Меню

Поділитись

Наші студенти набувають ґрунтовні знання з електротехніки, енергетики, електроніки, механіки та інших суміжних галузей, що надає широкі можливості в кар’єрному розвитку та практичному застосуванні отриманих знань

 • хочеш отримати глибокі знання у сфері виробництва, розподілу та споживання електричної енергії;
 • мрієш допомогти країні стати самодостатньою, зміцнити незалежність держави;
 • маєш намір долучитись до забезпечення людства теплом, світлом та енергією.

Приєднуйся до науково-технічної еліти країни!

Твоє майбутнє – у сфері енергетики!

Спеціальності та освітні програми

Кафедра систем автоматизації та електроприводу проводить підготовку:

Склад кафедри

Бараненко Тетяна Костянтинівна
Бараненко Тетяна Костянтинівна
В.о. завідуючого кафедрою автоматизації систем електропостачання та електроприводу, кандидат технічних наук, доцент

Бараненко Тетяна Костянтинівна

В.о. завідуючого кафедрою автоматизації систем електропостачання та електроприводу, кандидат технічних наук, доцент

Контактна інформація

 • Електронна пошта: baranenko_t_k@pstu.edu
 • Телефон: +380509979814

Докладніше

Наукова діяльність

Наукова діяльність на кафедрі автоматизації систем електропостачання та електроприводу є важливим елементом для забезпечення високого рівня якості навчання, впровадження новітніх технологій та вирішення сучасних викликів у галузі електроенергетики.

Основними напрямами наукової діяльності кафедри є

 • дослідження питань електромагнітної сумісності електротехнічного обладнання та якості електричної енергії;
 • удосконалення пристроїв компенсації реактивної потужності та методів управління ними;
 • підвищення надійності роботи електроенергетичних об’єктів;
 • розробка методів аналізу та управління режимами роботи електричних мереж з розподіленою генерацією;
 • розробка методів та засобів діагностування електротехнічного обладнання;
 • розробка методів прогнозування навантажень та режимів роботи електричних мереж;
 • оптимізація роботи електромеханічних систем та електроприводів з метою  підвищення їх ефективності та надійності.

Результати наукових досліджень використовуються для оновлення програм навчання та підготовки студентів. Студенти отримують можливість працювати з новітніми технологіями та методами, що підвищує їхню конкурентоспроможність на ринку праці.

Наукова робота студентів кафедри

Наукова робота студентів на кафедрі є важливим компонентом навчального процесу, спрямованого на розвиток наукових та інженерних компетенцій. Студентська наукова діяльність включає різноманітні аспекти:

 • теоретичні та експериментальні дослідження в рамках конкретного наукового напрямку чи проблеми, що може включати аналіз літературних джерел, створення математичних моделей, експерименти та аналіз отриманих даних
 • участь у роботі наукових конференцій, де студенти представляють результати своїх досліджень
 • публікації статей у фахових виданнях
 • проходження практики на підприємствах чи в наукових лабораторіях дозволяє студентам отримати практичний досвід у реальних умовах та взаємодіяти з професіоналами у галузі
 • курсові та дипломні роботи є частиною науково-дослідної роботи, де студенти можуть вивчати конкретні теми, розв’язувати практичні завдання та представляти свої результати
 • студенти кафедри регулярно приймають участь у конкурсах наукових студентських робіт та олімпіадах, де посідають призові місця.

Комбінування цих різноманітних видів науково-дослідної роботи дозволяє студентам отримати різнобічний науковий досвід та розвивати навички, необхідні для подальших кроків у науковій чи інженерній кар’єрі.

Міжнародна діяльність

Міжнародна діяльність кафедри автоматизації систем електропостачання та

електроприводу є важливим компонентом розвитку кафедри, сприяючи обміну знань, ідеями та досвідом між науковцями з різних країн.

Протягом років студенти, аспіранти та викладачі активно приймають участь у міжнародних конференціях, проходять стажування в університетах Європи.

Викладачі кафедри щорічно беруть участь у престижних міжнародних конференціях, організованих Міжнародною організацією «Інститут інженерів електротехніки и електроніки – IEEE» (англ. Institute of Electrical and Electronics Engineers):

 • Міжнародна конференція «IEEE International Conference on Electrical Power Quality and Utilisation (EPQU)»,
 • Міжнародна конференція «IEEE International Conference on Intelligent Energy and Power Systems (IEPS)»,
 • Міжнародний конгрес «IEEE Ukraine Congress Student, Young Professional and Women in Engineering»,
 • Міжнародна конференція «IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy System (MEES)»,
 • Міжнародна конференція «IEEE International Conference on Energy Smart Systems (ESS)»,
 • Міжнародна конференція «Electric Power Quality and Supply Reliability (PQ)»,
 • Міжнародна конференція «IEEE KhPI Week on Advanced Technology».

Викладачі кафедри публікують наукові статті в провідних наукових журналах, що входять до баз Scopus та Web of Science: «Przeglad Elektrotechniczny», «International Journal of Power and Energy Systems», «Energies» та ін.

На кафедрі створені умови для наукової практики і міжнародної мобільності

студентів:

 • можливість участі в міжнародних стажуваннях в Європі;
 • можливість участі у Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах студентських наукових робіт, олімпіадах, конференціях, форумах

Студентське життя

Контакти

Адреса: м. Дніпро, вул. Гоголя, 29, ауд. 314

Відомі випускники

Локальний моніторинг