Меню

Поділитись

Думай вільно – дій креативно!

Кафедра  є однією з провідних кафедр навчально-наукового інституту економіки та менеджменту

Навчаючись у нас ви отримуєте:

 • професійний викладацький склад;
 • індивідуальний підхід до кожного студента;
 • використання інтерактивних методів навчання і нових інформаційних технологій;
 • можливість прослухати курс англійською мовою;
 • практика і стажування за кордоном;
 • отримання практичного досвіду у створенні та реалізації власних проектів;
 • участь у тематичних курсах з отриманням сертифікатів;
 • участь грантових програмах від Європейського Союзу.

Кафедра впроваджує у процес навчання інноваційні методи, які сприяють у студентів розвитку навичок критичного мислення, творчого розв’язання поставлених завдань, роботі у команді та розвитку лідерських якостей.

Студенти кафедри ведуть активну наукову роботу, перемагають в олімпіадах, наукових конкурсах та практичних кейсах за фахом. Важливим практичним досвідом для студентів є регулярна участь у міжнародних конференціях та наукових стажуваннях. Викладачі та студенти регулярно беруть участь у соціальних проектах міського та міжнародного рівнів.


Спеціальності та освітні програми

Управління та адміністрування

Соціальні та поведінкові науки

073 Менеджмент

075 Маркетинг

Бакалавр
Магістр

Склад кафедри

Горохова Тетяна Вадимівна
Горохова Тетяна Вадимівна
В.о. завідуючого кафедрою маркетинга та бізнес-адміністрування, кандидат економічних наук, доцент

Горохова Тетяна Вадимівна

В.о. завідуючого кафедрою маркетинга та бізнес-адміністрування, кандидат економічних наук, доцент

Контактна інформація

 • Електронна пошта: gorokhova_t_v@pstu.edu
 • Телефон: +380662238656

Докладніше

Працевлаштування випускників та взаємодія із стейкхолдерами

Наукова діяльність

До наукової діяльності кафедри відносяться участь у науково-практичних заходах (конференції, семінари, круглі столи тощо), публікація статей у фахових вітчизняних та зарубіжних виданнях, підготовка звітів з науково-дослідних робіт, публікація монографії та дисертаційних робіт, керівництво науковою роботою студентів.

Основні результати наукових досліджень викладачів кафедри використані під час підготовки конспектів лекцій, методичних вказівок до практичних занять та самостійного вивчення дисциплін кафедри надані, серед інших, у роботах:

 • Формування стратегії сталого економічного розвитку
 • Інноваційні технології сучасного маркетингу та бізнес – адміністрування
 • Антикризове управління бізнесом в умовах природних і техногенних надзвичайних ситуацій
 • Цифрова трансформація та лібералізація сучасного ділового простору в Україні

До наукової роботи активно залучаються студенти кафедри, що підтверджується регулярною участю студентів у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, серед яких:

 • Використання нейромаркетинга як інноваційного методу вивчення споживчих переваг у банківській сфері. (Папуш Г. О., спеціальність 075 Маркетинг ОПП «Маркетинг», 2019 рік, м. Тернопіль, диплом ІІІ ступеню)
 • Оцінка фінансового стану підприємств у контексті дослідження їх конкурентоспроможності (Фоменко Ю. Р., 2020 р., спеціальність 075 Маркетинг ОПП «Маркетинг», м. Полтава, диплом ІІІ ступеню)
 • Удосконалення конкурентоспроможності підприємства за рахунок врахування поведінки споживачів в умовах пандемії (Медведєв М. В., 2021 р., спеціальність 073 Менеджмент, ОПП «Бізнес-адміністрування», м. Полтава, диплом ІІІ ступеню).

Міжнародна діяльність

Одним з основних напрямів діяльності кафедри «Маркетинг та бізнес-адміністрування» є розвиток усіх видів міжнародного співробітництва, підготовка студентів до здійснення професійної діяльності на рівні світових стандартів. Міжнародна діяльність спрямована на забезпечення інтеграції в міжнародну університетську спільноту, здобуття додаткових можливостей щодо прискореного розвитку в межах Болонського процесу і європейської інтеграції.

Навчальні програми теоретичних курсів складено з урахуванням аспекту міжнародних контактів України як в історичному плані, так і в плані сучасного стану міжнародних відносин.

Найпродуктивнішою формою вдосконалення знань і підготовки до професійної діяльності стають стажування студентів, аспірантів, викладачів за кордоном.

Студенти кафедри постійно приймають участь у студентській мобільності, проєктах та тренінгах Erasmus+. Щороку викладачі та студенти проходять стажування  в Польщі, Угорщині, Словаччини, Грузії, Литви, Чехії тощо. Кафедра є партнером та координатором проєкту “Активні Громадяни” від Британської  Ради.

У 2020 році викладачі кафедри маркетингу та бізнес-адміністрування ініціювали створення та реалізацію проєкту «Діджиталізації економіки як елемент сталого розвитку України та Таджикистану (DigEco)». Метою якого є впровадження цифрової економіки у процес вищої освіти України та Таджикистану, що базується на міжнародній практиці освіти 4.0 для забезпечення сталого розвитку економіки України та Таджикистану. У проєкті беруть участь університети та підприємства України, Таджикістану, Німеччини, Словенії та Літви.

Даний проєкт передбачає модернізацію освітнього процесу у співробітництві із представниками вітчизняного і міжнародного бізнесу для підвищення конкурентоспроможності випускників кафедри.

Надзвичайно важливою складовою роботи кафедри є виховання у майбутніх фахівців розуміння багатокультурного характеру суспільства, толерантного ставлення один до одного, почуття поваги до традицій, розвинення у студентів навичок критичного мислення, пітчингу та навичок переговорів.

Отже, восени цього року за підтримки Міністерства молоді та спорту України студенти отримали можливість знайомства, створення мережі активних лідерів, поєднання молоді України та Польщі задля розбудови потенціалу України та Польщі. У рамках україно-польського міжнародного співробітництва було реалізовано проекти «Розбудова потенціалу соціальної активності серед молоді, включаючи розвиток потенціалу молодіжного соціального підприємництва: «проєкт ABCD» та проєкт для розбудови потенціалу молоді щодо співпраці у сфері технічної і галузевої освіти задля адаптування до світових викликів майбутнього робочих місць, обумовленого впровадженням цифрових технологій «ТехноМіст».

Ведеться робота щодо підготовки й виконання разом із зарубіжними партнерами програм з обов’язковим втіленням результатів спільної роботи в навчальний процес. Для студентів кафедри викладаються дисципліни англійською мовою. Усі викладачі кафедри мають сертифікати відповідності знання англійської мови від рівня В2 та вище.

Відкриваємо світ разом з кафедрою МіБА.

Студентське життя

Відомі випускники

Локальний моніторинг

Контакти

Email:

Телефон: (066)2238656

Соціальні мережі