Меню

Поділитись

Наказом ректора в університеті створена комісія з протидії корупції в ДВНЗ «ПДТУ» у складі:

Євченко В.М.
– перший проректор – голова;
Дмитрієв В.Ю.
– Проректор з науково-педагогічної роботи, управління та розвитку, заступник голови.

Члени комісії:

Курутіна Н.І.
– керівник юридичного відділу;
Ларіонова С.В.
– заступник голови профспілкового комітету;
Цибуля І.Ф.
– уповноважений з антикорупційної діяльності;
Чигарьов В.В.
– голова профкому;

Аналогічні комісії створені у всіх коледжах університету. Усі ці комісії працюють згідно складених ними планів роботи на поточний рік з протидії корупції.

Про факти корупційних правопорущень можливо повідомляти по електронній пошті :

  • rector@pstu.edu  – в.о. ректора Євченко В.М.
  • інформація оновлюється – уповноважений з антикорупційної діяльності

Поштові скринькі довіри знаходяться біля кабінету спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції 3.255а,
біля деканатів кожного факультета та у всіх коледжах ДВНЗ ПДТУ.

Нормативні документи університету

Законодавчі акти України відносно питання боротьби з корупцією

ЗУ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної антикорупційної політики у зв’язку з виконанням Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України від 13 травня 2014 р. №1261-VII.

Стаття 368. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

1. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди, а так само прохання надати таку вигоду для себе чи третьої особи за вчинення чи не вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища

– карається штрафом від однієї тисячі до тисячі п’ятисот неоподаткованих мінімумів доходів громадян або арештом на строк від трьох до шести місяців, або позбавленням волі на строк від двох до чотирьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі спеціальною конфіскацією.

2. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, предметом якого була неправомірна вигода у значному розмірі,

– карається позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі спеціальною конфіскацією.

3. Діяння, передбачене частиною першою або другою цієї статті, предметом якого була неправомірна вигода у великому розмірі або вчинення службовою особою, яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб, або повторно, або поєднане з вимаганням неправомірної вигоди,

– карається позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна та зі спеціальною конфіскацією.

4. Діяння, передбачене частинами першою, другою або третьою цієї статті, предметом якого була неправомірна вигода в особливо великому розмірі, або вчинене службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище,

– карається позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна та зі спеціальною конфіскацією.
ПРИМІТКА. 1. Неправомірною вигодою в значному розмірі вважається вигода, що в сто і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, у великому розмірі – така, що у двісті і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, в особливо великому розмірі – така, що у п’ятсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

ЗУ Державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки від 14 жовтня 2014 року №1699

Розділ 4. ПОКАРАННЯ ЗА КОРУПЦІЮ.

  • встановлено адміністративну та дисциплінарну відповідальність за подання недостовірних відомостей у зазначених деклараціях (штраф від 2550 до 5100 гривень).
  • запроваджено зовнішній контроль декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, який здійснюватиметься податковими органами.

ЗУ Про запобігання корупції від 14.10.2014 р. №1700-VII

Стаття 45. Подання декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

1. Особи зазначені у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – декларація), за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством.

Стаття 3. Суб’єкти на яких поширюється дія цього Закону.

Суб’єктами, на яких поширюється дія цього Закону, є:

  1. особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
  2. особи, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов’язані з використанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, або спеціально уповноважені на виконання таких обов’язків у юридичних особах приватного права незалежно від організаційно-правової форми, а також інші особи, які не є службовими особами та перебувають з підприємствами, установами, організаціями в трудових відносинах,- у випадках, передбачених цим Законом.

Стаття 172-6. Порушення вимог фінансового контролю.

Несвоєчасне подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про відкриття валютного рахунку в установі банку-нерезидента або про суттєві зміни у майновому стані тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян.