Меню

Поділитись

Українська мова та слов’янська філологія – це наукові напрямки, які об’єднують у собі інтеграцію філологічних наук з поглибленим вивченням мови, літератури та культури слов’янських народів. Ці напрямки спрямовані на дослідження, збереження та популяризацію мовних та культурних традицій слов’янського етносу, а також розвиток мовознавчої та літературознавчої науки в контексті сучасних викликів.

Кафедра української мови та слов’янської філології запрошує бажаючих розпочати свій академічний шлях вже сьогодні! Пориньте в осередок глибоких знань та передових досліджень сучасної славістики  разом з нами!

Спеціальності та освітні програми

Колектив кафедри

Жижома Оксана Олександрівна
Жижома Оксана Олександрівна
В.о. зав.кафедри української мови та слов’янської філології, доцент

Жижома Оксана Олександрівна

В.о. зав.кафедри української мови та слов’янської філології, доцент

Контактна інформація

 • Електронна пошта: zhyzhoma_o_o@pstu.edu

Докладніше

Контакти

Адреса: м. Дніпро, вул. Гоголя, 29, ауд. 314

Зав. кафедри: Жижома Оксана Олександрівна

Електронна пошта: zhizhoma_o_v@pstu.edu

Телефон: +38096-953-29-98

Електрона пошта кафедри : kaf_umsf@pstu.edu

Ми в соціальних мережах:

umsf_PSTU

Про кафедру

15 червня 1994 року наказом ректора Університету на базі кафедри історії України (завідувач кафедри – к.іст.н. Анохіна Г.А.) було створено кафедру українознавства. Це була унікальна й перша в регіоні кафедра, яка об’єднувала викладання таких дисциплін як «Історія України», «Українська та зарубіжна культура» та «Ділова українська мова».

З 1995 року керманичем кафедри стає к.іст.н. Крилова Ніна Іванівна; освітні послуги розширюються, і вже 1999 року кафедра українознавства стає випусковою кафедрою за фахом «Російсько-український переклад» (переклад з двох слов’янських мов на українську). У своєму незмінному вигляді з потужним науково-викладацьким складом кафедра українознавства проіснувала до 2015 року.

З початком гібридної російсько-української війни, зважаючи на виклики часу, було прийнято рішення реорганізації й перейменування на кафедру української мови та слов’янської філології. З 2015 року кафедру очолювала к.філол.н. Голі-Оглу Тамара Войцехівна.

З жовтня 2024 року кафедрою української мови та слов’янської філології  керує к.філол.н. Жижома Оксана Олександрівна.

Кафедра української мови та слов’янської філології є потужним структурним підрозділом Університету і надає якісні освітні послуги  в галузі перекладу з двох слов’янських мов на українську, готуючи професіоналів за освітніми програмами «Бакалавр» та «Магістр». До складу кафедри входять фахівці-філологи, зокрема 6 кандидатів філологічних наук.

Працевлаштування випускників

Випускники кафедри української мови та слов’янської філології успішно знаходять роботу в різних сферах завдяки здобутим знанням, навичкам та компетенціям. Основні напрями, у яких вони можуть працювати, працюють і реалізовуються:

 1. Освітня та наукова сфери:
  • Вчителі та викладачі,
  • Наукові співробітники;
 2. Мас-медіа та видавнича діяльність:
  • Журналісти та редактори
  • Видавці та коректори
 3. Культурна та громадська діяльність:
  • Культурні організатори та менеджери
  • Громадські діячі та активісти
 4. Бібліотеки та архіви:
  • Бібліотекарі та архівісти
 5. Переклад та мовні послуги:
  • Перекладачі та тлумачі
  • Локалізація та адаптація контенту
 6. Державна служба та адміністративна робота:
  • Державні службовці
  • Адміністратори та менеджери
 7. Підприємництво та бізнес:
  • Керівники освітніх та мовних центрів
  • Бізнес-консультанти та PR-спеціалісти

Локальний моніторинг

ЗВІТ за результатами опитування здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, що навчаються за освітньою програмою “Філологія (переклад з російської, польської мов на українську)״ щодо рівня їх задоволеності якістю освітньої програми та освітнього процесу в ДВНЗ “ПДТУ”

Робота зі стейкхолдерами

Договір про співпрацю із ТОВ «Телеканал «МЕГА».

