Меню

Поділитись

Кафедра є загальноосвітньою. Для підготовки бакалаврів на кафедрі читаються наступні дисципліни: «Основи екології», «БЖД», «Основи охорони праці», «Цивільний захист». Окрім перерахованих дисциплін для фахівців і магістрів читається курс «Охорона праці в галузі»
та здійснюється керування розділом у дипломному проекті «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях».

Контакти

Колектив

Хлєстова Ольга Анатоліївна
Хлєстова Ольга Анатоліївна
Завідувачка кафедри промислових теплоенергетичних установок і теплопостачання , завідувачка секцією охорони праці й навколишнього середовища

Хлєстова Ольга Анатоліївна

Завідувачка кафедри промислових теплоенергетичних установок і теплопостачання , завідувачка секцією охорони праці й навколишнього середовища

Контактна інформація

  • Електронна пошта: hlestova_o_a@pstu.edu

Докладніше

Історична довідка

Кафедра «Охорона праці й навколишнього середовища» була створена в 1971 році. Засновником і першим завідуючим кафедрою був доцент, кандидат технічних наук М.С. Немцов (1971-1987 рр.), другим – доцент П.І. Шам (1988-1997 рр.), з 1997 по 2017 рік кафедру очолював доктор технічних наук, професор В.С. Волошин, з 2017 року по 2019 рік – В.Л. Монін.  З 2019 року кафедру очолює О.А. Хлєстова.

Величезний вклад у розвиток кафедри «ОП і НС» внесли доценти Бухаров І.І., Задорожний Б.В., Шам П.І., Мальцев М.В, Данилова Т.Г. Справу засновника кафедри продовжують: В.В. Кухар – професор, доктор технічних наук, академік, В.Л. Монін  – кандидат біологічних наук,  В.А. Бурко – доцент, кандидат технічних наук, В.Г. Мнацаканян- доцент, кандидат технічних наук, Н.Ю. Єлістратова – ст. викладач, О.М. Аксьонова – ст. викладач, , М.С. Тимофєєв – викладач, Ю.П. Ніжельська – асистент, а також багато інших талановитих вчених, викладачів, керівників.

Напрями роботи

Всі дисципліни, які читаються на кафедрі, забезпечені навчально-методичним устаткуванням і розробками. Створені учбові лабораторії з охорони праці, безпеки життєдіяльності, екології, методичні кабінети, які обладнані комп’ютерами і всім необхідним для самостійної роботи студентів. Для проведення практичних занять розроблені збірники задач, які використовуються в роботі з персональними комп’ютерами. Для вирішення студентами на ПК багатоваріантних задач на практичних заняттях, в контрольних роботах і дипломних проектах на кафедрі розроблені і застосовуються 29 програм.

За всіма дисциплінами упроваджена модульно-рейтингова система навчання.

Кафедра приймає активну участь в підготовці студентів та школярів до Всеукраїнських конкурсів та олімпіад за профілем кафедри. Бере активну участь в міських, обласних та Всеукраїнських етапах МАН.

При кафедрі працює п’ять лабораторій:

  • науково-дослідна лабораторія «Фільтри», де розробляються і знаходять практичне застосування різні конструкції фільтрів, які використовуються для очищення викидів в атмосферу і водойми, а також для очищення масел і повітря в двигунах і компресорах в різних галузях виробництва;
  • лабораторія електровимірювання, яка має ліцензію Держстандарту України і виконує роботи з електробезпеки в організаціях і підприємствах України;
  • екології;
  • безпеки життєдіяльності;
  • охорони праці.

Міжнародні зв’язки

Кафедра плідно співпрацює з підприємствами, науковими і учбовими закладами України, Польщі, Німеччини, Греції, Італії, Росії і інших держав. Співробітниками кафедри отримано більше 300 авторських свідоцтв на винаходи (автори М.С Немцов, П.І. Шам, В.С. Волошин, В.В. Кухар та інші), у тому числі 10 патентів іноземних держав, значна частина яких упроваджена у виробництво в Україні, Росії, Латвії, Казахстані і інших державах. Розроблені та впроваджені в виробництво технічні умови та технологічні інструкції з переробки та розливу питної води. Разом з міжнародними партнерами проведено дослідження біогазової продуктивності Азовського моря.

За завданням МОН України на кафедрі виконуються держбюджетні наукові дослідження, окрім цього кафедра бере участь у виконанні міжнародних грантів.