Меню

Поділитись

Завідувач кафедри: Ташкінова Оксана Анатоліївна

Кафедра соціології та соціальної роботи  здійснює підготовку фахівців із соціальної роботи за наступними освітньо-кваліфікаційними рівнями:

 • бакалавр зі спеціальності 231 «Соціальна робота» (денна форма навчання – 4 роки, заочна – 5 років)
 • магістр зі спеціальності 231 «Соціальна робота» (денна і заочна форми навчання – 1 рік 4 місяців).

Документи:

Контакти

 • Телефон: +38 (0629) 44-64-19, +38 (0629) 44-62-61
 • Адреса: ДВНЗ «ПДТУ», вул. Університетська, 7, 5 корпус, ауд. 5.303-305
 • Facebook: https://www.facebook.com/pstu.kaf.soc.sr/

Відкрити на карті

Колектив

Керівник

Ташкінова Оксана Анатоліївна
Ташкінова Оксана Анатоліївна

Ташкінова Оксана Анатоліївна

Завідувач кафедри соціології та соціальної роботи, кандидат соціологічних наук, доцент

Контактна інформація

 • Електронна пошта: tashkinovaks@gmail.com
 • Телефон: +38 (0629) 44-64-21, +38 (096) 92-96-540

Докладніше

Історична довідка

Кафедра соціології та соціальної роботи була створена в 2004 році на базі кафедри «Соціологія та інженерна педагогіка». Очолив кафедру доцент, кандидат педагогічних наук Віктор Вікторович Харабет.

Зараз кафедру очолює кандидат соціологічних наук Оксана Анатоліївна Ташкінова.

Кафедра займає провідне місце у вихованні молодих фахівців із соціальної роботи. В її складі працюють 10 висококваліфікованих викладачів, серед яких 1 доктор наук з державного управління, 7 кандидатів філософських, соціологічних, історичних і психологічних наук, 2 старших викладача. Крім того, до навчального процесу залучаються провідні фахівці соціальної сфери.

Навчально-методичний кабінет кафедри «Соціологія та соціальна робота» створений на виконання Закону України «Про вищу освіту» з метою організації праці науково-педагогічного складу кафедри, підтримки навчальної та методичної роботи викладачів та студентів.

Напрями роботи

Для студентів спеціальності «Соціальна робота» створено всі умови для всебічного розвитку творчої, ініціативної, активної особистості – фахівця соціальної сфери.

Викладачі та студенти кафедри активно займаються науковою роботою.

На кафедрі ведеться розробка держбюджетних тем щодо вивчення соціально-політичних процесів в Україні. Кафедра щорічно випускає збірки наукових праць викладачів та студентів. Викладачі та студенти кафедри постійно публікують свої наукові праці у провідних фахових виданнях України, виступають з доповідями на конференціях.

Кафедрою проводяться науково-практичні конференції, семінари, круглі столи, лекції провідних практиків соціальної сфери міста для студентів – майбутніх соціальних працівників.

На кафедрі діє соціально-психологічна лабораторія. Викладачами систематично проводяться соціологічні та соціально-психологічні дослідження  з метою вивчення актуальних проблем сучасного суспільства та напрямків соціальної роботи з різними групами клієнтів.

Для проведення ознайомчої, виробничої та науково-дослідної практики кафедрою щорічно укладаються договори з провідними соціальними службами та організаціями міста. Проводиться робота щодо підвищення рівня конкурентоспроможності майбутніх фахівців та сприяння у подальшому їх працевлаштуванні.

Студентські групи кафедри соціології та соціальної роботи займають перші місця в загальному підсумку успішності студентів ПДТУ, беруть активну участь у конкурсах науково-дослідних робіт та фахових олімпіадах.  85-90% дипломних робіт студенти захищають на «відмінно». 30-50% студентів отримують диплом з «відзнакою».

Студенти спеціальностей «Соціальна робота» беруть активну участь в університетському житті («Дебют першокурсника», «Студентська весна», студентські спартакіади, конкурси, флеш-моби тощо).

Важливою є діяльність психологічного клубу «Інсайт» під керівництвом кандидата психологічних наук Світлани Віталіївни Сахно.

Викладачі та студенти кафедри є ініціаторами та активними учасниками численних благодійних акцій і волонтерського руху в Донецькій області.

Міжнародні зв’язки

Кафедра соціології та соціальної роботи має тісні міжнародні зв’язки з вузами та науковими установами Польщі, Білорусії, Молдови, Монголії  та ін. Кафедрою укладені договори про міжнародну співпрацю з Краківською гірничо-металургійною академією ім. С. Сташица (Республіка Польща), Поліським державним університетом (Республіка Біларусь), Жалал-Абадським державним університетом (Киргизька Республіка) та інші.

Студенти спеціальності «Соціальна робота» мають можливість проходити стажування та практику у Польщі, а також публікувати статті та тези у зарубіжних збірках наукових праць.

Крім того, кафедрою проводяться міжнародні онлайн- конференції за участю викладачів та студентів.

Наші студенти мають можливість отримання подвійного міжнародного європейського диплому!

Конкурентноспроможність випускників

Соціальна робота – це важлива сучасна професія, що має великий попит у світі та пропонує комплексний та системний підхід до вирішення складних соціальних проблем сучасності.

Фахівці соціальної роботи користуються методами психолого-педагогічної корекції та методами проведення якісних та кількісних соціологічних досліджень; здатні надавати правову допомогу, прогнозувати, проектувати та моделювати варіанти вирішення соціальних проблем суспільства.

Кафедра соціології та соціальної роботи з 2000 року здійснює підготовку фахівців із соціальної роботи.

90% випускників кафедри успішно працевлаштовуються в соціальні служби та організації міста Маріуполя, а саме:

 • Органи місцевого самоврядування та виконавчої влади;
 • Управління соціального захисту населення;
 • Центри соціальних служб для сім’ї , дітей та молоді;
 • Територіальні центри соціального обслуговування; центри зайнятості;
 • Органи державної карно-виконавчої служби;
 • Центри ранньої соціальної реабілітації дітей з інвалідністю; дитячі будинки; дома ветеранів;
 • Управління пенсійного фонду;
 • Заклади освіти, виховання; охорони здоров’я;
 • Лабораторії та центри наукових досліджень;
 • Громадські організації, благодійні фонди

Магістри соціальної роботи у подальшому мають право викладати фахові дисципліни.

Наші студенти отримують знання з психології, соціології, педагогіки, управління, права, соціального захисту, соціального забезпечення, вивчають іноземні мови (англійська, польська), що є гарантом їхньої успішної професійної кар’єри!

З Новим
роком!