і банківської справи

 • 1 місце – Толкачова-Мінц А.В. група ФБС-23-М, науковий керівник – Мінц О.Ю. д.е.н., проф., Щепка О.А. к.ф.н., доц.
 • 2 місце – Не призначено
 • 3 місце – Не призначено

Кафедра економічної теорії та підприємництва

 • 1 місце – Міляновська Т. група ПТБ-22, науковий керівник – Білоус-Сергєєва С. канд. екон. наук, доц
 • 2 місце – Давіденко А. група ПТБ-22, науковий керівник – Білоус-Сергєєва С. канд. екон. наук, доц
 • 3 місце – Чмихало Т. група ПТБ-23, науковий керівник – Кленін О.В. доктор екон. наук

Кафедра транспортного менеджменту і логістики

 • 1 місце – Пехтерєва Аліна Вадимівна група МТЛ-20, науковий керівник – канд. екон. наук., Кожушкін М.Е.
 • 2 місце – Галанін Олександр Артемович група МТЛ-21, науковий керівник – Канд. екон. наук,. Вітка Н.Є.
 • 3 місце – не призначено

Кафедра металургія чорних металів

 • 1 місце – не присуджувалось
 • 2 місце – Сумарок Ярослав Сергійович, група М-20, науковий керівник – Трофімова Л. О., ктн, доцент
 • 3 місце – Шишман Олексій Олександрович, група М-20, науковий керівник – Тарасюк Л.І., ктн, доцент

Кафедра матеріалознавства та перспективних технологій

 • 1 місце – Шимко Ярослав Сергійович, група МТ-21, науковий керівник – Доц., канд. техн. наук Олійник Інна Михайлівна
 • 2 місце – Питльовська Дар’я Олександрівна, група МТ-20, науковий керівник – Доц., канд. техн. наук Самотугіна Ю.С.
 • 3 місце – не призначено

Кафедра обробки металів тиском

 • 1 місце – не розподілено
 • 2 місце
 • 3 місце

Кафедра промислових теплоенергетичних установок і теплопостачання

 • 1 місце – Бочаров Дмитро Михайлович, група ЕМ-23-М, науковий керівник – Ленцов І.А. к.т.н. доцент
 • 2 місце – Юринець Маркіян Олегович, група ПТЕ-23, науковий керівник – Єлістратова Н.Ю. Старший викладач
 • 3 місце

Секція «Технологія захисту навколишнього середовища»

 • 1 місце – Равлюк Анастасія Олександрівна, група ТЕ-22, науковий керівник – Хлєстова О.А. к.т.н. доцент

Секція «Охорона праці та БЖД»

 • 1 місце – Дмитриченко Світлана Анатоліївна, група З-23-ПТЕ, науковий керівник – Бурко В.А. к.т.н. доцент

Кафедра автоматизацii систем електропостачання та електроприводу

 • 1 місце – Ковальчук М.В., група ЕПП-21, науковий керівник – канд. техн. наук, доцент Савенко О.С.
 • 2 місце – Орєшкін Д.В., група ЕМС-23М, науковий керівник – канд. техн. наук, доцент Чорна В.О.
 • 3 місце – Ямковий Р.А., група ЕМС-23М, науковий керівник – канд. техн. наук, доцент Чорна В.О.


Кафедра української мови та слов’янської філології

 • 1 місце – Волос Владлена Віталіївна, група РУП-22, науковий керівник – Наумова Тетяна Михайлівна, доцент, канд. філол. наук, доцент
 • 2 місце – Гайдамак Тетяна Валентинівна, група РУП-22, науковий керівник – Жижома Оксана Олександрівна зав. кафедри, доцент, канд. філол. наук, доцент
 • 3 місце – не призначено

Кафедра перекладу

 • 1 місце – Торчило В.В., група РП-21, науковий керівник – Голі-Оглу Т. В., доцент, канд. філол. наук, доцент Ковальчук О.Є. РП-23-М Філатова К.О., доцент, канд. філол. наук
 • 2 місце – Черненко В.Д., група РП-21, науковий керівник – Голі-Оглу Т. В., доцент, канд. філол. наук, доцент
 • 3 місце – Маркітан Т.Є., група РП-23-М, науковий керівник – Філатова К.О., доцент, канд. філол. наук

