Меню

Поділитись

Контакти

Відділ аспірантури і докторантури з прийому документів працює за адресою: м. Дніпро, вул. Гоголя, 29, ауд. 314

Вихідні дні: субота та неділя.

В.о. завідувача аспірантури Бараненко Тетяна Костянтинівна

Телефон: +380 96 039 9702, +380 68 157 0711

Пошта: aspirant@pstu.edu

Порядок отримання довідки про здобувача освіти

Постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 р. № 560 затверджено Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період (далі – Порядок), який набрав чинності 18 травня 2024р. (https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennia-poriadku-provedennia-pryzovu-hromadian-na-viiskovu-sluzhbu-pid-chas-mobilizatsii-na-osoblyvyi-period-560-160524).

Відповідно до абзацу першого пункту 62 Порядку здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти у послідовності, визначеній частиною другою статті 10 Закону України «Про освіту», а також докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури, для отримання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, надають до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки довідку про здобувача освіти, сформовану в Єдиній держаній електронній базі з питань освіти за формою, визначеною у додатку 9, та документи (нотаріально засвідчені копії документів), що підтверджують зарахування на навчання до інтернатури.

Для отримання довідки звертатися із заявою (Скан заяви в електронному вигляді направляти на електронну адресу studkadr@pstu.edu )

Більш докладну інформацію про військовий облік можно знайти на сторінці

ВСТУПНИКАМ ДО АСПІРАНТУРИ У 2024 РОЦІ

Відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році допуск до вступного іспиту з іноземної мови для вступу на навчання для здобуття ступеня доктора філософії відбувається за результатами Єдиного вступного іспиту (ЄВІ), складеного у 2023 або 2024 році.

Звертаємо Вашу увагу, що згідно листа МОН № 1/8552-24 від 15.05.2024 складання вступного випробування у вигляді ЄВІ є обов’язковим.

ЄВІ поєднує тест загальної навчальної компетентності та тест з іноземної мови (англійської, німецької, французької, іспанської на вибір вступника), яке проводиться Українським центром оцінювання якості освіти відповідно до законодавства.

Вимоги до результатів ЄВІ:

 • оцінка за тест з іноземної мови має становити не менше ніж 130 балів;
 • оцінка за тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК) – не менше ніж 100 балів.

Дані про результати ЄВІ будуть внесені до картки фізичної особи в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО).

Календар та програми ЄВІ однакові як для вступників магістратури, так і аспірантури. Детальніше ознайомитись з процедурою запису на ЄВІ

Алгоритм реєстрації на ЄВІ Приймальною комісією ДВНЗ «ПДТУ» можна знайти на сторінці (РЕЄСТРАЦІЯ НА ЄВІ /ЄФВВ)

Для підготовки до ЄВІ в ДВНЗ “ПДТУ” працюють підготовчі курси.

Деталі за телефоном +380 96 509 1366 Бурко Вадим Анатолійович

Перелік ліцензованих галузей знань та спеціальностей, за якими проводить прийом та підготовку в аспірантурі для здобуття ступеня доктора філософії (PhD)

ШифрНайменування галузі знаньКодНайменування спеціальності
05Соціальні та поведінкові науки051Економіка
07Управління та адміністрування073Менеджмент
07Управління та адміністрування075Маркетинг
13Механічна інженерія131Прикладна механіка
13Механічна інженерія132Матеріалознавство
13Механічна інженерія133Галузеве машинобудування
13Механічна інженерія136Металургія
14Електрична інженерія141Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
27Транспорт275Транспортні технології (за видами)

СТРОКИ ПРИЙОМУ (очна денна та вечірня форми навчання)

Етапи вступної кампаніїза державним
замовленням та за кошти фізичних та/або юридичних осіб
Єдиний вступний іспит (ЄВІ)
Реєстрація заяв для проходження ЄВІз 07 до 29 травня 2024 року – основна сесія
з 17 до 21 червня 2024 року – додаткова сесія*
Отримання запрошення-перепустки на тестуваннядо 17 червня 2024 року – основна сесія
до 26 липня 2024 року – додаткова сесія*
Проведення тестуванняз 24 червня до 15 липня 2024 року – основна сесія
з 31 липня до 14 серпня 2024 року – додаткова сесія*
Отримання результатівдо 20 липня 2024 року – основна сесія
до 20 серпня 2024 року – додаткова сесія*
Вступні випробування у ДВНЗ «ПДТУ»
Прийом заяв та документівз 19 серпня до 06 вересня 2024 року (особисто або
дистанційно)
Вступні випробуванняз 09 вересня до 18 вересня 2024 року (дистанційно)
Термін оприлюднення
рейтингового списку вступників
20 вересня 2024 року
Терміни зарахування вступниківдо 01 жовтня 2024 року

* для участі в додатковій сесії матимуть змогу зареєструватися ті, хто не зміг цього зробити під час основного періоду реєстрації.

