Меню

Поділитись

ДОКУМЕНТИ З ОСНОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ЛІЦЕНЗІЯ НА ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Державний вищий навчальний заклад “Приазовський державний технічний університет” | Реєстр суб’єктів освітньої діяльності (edbo.gov.ua)


СЕРТИФІКАТИ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ, ЯКІ РЕАЛІЗУЮТЬСЯ

АКРЕДИТАЦІЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

АКРЕДИТАЦІЇ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

АРХИВ РЕЗУЛЬТАТІВ АКРЕДИТАЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ (МОН УКРАЇНИ)

АРХИВ АКРЕДИТАЦІЙНИХ СПРАВ (МОН УКРАЇНИ)

СТРУКТУРА ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

СТРУКТУРА УНІВЕРСИТЕТУ

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ УНІВЕРСИТЕТУ

КОНТИНГЕНТ СТУДЕНТІВ

КАДРОВА ІНФОРМАЦІЯ

КАДРОВИЙ СКЛАД

ШТАТНИЙ РОЗПИС НА ПОТОЧНИЙ РІК

ПОРЯДОК І УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД

ДОВІДНИК СПІВРОБІТНИКІВ ДВНЗ “ПДТУ”


Оголошення конкурсів на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників

ФІНАНСОВА ІНФОРМАЦІЯ

ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ

ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ

СТАНДАРТИ ТА ПОЛОЖЕННЯ ДВНЗ «ПДТУ

Стандарти та положення ДВНЗ “ПДТУ”

ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Звіт ректора щодо діяльності ДВНЗ «ПДТУ» у 2023р.

РІЧНІ ЗВІТИ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ДВНЗ «ПДТУ

ЛІТОПИС 2023 ДВНЗ «ПДТУ» (основні результати роботи колективу університету у 2022-2023 навчальному році)

ЛІТОПИС 2023 ДВНЗ «ПДТУ» (presentation)

ЛІТОПИС 2022 ДВНЗ «ПДТУ» (основні результати роботи колективу університету у 2021-2022 навчальному році)