Меню

Поділитись

Здійснюється підготовка за фахом 136 «Металургія» за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

  • бакалавр (Термін навчання: денна форма – 3 роки 10 місяців, заочна – 4 роки 10 місяців, прискорена – 3 роки);
  • Для вступу на прискорену форму навчання випускники коледжів здають іспит за фахом, а також повинні мати сертифікат ЗНО з української мови та літератури;
  • магістр (Термін навчання: денна форма – 1 рік 4 місяці, заочна – 1 рік 9 місяців) зі здачею екзамен за фахом і наявності сертифіката ЗНО з англійської мови.

Форма навчання: денна, заочна, прискорена. Ступінь вищої освіти: IV (рівень) ступінь акредитації.

При вступі до магістратури:

  • Сертифікат ЗНО Англійська мова.

На кафедрі (є) діє аспірантура.


Контакти

Адреса: м. Дніпро, вул. Гоголя, 29, ауд. 314

Коллектив

Трофімова Лариса Олексіївна
Трофімова Лариса Олексіївна
Доцент, кандидат технічних наук, доцент

Трофімова Лариса Олексіївна

Доцент, кандидат технічних наук, доцент

Контактна інформація

  • Електронна пошта: trofimova.pstu@gmail.com
  • Телефон: +380984961105 (Viber, Telegram), +48575071044 (WhatsApp)

Докладніше

Історична довідка

16 вересня 2014 року згідно з наказом ректора №124-05 металургійний факультет було реорганізовано. Зокрема, до кафедри «Теорія металургійних процесів» була приєднана кафедра «Технології та комп’ютеризації ливарного виробництва» і створена кафедра «Теорія металургійних процесів і ливарного виробництва». Тепер кафедра складається з двох секцій: секції теорії та практики підвищення якості стали і секції ливарного виробництва. Кожна із секцій кафедри, починаючи з 1944 року, мала своє власне історичний розвиток.

Так, кафедра теорії металургійних процесів заснована в 1944 році.

Першим завідувачем кафедри був кандидат технічних наук, доцент Семен Якович Скобло, випускник Дніпропетровського металургійного інституту, який з 1949 року по 1959 рік був також деканом металургійного факультету, а пізніше – проректором Маріупольського металургійного інституту по науковій роботі. У 1970 році на кафедрі була організована підготовка кадрів вищої кваліфікації за допомогою аспірантури

З 2009 року кафедру «Теорія металургійних процесів» очолює доктор філософії (PhD), кандидат технічних наук, доцент Леонід Іванович Тарасюк. До нього протягом багатьох років кафедрою завідував Євген Олександрович Казачков, доктор технічних наук, почесний професор Приазовського державного технічного університету.

Кафедра має ряд лабораторій. Крім традиційних лабораторій фізичної хімії, теорії металургійних процесів, корозії і захисту металів на кафедрі створена лабораторія моделювання фізико-хімічних процесів і комп’ютерного моделювання. Успішно функціонує лабораторія електрометалургії сталі. У даній лабораторії представлений єдиний в Україні діючий макет сучасного електросталеплавильного цеху, установка електрошлакового переплавлення, піч Тамана і інше плавильне обладнання для проведення експериментальних робіт.

Кафедра ливарного виробництва в Маріупольському металургійному інституті була відкрита в 1944 році. Її основне призначення полягало в викладанні загального курсу «Ливарне виробництво» для студентів металургійних і технологічних спеціальностей. Пізніше кафедра була реорганізована в кафедру технології металів і організації виробництва, де почалася підготовка інженерів-металургів за спеціальністю «Ливарне виробництво чорних і кольорових металів». У червні 2002 року кафедра отримує назву «Технологія і комп’ютеризація ливарного виробництва». Таким чином, кафедра проіснувала до 2014 року.

Напрямки роботи

Основний науковий напрямок роботи секції теорії металургійних процесів було засновано і отримало розвиток завдяки працям першого завідувача кафедри, доцента С.Я. Скобло і професора Е.А. Казачкова.

На цій секції кафедри проводяться дослідження фізико-хімічних процесів окислення домішок в сталеплавильній ванні, вивчення закономірностей поведінки кисню в сталеплавильній ванні при випуску та розливання сталі, а також інші науково-дослідні роботи. Результати досліджень неодноразово доповідалися на міжнародних, всесоюзних і регіональних симпозіумах, конференціях, семінарах.

З огляду на важливість для країни і, зокрема, для Маріуполя проблем, викликаних гострою необхідністю утилізації величезної кількості промислових відходів, професорів Е.А. Казачкова і А.В. Остроушко призначили очолити у 2000 році Інститут ресурсозбереження ПДТУ, який займався вирішенням зазначених проблем.

За результатами науково-дослідних робіт, виконаних на кафедрі, протягом 60 років були видані 4 монографії, більше 600 статей, отримано понад 60 авторських свідоцтв і патентів на винаходи.

