Меню

Поділитись

Міжнародна стратегія інтернаціоналізації, що розроблена Приазовським державним технічним університетом (ПДТУ), визначає цілі інтернаціоналізації та підтримується розвитком міжнародного потенціалу наших співробітників, зміцненням нашого міжнародного виміру в науково-дослідній та академічній діяльності, що прагнуть бути досягнуті до 2020 року.

Інтернаціоналізація є ключем до успіху ПДТУ і вбудована у всю діяльність Університету. Всі факультети, кафедри, відділи та співробітники мають міжнародні цілі, які складають частину їх річного процесу оцінки та планів особистого розвитку. Існує багато способів, завдяки яким співробітники, як професійні, так і академічні, можуть підтримати Міжнародну Стратегію ПДТУ та допомогти створити насправді глобальних випускників. Інтернаціоналізація є однією із основних тем Програми Комплексного Розвитку Університету.

Для розвитку університету на міжнародному рівні ПДТУ буде:

 • проводити високоякісні, новаторські дослідження у співпраці з галузями та операторами бізнесу;
 • розробляти навчальні програми, які готують студентів до успіху в сучасній глобальній економіці;
 • створювати можливості для міжнародних програм мобільності, як для студентів, так і для академічного персоналу;
 • сприяти та пропагувати сильні сторони університету на міжнародній арені.

Ця стратегія спрямована на те, щоб допомогти ПДТУ досягти глибокого рівня міжнародної культури та глобального впливу на роботу Університету.

Стратегія розроблена таким чином, щоб допомогти досягти вигідних для університету переваг у широкому спектрі бізнес-напрямків, включаючи:

 • покращення культурного взаєморозуміння між університетом та ключовими міжнародними партнерами;
 • підвищення сталого та різноманітного набору висококваліфікованих студентів;
 • засновування наукових товариств, які мають інтелектуальну цінність;
 • посилення інституційної репутації;
 • кращі можливості для працевлаштування та обміну для студентів ПДТУ;
 • навчальний план та кампус, який приваблює українських та іноземних студентів, які будуть активніше працювати на світовому ринку.

Цілі:

 1. Академічні та дослідницькі зусилля та можливості.
 2. Створення репутації, залучення зацікавлених сторін та впровадження міжнародного профілю університету.
 3. Інтернаціоналізація в спільноті ПДТУ.

Для побудови міжнародної діяльності, яка закріплена в академічних силах Університету, запроваджується низка заходів для заохочення та підтримки міжнародних зв’язків в галузі наукових досліджень, навчання та обміну знаннями. Вони засновані на академічних силах університету та довготермінових наукових досягненнях кафедр і включають перегляд та оновлення навчальних програм, подання заявок на дослідження до фондів, забезпечення підтримки семінарів та конференцій, а також програму міжнародного профілювання.

Підтримка міжнародно – значущих досліджень, проведених в ПДТУ.

Для посилення міжнародної можливості для студентів ПДТУ активізується діяльність, що визначена угодами про співпрацю з різними партнерами. ПДТУ визначає, яким чином буде працювати над тим, щоб допомогти студентам стати “глобальними громадянами”. Подорож від імені університету в будь-якій формі дає можливість випробувати різні практики роботи в міжнародному контексті, зустрічатися з однолітками з різних культурних традицій, що працюють у різних громадах. Цей досвід може допомогти розвинути свої навички в розумному  та ефективному спілкуванні з іншими людьми, а також здійснити важливу роботу з просування інтернаціоналізації в ПДТУ. Університет розробляє навчальний план та навчально-методичне середовище таким чином, щоб воно було привабливим для українських та міжнародних викладачів і студентів. Університет має на меті зробити навчальний план культурно різноманітним та сфокусованим на міжнародному рівні, а також забезпечувати високу якість дослідницького середовища через співпрацю з ключовими гравцями в різних галузях.

