Меню

Поділитись

Кафедра рухомий склад транспортних систем

Зауваження, рекомендації, коментарі надсилати на електронну адресу rstskafedra@gmail.com

Кафедра агрономія

Обробка металів тиском

Кафедра металургії і технології зварювального виробництва

Кафедра автоматизації та механізації зварювального виробництва

Кафедра промислових теплоенергетичних установок і теплопостачання

Кафедра автомобільного транспорту

Кафедра перекладу

Кафедра матеріалознавства та перспективних технологій

Кафедра української мови та слов’янської філології

Електроенергетичні комплекси та системи

Кафедра соціології та соціальної роботи

Кафедра економічної теорії та підприємництва

Просимо роботодавців, здобувачів вищої освіти, викладачів та інших стейкхолдерів долучитися до відкритого онлайн обговорення та надати письмові відгуки-рецензії за адресою:  economteor.pstu@gmail.com

Кафедра технології машинобудування

Кафедра наноінженерії у галузевому машинобудуванні

Кафедра комп’ютерних наук

Зауваження, рекомендації, коментарі надсилати на електронну адресу irivasilevna1964@gmail.com

Кафедра механічного обладнання заводів чорної металургії

Кафедрa “Архітектура”

Кафедра біомедичної інженерії

Кафедра транспортного менеджменту і логістики

Кафедра транспортних технологій підприємств

Кафедра підйомно-транспортних машин і деталей машин

Кафедра автоматизації і комп’ютерних технологій

Кафедра маркетингу та бізнес-адміністрування

Кафедра Економіка підприємства

071 Облік і аудит

072 Фінанси і кредит

073 Менеджмент (бакалаврат)

073 Менеджмент організацій і адміністрування (магістратура)

073 Управління проєктами (магістратура)

242 Туризм (бакалаври)

136 «Металургія чорних металів»

163 Біомедична інженерія

113 Комп’ютерне моделювання

Зауваження, рекомендації, коментарі надсилати на електронну адресу гаранта ОП: a.kholkin@gmail.com до 15.08.2020 року

242 Туризм (магістерський рівень)

Зауваження, рекомендації, коментарі надсилати на електронну адресу гаранта ОП: lyubchuk@ukr.net