Меню

Поділитись

Середня освіта (математика)

014 Математика

 • 01.09.2017
 • 01.09.2018
 • 01.09.2019
 • 24.06.2021

035 Філологія

035.041 Германські мови та літератури (переклад включно)

035.034 Слов’янські мови та літератури (переклад включно)

051 Економіка

Економіка підприємства

 • 01.09.2017
 • 01.09.2018
 • 24.06.2021

071 Облік і оподаткування

Облік і аудит

 • 01.09.2017
 • 01.09.2018
 • 01.09.2019
 • 24.06.2021

Державний аудит

 • 01.09.2019

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і кредит

 • 01.09.2017
 • 01.09.2018
 • 24.06.2021

073 Менеджмент

Менеджмент

 • 01.09.2017 – прискорений
 • 01.09.2017
 • 01.09.2018
 • 01.09.2019
 • 24.06.2021

Менеджмент транспорту і логістики

 • 01.09.2017
 • 01.09.2018
 • 24.06.2021

Бізнес-адміністрування

 • 01.09.2019
 • 24.06.2021

075 Маркетинг

Маркетинг

 • 01.09.2017
 • 01.09.2018
 • 24.06.2021

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 • 01.09.2018
 • 01.09.2019
 • 01.09.2021

113 Прикладна математика

Прикладна математика

 • 01.09.2018

Комп’ютерне моделювання

 • 01.09.2018
 • 01.09.2019
 • 14.09.2020
 • 01.09.2021

122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Інформатика

 • 01.09.2018
 • 01.09.2021

Комп’ютерні науки

 • 01.09.2018
 • 24.06.2021

131 Прикладна механіка

Інженерна механіка

 • 01.09.2018

Зварювання

 • 01.09.2018
 • 01.09.2021

Прикладна механіка

 • 01.09.2021

132 Матеріалознавство

Матеріалознавство

 • 01.09.2017
 • 01.09.2018 – прискорений
 • 01.09.2018
 • 01.09.2021

133 Галузеве машинобудування

Галузеве машинобудування

 • 01.09.2018
 • 01.09.2021

Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання

 • 01.09.2018

Металорізальні верстати та системи

 • 01.09.2018

Металургійне обладнання

 • 01.09.2018

136 Металургія

Металургія

 • 01.09.2017
 • 01.09.2018
 • 01.09.2019
 • 01.09.2021

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

 • 01.09.2018
 • 01.09.2021

144 Теплоенергетика

Теплоенергетика

 • 01.09.2017 – проект
 • 01.09.2018
 • 01.09.2021

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

 • 01.09.2018
 • 24.06.2021

163 Біомедична інженерія

Біомедична інженерія

 • 01.09.2018
 • 24.06.2021

183 Технології захисту навколишнього середовища

Технології захисту навколишнього середовища

 • 01.09.2018
 • 01.09.2021

191 Архітектура та містобудування

Архітектура будівель і споруд

 • 01.09.2018

Архітектура та містобудування

 • 01.09.2021

192 Будівництво та цивільна інженерія

Будівництво

 • 01.09.2018
 • 01.09.2019

Будівництво та цивільна інженерія

 • 01.09.2021

231 Соціальна робота

Соціальна робота

 • 01.09.2017
 • 01.09.2018
 • 01.09.2019
 • 01.09.2020
 • 01.09.2021

242 Туризм

Туризм

 • 01.09.2017
 • 01.09.2018
 • 01.09.2019
 • 14.09.2020
 • 01.09.2021

275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті)

Транспортні технології на залізничному транспорті

 • 01.09.2019
 • 01.09.2021

Організація перевезень і управління на промисловому транспорті

 • 01.09.2018

275.03 Транспортні технології (на автомобільноу транспорті)

Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті

 • 01.09.2017
 • 01.09.2018

Організація міжнародних перевезень

 • 01.09.2018

Логістика транспортних систем

 • 01.09.2018

Транспортні технології на автомобільному транспорті

 • 01.09.2019
 • 01.09.2021

273 Залізничний транспорт

Рухомий склад залізничного транспорту

 • 01.09.2021