Меню

Поділитись

Головним завданням кафедри є підготовка висококваліфікованих інженерних кадрів для металургійних і машинобудівних підприємств, а також для енергетичної галузі та сфери індивідуального виробництва і аддитивних технологій.

Кафедра обробки металів тиском здійснює підготовку

  • бакалаврів (галузь знань 13 «Механічна інженерія», термін навчання – 4 роки);
  • магістрів науково-професійного та науково-дослідногно рівня (спеціальність 136 «Металургія» (обробка металів тиском), термін навчання –  1,5 роки).

На кафедрі діє аспірантура за фахом «Процеси і машини обробки тиском».

Документи:


Конатакти

Адреса: м.Дніпро, вул. Гоголя, 29, ауд. 314

Колектив

Каргін Сергій Борисович
Каргін Сергій Борисович
в.о.зав. кафедри ОМТ, доцент, кандидат технічних наук

Каргін Сергій Борисович

в.о.зав. кафедри ОМТ, доцент, кандидат технічних наук

Контактна інформація

 • Електронна пошта: kargserg444@gmail.com
 • Телефон: 098 480 51 15 (+38 (0629) 44-65-35 Тимч не прац)

Докладніше

Історична довідка

Об’єднана кафедра «Обробки металів тиском» сформована у 2014 р. на базі двох найстаріших кафедр ДВНЗ «ПДТУ» – кафедри обробки металів тиском, яка була відкрита в 1930 році для підготовки фахівців у галузі завершального металургійний цикл виробництва прокату, та кафедри ковальсько-штампувального виробництва, що створена в 1945 році для підготовки фахівців першого у машинобудуванні циклу переробки металів – кування та штампування поковок.

Завідувачами кафедр у різні роки були відомі вчені

Кафедра прокатного виробництва (1930), обробки металів тиском

 • Панасенко Ф.Л., професор, д-р техн. наук;
 • Ємельяненко П.Т., чл.-кор. АН СРСР, професор, д-р техн. наук;
 • Кузема І.Д., доцент, канд. техн. наук;
 • Матвеев Ю.М., профессор, д-р техн. наук;
 • Старченко Д.І., профессор, д-р техн. наук;
 • Савченко О.М., доцент, канд. техн. наук;
 • Капланов В.І., профессор, д-р техн. наук;
 • Сердюк І.О., доцент, канд. техн. наук.

Кафедра ковальсько-штампувального виробництва (1944)

 • Зубченко В.М., доцент, канд. техн. наук;
 • Іванушкін П.Ф., доцент, канд. техн. наук;
 • Соколов Л.М., заслужений діяч науки і техніки, професор, д-р техн. наук;
 • Кіріцев А.Д., доцент, канд. техн. наук;
 • Каргін Б.С., заслужений робітник народної освіти України, професор, канд. техн. наук;
 • Кухар В.В. – професор, д-р техн. наук

Кафедра ОМТ у 2014 р. (зліва на право: Різниченко Є.І., к.т.н., доц.; Аніщенко О.С., к.т.н., доц..; Добринська М.О., інженер; Фоменко А.О., ст. лаборант; Радушева Л.О., ст. лаборант; Капланова О.В., ст. викладач; Васекін А.В., ст. викладач; Кухар В.В., д.т.н., проф.; Присяжний А.Г., к.т.н., доц.; Каргін Б.С., к.т.н., проф.; Грібач Ю.Ф., зав. лабораторією; Стасів В.І., майстер виробн. навч.; Сердюк І.О., к.т.н., доц.; Сердюк О.І., к.т.н., доц.)

З 2021 року обов’язки завідувача кафедри виконує доцент, канд. техн. наук Аніщенко О.С.

Історія кафедри пов’язана з роботою таких видатних вчених, як проф. д-р техн. наук Єфіменко С.П., проф., д-р техн. наук Старченко Д.І., проф. д-р техн. наук Ємельяненко П.Т., проф., д-р техн. наук Капланов В.І., доц., канд. техн. наук Іванушкін П.Ф., проф., д-р техн. наук Соколов Л.М. та ін.

