Меню

Поділитись

Завідувач кафедри: Ташкінова Оксана Анатоліївна

Кафедра соціології та соціальної роботи  здійснює підготовку фахівців із соціальної роботи за наступними освітньо-кваліфікаційними рівнями:

бакалавр зі спеціальності 231 «Соціальна робота» (денна форма навчання – 4 роки, заочна – 5 років)

магістр зі спеціальності 231 «Соціальна робота» (денна і заочна форми навчання – 1 рік 4 місяців).

Контакти

Адреса: м. Дніпро, вул. Гоголя, 29, ауд. 314

Електронна пошта: tashkinovaks@gmail.com

Телефон: +38 (096) 92-96-540

Facebook: https://www.facebook.com/pstu.kaf.soc.sr/

Колектив

Ташкінова Оксана Анатоліївна
Ташкінова Оксана Анатоліївна
кандидат соціологічних наук, доцент, завідувачка кафедри соціології та соціальної роботи

Ташкінова Оксана Анатоліївна

кандидат соціологічних наук, доцент, завідувачка кафедри соціології та соціальної роботи

Контактна інформація

 • Електронна пошта: tashkinova_o_a@pstu.edu
 • Телефон: +380969296540

Докладніше

Історична довідка

Кафедра соціології та соціальної роботи була створена в 2004 році на базі кафедри «Соціологія та інженерна педагогіка». Очолив кафедру доцент, кандидат педагогічних наук Віктор Вікторович Харабет.

Зараз кафедру очолює кандидат соціологічних наук Оксана Анатоліївна Ташкінова.

Кафедра займає провідне місце у вихованні молодих фахівців із соціальної роботи. В її складі працюють 10 висококваліфікованих викладачів, серед яких 1 доктор наук з державного управління, 7 кандидатів філософських, соціологічних, історичних і психологічних наук, 2 старших викладача. Крім того, до навчального процесу залучаються провідні фахівці соціальної сфери.

Навчально-методичний кабінет кафедри «Соціологія та соціальна робота» створений на виконання Закону України «Про вищу освіту» з метою організації праці науково-педагогічного складу кафедри, підтримки навчальної та методичної роботи викладачів та студентів.

Напрями роботи

Для студентів спеціальності «Соціальна робота» створено всі умови для всебічного розвитку творчої, ініціативної, активної особистості – фахівця соціальної сфери.

Викладачі та студенти кафедри активно займаються науковою роботою.

На кафедрі ведеться розробка держбюджетних тем щодо вивчення соціально-політичних процесів в Україні. Кафедра щорічно випускає збірки наукових праць викладачів та студентів. Викладачі та студенти кафедри постійно публікують свої наукові праці у провідних фахових виданнях України, виступають з доповідями на конференціях.

Кафедрою проводяться науково-практичні конференції, семінари, круглі столи, лекції провідних практиків соціальної сфери міста для студентів – майбутніх соціальних працівників.

На кафедрі діє соціально-психологічна лабораторія. Викладачами систематично проводяться соціологічні та соціально-психологічні дослідження  з метою вивчення актуальних проблем сучасного суспільства та напрямків соціальної роботи з різними групами клієнтів.

Для проведення ознайомчої, виробничої та науково-дослідної практики кафедрою щорічно укладаються договори з провідними соціальними службами та організаціями міста. Проводиться робота щодо підвищення рівня конкурентоспроможності майбутніх фахівців та сприяння у подальшому їх працевлаштуванні.

Студентські групи кафедри соціології та соціальної роботи займають перші місця в загальному підсумку успішності студентів ПДТУ, беруть активну участь у конкурсах науково-дослідних робіт та фахових олімпіадах.  85-90% дипломних робіт студенти захищають на «відмінно». 30-50% студентів отримують диплом з «відзнакою».

Студенти спеціальностей «Соціальна робота» беруть активну участь в університетському житті («Дебют першокурсника», «Студентська весна», студентські спартакіади, конкурси, флеш-моби тощо).

Важливою є діяльність психологічного клубу «Інсайт» під керівництвом кандидата психологічних наук Світлани Віталіївни Сахно.

Викладачі та студенти кафедри є ініціаторами та активними учасниками численних благодійних акцій і волонтерського руху в Донецькій області.

Кафедра соціології та соціальної роботи пишається досягненнями студентів, які стають переможцями всеукраїнських конкурсів, активними агентами змін, керівниками Молодіжних та громадських організацій, експертами, стипендіатами Верховної Ради та Кабінету Міністрів.

