Меню

Поділитись

Результати наукової діяльності викладачів, науковців і аспірантів відображено у публікаціях у наукометричних виданнях (WEB of Science, Scopus, Index Copernicus International), у фахових виданнях України та у зарубіжних періодичних виданнях, вони виступають основою для написання навчальних посібників та монографій.

Приазовський державний технічний університет дотримується принципів академічної доброчесності і підвищення якості освіти. Саме тому було прийняте рішення про обов’язкове використання сервісу з перевірки на плагіат – Unicheck. (з повним описом можливостей сервісу можна ознайомитись за посиланнямhttps://ua.unicheck.com/for-education/).

Повна інформація по статтям, монографіям та підручникам розташована на електронному інституціональному репозиторію eIR PSTU.