Меню

Поділитись

Наукові та навчально-методичні видання

Результати наукової діяльності викладачів, науковців і аспірантів відображено у публікаціях у наукометричних виданнях (WEB of Science, Scopus, Index Copernicus International), у фахових виданнях України та у зарубіжних періодичних виданнях, вони виступають основою для написання навчальних посібників та монографій.

Приазовський державний технічний університет дотримується принципів академічної доброчесності і підвищення якості освіти. Саме тому було прийняте рішення про обов’язкове використання сервісу з перевірки на плагіат – Unicheck. (з повним описом можливостей сервісу можна ознайомитись за посиланнямhttps://ua.unicheck.com/for-education/).

Наукометричні видання

Збiрники статей

Монографії, підручники

ВИДАВНИЦТВО ДВНЗ “ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ”

Матеріали конференцій

2024

Всеукраїнська науково-технічна інтернет-конференція «Автоматизація та біомедичні і комп’ютерні технології»

Місце проведення: ДВНЗ «ПДТУ», м. Дніпро

Термін проведення: 12 березня 2024 року

Контакти:

Орієнтовна кількість учасників: 50-80

Матеріали конфкеренції розташовані на сторінці кафедри автоматизації і комп’ютерних технологій


Проблеми сучасної філології та перекладознавства в історико-культурному, психолінгвістичному, соціолінгвістичному та дидактичному вимірах

Місце проведення: ДВНЗ «ПДТУ», м. Дніпро
Термін проведення: 28-29 березня 2024 року
Контакти:

Орієнтовна кількість учасників: 80-90

Матеріали конференції розташовані на сторінці кафедри перекладу


Регіональна студентська науково-технічна конференція «Наука – перші кроки»

Місце проведення: ДВНЗ «ПДТУ», м. Дніпро
Термін проведення: 25-26 квітня 2024 року
Контакти:

Орієнтовна кількість учасників: 200

Матеріали конференції:

Програма конференції
Наука – перші кроки (том 1)
Наука – перші кроки (том 2)


Міжнародна науково-технічна конференція «Університетська наука – 2024»

Місце проведення: ДВНЗ ДВНЗ «ПДТУ», м. Дніпро
Термін проведення: 23-24 травня 2024 року
Контакти:

 • Гордус Вікторія Анатоліївна
 • тел. +38 050 1871497,
 • nauka@pstu.edu

Орієнтовна кількість учасників: 200

Матеріали конференції:

2023

Науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих вчених «Актуальні питання розвитку інформаційних технологій»

 • Місце проведення: ДВНЗ «ПДТУ», факультет інформаційних технологій, кафедра інформатики (платформа Google Meet)
 • Термін проведення: листопад 2022 року
 • Контакти:
 • Орієнтовна кількість учасників: 50-80

Матеріали конференції розташовані на сторінці кафедри інформатики


Науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих вчених «Нова економіка України в контексті сталого розвитку в умовах сучасної геополітичної ситуації»

Місце проведення: ДВНЗ «ПДТУ», Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту (платформа Google Meet)

Термін проведення: листопада 2023 року

Контакти:

 • Капранова Лариса Григорівна
 • econom.pdtu@gmail.com
 • +380982589447
 • Орієнтовна кількість учасників: 50-80

Всеукраїнська науково-технічна інтернет-конференція «Автоматизація та біомедичні і комп’ютерні технології»

Місце проведення: ДВНЗ «ПДТУ», м. Дніпро

Термін проведення: 20 березня 2023 року

Контакти:

Орієнтовна кількість учасників: 50-80

Матеріали конфкеренції розташовані на сторінці кафедри автоматизації і комп’ютерних технологій


Сучасні тенденції, проблеми та перспективи управління розвитком туризму

Місце проведення: ДВНЗ «ПДТУ», м. Дніпро
Термін проведення: 23-24 березня 2023 року
Контакти:

 • Любчук Ольга Костянтинівна
 • +38 097 596 47 64,
 • office@pstu.edu
 • Шарко Маргарита Василівна
 • +38 050 293 24 68

Орієнтовна кількість учасників: 100

Матеріали конференції розташовані на сторінці кафедри туризму


Регіональна студентська науково-технічна конференція «Наука – перші кроки»

Місце проведення: ДВНЗ «ПДТУ», м. Дніпро
Термін проведення: 24-28 квітня 2023 року
Контакти:

Орієнтовна кількість учасників: 200

Матеріали конференції:


Міжнародна науково-технічна конференція «Університетська наука – 2023»

Місце проведення: ДВНЗ ДВНЗ «ПДТУ», м. Дніпро
Термін проведення: 25-26 травня 2023 року
Контакти:

 • Гордус Вікторія Анатоліївна
 • тел. +38 050 1871497,
 • nauka@pstu.edu

Орієнтовна кількість учасників: 200

Матеріали конференції:


Міжнародна науково-практична конференція «Євроінтеграційний вектор сталого розвитку України як напрям забезпечення економічної безпеки держави в контексті геополітичної ситуації»

Місце проведення: ДВНЗ ДВНЗ «ПДТУ», м. Дніпро
Термін проведення: 25-26 травня 2023 року
Контакти:

Орієнтовна кількість учасників: 100-150

Євроінтеграційний вектор сталого розвитку України, як напрям забезпечення економічної безпеки держави в контексті геополітичної ситуації: тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. (Дніпро, 25 – 26 травня 2023 р.) / ДВНЗ «ПДТУ».– Маріуполь – Дніпро: ПДТУ, 2023

2022

Науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих вчених «Актуальні питання розвитку інформаційних технологій»

 • Місце проведення: ДВНЗ «ПДТУ», факультет інформаційних технологій, кафедра інформатики (платформа Google Meet)
 • Термін проведення: листопад 2022 року
 • Контакти:
 • Орієнтовна кількість учасників: 50-80

Матеріали конференції розташовані на сторінці кафедри інформатики


Науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих вчених «Нова економіка України в контексті сталого розвитку в умовах сучасної геополітичної ситуації»

Місце проведення: ДВНЗ «ПДТУ», Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту (платформа Google Meet)

Термін проведення: листопад 2022 року

Контакти:

Орієнтовна кількість учасників: 50-80