Меню

Поділитись

Завідуюча кафедрою: Висоцька Ганна Віталіївна

Кафедра перекладу здійснює  підготовку:


Контакти

Колектив

Керівник

Історична довідка

З утворенням гуманітарного факультету в 1995 році і відкриттям в 1996 році спеціальності “Переклад” було ухвалено рішення дати їй назву “Кафедра іноземних мов і перекладу”. З 1993 року кафедру очолювала кандидат педагогічних наук, доцент Лариса Миколаївна Лазаренко.

В 2009 році у зв’язку з реорганізацією кафедри “Іноземних мов та перекладу “, була заснована кафедра «Переклад». Її завідуючою стає доктор філологічних наук, професор Лідія Сергіївна Піхтовникова.

Зараз кафедру очолює Висоцька Ганна Віталіївна кандидат філологічних наук, доцент. Під її керівництвом працюють 3 кандидати філологічних наук, 1 кандидат педагогічних наук. В цілому на кафедрі працюють 8 викладачів, 1 лаборант-методист, 4 старших викладача. 65% професорсько-викладацького складу кафедри мають наукові ступені та вчені звання.

Напрями роботи

У процесі навчання студенти одержують фундаментальну підготовку з теоретичних дисциплін та набувають навичок практичного володіння двома іноземними мовами, проходять практику на провідних підприємствах України: ВАТ “МК “Азовсталь”, ВАТ “ММК ім. Ілліча”, ВАТ “Азовмаш”, в Маріупольському Державному торгівельному порту.

Міжнародні зв’язки

У кафедри тісні з’вязки з рядом провідних ВНЗ України, Німеччини, Австрії, де студенти проходять стажування. Форми співпраці також охоплюють навчання в аспірантурі, науково-практичні семінари, консультації, культурний обмін, придбання літератури, упровадження навчально-просвітницьких програм.

Студенти набувають навичок усного мовлен­ня та перекладу з англійської та німецької мов, для вивчення яких створена ґрунтовна науково-методична база, існують тісні кон­такти з вищими навчальними закладами Німеччини (м. Вюрцбург-Швайнфурт), Австрії (м. Відень) та Польщі (м. Краків, м. Слупськ).

Конкурентоспроможність випускників

Працевлаштування випускників складає 93-95%.

Випускники кафедри працюють перекладачами-референтами, інженерами-перекладачами у ВАТ “МК “Азовсталь”, ВАТ “ММК ім. Ілліча”, ВАТ “Азовмаш”, Маріупольському державному торговому порту. Знання студентів допомагають отримати роботу в різних державних і приватних підприємствах і фірмах, банківських структурах, торгових, транспортних, туристичних компаніях, шлюбних агентствах.

В цілому, за період існування кафедри, підготовлено близько 200 фахівців денної форми навчання, які блискуче зарекомендували себе на підприємствах не тільки міста і області, але і країни, а також за її межами.

З Новим
роком!