Меню

Поділитись

Твій шлях до успіху!

Економісти потрібні і невеликим фірмам, і великим підприємствам, і міжнародним корпораціям.

Хто ще, окрім представників цієї спеціальності, може вказати необхідний вектор подальшого розвитку усього підприємства або взагалі країни?

Хто грамотно складе бізнес-план – документ, що визначає усю ринкову стратегію, прораховує різного роду підводні камені?

Хороший економіст – це фахівець, якого цінують і до якого прислухаються.

Кафедра «Економіки підприємств» здійснює підготовку інноваційних, креативних і конкурентоспроможних фахівців-економістів, здатних в умовах турбулентності світових економічних процесів приймати обґрунтовані рішення, які будуть забезпечувати ефективність діяльності підприємств, організацій та установ різних форм власності в різних сферах економіки.

 • Універсальність підготовки на кафедрі «Економіки підприємств» дозволяє знайти роботу практично у будь-якій галузі економіки.
 • Професійний викладацький склад кафедри використовує інноваційні, практично орієнтовані методики викладання, що базуються на вітчизняних та європейських стандартах якості освіти.
 • Ініціативні студенти залучаються до участі в міжнародних проектах.
 • Попит на фахівців-економістів не перестає рости.
 • Легко можна побудувати власний бізнес, маючи хорошу підготовку і багаж знань.
 • Можна швидко знайти роботу на будь-кому, навіть дрібному підприємстві.
 • Економічна освіта сприяє розширенню кругозору в області законодавства, бізнесу і міжнародних відносин.
 • Незалежність в ухваленні рішення і досягненні поставленої мети
 • Гідна оплата праці.
 • Кар’єрне зростання.
 • Творча спрямованість і креатив завжди вітаються.
 • Висока вірогідність обійняти керівну посаду.
 • Поглиблене вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням надає можливість спілкуватися з колегами-економістами з усього світу та легко знайти роботу у престижних міжнародних фірмах.

Спеціальності та освітні програми

Соціальні та поведінкові науки

Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

Підготовка фахівців першого (бакалаврського) рівня на кафедрі здійснюється 3 роки 10 місяців

Підготовка фахівців другого (магістерського) рівня ведеться 1 рік 4 місяці

Форма навчання: денна, заочна, дуальна.

Фінансування: бюджетне, контрактне.

Колектив

Мутерко Ганна Миколаївна
Мутерко Ганна Миколаївна
Завідувач кафедри економіки підприємств, кандидат економічних наук, доцент

Мутерко Ганна Миколаївна

Завідувач кафедри економіки підприємств, кандидат економічних наук, доцент

Контактна інформація

 • Електронна пошта: muterko_h_m@pstu.edu

Докладніше

Контакти

Соціальні мережі:

  Працевлаштування

  Будучи універсальним фахівцем, економіст вирішує безліч таких різнопланових завдань, таких як:

  • Прогнозує діяльність підприємства і розробляє стратегії дій на майбутнє.
  • Аналізує господарську діяльність, прораховує, де можна заощадити, а де необхідно вкластися в нові проекти.
  • Знаходить способи підвищення ефективності виробництва.
  • Пропонує шляхи підвищення рентабельності фірми.
  • Складає фінансову та іншу звітність.
  • Збільшує прибуток і створює резерви.
  • Тримає руку на пульсі усіх змін кон’юнктури ринку, швидко і грамотно реагує на будь-які виклики.

  Сфери діяльності випускників кафедри «Економіки піприємств»

  • підприємства різних організаційно-правових форм, видів діяльності;
  • державні адміністрації, служби, відомства, місцеві органи влади;
  • міжнародні та вітчизняні компанії;
  • банківські, фінансові та інші установи

  Посади, на які може претендувати випускник

  • Економіст (з аналізу господарської діяльності, з договірних та претензійних робіт, із збуту, з матеріально-технічного забезпечення, з планування, з фінансової роботи, із ціноутворення),
  • Економічний радник,
  • Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки,
  • Консультант та фахівець з ефективності підприємництва, з раціоналізації виробництва,
  • Спеціаліст з державних закупівель;
  • Спеціаліст-аналітик з методів розширення товарного ринку;
  • Спеціаліст та консультант з організації керівництва підприємством;
  • Фахівець з управління проектами та програмами у сфері матеріального (нематеріального) виробництва,
  • Науковий співробітник (економіка, ефективність господарської діяльності, раціоналізація виробництва, проекти та програми у сфері матеріального та нематеріального виробництва),
  • Керівник малих підприємств в промисловості,
  • Помічник керівника підприємства (установи, організації), виробничого підрозділу

  Міжнародні зв’язки

  Міжнародна діяльність кафедри «Економіки підприємств» здійснюється за напрямами: участь викладачів кафедри у міжнародних конференціях, співробітництво із навчальними закладами інших держав, спільні міжнародні наукові розробки у сфері економіки.

  Протягом років студенти, аспіранти та викладачі активно приймають участь у міжнародних конференціях, проходять стажування в університетах вропи, а саме: Польщі, Чехії, Литви та Угорщини.

  Викладачі кафедри публікують наукові статті в журналах Scopus та Web of Science: «The genesis of genius» (Швейцарія), “International Journal of Innovative Technologies in Economy» (Польща), «Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development» (Литва), Academy of Accounting and Financial Studies Journal, Journal of Entrepreneurship Education (США), Modern engineering and innovative technologies (Німеччина).

  НАУКОВІ ПРАКТИКИ І МІЖНАРОДНА МОБІЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ:

  • можливість участі в міжнародних стажуваннях в Європі;
  • можливість участі у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових і дипломних робіт, олімпіадах, конференціях, форумах
  • можливість участі в програмі «Еразмус+»
  • можливість участі в програмі «UPSHIFT»;

  Студентське життя

  Документи