Серед випускників кафедри:

 • член кор. АН СРСР, д.т.н., проф. А.І. Манохін
 • доктори технічних наук, професори: О.Г. Курпе, В.М. Бринза, В.Г. Капорович, В.І. Капланов, С.П. Єфіменко, В.О. Тимощенко , І.В. Франценюк , В.І. Дорошко, Л.О. Рябічева , О.Ф. Тарасов, В.В. Кухар

– кандидати технічних наук

Коріна Т.М., Фурса В.Г., Ніколаєв В.П., Каргін Б.С., Кіріцев А.Д., Олєйніченко В.К., Солоха О.М., Лєйн О.О., Чубов С.Г., Діамантопуло К.К., Ткачов О.Ф., Барчан Є.М., Бурко В.А., Хлестов В.М., Курпе О.Г., Дорожко Г.К., Шебаніц Є.М., Дубінський Б.Є., Єрмілов В.В., Руднєв В.В., Коренко М.Г., Василевський О.Ю., Ніколенко Р.С., Ляшко О.Р., Чубов, С.М.Ясько С.Г., Глазко В.В. та інші (більш 50) та ін. (більш 50)

Видатні випускники кафедри

 • В.С. Бойко – голова правління “ВАТ ММК ім. Ілліча”, Герой України;
 • А.К. Голубченко – к.т.н., перший віце-прем’єр Кабінету Міністрів України, в.о. голови Київської МіськДержАдміністрації, Заслужений працівник промисловості України;
 • В.О. Сахно – директор Алчевського меткомбінату, к-ту “АЗОВСТАЛЬ”;
 • С.П. Єфіменко – д.т.н., лауреат Державний премій СРСР та УРСР, депутат Верховної Ради СРСР;
 • В.І. Ориничев – головний інженер ГоловМетізу СРСР;
 • Н.Я. Ізвеков – директор заводу “Серп и молот” (м. Москва);
 • В.І. Федоров – директор Волгоградського СПКЗ;
 • С.В. Колібатовський – головний інженер Таганрозького мет. заводу;
 • Г.І. Капланов – директор об’єднання “Укрспецсталь”;
 • В.І. Лєпєхов – директор УкрДержНДІКМ “Прометей”;
 • І.Н. Бойчук – управляючий Азовгипромезу;
 • О.Ф. Ткачов – к.т.н., начальник ЦЗЛ заводу «Азовмаш»;
 • В.І. Базаря – головний інженер «ХЗКВ»;
 • Е.М. Барчан – к.т.н., головний конструктор ГСКТІ;
 • В.М. Петров – директор ГСКТІ;
 • О.Г. Курпе – к.т.н., начальник ЦЛМК і технічного управління к-ту “АЗОВСТАЛЬ” і ”ММК ім. Ілліча”;
 • Е.М. Шебаниць – к.т.н., начальник ЦЛМК “ММК ім. Ілліча“;
 • О.В. Василевський – к.т.н., головний технолог, головний металург “МЕТІНВЕСТ – МРМЗ”;
 • О.В. Мігдєєв – радник Президента України, Голова Дніпропетровської ОблДержАдміністрації, депутат Верховної Ради та інші.

За час існування кафедри підготовлено більше 7000 фахівців, які успішно працюють у народному господарстві України, а також країн СНД та зарубіжжя, таких як Куба, Індія, Нігерія, Польща, Німеччина, Угорщина, Франція та ін.

Зараз учбовий процес на кафедрі здійснюють 5 науково-педагогічних співробітників: 1 професор, 3 доценти і 1 старший викладач.

Напрями роботи

На кафедрі серед інших проводяться наступні дослідження і розробки:

 • розширення сортаменту, підвищення якості та забезпечення енергоресурсозбереження при виробництві листового, сортового прокату і гнутих профілів;
 • енергоефективні технології об’ємного штампування з електротермічним нагрівом і мінімізацією витрат у штамповий інструмент, безрівчакове профілювання заготовок;
 • удосконалення процесів і термомеханічних режимів кування поковок на пресах і молотах;
 • розробка екологічно чистих технологічних мастил, методів оцінки їх ефективності й автоматизованих пристроїв їх нанесення;
 • конструкції та методи зменшення похибок системи «устаткування-інструмент-заготовка» для підвищення якості металопродукції;
 • макрозсувні деформації і прогнозовані наноструктури при обробці матеріалів тиском, ізотермічне та надпластичне формування виробів;
 • вдосконалення технологій виробництва сортової та профільної металопродукції і розділових операцій;
 • 3d-моделювання та 3d-друк (адитивні технології), комп’ютерне моделювання
 • розробка процесів виробництва біметалів і композитів спеціального призначення.

Результати наукових досліджень співробітників кафедри впроваджуються в навчальний процес. Студенти беруть участь у виконанні наукових досліджень, результати яких доповідають на щорічних науково-технічних студентських конференціях нашого університету та Всеукраїнських науково-технічних студентських конференціях, займаючи призові місця. Високий рівень теоретичної підготовки студенти підтверджують на Всеукраїнських щорічних студентських олімпіадах.