Вартість підготовки за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб, грн. (вступ у 2024 році)

Форма навчання 1 рік
навчання
2 рік
навчання
3 рік
навчання
4 рік
навчання
Всього за
весь термін
навчання
Очна форма навчання (денна, вечірня)48 00048 00043 00043 000182 000

Правила прийому до аспірантури та докторантури

Додаток 1 до Правил прийому до “ДВНЗ ПДТУ” у 2024р. – Правила прийому до аспірантури

Додаток до наказу №94-05 від 03.06.2024р. – Правила прийому в докторантуру

Загальні положення правил прийому до аспірантури

1 Вступники до приймальної комісії подають такі документи:

 • заяву на ім’я ректора університету в паперовій формі із зазначенням наукової спеціальності, участі у конкурсному відборі на місце державного замовлення або за кошти фізичних та/або юридичних осіб та форми здобуття освіти (денна/вечірня);
 • копію документа, що засвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, підтверджують особу чи її спеціальний статус»;
 • копію військово-облікового документа для військовозобов’язаних осіб (крім випадків, передбачених законодавством);
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста і копію додатка до нього;
 • сертифікат ЄВІ 2023 або 2024 років;
 • дві кольорові фотокартки розміром 3 x 4 см;
 • дослідницьку пропозицію з обраної спеціальності з рецензією передбаченого наукового керівника (за наявності). (Дослідницька пропозиція – це науковий реферат, підготовлений особисто вступником до аспірантури, в якому обґрунтовується тематика майбутнього дисертаційного дослідження, його актуальність, стан розробки у вітчизняній та зарубіжній науці, можливі шляхи розв’язання поставлених задач тощо);
 • список опублікованих наукових праць і винаходів; відбитки опублікованих статей/тез (за наявності);
 • рекомендацію Вченої ради університету або факультету/інституту (за наявності).

2. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання в аспірантурі або може відмовити вступнику в допуску до вступних іспитів в аспірантуру у зв’язку із неподанням у встановлений термін документів, визначених Правилами прийому.

3. За навчальні та наукові досягнення вступнику до аспірантури нараховуються додаткові бали в порядку, наведеному в таблиці 3.

Таблиця 3 – Додаткові бали при вступі до аспірантури

КодНавчальні та наукові досягненняКількість балів
ДБ1Диплом переможця та призера міжнародних та всеукраїнських студентських олімпіад за фахом, конкурсів студентських наукових робітперше місце – 10
друге місце – 6
третє місце – 3
ДБ2Участь у науковій всеукраїнській конференції (за умови одноосібного опублікування тез доповіді за обраною спеціальністю)2 (кожна теза)
ДБ3Участь у науковій міжнародній конференції (за умови одноосібного опублікування тез доповіді за обраною спеціальністю)3 (кожна теза)
ДБ4Стаття у науковому виданні, включеному до Переліку наукових фахових видань України (за обраною спеціальністю)15 (кожна стаття з урахуванням дольового внеску в залежності від кількості співавторів)
ДБ5Стаття у виданнях, які включені до

 

наукометричних баз Scopus або Web of Science (за обраною спеціальністю)

30 (кожна стаття з урахуванням

 

дольового внеску в залежності від кількості співавторів)

ДБ6Патент або авторське свідоцтво20 (кожний патент або авторське свідоцтво з урахуванням

дольового внеску в залежності від кількості співавторів)

ДБ7Дослідницька пропозиція з обраної спеціальностідо 10
 1. Повідомлення про допуск або відмову до складання вступних іспитів надається вступнику у тижневий термін після прийняття рішення приймальною комісією.

Конкурсний відбір на навчання для здобуття ступеня доктора філософії, його організація та проведення

1. Конкурсний відбір на навчання для здобуття ступеня доктора філософії здійснюється за результатами вступних випробувань.