 • Наші студенти – переможці всеукраїнських конкурсів та олімпіад з соціальної роботи
 • Наші студенти – активні агенти змін
 • Наші студенти – керівники Молодіжної ради міста Маріуполя
 • Наші студенти – стипендіати Верховної Ради та Кабінету Міністрів України
 • Наші студенти  – кращі профспілкові діячі Донеччини (2019 рік), кращі науковці та волонтери Донеччини (2020 рік)
 • Наші студенти – Учасники у Всеукраїнського Форуму волонтерів
 • Наші студенти – Експерти НАЗЯВО  – участь у акредитаціях освітніх програм у різних містах України
 • Наші студенти – засновники ГО «Майбутнє Маріуполя»
 • Наші студенти – засновники ProfIt- квест
 • Наші випускники – керівники соціальних служб міста та області, керівники громадських організацій.

Міжнародні зв’язки

Кафедра соціології та соціальної роботи має тісні міжнародні зв’язки з вузами та науковими установами Польщі, Грузії, Канади тощо. Кафедрою укладені договори про міжнародну співпрацю з Краківською гірничо-металургійною академією ім. С. Сташица (Республіка Польща), та інші. Кафедрою проводяться міжнародні онлайн- конференції за участю викладачів та здобувачів вищої освіти.

Науково-педагогічні працівники беруть активну участь в міжнародних конференціях та проєктах (2023):

 • Участь К.Ігнатенко в міжнародній практичній конференції International Teaching Week (м.Оломоуц, Полацький Університет, Чехія) з темою «Умови комплексної реабілітації людей з набутою травмою в роботі фахівця з соціальної роботи в громаді»;
 • Міжнародна науково-практична конференція «Кращі практики розбудови європейських студій в умовах російської збройної агресії» (20-21 жовтня м. Київ) доповідь проф. Николаєвої В.І.
 • Отримання доц. Суровцевою І.Ю. наукової стипендії Центру передових досліджень Голокосту Джека, Джозефа та Мортона Мандела, Меморіальний музей Голокосту США (з 1 січня по 31 березня 2023 р.);
 • Участь Николаєвої В.І., Суровцевої І.Ю. з доповіддю «Потенційні можливості формування інноваційних інструментів державного управління системою соціальної роботи» у І Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні тенденції розвитку соціальної роботи в Україні та зарубіжжі» (19-20.05.2023, Івано-Франківськ)

Міжнародні публікації (2021-2023):

 • Tashkinova O. The traumatic experience of the Mariupol civilians’ forced migration and adaptation abroad in 2022. «ECONOMICS» Innovative and Economic Research Journal Oikos Institute in Bijeljina, 2023 ( Травматичний досвід вимушеної міграції та адаптації цивільного населення Маріуполя за кордоном у 2022 році. “ЕКОНОМІКА” Журнал інноваційних та економічних досліджень Інститут Oikos в Бієліні, 2023)
 • Tashkinova O. Czasowy pobyt Ukrainok w Warszawie w czasie wojny.  Masowa pomoc w masowej ucieczce. Społeczeństwo polskie wobec migracji wojennej z Ukrainy [Mass Aid in Mass Escape Polish Society and War Migration from Ukraine]. Warszawa 2022. S.37-48 (Тимчасове перебування українок у Варшаві під час війни. Масова допомога у масовій втечі. [Масова допомога у масовій втечі Польське суспільство і воєнна міграція з України]. Варшава 2022. с.37-48
 • Maliarchuk N. and &. Psychological Features of Adolescent Children’s Tolerance Development as an Actual Problem of Inclusive Practice. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 14(3), 194-209. 
 • Rogovska O. and &. Georgian Association of Social Workers’ Response to the Ukraine crisis. Social Dialogue. Magazine of The International Association of Schools of Social Work. 2023. Vol.27. P. 43-48. URL: https://socialdialogue.online/sd27/ ( Садзаглішвілі Ш., Гігінеішвілі К., Роговська О., Декер Я. Реакція Грузинської асоціації соціальних працівників на кризу в Україні. Соціальний діалог. Журнал Міжнародної асоціації шкіл соціальної роботи. 2023. Vol.27. P. 43-48.)
 • Surovtseva I., Nykolaieva V. Symbolical and Informational Component of the Organizational Culture in Displaced Higher Education Institutions of Ukraine (On the example of Mariupol HEI). Khazar Journal of Humanities and Social Sciences. Volume 24 No 2 2021, 78-99. URL: https://jhss-khazar.org/wp-content/uploads/2021/10/5.-Symbolical-and-Informational-Component-of-the-Organizational-Culture-in-Displaced-Higher-.pdf

Міжнародне підвищення кваліфікації:

Доцент Ташкінова О.І. пройшла «Курс дослідницької етики на основі «Політична заява трьох рад: Етична поведінка для досліджень. Залучення людей (TCPS 2: CORE 2022) Course on Research Ethics based on the Tri-Council Policy Statement: Ethical Conduct for Research Involving Humans (TCPS 2: CORE 2022) (Університет Макьювен, Канада).

