Меню

Поділитись

Кафедра промислових теплоенергетичних установок і теплопостачання проводить підготовку:

Випускники можуть продовжити навчання в аспірантурі.

За фахом «Теплоенергетика» ведеться багатоступінчаста підготовка: від бакалавра до магістра, на держбюджетній і контрактній основах (ліцензійний прийом 30 осіб, з них 15 по держбюджету). Студенти, що проявили схильність до наукової роботи, можуть продовжити навчання в аспірантурі при кафедрі. Кафедра налагоджує зв’язки з Університетами далекого зарубіжжя з метою обміну студентами на літню практику.

Документи:

Контакти

Колектив

Бежан Володимир Андрійович
Бежан Володимир Андрійович
Завідуючий кафедрою ПТЕУ, кандидат технічних наук, доцент

Бежан Володимир Андрійович

Завідуючий кафедрою ПТЕУ, кандидат технічних наук, доцент

Контактна інформація

  • Електронна пошта: zvm0309@ukr.net
  • Телефон: (096)589-99-77

Докладніше

Переваги навчання

Спеціальність 144 Теплоенергетика одна з найстаріших спеціальностей ПДТУ. Попит на випускників кафедри становить сто відсотків від випуску і постійно зростає у зв’язку з актуальністю питань енергозбереження як в Маріуполі, Україні та у всьому світі. Там, де потрібна енергія – потрібен спеціаліст з теплоенергетики. За спеціальністю «Теплоенергетика» ведеться багатоступенева підготовка: від бакалавра до магістра, на держбюджетній і контрактній основах. Наші студенти отримують чудову загальнотехнічну і гуманітарну підготовку, вивчають ряд цікавих дисциплін: гідромеханіку і газову динаміку; теплові двигуни та нагнітачі, теплогенеруюче обладнання та теплові електростанції, системи тепло- та холодопостачання; прогресивні технології енергосбереження, поновлювальні та вторинні джерела енергії, водневу енергетику тощо. Навчальні та наукові аудиторії кафедри оздоблені мультимедійною технікою та сучасним лабораторним обладнанням. Заняття проводять висококваліфіковані викладачі з багаторічним науково-педагогічним досвідом. Студенти, що виявили схильність до наукової роботи, можуть продовжити навчання в аспірантурі. Кафедра налагоджує зв’язки з університетами далекого зарубіжжя з метою включеного навчання і обміну студентами на практику та включене навчання.

Випускники спеціальності 144 «Теплоенергетика» успішно працюють практично у всіх галузях економіки не лише України, а й зарубіжних країн: в енергетиці, металургії, машинобудуванні, хімічній, будівельній, харчовій і аграрній промисловості, в науково-дослідних і проектних інститутах, комунальному господарстві тощо, займаючи посади майстрів, начальників змін і цехів, провідних інженерів і головних фахівців тощо.

З 2016 року кафедра «Промислових теплоенергетичних установок і теплопостачання» на прохання містоутворюючих підприємств почала готувати бакалаврів за спеціальністю 183 «Технології захисту навколишнього середовища».

Перспективи розвитку міста та наявність екологічних проблем обумовлює затребуваність випускників вже сьогодні. Отримані під час навчання знання з розробки систем екологічного моніторингу, оцінок екологічного ризику і створення оптимальних форм управління екологічною безпекою через розробку та впровадження сучасних технологій захисту і відновлення навколишнього середовища дозволять їм зайняти перспективні керівні посади на промислових підприємствах і в відповідних спеціалізованих організаціях.

Випускники зможуть проводити екологічний моніторинг та екологічний аудит відповідно до стандарту ISO14000; оцінку екологічних ризиків промислових технологій; розробку рекомендацій по вдосконаленню існуючих технологій з метою підвищення енергоефективності та ресурсозбереження, раціонального використання земельних і водних ресурсів; розробляти екологічно безпечні технології та агрегати; заходи щодо запобігання забрудненню навколишнього середовища, проектну та дозвільну документацію тощо.

Випускники спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» зможуть працювати: екологами-технологами в різних галузях промисловості, екологічних інспекціях, службах підприємств і організацій міста та регіону, фахівцями в департаментах Міністерства екології та природних ресурсів, керівниками науково-дослідних лабораторій по зниженню негативного впливу промислових технологій на навколишнє середовище.

