Меню

Поділитись

Бакалаврські освітні програми

Магістерські освітні програми

 • 035 Переклад (англійська та німецька мови) (тимчасово недоступний)
 • 035 Переклад (російська та польська мови) (тимчасово недоступний)
 • 051 Економіка довкілля і природних ресурсів (тимчасово недоступний)
 • 051 Економіка підприємства (тимчасово недоступний)
 • 071 Облік і аудит (тимчасово недоступний)
 • 072 Фінанси і кредит (тимчасово недоступний)
 • 073 Логістичний менеджмент (тимчасово недоступний)
 • 073 Бізнес адміністрування (тимчасово недоступний)
 • 073 Менеджмент організацій і адміністрування
 • 073 Управління проектами (тимчасово недоступний)
 • 075 Маркетинг (тимчасово недоступний)
 • 076 Якість, стандартизація та сертифікація (тимчасово недоступний)
 • 113 Комп’ютерне моделювання (тимчасово недоступний)
 • 122 Інформатика (тимчасово недоступний)
 • 122 Інформаційні системи та технології (тимчасово недоступний)
 • 122 Консолідована інформація (тимчасово недоступний)
 • 131 Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій (тимчасово недоступний)
 • 131 Обробка металів за спецтехнологіями (тимчасово недоступний)
 • 131 Технології машинобудування (тимчасово недоступний)
 • 131 Технології та устаткування зварювання (тимчасово недоступний)
 • 132 Матеріалознавство (тимчасово недоступний)
 • 133 Iнструметнальне виробництво (тимчасово недоступний)
 • 133 Металорiзальнi верстати та системи (тимчасово недоступний)
 • 133 Металургiйне обладнання (тимчасово недоступний)
 • 133 Пiдйомно-транспортнi, дорожнi, будiвельнi, мелiоративнi машини i обладнання (тимчасово недоступний)
 • 136 Металургiя чорних металiв (тимчасово недоступний)
 • 136 Обробка металiв тиском (тимчасово недоступний)
 • 141 Елетромеханiчнi системи автоматизацiї та електропривод (тимчасово недоступний)
 • 141 Електротехнiчнi системи електроспоживання (тимчасово недоступний)
 • 141 Системи управлiння виробництвом i розподiлом електроенергiї (тимчасово недоступний)
 • 144 Енергетичний менеджмент (тимчасово недоступний)
 • 144 Теплоенергетика (тимчасово недоступний)
 • 192 Промислове i цивiльне будiвництво (тимчасово недоступний)
 • 231 Соцiальна робота (тимчасово недоступний)
 • 275 Органiзацiя мiжнародних перевезень (тимчасово недоступний)
 • 275 Органiзацiя перевезень i управлiння на автомобiльному транспортi
 • 275 Органiзацiя перевезень i управлiння на промисловому транспортi (тимчасово недоступний)
 • 275 Транспортнi системи (тимчасово недоступний)