Меню

Поділитись

Кафедра систем автоматизації та електроприводу проводить підготовку:

Випускники можуть продовжити навчання в аспірантурі.

За фахом «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» ведеться багатоступенева підготовка: від бакалавра до магістра, на держбюджетної і контрактній основах.

Студенти, які виявили схильність до наукової роботи, можуть продовжити навчання в аспірантурі при кафедрі. 

Контакти

Адреса: м. Дніпро, вул. Гоголя, 29, ауд. 314

Склад кафедры

Савенко Ольга Сергіївна
Савенко Ольга Сергіївна
в.о.зав.кафедрою САтаЕП, старший викладач, Кандидат технічних наук

Савенко Ольга Сергіївна

в.о.зав.кафедрою САтаЕП, старший викладач, Кандидат технічних наук

Контактна інформація

 • Електронна пошта: savenko.olja@gmail.com
 • Телефон: (098) 480 24 03

Докладніше

Історична довідка

У 2004 році при кафедрі автоматизації електричних систем (АЕС) була відкрита спеціальність «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод». У 2018 році створена кафедра «Cистеми автоматизації та електроприводу» (САіЕП) під керівництвом доктора технічних наук, професора Гулакова Сергія Володимировича. Потім до 2022 року кафедру очолювала доктор технічних наук, професор Поднебенна Світлана Костянтинівна. Зараз виконує обов’язки завідувачки кафедрою старший викладач, кандидат технічних наук Савенко Ольга Сергіївна

Напрямки роботи

На кафедрі проводяться фундаментальні наукові дослідження в області автоматизованого електроприводу, в тому числі електромобілів, джерел живлення, імпульсної перетворювальної техніки, методів і засобів компенсації реактивної потужності і активної фільтрації вищих гармонік, систем дистанційного керування, релейного захисту та автоматики.

Ведеться розробка сучасних програмних і апаратних засобів інформаційних технологій для автоматизованих систем керування електромеханічними і технологічними процесами. Сучасні тенденції в галузі альтернативної енергетики відображені в науковому напрямку кафедри – створення енергоефективних систем.

На кафедрі введена в експлуатацію Лабораторія мікроелектроніки і робототехніки, що дозволяє посилити підготовку здобувачів вищої освіти у напрямку електроніки та програмування, мехатроніки та робототехніки, більш якісно працювати викладачам та аспірантам кафедри під час науково-дослідної роботи.

Співробітниками кафедри ведеться робота по відкриттю спеціальності «Проектування електромобілів», для чого в навчальні плани вводяться спеціальні дисципліни «Проектування та програмування мікропроцесорних систем автомобілів», «Імпульсні перетворювачі та коректори коефіцієнта потужності».

Конкурентоспроможність випускників

Випускники кафедри можуть працювати фахівцями з електромеханіки, автоматизованого електроприводу, електроніки та програмування, проектування експлуатації систем автоматизації в цехах, відділах, лабораторіях будь-яких промислових підприємств України, займати керівні посади в цих структурах.

Отримані знання та набуті навички практичної роботи, високий рівень володіння обчислювальною технікою та інформаційними технологіями дозволяють випускникам кафедри працевлаштуватися на підприємствах України та інших країн.

Кафедра співпрацює з промисловими підприємствами ПАТ «ММК ім. Ілліча», ПрАТ «МК «Азовсталь» групи Метінвест, ТОВ «Терра-Ватт груп» та іншими підприємствами міста. Молоді фахівці мають можливість підвищувати свою кваліфікацію і після закінчення університету в магістратурі і аспірантурі, які є при кафедрі.

Міжнародні зв’язки

Співробітники кафедри брали участь в програмах Ukraine Phoenix Venture Capital Fund (США) з проектом «Welding power supplies with special technological properties».

