Меню

Поділитись

035 Філологія

035.041 Германські мови та літератури (переклад включно)

035.034 Слов’янські мови та літератури (переклад включно)

051 Економіка

Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)

Економіка довкілля і природних ресурсів

071 Облік і оподаткування

Облік і аудит

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і кредит

073 Менеджмент

Управління та адміністрування

Логістичний менеджмент

Бізнес-адміністрування

Управління проектами

075 Маркетинг

IT маркетинг

Маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Якість, стандартизація та сертифікація

113 Прикладна математика

Комп’ютерне моделювання

122 Комп’ютерні науки

Інформатика

Консолідована інформація

Інформаційні системи та технології

131 Прикладна механіка

Технології машинобудування

Обробка металів за спецтехнологіями

Технології та устаткування зварювання

Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій

Комп’ютерний інжиніринг

132 Матеріалознавство

Матеріалознавство

Дизайн матеріалів та 3D-технології

133 Галузеве машинобудування

Обробка металів за спецтехнологіями

Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання

Металорізальні верстати та системи

Металургійне обладнання

Інструментальне виробництво

Нанотехнології в машинобудуванні

Інженерія та сервіс мобільних автономних пристроїв

136 Металургія

Металургія чорних металів

Обробка метілів тиском

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електротехнічні системи електроспоживання

Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії

Електромеханічні системи автоматизації та електропривод

Електромобілі та електропривод автономного електротранспорту

144 Теплоенергетика

Теплоенергетика

Енергетичний менеджмент

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Автоматизоване управління технологічними процессами

Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва

163 Біомедична інженерія

191 Архітектура та містобудування

Архітектура та містобудування

192 Будівництво та цивільна інженерія

Будівництво та цивільна інженерія

3D-проектування в будівництві

231 Соціальна робота

Соціальна робота

275 Транспортні технології

275.02 Організація перевезень і управління на промисловому транспорті

275.03 Транспортні системи

275.03 Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті

275.03 Організація міжнародних перевезень

275.03 Інжиніринг криз та ризиків у сфері транспортних послуг

242 Туризм

Туризм