Меню

Поділитись

Другий рівень вищої освіти

Шифр Спеціальність Освітня програма Вводиться в дію з Посилання
015 Професійна освіта (Будівництво) Професійна освіта (Будівництво)
 • 01.09.2016
 • 01.09.2018
035.041 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно)) Германські мови та літератури (переклад включно)
 • 01.09.2017
 • 01.09.2018
035.034 Філологія (слов’янські мови та літератури (переклад включно)) Слов’янські мови та літератури (переклад включно)
 • 01.09.2017
 • 01.09.2018
051 Економіка Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)
 • 01.09.2016
 • 01.09.2017
 • 01.09.2018
051 Економіка Економіка довкілля і природних ресурсів
 • 01.09.2016
 • 01.09.2017
 • 01.09.2018
071 Облік і оподаткування Облік і аудит
 • 01.09.2017
 • 01.09.2018
 • 01.09.2019
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, банківська справа та страхування
 • 01.09.2017
 • 01.09.2018
073 Менеджмент Управління та адміністрування
 • 01.09.2017
 • 01.09.2018
073 Менеджмент Логістичний менеджмент
 • 01.09.2016
 • 01.09.2017
 • 01.09.2018
073 Менеджмент Бізнес-адміністрування
 • 01.09.2017
 • 01.09.2018
073 Менеджмент Управління інноваційною діяльністю
 • 01.09.2017
 • 01.09.2018
073 Менеджмент Управління проектами
 • 01.09.2017
 • 01.09.2018
075 Маркетинг IT маркетинг
 • 01.09.2020
075 Маркетинг Маркетинг
 • 01.09.2017
 • 01.09.2018
076 Підприємництво, торгівля та  біржова діяльність Інтелектуальна власність
 • 01.09.2017
 • 01.09.2018
 • 01.09.2019
076 Підприємництво, торгівля та  біржова діяльність Якість, стандартизація та сертифікація
 • 01.09.2017
 • 01.09.2018
 • 01.09.2019
113 Прикладна математика Прикладна математика
 • 01.09.2016
113 Прикладна математика Комп’ютерне моделювання
 • 01.09.2016
 • 01.09.2017
 • 01.09.2018
122 Комп’ютерні науки Інформатика
 • 01.09.2016
 • 01.09.2017
 • 01.09.2018
122 Комп’ютерні науки Консолідована інформація
 • 01.09.2016
 • 01.09.2017
 • 01.09.2018
122 Комп’ютерні науки Інформаційні системи та технології
 • 01.09.2016
 • 01.09.2017
 • 01.09.2018
131 Прикладна механіка Технології машинобудування
 • 01.09.2017
 • 01.09.2018
131 Прикладна механіка Обробка металів за спецтехнологіями
 • 01.09.2016
 • 01.09.2017
 • 01.09.2018
131 Прикладна механіка Технології та устаткування зварювання
 • 01.09.2017
 • 01.09.2018
131 Прикладна механіка Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій
 • 01.09.2016
 • 01.09.2017
 • 01.09.2018
132 Матеріалознавство Матеріалознавство
 • 01.09.2017
 • 01.09.2018
132 Матеріалознавство Комп`ютерний дизайн, 3D-технології та експертиза матеріалів
 • 01.09.2020
133 Галузеве машинобудування Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання
 • 01.09.2017
133 Галузеве машинобудування Металорізальні верстати та системи
 • 01.09.2016
 • 01.09.2017
 • 01.09.2018
133 Галузеве машинобудування Металургійне обладнання
 • 01.09.2017
 • 01.09.2018
133 Галузеве машинобудування Інструментальне виробництво
 • 01.09.2016
 • 01.09.2017
 • 01.09.2018
133 Галузеве машинобудування Нанотехнології в машинобудуванні
 • 01.09.2019
136 Металургія Металургія чорних металів
 • 01.09.2017
 • 01.09.2018
136 Металургія Обробка метілів тиском
 • 01.09.2017
 • 01.09.2018
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електротехнічні системи електроспоживання
 • 11.03.1900
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії
 • 11.03.1900
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електромеханічні системи автоматизації та електропривод
 • 01.09.2016 - проект
 • 01.09.2018
144 Теплоенергетика Теплоенергетика
 • 01.09.2017
 • 01.09.2018
144 Теплоенергетика Енергетичний менеджмент
 • 01.09.2016
 • 01.09.2017
 • 01.09.2018
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Автоматизоване управління технологічними процессами
 • 01.09.2016
 • 01.09.2017
 • 01.09.2018
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва
 • 01.09.2016
 • 01.09.2017
 • 01.09.2018
191 Архітектура та містобудування Архітектура та містобудування
 • 01.09.2019
192 Будівництво та цивільна інженерія Будівництво та цивільна інженерія
 • 01.09.2016
 • 01.09.2018
231 Соціальна робота Соціальна робота
 • 01.09.2017
 • 01.09.2018
 • 01.09.2019
 • 01.09.2020
275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті) Організація перевезень і управління на промисловому транспорті
 • 01.09.2016
 • 01.09.2017
 • 01.09.2018
275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті) Транспортні системи
 • 01.09.2016
 • 01.09.2017
 • 01.09.2018
275.03 Транспортні технології (на автомобільноу транспорті) Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті
 • 01.09.2016
 • 01.09.2017
 • 01.09.2018
275.03 Транспортні технології (на автомобільноу транспорті) Організація міжнародних перевезень
 • 01.09.2016
 • 01.09.2017
 • 01.09.2018
275.03 Транспортні технології (на автомобільноу транспорті) Інжиніринг криз та ризиків у сфері транспортних послуг

 • 01.09.2020