Освітня та наукова діяльність

Діяльність кафедри української мови та слов’янської філології спрямована на всебічний розвиток студентів, забезпечення високої якості освіти та підготовку фахівців, здатних успішно працювати у сьогоденні.

Орієнтуючись на сучасні тенденції, кафедра йде в ногу з часом та не боїться відкривати нові освітні програми. Так, у 2024 році з’явилась нова освітня програма для здобувачів освітнього ступеня «магістр» – «Переклад (слов’янські мови, перша – польська)».

Навчальні плани  розроблені з урахуванням новітніх досягнень у галузі філології та педагогіки, що дозволяє нашим студентам отримувати найактуальніші знання та практичні навички. Програми включають курси з української мови та літератури, інших слов’янських мов, а також міждисциплінарні курси, що розширюють освітні горизонти студентів.

Дистанційний формат навчання дозволяє забезпечити гнучкість освітнього процесу та доступність навчання для студентів з різних куточків світу.

Наукова діяльність кафедри охоплює проведення фундаментальних та прикладних досліджень у галузі мовознавства та літературознавства, публікацію наукових праць, участь у конференціях, семінарах та воркшопах. Ми також активно залучаємо наших студентів до наукових досліджень, пропонуючи їм можливість співпрацювати у рамках наукових проектів.

За п’ять років викладачами і студентами кафедри перекладу опубліковано понад 150 статей у наукових збірниках і журналах різного рангу, близько 200 тез доповідей на наукових конференціях всеукраїнського і міжнародного статусу.

Сертифікати

Міжнародні зв’язки

Кафедра української мови та слов’янської філології має міжнародні зв’язки з вузами та науковими установами Німеччини, Польщі. Щороку проводиться активна робота щодо залучання та укладання договорів про міжнародну співпрацю, написання заявок в міжнародні проєкти, серед яких Єразмус+.

Науково-педагогічні працівники беруть активну участь в міжнародних конференціях та проєктах (2023-2024рр):

 • участь Я. Гладир у I Міжнародній науковій конференції “Україна – 20 років після помаранчової революції – безпека Європи та світу в ХХІ столітті в контексті війни в Україні”, м. Краків, Польща;
 • участь Л.Пономарьової у міжнародному вебінарі на тему “NON-FORMAL EDUCATION IN THE TRAINING OF MASTERS AND DOCTORS OF PHILOSOPHY (PhD) STUDENTS IN THE COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION AND UKRAINE”, м. Люблін, Польща;
 • проведення майстер-класу Л.Пономарьової у 8-ому міждисциплінарному тематичному дні теорії та практики Регенсбурзького університетського центру підготовки вчителів (RUL) та шкіл-партнерів Регенсбурзького університету (PUR) з виступом “Успішна інтеграція українських біженців до німецької системи освіти – (як) цього можна досягти?”, Баварія, Німеччина;

У 2023 році кафедра української мови та слов’янської філології разом з кафедрою перекладу ДВНЗ «ПДТУ» започаткувала Міжнародну науково-практичну конференцію «ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА В ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОМУ, ПСИХОЛІНГВІСТИЧНОМУ, СОЦІОЛІНГВІСТИЧНОМУ ТА ДИДАКТИЧНОМУ ВИМІРАХ» за участю викладачів та здобувачів вищої освіти, що покликана об’єднати філологів та перекладознавців у нелегкі часи воєнного стану заради невпинного розвитку української германістики та славістики.

Студенти ДВНЗ “Приазовський дежравний технічний університет”, зокрема кафедри української мови та слов’янської філології можуть брати участь у різних програмах студентської мобільності, серед яких Швейцарсько-европейська програма мобiльностi в Унiверситеті м.Берна (Швейцарiя), Lithuanian Sports University м. Каунас (Литва).

Угоди на практику, про наукову та освітню діяльність

Студентське життя

Студентське життя на кафедрі української мови та слов’янської філології сповнене цікавих та насичених подій. Наші студенти беруть активну участь у наукових конференціях, круглих столах, культурних заходах та мовних практикумах.

Спільнота кафедри – це велика родина, де панує дружня атмосфера та підтримка. Ми пишаємося нашими студентами та їхніми досягненнями і завжди раді бачити нових членів у нашій команді.