Меню

Поділитись

Кафедра промислових теплоенергетичних установок і теплопостачання проводить підготовку:

Випускники можуть продовжити навчання в аспірантурі.

За фахом «Теплоенергетика» ведеться багатоступінчаста підготовка: від бакалавра до магістра, на держбюджетній і контрактній основах (ліцензійний прийом 30 осіб, з них 15 по держбюджету). Студенти, що проявили схильність до наукової роботи, можуть продовжити навчання в аспірантурі при кафедрі. Кафедра налагоджує зв’язки з Університетами далекого зарубіжжя з метою обміну студентами на літню практику.

Документи:

Контакти

Колектив

Хлєстова Ольга Анатоліївна
Хлєстова Ольга Анатоліївна
Завідувачка кафедри промислових теплоенергетичних установок і теплопостачання , завідувачка секцією охорони праці й навколишнього середовища

Хлєстова Ольга Анатоліївна

Завідувачка кафедри промислових теплоенергетичних установок і теплопостачання , завідувачка секцією охорони праці й навколишнього середовища

Контактна інформація

 • Електронна пошта: hlestova_o_a@pstu.edu

Докладніше

Історична довідка

В 1930 році у складі Маріупольського металургійного інституту з’явилася кафедра «Металургійні печі і енергетика», яка випускала інженерів-теплотехніків. Після Великої Вітчизняної Війни кафедра стала загальноосвітньою. На кафедрі для студентів всіх металургійних, технологічних, механічних і зварювальних спеціальностей інституту викладалися дисципліни: «Теплотехніка», «Теоретичні основи теплотехніки», «Термодинаміка», «Металургійні печі», «Нагрівальні пристрої», «Гідравліка», «Металургійна теплотехніка».

З 1965 року кафедра стала випускаючою і готувала фахівців за спеціальністю «Теплові електричні станції». В 1971 році кафедра перейшла на підготовку фахівців за спеціальністю «Промислова теплоенергетика».

В 1983 році кафедра металургійних печей і енергетики була розділена на дві кафедри: «Теплофізика і теплоенергетика металургійного виробництва» і «Промислові теплоенергетичні установки і теплопостачання», кожна з яких придбала самостійний статус випускаючої кафедри. Після розділення кафедра «Промислові теплоенергетичні установки і теплопостачання» отримала самостійний статус випускаючої кафедри.

В 1995 р. кафедру очолив к.т.н., доцент Віталій Миколайович Євченко. Під його керівництвом та безпосередньою участю були створені сучасні навчальні лабораторії, обладнані мультимедійною технікою, комп’ютерний клас, розроблені та впроваджені в практику нові дисципліни з підготовки інженерів та магістрів за спеціальністю теплоенергетика.

Кафедрою підготовлено більш 700 спеціалістів , які працюють більш ніж в 40 галузях народного господарства України та інших країн , більш 40 іноземних спеціалістів, які працюють на Кубі, в Колумбії, Алжирі, Марокко.

З 2017 р. кафедру очолив кандидат технічних наук, доцент Бежан Володимир Андрійович. Під його керівництвом у 2023 р. сталося об’єднання кафедри промислових теплоенергетичних систем та секції охорони праці та навколишнього середовища та відродження спеціальності 183 Технології захисту навколишнього середовища.

Зараз кафедру очолює кандидат технічних наук, доцент Хлєстова Ольга Анатоліївна.

О.А. Хлєстова починала свій науковий шлях від аспіранта, асистента, викладача кафедри теплофізики та теплоенергетики металургійного виробництва. Має більше 100 наукових публікацій та ряд науково-методичних розробок, які постійно удосконалюються.

Викладачі та студенти кафедри беруть активну участь в міжнародних проектах, багато  магістерських робіт визнані державною екзаменаційною комісією реальними та рекомендованими до впровадження. Удосконалюються та приводяться до сучасних потреб, 183 «Технології захисту навколишнього середовища» та 144 ОП «Теплоенергетика» для першого (бакалаврського) рівня освіти, 144 ОП «Енергетичний менеджмент» та 144 ОП «Теплоенергетика» для другого (магістерського) рівня освіти.

