Меню

Поділитись

Середня освіта (математика)

014 Математика

015 Професійна освіта

035 Філологія

035.041 Германські мови та літератури (переклад включно)

035.034 Слов’янські мови та літератури (переклад включно)

051 Економіка

Економіка підприємства

071 Облік і оподаткування

Облік і аудит

Державний аудит

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і кредит

073 Менеджмент

Менеджмент

Менеджмент транспорту і логістики

Бізнес-адміністрування

075 Маркетинг

Маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

113 Прикладна математика

Прикладна математика

Комп’ютерне моделювання

122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Інформатика

Комп’ютерні науки

131 Прикладна механіка

Інженерна механіка

  • 01.09.2018

Зварювання

Прикладна механіка

  • 01.09.2021

132 Матеріалознавство

Прикладне матеріальзнавство

Теорія обробки металів

Матеріалознавство

133 Галузеве машинобудування

Галузеве машинобудування

  • 01.09.2018
  • 01.09.2021

Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання

  • 01.09.2018

Металорізальні верстати та системи

Металургійне обладнання

136 Металургія

Металургія

Металургія чорних металів

Обробка металів тиском

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

144 Теплоенергетика

Теплоенергетика

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

163 Біомедична інженерія

Біомедична інженерія

183 Технології захисту навколишнього середовища

Технології захисту навколишнього середовища

191 Архітектура та містобудування

Архітектура будівель і споруд

Архітектура та містобудування

192 Будівництво та цивільна інженерія

Промислове тв цивільне бедівництво

Будівництво та цивільна інженерія

  • 01.09.2021

231 Соціальна робота

Соціальна робота

242 Туризм

Туризм

275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті)

Транспортні технології на залізничному транспорті

Організація перевезень і управління на промисловому транспорті

275.03 Транспортні технології (на автомобільноу транспорті)

Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті

Організація міжнародних перевезень

Логістика транспортних систем

Транспортні технології на автомобільному транспорті

  • 01.09.2019
  • 01.09.2021

273 Залізничний транспорт

Рухомий склад залізничного транспорту

  • 01.09.2021