Здобувачі взяли участь в онлайн воркшопі «Потенціал соціальних підприємств для створення інклюзивного суспільства» (захід було проведено у рамках модуля програми Еразмус+ Жан Моне «Впровадження європейської циркулярної економіки через соціальне підприємництво як ідентичність EU4Business»).

Здобувачка вищої освіти гр.СР-22 Гуменюк Ганна взяла участь у Швейцарсько-европейськiй програмi мобiльностi в Унiверситеті м.Берна (Швейцарiя) за професійним спрямуванням «Соціальна робота».

Конкурентноспроможність випускників

Соціальна робота – це важлива сучасна професія, що має великий попит у світі та пропонує комплексний та системний підхід до вирішення складних соціальних проблем сучасності.

Фахівці соціальної роботи користуються методами психолого-педагогічної корекції та методами проведення якісних та кількісних соціологічних досліджень; здатні надавати правову допомогу, прогнозувати, проектувати та моделювати варіанти вирішення соціальних проблем суспільства.

Кафедра соціології та соціальної роботи з 2000 року здійснює підготовку фахівців із соціальної роботи.

90% випускників кафедри успішно працевлаштовуються в соціальні служби та організації міста Маріуполя, а саме:

 • Органи місцевого самоврядування та виконавчої влади;
 • Управління соціального захисту населення;
 • Центри соціальних служб для сім’ї , дітей та молоді;
 • Територіальні центри соціального обслуговування; центри зайнятості;
 • Органи державної карно-виконавчої служби;
 • Центри ранньої соціальної реабілітації дітей з інвалідністю; дитячі будинки; дома ветеранів;
 • Управління пенсійного фонду;
 • Заклади освіти, виховання; охорони здоров’я;
 • Лабораторії та центри наукових досліджень;
 • Громадські організації, благодійні фонди

Магістри соціальної роботи у подальшому мають право викладати фахові дисципліни.

Наші студенти отримують знання з психології, соціології, педагогіки, управління, права, соціального захисту, соціального забезпечення, вивчають іноземні мови (англійська, польська), що є гарантом їхньої успішної професійної кар’єри!

Соціальна робота стрімко розвивається, набуває нових практик, вирішує течію протиріч, створює рівні можливості у суспільстві, тому на ринку праці фахівець має конкурентоспроможні у державному, громадському та бізнес –секторах.

Посади: 

 • фахівець із соціальної роботи,
 • експерт із розвитку громад,
 • радник із соціальних питань,
 • соціальний патолог,
 • фахівець із соціалізації та ресоціалізації,
 • соціальний еколог,
 • радник з питань розвитку сім’ї,
 • соціальний педагог,
 • медіатор соціальних конфліктів,
 • соціальний підприємець,
 • менеджер конфліктів,
 • кар’єрний радник,
 • соціальний аудитор,
 • консультант
 • керівник громадської організації
 • фахівець у сфері соціальних досліджень

Соціальна робота – професія майбутнього, яка формує компетентності в рамках сучасних фахових тенденцій для впевненої особистісної реалізації:

Топ-10 особистісних навичок:

 1. Лідерські якості. Соціальна та громадська активність
 2. Робота в команді
 3. Продукування креативних ідей
 4. Тайм менеджмент
 5. Формування загальнолюдських цінностей у контексті Сталого розвитку
 6. Логічне мислення та «вільна» думка
 7. Навички роботи з медіа, діджитал
 8. Регулювання емоційних станів та розвиток емоційного інтелекту
 9. Вирішення конфліктних ситуацій
 10. Підтримка гендерної рівності

Топ-10 професійних навичок:

 1. Орієнтація на сервіс та на якість надання соціальних послуг.
 2. Діагностика та вирішення психологічних, педагогічних та соціальних проблем
 3. Організація та проведення соціологічних досліджень
 4.  Розробка та реалізація соціальних проєктів та програм з подолання соціальних проблем на рівні громади
 5. Впровадження ефективних управлінських рішень. Менеджмент соціальних організацій.
 6. Підтримка правових засад фахової діяльності
 7. Навички партнерської дипломатії
 8. Ведення переговорів. Практики медіації.
 9. Здатність до співпраці у міжнародному середовищі
 10. Здатність проводити тренінги та фасилітувати заходи