Меню

Поділитись

Пріоритетні напрями наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності ДВНЗ “ПДТУ” на 2020-2025 роки

1. Проблеми розвитку металургії, машинобудування, енергетики та енергоефективності, архітектури та будівництва, економіки, права та соціально-гуманітарної сфери, ресурсозбереження та охорони навколишнього середовища.

2. Нові речовини і матеріали, нанотехнології: створення і освоєння нових технологій отримання, обробки, з’єднання, в тому числі, наплавлення і зварювання, конструкційних, функціональних і інструментальних матеріалів.

3. Розвиток транспортних технологій, менеджменту та логістики.

4. Інформаційні та комунікаційні технології, комп’ютерні системи, методи управління і комплексної автоматизації.

5. Науки про життя: біомедична інженерія, біотехнології, туризмознавство.


Уповноважені контактні особи

Ленцов Ігор Альбертович

Проректор з наукової роботи, кандидат технічних наук, доцент

+380 50 471 20 91


Аспірантура, докторантура

Загальні положення правил прийому до аспірантури і докторантури, інформація про період проведення вступної кампанії, ліцензійні обсяги і вступні випробування. За результатами 2017 аспірантуру закінчили 12 аспірантів, з них 3 аспіранта захистили дисертацію в термін підготовки в аспірантурі.

Інноваційні пропозиції для впровадження

Комерційні пропозиції, найбільш ефективні науково-технічні розробки, результати держбюджетних НДР, розробки з енергозбереження, технологічні пропозиції

Наукові видання

Результати наукової діяльності викладачів, науковців і аспірантів у вигляді збiрників статей, монографій, підручників.

Науково-технічна рада

Науково-технічна рада ДВНЗ «ПДТУ» є колегіальним дорадчим органом управління науковою, науково-технічною та інноваційною діяльністю університету. Метою НТР є забезпечення умов для підвищення ефективності та розвитку наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності університету, шляхом удосконалення системи організації, планування та звітності в науковій сфері, а також залучення до управління науковою діяльністю провідних учених і фахівців університету.

Науково-технічні заходи

Інформація щодо проведення науково-технічних конференцій, семінарів, майстер – класів, круглих столів, презентацій за участю ГВУЗ ПДТУ

Рада молодих учених

Рада молодих учених

Рада молодих учених ПДТУ заснована з метою сприяння молодим ученим університету в підвищенні їх наукового і професійного рівня, реалізації творчих можливостей. РМУ є координуючим органом, що постійно діє, працює на громадських засадах і що забезпечує організацію і загальне керівництво науковою діяльністю молодих учених.

Спеціалізовані вчені ради

В університеті діють 2 спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських і докторських дисертацій за 4-ма науковими спеціальностями. Результати діяльності спецрад у 2017 році: захищено 7 дисертацій, у тому числі 2 докторських і 5 кандидатських. Закінчили аспірантуру 12 аспірантів, з них 3 аспіранти захистили дисертацію у термін підготовки в аспірантурі.