Історична довідка

В 1930 році у складі Маріупольського металургійного інституту з’явилася кафедра «Металургійні печі і енергетика», яка випускала інженерів-теплотехніків. Після Великої Вітчизняної Війни кафедра стала загальноосвітньою. На кафедрі для студентів всіх металургійних, технологічних, механічних і зварювальних спеціальностей інституту викладалися дисципліни: «Теплотехніка», «Теоретичні основи теплотехніки», «Термодинаміка», «Металургійні печі», «Нагрівальні пристрої», «Гідравліка», «Металургійна теплотехніка».

З 1965 року кафедра стала випускаючою і готувала фахівців за спеціальністю «Теплові електричні станції». В 1971 році кафедра перейшла на підготовку фахівців за спеціальністю «Промислова теплоенергетика».

В 1983 році кафедра металургійних печей і енергетики була розділена на дві кафедри: «Теплофізика і теплоенергетика металургійного виробництва» і «Промислові теплоенергетичні установки і теплопостачання», кожна з яких придбала самостійний статус випускаючої кафедри.

Після розділення кафедра «Промислові теплоенергетичні установки і теплопостачання» отримала самостійний статус випускаючої кафедри.

У різні роки існування наукової школи через неї пройшла, крім згаданих, ціла плеяда відомих вчених і співробітників, які внесли значний вклад в її становленні: к.т.н. Просвірнін В.І., постійний, практично беззмінний зав. проблемною лабораторією Рябухін О.В., к.т.н. Шлік О.Е., к.т.н. і потім д.т.н. Буторіна І.В., к.т.н. Теремецький В.Е., к.т.н. Александров Ю.О., к.т.н. Лиюров І.І., к.т.н. Гладкий В.М., к.т.н. Шевельов М.Т., Грицай Б.Я., Крашевський Є.Ф., Банцур І.А., Чернявський Е.Т., Маслова Т.Ф., Деліверов В.П. Куземко Р.Д. Капустін Є.О. Сущенко А.В. та багато ін.

Зараз кафедру очолює кандидат технічних наук, доцент Бежан В.А,. Нині учбовий процес на кафедрі «Промислових теплоенергетичних установках і теплопостачання» забезпечують: 1 професор, 7 кандитатів технічних наук, 2 старших викладача, 1 асистент

Напрями роботи

Студенти кафедри отримують хорошу загальнотехнічну і гуманітарну підготовку, вивчають цілий блок дисциплін, які складають наукову основу і спеціалізацію специалиста-теплоэнергетика. Кафедра має 2 спеціалізованих мультимедійних аудиторії, 3 лабораторії, а також лабораторію обчислювальної техніки, оснащену сучасними комп’ютерами.

Із самого початку кафедрі вдалося встановити тісний зв’язок з промисловими підприємствами, проектними організаціями і науково-дослідними інститутами. Усі студенти проходять практику не лише в цехах підприємств «Метінвест», «Мариупольтеплосеть», «Азовгипромез», але і на закордонних підприємствах (ТЭС «Белхатов», Польща). Частина лабораторних робіт проходить на діючих промислових установках, викладачі кафедри проводять зайняття і консультації на підприємствах, за завданням цих же підприємств виконуються і дипломні проекти.

Кафедра активно веде господарські науково-дослідні роботи на замовлення металургійних комбінатів міста Маріуполя (ПРАТ «ММК ім. Ілліча», ПАО «МК «Азовсталь»), а також державні науково-дослідні роботи на замовлення Міністерства освіти і науки України.

Основою формування наукової школи кафедри стала проблемна науково-дослідна лабораторія по розробці процесів и апаратів для боротьби с забрудненням навколишнього середовища і утилізації відходів металургійних заводів.

Наукові дослідження проблемної лабораторії орієнтовані на виконання соціального замовлення в тісному зв’язку із завданнями підвищення якості підготовки фахівців.

Співпраця з рядом провідних дослідницьких та академічних інститутів сприяла створенню наукових і технологічних основ отримання сажистого заліза, магнітного графіту та їх введення до еластомерів, акустичних плит, емалей, пінокераміки, деревно-стружкових плит, будівних матеріалів. Це дозволило створити спеціальні радіоекрануючі матеріали. Ці роботи здійснювалися під керівництвом професора В.О. Маслолва, він має 280 публікацій, з них 48 патентів та авторських свідоцтв.

