Меню

Поділитись

БЕЗ ПЕРЕКЛАДУ МИ Б ЖИЛИ В ПРОВІНЦІЯХ, ЯКІ МЕЖУЮТЬ З МОВЧАННЯМ

Джордж Стейнер (1928)

Беручи до рук нову цікаву книгу або читаючи в Інтернет актуальну статтю, яку перекладено з іноземної мови, мало хто думає про людину, яка це зробила – про перекладача. А насправді він має досить складну, проте цікаву роботу, суть якої полягає у відтворенні оригіналу засобами іншої мови із збереженням єдності змісту і форми. Найчастіше художню літературу перекладають на німецьку, японську, англійську, іспанську та французьку мови. Як джерела найчастіше виступають італійська, французька, німецька та англійська література. Переклад – це справа не тільки слів: це справа зробити зрозумілою культуру іншого народу.

Ми навчимо вас відчувати і розуміти іноземні мови та культури!Запрошуємо 28-29 березня 2024 р. на Міжнародну наукову конференцію «ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА В ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОМУ, ПСИХОЛІНГВІСТИЧНОМУ, СОЦІОЛІНГВІСТИЧНОМУ ТА ДИДАКТИЧНОМУ ВИМІРАХ».

Інформаційний лист

Спеціальність та освітні програми

Колектив кафедри

Голі-Оглу Тамара Войцехівна
Голі-Оглу Тамара Войцехівна
Завідувач кафедри перекладу, кандидат філологічних наук, доцент кафедри, заступник декана соціально-гуманітарного факультету

Голі-Оглу Тамара Войцехівна

Завідувач кафедри перекладу, кандидат філологічних наук, доцент кафедри, заступник декана соціально-гуманітарного факультету

Контактна інформація

 • Електронна пошта: goli-oglu_t_v@pstu.edu

Докладніше

Працевлаштування випускників

 • перекладач-референт
 • секретар-референт
 • літературний редактор
 • редактор-перекладач
 • медіаредактор
 • коректор (коригування текстів, переддрукарські процеси поліграфічного виробництва)
 • перекладач технічної літератури
 • перекладач-екскурсовод у туристичному бізнесі
 • контент-менеджер
 • копірайтер та рерайтер
 • SMM-менеджер
 • репетитор з англійської та німецької мов

Міжнародна діяльність та мобільність

Здобувачі освіти на кафедрі перекладу беруть участь у різних програмах студентської мобільності, зокрема в програмі студентського обміну GlobalUndergraduateExchangeProgram (GlobalUGRAD), що фінансується Державним департаментом Сполучених Штатів Америки за підтримки американського народу і надає кошти на навчання в університетах США, Мета програми: сприяння економічному, соціальному та демократичному розвитку України. У січні 2022 р. розпочала навчання за цією програмою студентка кафедри перекладу Легова Анастасія в University of Wisconsin Green Bay за спеціальністю «Переклад. Англійська та німецька мови», у травні 2023 р. участь у програмі було подовжено.

ДОГОВІР ПРО МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО між ДВНЗ “ПДТУ” та StartDeutsch Schule

МІЖДУНАРОДНА ПРОГРАМА ОБМІНУ СТУДЕНТІВ (США)

Студентське життя

Академічна доброчесність

Локальний моніторинг якості освіти

Договори із стейкхолдерами

Історична довідка

Кафедра перекладу була створена в 2009 році за наказом ректора ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» на базі кафедри іноземних мов і перекладу; її завідувачкою стала Піхтовнікова Лідія Сергіївна, доктор філологічних наук, професор, фахівець із стилістики германських мов, автор більше 90 наукових праць, зокрема і 7 монографій.

У 2014 році кафедру очолила Висоцька Ганна Віталіївна, кандидат філологічних наук, доцент; у 2022 році – Філатова Катерина Олександрівна, кандидат філологічних наук, доцент; з 2023 року завідувачкою кафедри перекладу є Голі-Оглу Тамара Войцехівна, кандидат філологічних наук, доцент.

Кафедра перекладу є одним із провідних підрозділів Приазовського державного технічного університету і проводить якісну підготовку майбутніх професіоналів у галузі германських мов і перекладу. До складу кафедри входять фахівці-германісти високого рівня: 1 доктор філологічних наук, професор; 2 кандидати філологічних наук, доценти; 1 кандидат педагогічних наук, доцент; 1 старший викладач, що має значний стаж педагогічної роботи у ЗВО.

Наукова діяльність

Наукова робота є невід’ємною частиною життя кафедри перекладу та її студентів. Наукові інтереси викладачів відповідають найсучаснішим тенденціям світового перекладознавства та філології, зокрема науковий пошук зорієнтовано на лінгвальні й лінгвотрансформаційні можливості та перспективи штучного інтелекту, крос-культурну комунікацію, психолінгвістику та історичну дериватологію, прагматику перекладу та дискурсологію, лінгводидактику.

За п’ять років викладачами і студентами кафедри перекладу опубліковано понад 200 статей у наукових збірниках і журналах різного рангу, близько 250 тез доповідей на наукових конференціях всеукраїнського і міжнародного статусу.

У 2023 році кафедра перекладу разом з кафедрою української мови та слов’янської філології ДВНЗ «ПДТУ» започаткувала Міжнародну науково-практичну конференцію «ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА В ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОМУ, ПСИХОЛІНГВІСТИЧНОМУ,  СОЦІОЛІНГВІСТИЧНОМУ ТА ДИДАКТИЧНОМУ ВИМІРАХ», що покликана об’єднати філологів та перекладознавців у нелегкі часи воєнного стану заради невпинного розвитку  української германістики та славістики.

Контакти

Адреса: м. Дніпро, вул. Гоголя, 29, ауд. 314

E-mail кафедриgoli-oglu_t_v@pstu.edu, kaf_p@pstu.edu

Ми в соцмережах:

Конкурентоспроможність випускників

Працевлаштування випускників складає 93-95%. Випускники кафедри працюють перекладачами-референтами, інженерами-перекладачами. Знання студентів допомагають отримати роботу в різних державних і приватних підприємствах і фірмах, банківських структурах, торгових, транспортних, туристичних компаніях, шлюбних агентствах. В цілому, за період існування кафедри, підготовлені фахівці блискуче зарекомендували себе на підприємствах не тільки міста і області, але і країни, а також за її межами.