Меню

Поділитись

Введені в дію з 01.09.2023

035 ФІЛОЛОГІЯ [035.041 Германські мови та літератури (переклад включно)]

Переклад (англійська та німецька мови)

035 ФІЛОЛОГІЯ [035.041 Германські мови та літератури (переклад включно)]

[035.034 Слов’янські мови та літератури (переклад включно)]

Переклад (російська та польська мови)

051 ЕКОНОМІКА

Економіка бізнесу

071 ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

Облік і аудит бізнесу

072 ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА, СТРАХУВАННЯ ТА ФОНДОВИЙ РИНОК

Фінанси, банківська справа та фондові ринки

073 МЕНЕДЖМЕНТ

Менеджмент організацій

Міжнародна логістика та управління ланцюгами постачань

Бізнес-адміністрування та бізнес-аналітика

Управління інноваційними проєктами

075 МАРКЕТИНГ

IT маркетинг

076 ПІДРИЄМНИЦТВО ТА ТОРГІВЛЯ

Підприємництво та E-Trading

113 ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА

Комп’ютерне моделювання

122 КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ

Iнформатика та комп’ютерні технології

Консолідована інформація та конкурентна розвідка

Iнтелектуальні інформаційні системи

131 ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА

Зміцнення деталей та конструкцій

Автоматизація та механізація процесів зварювання

Інжинирінг машинобудівного виробництва

132 МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО

Прикладне матеріальзнавство

Дизайн матеріалів та 3D-технології

133 ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

Інжинірінг підйомно-транспортного обладнання

Устаткування технологічних систем оброблення різанням

Інжинирінг металургійного обладнання

Інструментальні системи металооброблення

136 МЕТАЛУРГІЯ

Інженерія у виробництві чорних металів

Інжинирінг в обробці металів тиском

141 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА

Електромеханічні автоматизовані системи

Електромобілі та електропривод автономного електротранспорту

Інтелектуальні електроенергетичні системи і комплекси

144 ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА

Теплоенергетика

Енергетичний менеджмент

163 БІОМЕДИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ

192 БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ

Промислове та цивільне будівництво

231 СОЦІАЛЬНА РОБОТА

Менеджмент соціальної роботи

242 ТУРИЗМ І РЕКРЕАЦІЯ

Туризм

275 ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ [275.02 Танспортні технології (на залізничому транспорті)]

Організація перевезень і управління на промисловому транспорті

275 ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ [275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)]

Iнжиніринг криз та ризиків у сфері транспортних послуг

Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті

Організація міжнародних перевезень

Організація перевезень і управління на промисловому транспорті

Чинні до 01.09.2023

015 Професійна освіта [015.01 Професійна освіта (Будівництво)]

Професійна освіта (будівництво)

035 Філологія [035.041 Германські мови та літератури (переклад включно)]

Переклад (англійська та німецька мови)

035 Філологія [035.034 Слов’янські мови та літератури (переклад включно)]

Переклад (російська та польська мови)

051 Економіка

Економіка підприємства

Економіка довкілля і природних ресурсів

071 Облік і оподаткування

Облік і аудит

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і кредит

073 Менеджмент

Менеджмент

Менеджмент організацій і адміністрування

Управління та адміністрування

Логістичний менеджмент

Бізнес-адміністрування

Управління інноваційною діяльністю

Управління проектами

075 Маркетинг

IT маркетинг

Маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Інтелектуальна власність

Якість, стандартизація та сертифікація

113 Прикладна математика

Прикладна математика

Комп’ютерне моделювання

122 Комп’ютерні науки

Інформатика

Консолідована інформація

Інформаційні системи та технології

131 Прикладна механіка

Технології машинобудування

Обробка металів за спецтехнологіями

Технології та устаткування зварювання

Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій

Комп’ютерний інжиніринг

 • Введено в дію з 01.09.2021

132 Матеріалознавство

Матеріалознавство

Дизайн матеріалів та 3D-технології

 • Введено в дію з 01.09.2021

133 Галузеве машинобудування

Обробка металів за спецтехнологіями

Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання

Металорізальні верстати та системи

Металургійне обладнання

Інструментальне виробництво

Нанотехнології в машинобудуванні

 • Введено в дію з 01.09.2019
 • Введено в дію з 01.09.2021

Інженерія та сервіс мобільних автономних пристроїв

 • Введено в дію з 01.09.2021

136 Металургія

Металургія чорних металів

Обробка метілів тиском

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електротехнічні системи електроспоживання

Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії

Електромеханічні системи автоматизації та електропривод

Електромобілі та електропривод автономного електротранспорту

 • Введено в дію з 01.09.2021

144 Теплоенергетика

Теплоенергетика

Енергетичний менеджмент

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Автоматизоване управління технологічними процессами

Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва

163 Біомедична інженерія

191 Архітектура та містобудування

Архітектура та містобудування

 • Введено в дію з 01.09.2019
 • Введено в дію з 01.09.2021

192 Будівництво та цивільна інженерія

Промислове та цивільне будівництво

Будівництво та цивільна інженерія

 • Введено в дію з 01.09.2016
 • Введено в дію з 01.09.2018
 • Введено в дію з 01.09.2021

3D-проектування в будівництві

 • Введено в дію з 01.09.2021

231 Соціальна робота

Соціальна робота

242 Туризм

Туризм

275 Транспортні технології [275.02 Танспортні технології (на залізничому транспорті)]

Організація перевезень і управління на промисловому транспорті

275 Транспортні технології [275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)]

Iнжиніринг криз та ризиків у сфері транспортних послуг

 • Введено в дію з 01.09.2020
 • Введено в дію з 01.09.2021

Транспортні системи

Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті

Організація міжнародних перевезень