Меню

Поділитись

Міжнародне співробітництво є невід’ємною складовою діяльності ДВНЗ «ПДТУ» та найважливішим чинником його стійкого та успішного розвитку, запорукою міжнародного визнання й авторитету, високого рівня академічної та наукової репутації учених і викладачів.

Міжнародна співпраця забезпечує:

 • стрімкий розвиток матеріально-технічної бази університету,
 • створення нових найсучасніших лабораторій,
 • модернізацію освітніх програм,
 • академічну мобільність

Сучасні цифрові платформи відкривають нові перспективи розвитку міжнародних відносин.

Міжнародна діяльність у ДВНЗ «ПДТУ» здійснюється за такими напрямами:

 • підготовка та реалізація міжнародних проєктів і програм;
 • академічна мобільність науковців, викладачів, аспірантів,студентів до закордонних ЗВО;
 • навчання іноземних громадян у ДВНЗ «ПДТУ»;
 • семестрове навчання студентів у зарубіжних університетах;
 • закордонна практика та стажування студентів та аспірантів в іноземних ЗВО та компаніях;
 • участь учених, викладачів, аспірантів та студентів у міжнародних конференціях, симпозіумах, виставках за кордоном;
 • прийом іноземних делегацій;
 • організація та проведення у ДВНЗ «ПДТУ» міжнародних конференцій (за участю закордонних партнерів);
 • спільні наукові дослідження із зарубіжними партнерами;
 • публікації книг, монографій, наукових статей та доповідей в іноземних виданнях.

Розвиток двосторонніх і багатосторонніх міжнародних освітніх, наукових, культурних зав’язків здійснюється у ДВНЗ «ПДТУ» на основі угод про співпрацю з іноземними ЗВО і підприємствами різних форм власності. На сьогодні ДВНЗ «ПДТУ» має партнерство з 42 зарубіжним установам. За останні роки кількість партнерів збільшилася, географія їхня розширилася: від країн колишнього СНД до країн Азії та Європи

Міжнародні проєкти у ДВНЗ «ПДТУ» розкривають потенціал як викладачів, так і для здобувачів, що сприяє успішному і стійкому розвитку університету.

ДВНЗ «ПДТУ» має активну позицію партнера в міжнародних проєктах і програмах та постійно відкриває нові проєктні можливості.

Університет є активним учасником проєктів ERASMUS+, USAID, ActiveCitizens (Британська Рада в Україні), виконує численні спільні міжнародні науково-дослідницькі проєкти за підтримки МОН України.

Міжнародна мобільність у ДВНЗ «ПДТУ» сприяє створенню сучасних міждисциплінарних і мультидисциплінарних навчальних комплексів, у яких одночасно беруть участь відразу декілька кафедр та факультетів.

За останні десять років міжнародної співпраці університет розбудував свій потенціал та отримав статус надійного міжнародного партнера серед іноземних закладів вищої освіти та стейкхолдерів.

Проєкти

TransLearnN

Трансформаційна навчальна мережа для забезпечення стійкості – Сприяння українській вищій освіті в забезпеченні стійкої та надійної реконструкції (післявоєнної) України (TransLearnN)

ECEnt

Впровадження європейської циркулярної економіки через соціальне підприємництво як ідентичність EU4Business

Active Citizens

Active Citizens

Програма Британської Ради для молоді у галузі міжкультурного діалогу і соціального розвитку

DigEco

Діджиталізація економіки як елемент сталого розвитку України та Таджикистану (DigEco 618270-PP-1-2020-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP)

CRENG

CRENG

Інжиніринг криз та ризиків у сфері транспортних послуг.

bioart

Bioart

Інноваційна мультидисциплінарна навчальна програма з розробки штучних імплантатів для біоінженерних спеціальностей

TEMPUS WeNet

TEMPUS WeNet

Мережа електронного дистанційного навчання для підвищення кваліфікації в сфері туризму (Білорусь, Україна і Грузія)

DAAD

DAAD – SSC

Ланцюги постачань металопродукції: економічний, технічний і логістичний аспекти

Tempus Promeng

TEMPUS PROMENG

Професійно-орієнтовані мастер-програми в галузі інжинірингу в Росії, Україні, Узбекистані

tempus mmateng

TEMPUS MMATENG

Модернізація навчальних планів дворівневої програми підготовки (бакалаври/магістри) з інженерного матеріалознавства на основі компетентнісного підходу та найкращого досвіду з впровадження положень Болонського процесу