Напрям роботи

Студенти кафедри отримують хорошу загальнотехнічну і гуманітарну підготовку, вивчають цілий блок дисциплін, які складають наукову основу і спеціалізацію бакалавра і магістра з теплоенергетики, бакалавра з технології захисту навколишнього середовища. Із самого початку кафедрі вдалося встановити тісний зв’язок з промисловими підприємствами, проектними організаціями і науково-дослідними інститутами. Усі студенти проходять практику не лише в українських підприємствах але і на закордонних підприємствах (ТЕС «Белхатов», Польща). 

Перспективи розвитку міст та наявність екологічних проблем обумовлює затребуваність випускників кафедри вже сьогодні.

 Отримані під час навчання знання з розробки  систем екологічного моніторингу, оцінок екологічного ризику і створення оптимальних форм управління екологічною безпекою через розробку та впровадження сучасних технологій захисту і відновлення навколишнього середовища дозволять їм зайняти перспективні керівні посади на промислових підприємствах і в відповідних спеціалізованих організаціях.

Випускники зможуть проводити:

 • проводити екологічний моніторинг та екологічний аудит відповідно до стандартом ISO14000;
 • оцінку екологічних ризиків промислових технологій;
 • розробку рекомендацій по вдосконаленню існуючих технологій з метою підвищення енергоефективності та ресурсозбереження, раціонального використання земельних і водних ресурсів;

розробляти:

 • екологічно безпечні технології та агрегати
 • заходи щодо запобігання забрудненню навколишнього середовища, проектну та дозвільну документацію;
 • екологотехнологічні заходи по модернізації існуючого обладнання

Попит на випускників спеціальності «Теплоенергетика» становить 100% від випуску і постійно зростає, у зв’язку з актуальністю питань енергозбереження як в Україні, так і в усьому світі.

Співпраця з рядом провідних дослідницьких та академічних інститутів сприяла створенню наукових і технологічних основ отримання сажистого заліза, магнітного графіту та їх введення до еластомерів, акустичних плит, емалей, пінокераміки, деревно-стружкових плит, будівних матеріалів. Це дозволило створити спеціальні радіоекрануючі матеріали. Ці роботи здійснювалися під керівництвом професора В.О. Маслова, він має 280 публікацій, з них 48 патентів та авторських свідоцтв.

За результатами досліджень кафедри захищено 3 докторські дисертації та підготовлено 45 кандидатів технічних наук, в тому числі аспірантів з Німеччини, Єгипту, В’єтнаму, Індії, Куби. За весь час існування наукової школи опубліковано більш 1500 наукових статей, в тому числі у зарубіжних журналах Німеччини, Польщі, Угорщини, Англії, Китаю, Чехії, отримано понад 300 патентів та авторських свідоцтв.

Відомі випускники факультету

Майже всі фахівці – теплоенергетики підприємств міста – випускники кафедри Промислових теплоенергетичних установок та теплопостачання. Серед випускників кафедри успішно працюють на підприємствах головні енергетики ММК ім. Ілліча, ММК Азовсталь (А. Дворник, Р. Ботман), провідні спеціалісти цехів. Успішно працює в міжнародній україно-німецькій компанії «Сименс» випускник кафедри О. Балаба. В польській кампанії «Roрczyce» працює В. Синельніков. Директорами підприємств працюють випускники кафедри різних років О. Іванов, В. Любаков, І. Фейєрейзін тощо. Директор підприємства ДП «Титан» Петро Чекер  та інші.

Акредитація освітніх програм

 • ОП 144 Теплоенергетика (ОКР-бакалавр) – 2026
 • ОП 183 Технології захисту навколишнього середовища (ОКР – бакалавр) -акредитація у 2025 р.
 • ОП 144 Енергетичний менеджмент (ОКР – магістр) – 1 липня 2024 (акредитація у 2025 р.)

