Меню

Поділитись

Рада молодих учених ПДТУ заснована з метою сприяння молодим ученим університету в підвищенні їх наукового і професійного рівня, реалізації творчих можливостей. РМУ є координуючим органом, що постійно діє, працює на громадських засадах і що забезпечує організацію і загальне керівництво науковою діяльністю молодих учених.

Завданнями РМУ є:

  • координація діяльності молодих вчених різних підрозділів університету, сприяння активній участі їх в проведенні фундаментальних і прикладних досліджень, просуванні інноваційних розробок на ринок, в пропаганді наукових досягнень університету і розвитку винахідницької творчості;
  • формування і підтримка загальноуніверситетської інформаційної бази даних наукових досліджень і розробок, що виконуються молодими ученими університету;
  • проведення конкурсів, семінарів, конференцій, презентацій;
  • розвиток контактів з Радами молодих учених інших вузів, академічних установ, науково-дослідних організацій України, ближнього і дальнього зарубіжжя.

Щорічно Радою молодих учених проводиться Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, фахівців, аспірантів «Проблеми енергоресурсозбереження в промисловому регіоні. Наука і практика», метою якої є обговорення науково-технічних досягнень, визначення перспективних напрямків досліджень, розширення можливостей наукового обміну, зміцнення зв’язків між ВНЗ та промисловими підприємствами України. Терміни проведення конференції за посиланням.

Конференції:

Бурлака В.В.докторант кафедри металургії та технології зварювального виробництва, доцент кафедри електрифікації промислових підприємств, к. т. н., голова ради;
Поднебенна С.К.докторант кафедри металургії та технології зварювального виробництва, доцент кафедри електрифікації промислових підприємств, к. т. н., заступник голови ради, голова ради молодих учених Енергетичного факультету;
Савенко О.С.відповідальний секретар журналу «Вісник Приазовського державного технічного університету. Технічні науки», секретар ради;
Балалаєва О.Ю.доцент кафедри інформатики, к. т. н.;
Булгакова Ю.Вдоцент кафедри міжнародних перевезень, к. т. н., голова ради молодих учених факультету Транспортних технологій;
Присяжний А.Г.доцент кафедри обробки металів тиском, к. т. н., голова ради молодих учених Металургійного факультету;
Калінін О.В.доцент кафедри маркетингу та бізнес-адміністрування, к. е. н., голова ради молодих учених Економічного факультету;
Чабак Ю.Г.старший викладач кафедри фізики, к. т. н., голова ради молодих учених факультету Інформаційних технологій;
Кудінова К.Встарший викладач кафедри металорізальних верстатів та інструментів, к. т. н., голова ради молодих учених факультету машинобудування та зварювання;
Лаврова О.В.доцент кафедри автоматизації і механізації зварювального виробництва, к. т. н.;
Сергієнко А.В.старший викладач кафедри інформатики, відповідальний за інформаційне забезпечення.