Меню

Поділитись

Для бакалаврів

014.04 СЕРЕДНЯ ОСВІТА. МАТЕМАТИКА

2023

035.034 ФІЛОЛОГІЯ. СЛОВ’ЯНСЬКІ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ (ПЕРЕКЛАД ВКЛЮЧНО)

2023

035.041 ФІЛОЛОГІЯ. ГЕРМАНСЬКІ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ (ПЕРЕКЛАД ВКЛЮЧНО)

2023

071 ОБЛІК І АУДИТ

2023

076 ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА ТОРГІВЛЯ

2023

Просимо роботодавців, здобувачів вищої освіти, викладачів та інших стейкхолдерів долучитися до відкритого онлайн обговорення та надати письмові відгуки-рецензії за адресою:  economteor.pstu@gmail.com

113 КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ

2023

2020

  • ОПП КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ (для бакалаврів) 2020
    Зауваження, рекомендації, коментарі надсилати на електронну адресу гаранта ОП: a.kholkin@gmail.com до 15.08.2020 року

122 КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ

2023

132 МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО

2023

141 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА

2023

144 ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА

2023

163 БІОМЕДИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ

2023

174 АВТОМАТИЗАЦІЯ, КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА РОБОТОТЕХНІКА

2023

183 ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

2023

191 АРХІТЕКТУРА ТА МІСТОБУДУВАННЯ

2023

192 БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ

2023

201 АГРОНОМІЯ

2021

231 СОЦІАЛЬНА РОБОТА

2023

275.02 ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ

2021

2023

275.03 ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ

2023

Для магістрів

035.034 ФІЛОЛОГІЯ. СЛОВ’ЯНСЬКІ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ (ПЕРЕКЛАД ВКЛЮЧНО)

2023

035.041 ФІЛОЛОГІЯ. ГЕРМАНСЬКІ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ (ПЕРЕКЛАД ВКЛЮЧНО), ПЕРША – АНГЛІЙСЬКА

2023

051 ЕКОНОМІКА

2023

071 ОБЛІК І АУДИТ

2023

072 ФІНАНСИ І КРЕДИТ

2023

073 МЕНЕДЖМЕНТ

2023

075 МАРКЕТИНГ

2023

076 ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА ТОРГІВЛЯ

2023

Просимо роботодавців, здобувачів вищої освіти, викладачів та інших стейкхолдерів долучитися до відкритого онлайн обговорення та надати письмові відгуки-рецензії за адресою:  economteor.pstu@gmail.com

113 КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ

2023

122 КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ

2023

131 ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА

2023

132 МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО

2023

133 ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

2023

136 МЕТАЛУРГІЯ

2023

141 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА

2023

144 ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА

2023

192 БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ

2023

231 СОЦІАЛЬНА РОБОТА

2023

242 ТУРИЗМ І РЕКРЕАЦІЯ

2023

275.02 ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ

2023

275.03 ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ

2023