Меню

Поділитись

035 Філологія

035.041 Германські мови та літератури (переклад включно)

035.034 Слов’янські мови та літератури (переклад включно)

051 Економіка

Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)

 • 01.09.2018
 • 24.06.2021

Економіка довкілля і природних ресурсів

 • 01.09.2018
 • 01.09.2021

071 Облік і оподаткування

Облік і аудит

 • 01.09.2019
 • 24.06.2021

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і кредит

 • 01.09.2018
 • 24.06.2021

073 Менеджмент

Управління та адміністрування

 • 01.09.2018
 • 01.09.2021

Логістичний менеджмент

 • 01.09.2018
 • 01.09.2021

Бізнес-адміністрування

 • 01.09.2018
 • 24.06.2021

Управління проектами

 • 01.09.2018
 • 24.06.2021

075 Маркетинг

IT маркетинг

 • 01.09.2020
 • 24.06.2021

Маркетинг

 • 01.09.2018
 • 01.09.2021

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Якість, стандартизація та сертифікація

 • 01.09.2019
 • 01.09.2021

113 Прикладна математика

Комп’ютерне моделювання

 • 01.09.2017
 • 01.09.2018
 • 01.09.2021

122 Комп’ютерні науки

Інформатика

 • 01.09.2017
 • 01.09.2018
 • 01.09.2021

Консолідована інформація

 • 01.09.2017
 • 01.09.2018
 • 01.09.2021

Інформаційні системи та технології

 • 01.09.2017
 • 01.09.2018
 • 01.09.2021

131 Прикладна механіка

Технології машинобудування

 • 01.09.2017
 • 01.09.2018
 • 01.09.2021

Обробка металів за спецтехнологіями

 • 01.09.2017
 • 01.09.2018

Технології та устаткування зварювання

 • 01.09.2017
 • 01.09.2018
 • 01.09.2021

Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій

 • 01.09.2017
 • 01.09.2018
 • 01.09.2021

Комп’ютерний інжиніринг

 • 01.09.2021

132 Матеріалознавство

Матеріалознавство

 • 01.09.2018
 • 01.09.2021

Дизайн матеріалів та 3D-технології

 • 01.09.2021

133 Галузеве машинобудування

Обробка металів за спецтехнологіями

 • 01.09.2021

Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання

 • 01.09.2017

Металорізальні верстати та системи

 • 01.09.2017
 • 01.09.2018
 • 01.09.2021

Металургійне обладнання

 • 01.09.2017
 • 01.09.2018
 • 01.09.2021

Інструментальне виробництво

 • 01.09.2017
 • 01.09.2018
 • 01.09.2021

Нанотехнології в машинобудуванні

 • 01.09.2019
 • 01.09.2021

Інженерія та сервіс мобільних автономних пристроїв

 • 01.09.2021

136 Металургія

Металургія чорних металів

 • 01.09.2018
 • 01.09.2021

Обробка метілів тиском

 • 01.09.2018
 • 24.06.2021

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електротехнічні системи електроспоживання

 • 01.09.2016
 • 01.09.2018
 • 01.09.2021

Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії

 • 04.05.2018
 • 01.09.2021

Електромеханічні системи автоматизації та електропривод

 • 01.09.2018
 • 01.09.2021

Електромобілі та електропривод автономного електротранспорту

 • 01.09.2021

144 Теплоенергетика

Теплоенергетика

 • 01.09.2018
 • 01.09.2021

Енергетичний менеджмент

 • 01.09.2018
 • 01.09.2021

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Автоматизоване управління технологічними процессами

 • 01.09.2017
 • 01.09.2018

Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва

 • 01.09.2017
 • 01.09.2018

163 Біомедична інженерія

 • 01.09.2021

191 Архітектура та містобудування

Архітектура та містобудування

 • 01.09.2019
 • 01.09.2021

192 Будівництво та цивільна інженерія

Будівництво та цивільна інженерія

 • 01.09.2016
 • 01.09.2018
 • 01.09.2021

3D-проектування в будівництві

 • 01.09.2021

231 Соціальна робота

Соціальна робота

242 Туризм

Туризм

275 Транспортні технології

275.02 Організація перевезень і управління на промисловому транспорті

 • 01.09.2017
 • 01.09.2018
 • 01.09.2021

275.03 Транспортні системи

 • 01.09.2017
 • 01.09.2018
 • 01.09.2021

275.03 Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті

 • 01.09.2017
 • 01.09.2018
 • 01.09.2021

275.03 Організація міжнародних перевезень

 • 01.09.2017
 • 01.09.2018
 • 01.09.2021

275.03 Інжиніринг криз та ризиків у сфері транспортних послуг

 • 01.09.2020
 • 01.09.2021