Меню

Поділитись

Рада молодих учених ДВНЗ «ПДТУ» являється консультативно-дорадчим органом, діяльність якого спрямована, в першу чергу, на захист прав молодих вчених та їх волевиявлення. Курсом роботи РМУ ДВНЗ «ПДТУ» є стимулювання професійної діяльності молодих вчених, підвищення їх фахового рівня, підтримка наукової думки та забезпечення комунікації між молодими вченим різних наукових та освітніх установ з метою обміну досвідом.

Завданнями ради

  • координація діяльності молодих вчених різних підрозділів університету, сприяння активній участі їх в проведенні фундаментальних і прикладних досліджень, просуванні інноваційних розробок на ринок, в пропаганді наукових досягнень університету і розвитку винахідницької творчості;
  • формування і підтримка загальноуніверситетської інформаційної бази даних наукових досліджень і розробок, що виконуються молодими ученими університету;
  • проведення конкурсів, семінарів, конференцій, презентацій;
  • розвиток контактів з Радами молодих учених інших вузів, академічних установ, науково-дослідних організацій України, ближнього і дальнього зарубіжжя.

План роботи

Конференції

Склад ради