За результатами досліджень кафедри захищено 3 докторські дисертації та підготовлено 45 кандидатів технічних наук, в тому числі аспірантів з Німеччини, Єгипту, В’єтнаму, Індії, Куби, Росії. За весь час існування наукової школи опубліковано більш 1500 наукових статей, в тому числі у зарубіжних журналах Німеччини, Польщі, Угорщини, Англії, Китаю, Чехії, Росії, отримано понад 300 патентів та авторських свідоцтв, видано 4 монографії, 7 навчальних посібників з грифом МОНУ. Проведено 4 міжнародні науково-практичні конференції по темі «Тепломасообмінні процеси в металургії».

Тиражування впровадження завершених розробок проводиться за договорами на передачу науково-технічних досягнень і надання допомоги у впровадженні. Багато розробок були для службового застосування.

Одні з найбільш значних розробок кафедри, які у свій час були най передові у світі, це є наприклад, фурмені пристрої відповідної конфігурації для продувки сталеплавильної ванни конвертеру з верхнім дуттям і донним, які пройшли опитно-промислове и промислове впровадження.

Міжнародні зв’язки

Кафедра підтримує тісні зв’язки з науковими і учбовими установами, як України, так і інших країн: Донецький національний технічний університет, КПИ, Лодзинская політехніка, Саратовський політехнічний університет, Харківська державна академія залізничного транспорту та ін.

Співробітники кафедри регулярно беруть участь в роботі міжнародних і університетських семінарів, конференцій.

Конкурентноспроможність випускників

За час існування кафедрою підготовлені більше 500 фахівців, які працюють у більш ніж 40 галузях народного господарства України і країн зарубіжжя. Випускники кафедри працюють на Кубі, в НімеччиніІспаніїКолумбіїМонголіїЙорданіїСирії, Мадагаскарі, АфганістаніПалестиніЕфіопіїСальвадоре. Серед наших випускників – керівники вищих учбових закладів (ЄгипетКаїр), зам міністра енергетики (СиріяКуба).

Не менш значних успіхів досягли випускники кафедри в Маріуполі. Вони працюють на комбінатах «Азовсталь» і ім. Ілліча в посадах начальників, головних інженерів, начальників котельних і турбінних відділень. Будучи п’ятикурсниками, студенти кафедри працевлаштуються на підприємствах міста, так що на момент дипломування майже усі мають реальні теми робіт і бази практики.

Попит підприємств на випускників спеціальності «Теплоенергетика» складає майже 100% від випуску. А останніми роками значно перевищує можливості кафедри.

Наукові здобутки наших студентів

Активну участь у науковій роботі приймають студенти кафедри. Понад 10 років поспіль вони займали призові місці у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у галузі енергетики. Постійно працює студентська Стартап школа в рамках діючого Центру Інноваційного Підприємництва за підтримки USAID. У розпорядженні студентів сучасне професійне наукове обладнання кафедр, яке дозволяє проводити ефективні дослідження актуальних питань енергетики та енергозбереження. Багато хто з студентів після закінчення університету присвятив себе науковій діяльності, захистив кандидатські та докторські дисертації. Майже весь сучасний професорсько-викладацький склад це випускники кафедри. Зараз студенти активно працюють поряд з науковцями над проблемами енергозбереження на підприємствах, отримання нових альтернативних видів палив з біомаси, проблемами очищення питної води тощо.

Вчені кафедри та послідовники наукової школи активно пропагують досягнення серед студентської молоді і зобов’язані всіляко розширювати участь студентів в її роботі. Науково-дослідні роботи виконуються: аспірантами, які працюють над дисертаціями в області проблем, відповідних науковому профілю; стажерами-дослідниками; студентами в порядку виконання курсових і дипломних робіт, проектів, магістерських дисертацій, а також інших дослідницьких робіт.

У 2021 році вже одинадцятий раз кафедра ПТЕУ та ТП у складі ПДТУ проводить Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт у галузі енергетики, де послідовники наукової школи та їх молоді учні здобувають високі нагороди. Так під керівництвом Р.Д. Куземко студент В.В. Чиж протягом 4-х років у різноманітних конкурсах здобув 20 дипломів, найбільш престижний з них диплом переможця конкурсу молодих вчених і студентів Академії наук України. Під керівництвом Ф.І. Лухтура студенти протягом останніх 5 років у різноманітних конкурсах здобули 5 дипломів, в т.ч. за оригінальність досліджень.

