Меню

Поділитись

Кафедра української мови та слов’янської філології здійснює підготовку:

На кафедрі працює молодий і творчий колектив. Значна увага приділяється підготовці кадрів вищої кваліфікації. За період існування кафедри захистили кандидатські дисертації: Голі-Оглу Т.В., Жижома О.О., Наумова Т.М., Пономарьо­ва Л.В., Щепка О.А.  Отже, майже 100 % викладацького складу мають наукові ступені й звання.


Контакти

Адреса: м. Дніпро, вул. Гоголя, 29, ауд. 314

Зав. кафедрою: Жижома Оксана Олександрівна

Електронна пошта: zhizhoma_o_v@pstu.edu

Колектив

Жижома Оксана Олександрівна
Жижома Оксана Олександрівна
В.о. зав.кафедри української мови та слов’янської філології, доцент

Жижома Оксана Олександрівна

В.о. зав.кафедри української мови та слов’янської філології, доцент

Контактна інформація

  • Електронна пошта: zhyzhoma_o_o@pstu.edu
  • Телефон: 0969532998

Докладніше

Сертифікати

Напрями роботи

Напрями роботи кафедри:

  • теоретична та практична підготовка студентів з лінгвістики, теоретичного і прикладного перекладознавства, іноземних мов (польської, російської, англійської) та інших фахових дисциплін;
  • науково-дослідна робота у сфері теоретичного перекладознавства, історії перекладу, зіставного і типологічного мовознавства, історії світової літератури, дидактики тощо;
  • організація перекладацької і науково-дослідної практики в Україні та країнах ЄС;
  • можливість участі в міжнародних стажуваннях у Європі;
  • участь у благодійних акціях, співпраця із судовими і виконавчими органами, ЗМІ, Національною поліцією України.

Головні зусилля кафедри спрямовані на підготовку висококваліфікованих спеціалістів з філології і перекладу. Випускники повинні вміти самостійно читати та розуміти незнайомий неадаптований текст; сприймати іноземну мову на слух (радіо, телебачення); вести бесіду іноземною мовою в умовах ситуативного та професійного спілкування; реферувати й анотувати художні та спеціальні тексти; перекладати з іноземної мови на українську та навпаки спеціальні суспільно-політичні та історичні тексти, у зв’язку з чим володіти основними положеннями теорії перекладу.

Згідно з освітньо-професійною програмою, філологи-перекладачі можуть працювати за фахом у бюро перекладів, видавництвах, державних і бізнес-установах, друкованих та електронних ЗМІ, на телебаченні, у прес-центрах, різноманітних фондах, спілках, фундаціях гуманітарного спрямування, закладах юстиції, дипломатичних представництвах, консульствах, на митниці, у навчальних закладах тощо. Зокрема на посадах: перекладач, секретар-референт, редактор (літературний), редактор-перекладач, медіаредактор, коректор (коригування текстів, переддрукарські процеси поліграфічного виробництва), перекладач технічної літератури.

На кафедрі студенти вивчають українську, польську, російську, англійську мови як нормативні навчальні курси. Велика увага приділяється мовній практиці, для чого застосовуються сучасні методи опанування іноземними мовами.

При кафедрі діє «Польсько-українське культурне товариство», яке є осередком обміну науково-методичним досвідом і активним учасником культурних заходів, стажувань, навчань, які проводяться як у Польщі, так і в Україні. Для членів товариства відкрито можливість отримання другої вищої освіти в Польщі (Поморська академія, м. Слупськ; договір №13-3/2014 від 15.01.2014 р.). Також студенти мають можливість пройти мовну практику або стажування і отримати матеріальну винагороду в м. Ярославець (Польща) у чотиризірковому оздоровчо-відпочинковому комплексі Health Resort & Medical SPA Panorama Morska.

Про високий професіоналізм викладачів кафедри свідчить перелік спеціальних курсів, які викладаються студентам гуманітарних спеціальностей: «Практичний курс польської мови та перекладу», «Сучасна українська літературна мова», «Вступ до мовознавства», «Вступ до слов’янської філології», «Вступ до перекладознавства», «Загальна теорія перекладу», «Основи теорії мовної комунікації», «Сучасна російська літературна мова», «Практичний курс аспектного перекладу», «Методика викладання перекладу у вищій школі» та ін.

З метою зміцнення державотворчої функції української мови для студентів усіх спеціальностей університету щорічно проводяться конкурси, олімпіади, тижні української мови тощо. Вже традицією стало проведення Дня української писемності та мови. Цей захід традиційно відзначається на загальноміському рівні із залученням учнів шкіл, ліцеїв і гімназій

Співробітники кафедри ґрунтовно ставляться  до організації наукової та мето­дичної роботи. За роки існування кафедри було написано близько 25  навчальних посібників, опубліковано більше 500 статей і тез доповідей. Фахівці з перекладу активно допомагають колегам з інших структурних підрозділів ПДТУ перекладати статті, навчально-методичну літературу, співпрацюють з Національною поліцією України, з судами, прокуратурою міста, проводять заняття з української мови для співробітників міської влади, засобів масової інформації тощо. На сайті методичного забезпечення університету постійно оновлюються й додаються нові матеріали для успішної організації навчального процесу студентів денної і заочної форм навчання; зараз у доробку кафедри більше 160 методичних праць і розробок. При кафедрі працюють методичний та науковий семінари.

Міжнародні зв’язки

При кафедрі діє «Польсько-українське культурне товариство», яке є осередком обміну науково-методичним досвідом і активним учасником культурних заходів, стажувань, навчань, які проводяться як у Польщі, так і в Україні. Для членів товариства відкрито можливість отримання другої вищої освіти в Польщі (Поморська академія, м. Слупськ; договір №13-3/2014 від 15.01.2014 р.). Також студенти мають можливість пройти мовну практику або стажування і отримати матеріальну винагороду в м. Ярославець (Польща) у чотиризірковому оздоровчо-відпочинковому комплексі Health Resort & Medical SPA Panorama Morska.

Угоди на практику, про наукову та освітню діяльність

Конкурентоспроможність випускників

Згідно з освітньо-професійною програмою філологи-перекладачі можуть працювати за фахом у бюро перекладів, видавництвах, державних і бізнес-установах, друкованих та електронних ЗМІ, на телебаченні, у прес-центрах, різноманітних фондах, спілках, фундаціях гуманітарного спрямування, закладах юстиції, дипломатичних представництвах, консульствах, на митниці, у навчальних закладах тощо. Зокрема на посадах: перекладач, секретар-референт, редактор (літературний), редактор-перекладач, медіаредактор, коректор (коригування текстів, переддрукарські процеси поліграфічного виробництва), перекладач технічної літератури.