Меню

Поділитись

Інформація, яка підлягає оприлюдненню згідно з чинним законодавством

Кошторис, штатний розпис, фінансові звіти, матеріали для акредитації

Ліцензія на провадження освітньої діяльності

Контингент студентів за планом та по факту

Сертифікати про акредитацію

Ліцензування та акредитація спеціальностй

Відомості про освітні програми, які реалізуються в ЗВО

Матеріали для акредитації освітніх програм

Документи (положення), які стосуються акредитації освітніх програм

Акредитація освітніх програм (перебіг)

Інформація щодо процесу акредитації освітніх програм, документи процесу акредитації НАЗЯВО

Протидія корупції

Інформація щодо комісії з протидії корупції, нормативні документи університету та України.

Структура та органи управління

Структура університету, управлінські документи

Базові документи