Меню

Поділитись

Введені в дію з 01.09.2023

014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (МАТЕМАТИКА)

Математика

035 ФІОЛОГІЯ [035.041 Германські мови та літератури (переклад включно)]

Англійські та німецькі мови (переклад включно)

035 ФІЛОЛОГІЯ [035.034 Слов’янські мови та літератури (переклад включно)]

Філологія (переклад з російської, польської мов на українську)

051 ЕКОНОМІКА

Економіка підприємства

071 ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

Облік і аудит

072 ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

Фінанси і кредит

073 МЕНЕДЖМЕНТ

Менеджмент

Менеджмент транспорту і логістики

Бізнес-адміністрування

075 МАРКЕТИНГ

Маркетинг

076 Підприємництво та торгівля

Введена в дію з 01.09.2023

113 ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА

Комп’ютерне моделювання

122 КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Інформатика

Комп’ютерні науки

131 ПРИКЛАДНА МЕХАНКА

Прикладна механіка

132 МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО

Матеріалознавство

133 ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

Галузеве машинобудування

136 МЕТАЛУРГІЯ

Металургія

141 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

144 ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА

Теплоенергетика

163 БІОМЕДИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ

Біомедична інженерія

174 АВТОМАТИЗАЦІЯ, КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА РОБОТОТЕХНІКА

Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

183 ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Технології захисту навколишнього середовища

191 АРХІТЕКТУРА ТА МІСТОБУДВАННЯ

Архітектура будівель і споруд

Архітектура та містобудування

192 БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ

Будівництво та цивільна інженерія

231 СОЦІАЛЬНА РОБОТА

Соціальна робота

242 ТРИЗМ І РЕКРЕАЦІЯ

Туризм

275 ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ [275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті)]

Транспортні технології на залізничному транспорті

275 ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ [275.03 Транспортні технології (на автомобільноу транспорті)]

Транспортні технології на автомобільному транспорті

Чинні до 01.09.2023

014 Середня освіта (математика)

Математика

015 Професійна освіта

Професійна освіта (будівництво)

035 Філологія [035.041 Германські мови та літератури (переклад включно)]

Англійські та німецькі мови (переклад включно)

035 Філологія [035.034 Слов’янські мови та літератури (переклад включно)]

Філологія (переклад з російської, польської мов на українську)

051 Економіка

Економіка підприємства

071 Облік і оподаткування

Облік і аудит

Державний аудит

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і кредит

073 Менеджмент

Менеджмент

Менеджмент транспорту і логістики

Бізнес-адміністрування

075 Маркетинг

Маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

113 Прикладна математика

Прикладна математика

Комп’ютерне моделювання

122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Інформатика

Комп’ютерні науки

131 Прикладна механіка

Інженерна механіка

  • Введена в дію з 01.09.2018

Зварювання

Прикладна механіка

  • Введена в дію з 01.09.2021

132 Матеріалознавство

Прикладне матеріальзнавство

Теорія обробки металів

Матеріалознавство

133 Галузеве машинобудування

Галузеве машинобудування

  • Введена в дію з 01.09.2018
  • Введена в дію з 01.09.2021

Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання

  • Введена в дію з 01.09.2018

Металорізальні верстати та системи

Металургійне обладнання

136 Металургія

Металургія

Металургія чорних металів

Обробка металів тиском

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

144 Теплоенергетика

Теплоенергетика

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

163 Біомедична інженерія

Біомедична інженерія

183 Технології захисту навколишнього середовища

Технології захисту навколишнього середовища

191 Архітектура та містобудування

Архітектура будівель і споруд

Архітектура та містобудування

192 Будівництво та цивільна інженерія

Промислове та цивільне будівництво

Будівництво та цивільна інженерія

  • Введена в дію з 01.09.2021

231 Соціальна робота

Соціальна робота

242 Туризм

Туризм

273 Залізничний транспорт

Рухомий склад залізничного транспорту

  • Введена в дію з 01.09.2021

275 Транспортні технології [275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті)]

Транспортні технології на залізничному транспорті

Організація перевезень і управління на промисловому транспорті

275 Транспортні технології [275.03 Транспортні технології (на автомобільноу транспорті)]

Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті

Організація міжнародних перевезень

Логістика транспортних систем

Транспортні технології на автомобільному транспорті

  • Введена в дію з 01.09.2019
  • Введена в дію з 01.09.2021