Також викладачі кафедри щорічно беруть участь у престижних міжнародних конференціях, організованих Міжнародною організацією «Інститут інженерів електротехніки и електроніки – IEEE» (англ. Institute of Electrical and Electronics Engineers) як в якості авторів, так і в якості рецензентів:

 • Міжнародна конференція «IEEE International Conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO)»,
 • Міжнародна конференція «IEEE International Conference on Intelligent Energy and Power Systems (IEPS)»,
 • Міжнародний конгрес «IEEE Ukraine Congress Student, Young Professional and Women in Engineering»,
 • Міжнародна конференція «IEEE International Conference on Energy Smart Systems (ESS)»,
 • Міжнародний конгрес «IEEE Ukrainian Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON)»,
 • Міжнародна конференція «IEEE International Conference on Smart Technologies (EUROCON)»,
 • Міжнародна конференція «IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy System (MEES)»,
 • Міжнародна конференція «Problems of automated electric drive. Theory and practice (PAEP)»
 • Міжнародна конференція «IEEE KhPI Week on Advanced Technology»

Кафедра підтримує тісні зв’язки з вченими наукових і навчальних установ як України, так і інших країн: НТУУ «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського», Кременчуцьким національним університетом ім. М. Остроградського, Донбаської державної машинобудівною академією, Ферганськім політехнічним інститутом (м. Фергана, респ. Узбекістан), Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e de Computação (EMC) Universidade Federal de Goiás (Goiânia, Brazil). Співробітники кафедри регулярно приймають участь в роботі міжнародних та університетських семінарів, конференцій.

Кафедра активно співпрацює з незалежним агентством США з міжнародного розвитку (USAID). З травня 2020 по травень 2021 року на кафедрі виконувався проект, фінансований за грантом USAID «Економічна підтримка Східної України». В результаті виконання гранту створена нова сучасна Лабораторія мікроелектроніки і робототехніки. Сумарне фінансування по гранту становить 1,5 млн. грн. Для якісного навчання студентів придбано сучасне обладнання, в тому числі світові лідери серед робототехнічних систем – конструктори Lego Mindstorms, набори для програмування Arduino, STM32, Raspberry і Orange, сучасна вимірювальна та комп’ютерна техніка. Урочисте відкриття лабораторії відбулося 2 червня 2021 року. Планується продовження грантової роботи у напрямку створення лабораторії прототипування, лабораторії електромобілів.

Ведеться робота по співпраці з групою компаній TerraWatt Group (Україна, Німеччина) зі створення лабораторних стендів, використанні стендів команії АзовКонтролз в навчальному процесі. В результаті такої співпраці у 2021 році кафедрою була отримана ліцензія на програмне забезпечення EPLAN (Німеччина) (вартість ліцензії для комерційних підприємств близько 3 тис.євро на 1 ПК)

У серпні 2021 проєкт «ProWeldEnergy – універсальне комбіноване джерело живлення», отримав грант від науково-технологічного парку міста Люблін (Польща). Проєкт був представлений у секції «Промисловий хайтек і космос» в рамках фестиваля інноваційних проєктів «Sikorsky Challenge 2021: Україна і світ». У рамках гранту передбачається просування винаходу на польський ринок.

Наукові досягнення

На кафедрі створені всі умови для наукової діяльності як викладачів, так і студентів. Показниками результативності наукової роботи є захищені докторські та кандидатські дисертації. Наприклад,  у 2020 році співробітниками кафедри була захищена 1 докторська, а у 2021 році 1 кандидатська дисертації  за спеціальністю 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи».

Науковий колектив кафедри отримує фінансування з боку Міністерства освіти і науки України, що свідчить про актуальність досліджень, що проводяться науковими співробітниками. Так у 2020 році була завершена молодіжна держбюджетна науково-дослідна робота на тему «Розробка імпульсних перетворювачів з функціями підвищення енергоефективності розподільних електричних мереж». У 2021 році було отримано фінансування для виконання держбюджетної науково-дослідної роботи, тема якої «Розробка універсальних джерел живлення для забезпечення безперебійного електропостачання та відновлювально-ремонтних робіт в умовах бойовий дій», а проєкт “Розробка універсального електротехнічного комплексу для забезпечення безперебійного електропостачання в польових умовах від різних джерел енергії” увійшов до числа переможців конкурсу наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених та отримав фінансування за рахунок коштів загального фонду державного бюджету.