Міжнародні проєкти

Кафедра підтримує наукові зв’язки з університетами та фірмами Польщі, Німеччини, Голландії, Китаю, Греції, Єгипту, Іспанії. Бере участь в міжнародних технологічних проектах, конференціях і виставках науково-технічних досягнень. На кафедрі здобувають підготовку кандидати наук з числа колишніх студентів і аспірантів Німеччини, Індії, Єгипту, Куби, Росії. Кафедра має міцні зв’язки з провідними зарубіжними університетами: Краківським гірничо-металургійного університетом, Вроцлавським політехнічним університету, Лодзинскою політехнікою (Польща), Гірничо-металургійною академією в Остраві (Чехія), Університетом науки і техніки в м. Пекін.

Кафедра брала участь у великому міжнародному науковому проекті «Горизонт 2020». За участю вчених з Німеччини та Польщі співробітники кафедри виконали науково-дослідну роботу по використанню пиловугільного палива в доменному виробництві. Зараз кафедра приймає участь у французько-українському проекті по водопостачанню міста Маріуполь та україно-литовському проекті по дослідженню властивостей водоростей Азовського моря у якості палива та екологічно-безпечних матеріалів.

Профорієнтаційні проєкти

Кафедра Промислових теплоенергетичних установок та теплопостачання постійно веде профорієнтаційну роботу як у рамках загальноуніверситетських заходів так і самостійно.

Двічі на рік (восени та на весні) проводяться «День відкритих дверей університету» та «День відкритих дверей енергетичного факультету», на яких відбуваються зустрічі провідних фахівців міста та університету з випускниками шкіл, що сприяє створенню позитивного іміджу університету серед абітурієнтів. Кафедра ПТЕУ та ТП приймає участь у загально університетській програмі «Школа-ВУЗ-Предприятие» Метінвесту. Ця програма спрямована на поширення та популяризацію віщої освіти, починаючи з шкільної лави. Робота починається з відвідування шкіл викладачами та залученням найбільш перспективних учнів до програми.

Профоріентаційній роботі кафедри також сприяє проведення щорічної науково-технічної конференції «Енергетика, енергозбереження та екологія», у якій приймають участь виключно школярі міста. Багато хто з них потім пов’язують свій шлях у освіті з кафедрою Промислових теплоенергетичних установок або зі спорідненими спеціальностями. Конференція проводиться під егідою фірми REHAU, яка відзначає найкращі роботи школярів цінними призами.

Велика робота проводиться серед випускників коледжів ПДТУ по спорідненим спеціальностям – теплопостачання та водопостачання.

Під час проведення ознайомчої, експлуатаційної та переддипломної практики студентів-теплоенергетиків викладачі кафедри зустрічаються з керівниками підприємств, цехів, відділень (котельного, турбінного, ТЕЦ-1, ТЕЦ-2, ПАТ «МК «Азовсталь», ПАТ «ММК ім. Ілліча») з метою виявлення здібної робочої молоді, яка б могла поповнити лави ІТП на підприємствах та залучають їх до лав абітурієнтів ДВНЗ «ПДТУ». Під час бесіди викладачі роз’яснюють перспективи росту при наявності диплома про вищу освіту, пояснюють умови навчання на денному та заочному відділеннях ДВНЗ «ПДТУ».

Відомі випускники факультету

Науковці кафедри тісно співпрацюють з промисловими підприємствами міста: «МК «Азовсталь», «ММК ім. Ілліча», Маріупольтепломережею, міськвиконкомом у напрямку оптимізації витрат енергоресурсів, утилізації відходів підприємств і використання їх для виробництва будівельних матеріалів. Майже всі фахівці – теплоенергетики підприємств міста – випускники кафедри Промислових теплоенергетичних установок та теплопостачання. Серед випускників кафедри успішно працюють на підприємствах головні енергетики ММК ім. Ілліча, ММК Азовсталь (А. Дворник, Р. Ботман), провідні спеціалісти цехів. Успішно працює в міжнародній україно-німецькій какампанії «Сименс» випускник кафедри О. Балаба. В польській кампанії «Roрczyce» працює В. Синельніков. Директорами підприємств працюють випускники кафедри різних років О. Іванов, В. Любаков, І. Фейєрейзін тощо.