ПДТУ буде продовжувати нарощувати репутацію серед бізнесменів, випускників, засобів масової інформації та інших громадських аудиторій, що формують думку, а також просувати всі аспекти роботи університету. Поточний сильний науково-педагогічний потенціал вказує на те, що Університет має гарну репутацію та відповідає основним потребам ринку. В рамках цього ПДТУ підтримуватиме карту існуючих зв’язків і забезпечуватиме таку співпрацю, щоб найважливіші альянси мали критичну масу робочих та особистих відносин для підтримки таких зв’язків. Університет розробить меморандуми про розуміння реальної сутності з установами, які добре підходять для ПДТУ у важливих областях навчання, досліджень та обміну знаннями.
 Для вбудовування інтернаціоналізації в спільноту ПДТУ з метою інтернаціоналізації студентського досвіду та студентського містечка, Університет впроваджує міжнародну точку зору в стількох аспектах студентського досвіду, скільки можливо, співпрацюючи з студентськими організаціями в ПДТУ. Для розвитку активних та партнерських відносин, які є твердими та стійкими, проводиться оцінка стабільності міжнародної роботи на кафедрах ПДТУ, яка застосовується до потоків доходів від спільних міжнародних проектів, партнерських та обмінних угод, ділових зв’язків та діяльності в університеті. Для розробки ефективних систем моніторингу розробляється низка якісних та кількісних заходів, які дозволяють оцінити прогрес, ефективність та успіх окремих ініціатив. Вони розробляються у партнерстві з академічним та допоміжним персоналом та зацікавленими сторонами для забезпечення врахування різних поглядів.
 

Стратегія інтернаціоналізації ПДТУ, місія та бачення. Короткострокові та довгострокові цілі

Місія університету

Стратегічний план університету на майбутнє вимагає створення, збереження, поширення та використання знань та виховання на користь громаді Маріуполя, нації та світової спільноти.

Інтернаціоналізація освіти:

 1. Підготовка висококваліфікованих фахівців, які є адаптованими в сучасних умовах в індустріальних, соціальних та економічних умовах і здатних ефективно породжувати інтелектуальний потенціал, відповідають вимогам економіки та суспільства.
 2. Проведення спільних міжнародних проектів, фундаментальних та прикладних досліджень, розробок у пріоритетних галузях науки і техніки, які становлять університет як міжнародний інноваційний, освітній, дослідницький та виробничий центр.
 3. Поліпшення та зміцнення репутації ПДТУ на міжнародній арені, вступ університету до світового освітнього простору та формування його позитивного іміджу.

Завдання:

 1. Поглиблене вивчення та використання іноземного досвіду у розвитку освіти та науки, включаючи реалізацію вимог Болонського процесу.
 2. Розвиток освітніх, наукових і культурних зв’язків університету з іноземними партнерами, організаціями.
 3. Використання нових комунікаційних технологій для розширення географії міжнародного співробітництва.
 4. Оновлення навчальних програм та зміцнення матеріально-технічної бази університету у міжнародних освітніх та наукових проектах.
 5. Інтернаціоналізація освіти, розробка планів для курсів з міжнародною тематикою та створення курсів з підвищеним міжнародним компонентом.
 6. Збільшення контингенту та географії іноземних мов у ПДТУ.
 7. Підвищення академічної мобільності: інтернаціоналізація освіти в Україні та ЄС відбувається у дуже подібних формах та напрямках, тому зарубіжний досвід співпраці надзвичайно затребуваний.

Інтернаціоналізація пріоритетів ПДТУ

 1. Підвищення якості досліджень: мобільність дослідників та спеціалістів, залучення провідних європейських вчених до спільного дослідження, навчання в університеті.
 2. Розвиток міжнародних програм інституціональної та академічної мобільності.
 3. Розвиток експорту освітніх послуг.
 4. Академічна мобільність студентів та викладачів, що дозволяє забезпечити нові рівні взаємодії між різними навчальними та економічними системами, організацію підготовки та підготовки фахівців у провідних іноземних освітніх центрах.
 5. Сприяння співпраці навчальних та наукових організацій.
 6. Розробка нових, у тому числі міждисциплінарних, напрямів досліджень.
 7. Вирішення глобальних проблем, створення культури комерціалізації та трансферу технологій.
 8. Підвищення якості потенціалу персоналу в науково-виробничих інноваційних сферах.