Важливим фактором є і рівень англійської мови у викладацького складу, який підтверджують отримані сертифікати знання англійської мови на рівні B2, що відповідає рівню Upper-Intermediate.

Наукові досягнення викладачів кафедри неодноразово були підтримані призначенням державних стипендій. Так, тільки у 2020/2021 двом співробітникам кафедри були присуджені стипендії Кабінету Міністрів для молодих вчених.

Наукові заслуги кафедри підкреслює той факт, що викладачі кафедри входять до складу декількох експертних рад: наукові ради МОН за напрямками «Машинобудування», «Розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних технологій, робототехніки» (молодих вчених), «Енергетика та енергоефективність».

У 2020 – 2021 навчальному році співробітниками кафедри САіЕП отримано 2 патенти України на винаходи; опубліковано 6,41 статей, з них 4,41 – в зарубіжних видавництвах, з них 2,75 – у виданнях, які індексуються в НБД Скопус. У 2020 році співробітниками кафедри була опублікована монографія «Пристрої компенсації реактивної потужності та методи керування ними» у видавництві Lambert Academic Publishing, Саарбрюккен, Німеччинаа.

Досягнення і перемоги студентів

Студентська наука на кафедрі має високі показники, студенти активно беруть участь в конференціях:

 • у 2018/2019 році організована підготовка студента Коромисленко В.Ю. (гр. ЕПА-15) для участі в конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Електричні машини і апарати» (м. Кременчук), де він отримав диплом 3-го ступеня. Студенти гр. ЕПА-15 (Коромисленко В.Ю., Сєрий Д., Мінін Д.Г.) брали участь в олімпіаді за напрямом «Електромеханіка» (м. Кременчук), де студент Коромисленко В.Ю. зайняв 3 місце ;
 • за 2019-2020 році організована підготовка студента Мініна Д.Г. (гр. ЕПА-19-м) для участі в конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Електричні машини і апарати» (м. Кременчук), де він отримав диплом 3-го ступеня.
 • у 2020/2021 році підготовлена робота ст. Іванова Г.А., Хассая Д.Л. на конкурс студентських наукових робіт за напрямом «Електричні машини і апарати» (м. Кременчук), отриманий диплом 3 ступеня.

Студенти кафедри регулярно докладають результати своїх робіт на міжнародних наукових конференціях та публікують наукові статті у фахових виданнях України. Наприклад, у 2020/2021 навчальному році було опублікували 5 тез доповідей і 5 статей в спеціалізованих виданнях України та зарубіжжя.

Профорієнтаційна робота

Викладачі кафедри регулярно беруть участь в профорієнтаційних заходах «Практика школярів», днях відкритих дверей факультету, університету, метою яких є ознайомлення абітурієнтів з кафедрою і спеціальностями.

В рамках практики школярів кафедра систем автоматизації та електроприводу проводить профорієнтаційні заходи з учнями шкіл, ліцеїв і коледжів міста. В рамках виконання гранту по створенню лабораторії мікроелектроніки і робототехніки для школярів міста проводились безкоштовні майстер-класи. Кафедра активно співпрацює з радіогуртком (керівник Бурлаков Б.В.), проводить профорієнтаційні заняття зі старшокласниками.

Для практики школярів розроблені лабораторно-практичні роботи «Дослідження сігналів гармонічних коливань з різними частотами. Побудова фігур Ліссажу», «Дослідження вихідних характеристик електронних елементів: резисторів, діодів, транзисторів», «Програмування мікроконтролерів на базі ядра AVR (ATMega16) у середовищі IAR Embedded Workbench», «Імітаційне моделювання електронних схем у пакеті Proteus. Використання програмного пакету EveryCircuit». Розроблена серія майстер-класів у напрямку робототехніки на базі конструкторів Lego Wedo 2.0, Lego Mindstorms.