Меню

Поділитись

015 Професійна освіта

015.01 Професійна освіта (Будівництво)

035 Філологія

035.041 Германські мови та літератури (переклад включно)

035.034 Слов’янські мови та літератури (переклад включно)

051 Економіка

Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)

Економіка довкілля і природних ресурсів

071 Облік і оподаткування

Облік і аудит

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і кредит

073 Менеджмент

Менеджмент

Менеджмент організацій і адміністрування

Управління та адміністрування

Логістичний менеджмент

Бізнес-адміністрування

Управління інноваційною діяльністю

Управління проектами

075 Маркетинг

IT маркетинг

Всі записи

Маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Інтелектуальна власність

Якість, стандартизація та сертифікація

113 Прикладна математика

Прикладна математика

Комп’ютерне моделювання

122 Комп’ютерні науки

Інформатика

Консолідована інформація

Інформаційні системи та технології

131 Прикладна механіка

Технології машинобудування

Обробка металів за спецтехнологіями

Технології та устаткування зварювання

Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій

Комп’ютерний інжиніринг

 • 01.09.2021

132 Матеріалознавство

Матеріалознавство

Дизайн матеріалів та 3D-технології

 • 01.09.2021

133 Галузеве машинобудування

Обробка металів за спецтехнологіями

Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання

Металорізальні верстати та системи

Металургійне обладнання

Інструментальне виробництво

Нанотехнології в машинобудуванні

 • 01.09.2019
 • 01.09.2021

Інженерія та сервіс мобільних автономних пристроїв

 • 01.09.2021

136 Металургія

Металургія чорних металів

Обробка метілів тиском

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Енергетичний менеджмент

Електротехнічні системи електроспоживання

Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії

Електромеханічні системи автоматизації та електропривод

Електромобілі та електропривод автономного електротранспорту

 • 01.09.2021

144 Теплоенергетика

Теплоенергетика

Енергетичний менеджмент

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Автоматизоване управління технологічними процессами

Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва

163 Біомедична інженерія

191 Архітектура та містобудування

Архітектура та містобудування

 • 01.09.2019
 • 01.09.2021

192 Будівництво та цивільна інженерія

Промислове та цивільне будівництво

Будівництво та цивільна інженерія

 • 01.09.2016
 • 01.09.2018
 • 01.09.2021

3D-проектування в будівництві

 • 01.09.2021

231 Соціальна робота

Соціальна робота

242 Туризм

Туризм

275 Транспортні технології

275.02 Організація перевезень і управління на промисловому транспорті

275.03 Транспортні системи

275.03 Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті

275.03 Організація міжнародних перевезень

275.03 Інжиніринг криз та ризиків у сфері транспортних послуг

 • 01.09.2020
 • 01.09.2021