  Посилання на акредитації освітніх програм: https://pstu.edu/uk/informacziya-2/

Публічне обговорення освітніх програм

На сайті університету проходить обговорення 144 ОП «Енергетичний менеджмент»https://pstu.edu/uk/informacziya-2/obgovorennya-osvitnih-program/

Рецензії, відгуки та публікації стейкхолдерів

Ознайомча, виробнича практика, угоди з проходження практики

Кафедрою промислових теплоенергетичних установок підписані угоди про проходження практики з ДП «ТИТАН» (договір) та  з Інститутом агроекології і природокористуванням НААН (договір)

також наші студенти проходять практику на ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»

Якість навчання

 • ОП 144 Теплоенергетика (ОКР-бакалавр) – 2026
 • ОП 183 Технології захисту навколишнього середовища (ОКР – бакалавр) – акредитація у 2025 р.
 • ОП 144 Енергетичний менеджмент (ОКР – магістр) – 1 липня 2024 (акредитація у 2025 р.)

З метою підвищення якості освіти:

– в рамках участі в міжнародному освітньому проекті Erasmus+ (KA220-HED) – Cooperation partnerships in higher education «Transformational Learning Network for Resilience – Enabling Ukrainian higher education to ensure a sustainable and robust reconstruction of (post-war) Ukraine» (Партнерство у сфері вищої освіти для забезпечення стійкої та міцної реконструкції (післявоєнної) України») (https://www.facebook.com/share/p/vxfH4pY475RaoGNa/?mibextid=K35XfP) продовжується співпраця з асоційованим партнером кафедри в проекті Інститутом агроекології і природокористування НААН, на базі лабораторії якого (згідно укладеному між ДВНЗ “ПДТУ” та закладом договору про співпрацю) триває проходження технологічної практики за освітньою програмою 183 «Технології захисту навколишнього середовища»  асоційованих партнерів ДВНЗ «ПДТУ» (https://www.facebook.com/share/p/sZAGrtoP93Mhxw4E/?mibextid=K35XfP);

– крім того студенти за ОП 183 (бакалаврський рівень) та ОП144 (бакалаврський та магістерський рівень) залучені до гостьових онлайн-лекцій провідного фахівця з Нідерландів, Martijn Beerthuizen, який є головою компанії SOPHSYS BV THE NETHERLANDS 🇳🇱 щодо європейського досвіду з питань  поглибленого вивчення систем управління відходами в Європейському Союзі,  та впровадження ефективних стратегій енергоощадження, особливостей поводження з відходами в Європі, процесами їх переробки, а також важливістю цього процесу для ресурсозбереження з питань ресурсоенергозбереження. Перші лекції відбулися 22 та 29 лютого (https://www.facebook.com/share/p/Zo1bpTM1VbwpFz16/?mibextid=K35XfP). Підвищенню якості освіти також сприяє те, що лекції проходять англійською мовою з синхронним перекладом;

– спільно з кафедрою комп’ютерних наук ведеться підготовка віртуальних лабораторних робіт за ОП183(Б) з метою подальшого створення віртуальної лабораторії, наповнюється банк відеоматеріалів з лабораторних робіт.

– Щодо результатів внутрішнього опитування здобувачів вищої освіти щодо якості викладання обов’язкових дисциплін.  
29 листопада 2023 р. на базі ННІСТ на кафедрі ПТЕу та ТП (Секція «Теплоенергетика, захист навколишнього середовища та охорона праці») міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми і перспективи розвитку сучасних технологій в контексті відбудови і сталого розвитку України», в якій прийняли участь викладачі і студенти ДВНЗ «ПДТУ» та представники вишів Чехії, Індії, Литви. В межах проведення конференції відбулося опитування здобувачів за ОП 144 (магістерський рівень) щодо якості викладання обов’язкових дисциплін. За результатами обговорення було внесено зміни в ОП144 “Енергетичний менеджмент”. https://www.facebook.com/share/p/q6Rw5wA9Aeruir37/?mibextid=K35XfP

Кадровий потенціал

Працевлаштування

Випускники бакалаври з Технології захисту навколишнього середовища зможуть працювати: екологами-технологами в різних галузях промисловості, екологічних інспекціях, службах підприємств і організацій міста та регіону, фахівцями в департаментах Міністерства екології та природних ресурсів, керівниками науково- дослідних лабораторій по зниженню негативного впливу промислових технологій на навколишнє середовище.