Цілі ПДТУ для міжнародної мобільності (студенти та співробітники)

Основною частиною процесу інтернаціоналізації освіти сьогодні є академічна мобільність. Студенти та викладачі мають можливість одержувати досвід роботи з життя та роботи в глобальному середовищі, а потім використовувати його для вдосконалення різних галузей науки та промисловості у вищій школі, регіоні та в Україні в цілому.

Вивчення та впровадження європейської моделі університетської освіти, що дозволяє відмовитися від консервативних стандартів і робити університет/регіон більш привабливими, і як наслідок, збільшити кількість іноземних студентів в університеті та кількість іноземних інвестицій у регіоні:

 1. Максимальне використання потенціалу та ресурсів університету для досягнення результатів у всіх сферах та аспектах міжнародної діяльності.
 2. Моніторинг сучасного стану та потенціалу міжнародного співробітництва на факультетах, кафедрах та підрозділах університету, що приведе їх до розширення міжнародного, освітнього та наукового співробітництва.
 3. Розширення міжнародних зв’язків, необхідних для забезпечення науково-практичної діяльності та виховної роботи університету.
 4. Поліпшення рейтингу Університету шляхом підвищення індексу “Міжнародна діяльність”.
 5. Розширення географії міжнародного співробітництва університету шляхом підписання угод про міжнародне співробітництво з освітніми та науково-дослідними установами, а також підвищення ефективності міжнародного співробітництва на рівні кафедр, факультетів, університету в цілому.

Відділ міжнародних проектів відповідає за мобільність викладачів та студентів ПДТУ, виконує функцію координаційної та консультативної структури, яка сприятиме підвищенню академічної мобільності студентів у нашому університеті.

 • Інформування студентів Університету про можливості та пропозиції щодо участі в програмах академічної мобільності за кордоном.
 • Консультування студентів з підготовки та подання документів про освіту, наукову підготовку тощо.
 • Забезпечення дотримання чинного законодавства в організації та проведенні виїзду студентів у вузи.
 • Організація презентацій стипендій, участі у стипендіальних та інших програмах та заходах для сприяння академічній мобільності студентів університету.
 • Управління та координація впровадження двосторонніх програм і програм обміну для студентів.

Підрозділ, який надає інформаційну підтримку іноземним студентам в ПДТУ та надає інформацію про отримання візи, медичне страхування, проживання, реєстрацію та інше для вхідної мобільності – Факультет інженерної та мовної підготовки.

До мобільності

Конкурсний відбір претендентів здійснюється між ПДТУ та Європейським університетом-партнером. Загальні умови мобільності, обумовлені в кожному конкретному випадку та зазначені в міжвідомчій угоді з Європейським університетом-партнером (кількість студентів, викладачів, тривалість програми та її напрям, фінансування, термін подання документів тощо). Загальні принципи конкурсного відбору – чесність, прозорість та рівні умови для всіх кандидатів. Вибір учасників для кожного напрямку здійснюється комісією, яка складається з представників факультету, членів студентської ради, керівника відділу міжнародних проектів. Головою комісії є Проректор з науково-педагогічної  роботи. Склад комісії затверджується наказом ректора ПДТУ.

Після мобільності

Відповідальний факультет та профільна кафедра визнають результати мобільності, якщо:

 • 70-80% відповідає вмісту навчання та кількості годин – автоматично;
 • Менш 70% – проходять тести за відсутніми модулями.

Інші важливі факти та цифри, які можуть бути корисними в міжнародній кредитній мобільності

2014 рік – Україна є асоційованим членом Європейського Союзу.

Нове Міністерство освіти і науки України встановлює нові цілі. Одна з них робить українську освітню систему сумісною з європейськими стандартами. У 2015 році Міністерство випустило нормативні акти та розпорядження, що надають університетам більшу академічну свободу та автономію у виборі предметів для включення до програм BA/MA. Тепер ПДТУ є більш гнучким у створенні навчальних програм, що відповідає вимогам бізнесу.

Маріуполь, де розташований ПДТУ – індустріальне місто з рядом найбільших металургійних, машинобудівних та інших підприємств, в яких студенти Університету проходять професійні тренінги.

ПДТУ проводить успішне навчання та практики для іноземних студентів майже 40 років таких країн як Єгипет, Марокко, Сирія, Йорданія, Китай тощо.