2. Вступники до аспірантури складають вступні іспити:

 • з спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);
 • з іноземної мови за програмою, яка відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.

Умовою допуску до вступного іспиту з іноземної мови є успішне складання ЄВІ в 2023 або 2024 році з оцінкою за тест з іноземної мови не менше ніж 130 балів.

3. Вступникам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності), ніж та, яка зазначена в їхньому дипломі, за рішенням Приймальної комісії можуть бути призначені додаткові вступні випробування. Додаткові вступні випробування передують вступним іспитам зі спеціальності та іноземної мови. Оцінювання додаткових вступних випробувань у формі співбесіди відбувається за двобальною шкалою: «зараховано» або «не зараховано». У тому випадку, коли за додаткове вступне випробування вступник отримав оцінку «не зараховано», він не допускається до наступного вступного іспиту і позбавляється права брати участь у конкурсі.

4.   Послідовність складання вступних іспитів до аспірантури наступна: додаткове випробування (у разі необхідності), іспит зі спеціальності та іспит з іноземної мови.

5. Знання та вміння, продемонстровані вступниками до аспірантури на вступних іспитах зі спеціальності та іноземної мови, оцінюватимуться за 100-бальною шкалою. Вступники, які наберуть менш як 60 балів, позбавлятимуться права участі в конкурсі.

6. Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); німецької мови – дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); французької мови – дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом.

7. Прийом вступних випробувань до аспірантури проводиться предметними комісіями, як правило, у кількості 3-5 осіб, які призначаються ректором університету і до складу яких включаються доктори та кандидати наук відповідних спеціальностей.

8. Особи, які без поважних причин не з’явились на вступні іспити у визначений розкладом час, або знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального рівня, особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних іспитах та у конкурсному відборі не допускаються.

9. Не допускається повторне складання будь-якого із вступних іспитів.

10. Результати вступних іспитів до аспірантури дійсні протягом календарного року.

11. Конкурс серед вступників до аспірантури проводиться за спеціальностями на підставі конкурсного балу.

12. Конкурсний бал (КБ) особи, яка претендуватиме на зарахування до аспірантури, формуватиметься за формулою (за 100 бальною шкалою):

КБ = 0,5×ВІС + 0,3×ВІМ + 0,2×ДБ,

де ВІС – результат вступного іспиту зі спеціальності (за 100 бальною шкалою);

ВІМ – результат вступного іспиту з іноземної мови (за 100 бальною шкалою);

ДБ – додаткові бали за навчальні та наукові досягнення (згідно табл. 3).

Якщо сумарна кількість додаткових балів за навчальні та наукові досягнення перевищує 100, він встановлюється таким, що дорівнює 100.

13. Рейтинговий список вступників до аспірантури, які рекомендуються до зарахування, впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого.

14. Приймальна комісія приймає рішення про зарахування або про відмову в зарахуванні до аспірантури щодо кожного вступника.

15. У разі одержання однакової кількості балів переважне право при зарахуванні до аспірантури матимуть вступники:

– які мають найвищий середній бал додатка до диплома магістра (спеціаліста);

– які мають найбільші навчальні та наукові досягнення;

– рекомендовані до вступу в аспірантуру Вченою радою університету або факультету (інституту).

16. Вступники до аспірантури, які не пройшли за конкурсом на навчання на місця державного замовлення, мають право на зарахування в аспірантуру для освоєння освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії за кошти фізичних (юридичних) осіб.

17. Зарахування до аспірантури проводиться наказом ректора.

18. Кожному аспіранту протягом місяця з дати наказу про зарахування відповідним наказом ректора призначається науковий керівник, як правило, доктор наук або за рішенням вченої ради, як виняток, кандидат наук з відповідної спеціальності.

19. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про здобуту раніше освіту, зареєстроване (задеклароване) місце проживання, недостовірних відомостей про перебування/неперебування на військовому обліку, про проходження ЄВІ, є підставою для скасування наказу про зарахування в частині, що стосується цього вступника.

20. Про зарахування до аспірантури вступнику повідомляється в п’ятиденний термін з дня прийняття приймальною комісією відповідного рішення.

Програми вступних іспитів

Розклад занять на весняний семестр 2023-2024

Нормативні документи