Випускники спеціальності 144 «Теплоенергетика» успішно працюють практично у всіх галузях економіки не лише України, а й зарубіжних країн: в енергетиці, металургії, машинобудуванні, хімічній, будівельній, харчовій і аграрній промисловості, в науково-дослідних і проектних інститутах, комунальному господарстві тощо, займаючи посади майстрів, начальників змін і цехів, провідних інженерів і головних фахівців.

Студентське життя

Сторінка нашої кафедри у соц.мережах:
https://t.me/kafedraptepdtu
 https://www.facebook.com/share/ZCd4ywNkZawLKN1W/?mibextid=K35XfP
https://www.instagram.com/_pteu_tp_?igsh=OGQ5ZDc2ODk2ZA%3D%3D&utm_source=qr

Переваги навчання

Буклет

Спеціальність 144 Теплоенергетика одна з найстаріших спеціальностей ПДТУ. Попит на випускників кафедри становить сто відсотків від випуску і постійно зростає у зв’язку з актуальністю питань енергозбереження як в Маріуполі, Україні та у всьому світі. Там, де потрібна енергія – потрібен спеціаліст з теплоенергетики. За спеціальністю «Теплоенергетика» ведеться багатоступенева підготовка: від бакалавра до магістра, на держбюджетній і контрактній основах. Наші студенти отримують чудову загальнотехнічну і гуманітарну підготовку, вивчають ряд цікавих дисциплін: гідромеханіку і газову динаміку; теплові двигуни та нагнітачі, теплогенеруюче обладнання та теплові електростанції, системи тепло- та холодопостачання; прогресивні технології енергосбереження, поновлювальні та вторинні джерела енергії, водневу енергетику тощо. Навчальні та наукові аудиторії кафедри оздоблені мультимедійною технікою та сучасним лабораторним обладнанням. Заняття проводять висококваліфіковані викладачі з багаторічним науково-педагогічним досвідом. Студенти, що виявили схильність до наукової роботи, можуть продовжити навчання в аспірантурі. Кафедра налагоджує зв’язки з університетами далекого зарубіжжя з метою включеного навчання і обміну студентами на практику та включене навчання.

Випускники спеціальності 144 «Теплоенергетика» успішно працюють практично у всіх галузях економіки не лише України, а й зарубіжних країн: в енергетиці, металургії, машинобудуванні, хімічній, будівельній, харчовій і аграрній промисловості, в науково-дослідних і проектних інститутах, комунальному господарстві тощо, займаючи посади майстрів, начальників змін і цехів, провідних інженерів і головних фахівців тощо.

З 2016 року кафедра «Промислових теплоенергетичних установок і теплопостачання» на прохання містоутворюючих підприємств почала готувати бакалаврів за спеціальністю 183 «Технології захисту навколишнього середовища».

Перспективи розвитку міста та наявність екологічних проблем обумовлює затребуваність випускників вже сьогодні. Отримані під час навчання знання з розробки систем екологічного моніторингу, оцінок екологічного ризику і створення оптимальних форм управління екологічною безпекою через розробку та впровадження сучасних технологій захисту і відновлення навколишнього середовища дозволять їм зайняти перспективні керівні посади на промислових підприємствах і в відповідних спеціалізованих організаціях.

Випускники зможуть проводити екологічний моніторинг та екологічний аудит відповідно до стандарту ISO14000; оцінку екологічних ризиків промислових технологій; розробку рекомендацій по вдосконаленню існуючих технологій з метою підвищення енергоефективності та ресурсозбереження, раціонального використання земельних і водних ресурсів; розробляти екологічно безпечні технології та агрегати; заходи щодо запобігання забрудненню навколишнього середовища, проектну та дозвільну документацію тощо.

Випускники спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» зможуть працювати: екологами-технологами в різних галузях промисловості, екологічних інспекціях, службах підприємств і організацій міста та регіону, фахівцями в департаментах Міністерства екології та природних ресурсів, керівниками науково-дослідних лабораторій по зниженню негативного впливу промислових технологій на навколишнє середовище.