Кафедра фізичного виховання і спорту

 • 1 місце
 • 2 місце
 • 3 місце

Кафедра соціології та соціальної роботи

 • 1 місце – Клягіна А., група СР-20, науковий керівник – к.і.н., доцент Малярчук Н.Г.
 • 2 місце – Войтишина Н., група СР-22, науковий керівник – к.і.н., доцент Суровцева І.Ю.
 • 3 місце – не призначено

Кафедра філософських наук та історії України

 • 1 місце
 • 2 місце
 • 3 місце

Кафедра туризму

 • 1 місце – Машир Ігор Олегович, група ТУР-23-М, науковий керівник – д.держ.упр.,професор Любчук О.К.
 • 2 місце – не призначено
 • 3 місце – не призначено

Кафедра іноземних мов

 • 1 місце
 • 2 місце
 • 3 місце


Кафедра автоматизації і комп’ютерних технологій

 • 1 місце
 • 2 місце
 • 3 місце

Кафедра біомедичної інженерії

 • 1 місце – Зайцев Даніїл Вадимович, група БМІ-23-М, науковий керівник – к.т.н., доц. Сілі Іван Іванович
 • 2 місце
 • 3 місце

Кафедра інформатики

 • 1 місце
 • 2 місце
 • 3 місце

Кафедра комп’ютерних наук

 • 1 місце
 • 2 місце
 • 3 місце

Кафедра фізики

 • 1 1 місце
 • 2 місце
 • 3 місце

Кафедра підйомно-транспортних машин і деталей машин

 • 1 місце – Дручик Ольга Ігорівна, група ПТМ-23-М, науковий керівник – Суглобов Володимир Васильович, професор каф. ПТМіДМ, д-р техн.наук, професор
 • 2 місце – не призначено
 • 3 місце – не призначено

Кафедра «Архітектура»

 • 1 місце – Торбенко Єліза Миколаївна, група АБС-22, науковий керівник – Гаркуша Віталія Сергіївна, к.т.н, доцент
 • 2 місце – Вєрютін Дмитро Миколайович, група ПГС-22, науковий керівник – Гудзь Сергій Анатольович, к.т.н, доцент
 • 3 місце – Темченко Вероніка Олександрівна, група ПГС-21, науковий керівник – Годун Тетяна Миколаївна, старший викладач

Кафедра зварювання та спорiднених технологiй

 • 1 місце – Негрей Максим Едуардович, група ТіУВ-20, науковий керівник – Щетинін С.В., д-р техн. наук, професор
 • 2 місце – Деркач Роман Миколайович, група ТіУЗ-23М, науковий керівник – Захарова І. В., д-р техн. наук, професор
 • 3 місце

Кафедра транспортних технологій підприємств

 • 1 місце – Дженчако Анастасія Вадимівна, група ПТ-23-М, науковий керівник – Маслак Ганна Вікторівна, к.т.н., доцент
 • 2 місце – Сосновцев Віталій Олександрович, група ПТ-21 Хара Марина Володимирівна, к.т.н., доцент
 • 3 місце – Авраменко Тамара Володимирівна, група ПТ-20 Хара Марина Володимирівна, к.т.н., доцент

Кафедра автомобільного транспорту

 • 1 місце – Матвієнко Микита Сергійович, група ОМП-20, науковий керівник – Кіріцева Олена Вікторівна, старший викладач каф. АТ.
 • 2 місце – Журба Ерік Віталійович, група АТ-23, науковий керівник – Ганжеєв Дмитро Ігорович, асистент каф. АТ
 • 3 місце – Мандат Віталій Романович, група 4Т-84, науковий керівник – Семчук Руслан Богданович, Зав. відділенням ВСП Львівський фаховий коледж транспортної інфраструктури НУ «ЛП».