Вченими секції кафедри сконструйовані, виготовлені і функціонують унікальні установки для зміни в’язкості металевих і шлакових розплавів. Наукові лабораторні установки широко використовуються при виконанні студентами лабораторних, курсових і дипломних робіт. Виробничу практику студенти проходять в ПрАТ «ММК ім. Ілліча », ПрАТ« МК «Азовсталь».

На секції ливарного виробництва ведеться постійний розвиток і вдосконалення навчально-лабораторної бази з художнього та ювелірного литва. Секція кафедри має свій комп’ютерний клас для проведення лекційних та практичних занять. За час свого існування кафедрою було підготовлено понад 2500 металургів-ливарників. Ведеться постійний розвиток і вдосконалення навчально-лабораторної бази з художнього та ювелірного литва.

Найважливішими напрямками роботи секції кафедри є розробка і впровадження у виробництво прогресивних технологій лиття, спрямованих на поліпшення його якості. В межах цих напрямків виконуються теоретичні та прикладні роботи:

В даний час наукова діяльність пов’язана з наступними такими дослідженнями, як:

  1. Розробка математичних і фізичних моделей, що описують процеси структуроутворення в залізовуглецевих сплавах при їх кристалізації і термомеханічної обробці;
  2. Розвиток теоретичних і практичних основ отримання нових адсорбційноемніх шлаків з використанням хімічно активних елементів, вторинної сировини, відходів чорної і кольорової металургії для рафінування чавуну і сталі;
  3. Розробка і впровадження комплексних методів впливу на процес кристалізації слябових і зливковий заготовок, що включають зміна і підвищення тепломассообміну в проміжному ковші і кристалізаторі машини безперервного розливання з метою управління якістю продукції;
  4. Розробка технологій виробництва ефективних феросплавів, лігатур у вигляді компакт-матеріалів (порошкових дротів, брикетів, виливків, капсул, окатишів і ін.) З використанням вторинної сировини і їх застосування на різних етапах сталеплавильного виробництва (на випуску напівпродукту з плавильного агрегату, на установці доведення металу і в проміжному ковші МБЛЗ)

Міжнародні зв’язки

Протягом всієї історії розвитку кафедри теорії металургійних процесів і ливарного виробництва здійснює широку міжнародну співпрацю. Одним з її напрямків є надання допомоги країнам, що розвиваються, в підготовці національних кадрів. Професора кафедри читають курси лекцій в вузах Індії, Єгипту. Викладачі та наукові співробітники кафедри неодноразово відправлялися за кордон для проходження наукового стажування, виступали на міжнародних науково-технічних конференціях в Болгарії, Чехії, Угорщини, Польщі, Югославії, Китаї. Наукове стажування співробітників кафедри в Китаї стали базою регулярного наукового співробітництва з кафедрами металургійного профілю інститутів і університетів Китаю.

У той же час, секція ливарного виробництва здійснює співробітництво з вченими багатьох науково-дослідних інститутів, вузів і металургійних підприємств України, Росії та Китаю. Результати плідної співпраці Троцан А.І. з вченими Китаю відзначені грамотами і дипломами уряду провінції Хубей. У 2010 р за значний внесок у розвиток науки і промисловості провінції Хубей йому була вручена вища урядова нагорода провінції для іноземних фахівців – медаль «Серійні дзвони».У 2012 р урядом Китайської Народної Республіки Троцан А.І. нагороджений вищою нагородою Китаю для іноземних фахівців, які зробили значний внесок в економічне будівництво і соціальний розвиток Китаю, за співпрацю і дружбу між країнами «Орденом Дружби».

Конкурентноздатність випускників

Програми підготовки фахівців і магістрів орієнтовані на їх подальшу роботу на підприємствах металургійного, машинобудівного профілю міста Маріуполя та інших міст України, а також на роботу в науково-дослідних інститутах та організаціях різних форм власності.

Випускники секції теорії металургійних процесів, які захистили дипломи на «відмінно», можуть бути рекомендований для продовження навчання в аспірантурі з метою підготовки кандидатських дисертацій за фахом «Металургія чорних, кольорових металів і спеціальних сплавів» і поповнення резерву професорсько-викладацького складу ПДТУ.

85-90% випускників секції ливарного виробництва кафедри щорічно працевлаштовуються за фахом. Багато з них отримали науковий ступінь і вчене звання. Для працевлаштування випускників кафедри постійно є вакансії на підприємствах ПАТ «ММК ім. Ілліча », ПАТ« МК «Азовсталь», ПАТ «Азовелектросталь»,  Новогорлівський машинобудівний завод, Миколаївський суднобудівний завод і на інших підприємствах України. Багато випускників секції ливарного виробництва кафедри займали і займають зараз керівні посади на підприємствах і в органах самоврядування України, і навіть в Грузії, Білорусі, Польщі, Німеччини, Пакистані, Алжирі, Афганістані, Нігерії, Мадагаскарі, країнах Латинської Америки та інших державах.

Локальний моніторинг