Міжнародні зв’язки

Плідна діяльність вчених кафедри знаходиться в полі зору й уваги підприємств та вищих навчальних закладів ближнього і далекого зарубіжжя.
Кафедрою підтримуються наукові контакти та проводиться співпраця з колегами із вищих навчальних закладів та корпорацій Германії, Америки, Польщі, Китаю, Росії, Киргизстану, Литви, Австралії, Австрії, Швеції, Словенії, Греції, Кіпру, Ізраїлю, Індії, Чехії.

Професор Б.С. Каргін у Китаї (Велика Китайська стіна)

Вчені кафедри приймають участь у міжнародних закордонних науково-технічних конференціях, публікують наукові статті та монографії у відомих міжнародних спеціалізованих виданнях (реферуються у Scopus, Web of Science, Index Copernicus, Ulrich’s Periodical Directory, IEEE тощо).
Професор Кухар В.В. є членом редакційної ради низки закордонних спеціалізованих наукових журналів, що індексуються у багатьох міжнародних науково-метричних базах даних. Професор Каргін Б.С. мав досвід читання лекцій студентам у Китаї.
Аспіранти та магістри кафедри приймають участь у програмах подвійного стажування із навчанням у Польщі та Германії (Erasmus, Horizon 2020, DAAD).
Викладачі кафедри проходять стажування в Університетах та коледжах Чехії (м. Прага), Швейцарії (м. Люцерн).
Результати науково-дослідних робіт впроваджені у виробництво на металургійних та машинобудівних підприємствах не лише України, а й Білорусі, Казахстану, Росії, Узбекистану Грузії, Куби, Індії.

Науково педагогічна діяльність

На сьогодні Кафедра має низку висококласно обладнаних лекційних аудиторій, дві лабораторії та два комп’ютерних класи. Прокатна та ковальська лабораторії кафедри є одними з кращих серед споріднених кафедр ВНЗ України. У складі лабораторного обладнання, крім звичайного, є унікальне:

Лабораторія КШВ кафедри ОМТ
 • високошвидкісний стан 300 фірми Шмітц;
 • лабораторний реверсивний слябінг;
 • дископрокатний стан «ДИСККапЧер»;
 • кривошипний прес моделі КА9534 силою 2,5 МН;
 • горизонтально-кувальна машина моделі В-111 силою 1,6 МН,
 • гідравлічний прес моделі ДВ2428Д силою 0,63 МН,
 • пневматичний молот с масою падаючих частин 100 кг та інше

Підготовка кадрів вищої кваліфікації:

У період з 2011-2021 рр. співробітниками та аспірантами кафедри підготовлено та захищено:

 • 2 докторськи дисертації:
  • Кухар В.В. «Розвиток наукових основ безрівчакового профілювання заготовок та удосконалення технологій об’ємного штампування на пресах», Дніпропетровськ, НМетАУ, 2013 (наук. консультант – д.т.н., проф. Гринкевич В.О.)
  • Курпе О.Г. «Розвиток наукових основ термомеханічної прокатки плоскої металопродукції з отриманням підвищеного рівня механічних властивостей», 2021р., ДДМА, м. Краматорськ (наук. керівник – проф. Кухар В.В.).
 • 10 кандидатських дисертацій:
  • Бурко В.А. «Удосконалення технології гарячого об’ємного штампування попереднім осаджуванням заготовок профільними плитами», Луганськ, СНУ ім. В. Даля, 2011 (наук. кер. – к.т.н., доц. Кухар В.В.)
  • Ясько С.Г. «Удосконалення процесів пневмоударного штампування листових деталей рухомими середовищами», 2021р. КрНУ ім.. Остроградського, м. Кременчуг (наук. керівник – проф.. Кухар В.В.)
  • Глазко В.В. «Удосконалення конструкції еластомірного компенсатору позацентрових систем навантаження системи «прес-штамп» з паралельним переносом вектору технологічної сили», 2021р., м. Кременчуг (наук. керівник – проф.. Кухар В.В.)
  • Балалаєва О.Ю.«Підвищення якості штампованих металовиробів на основі удосконалення конструкцій і методик розрахунку пружних компенсаторів системи «прес-штамп», Краматорськ, ДДМА, 2012  (наук. кер. – к.т.н., доц. Кухар В.В.)
  • Коренко М.Г. «Вдосконалення технології гарячої прокатки сортових смугових і стрічкових заготовок на основі розвитку методів їх автоматизованого розрахунку і проектування», Луганськ, СНУ ім. В. Даля, 2012 (наук. кер. – д.т.н., проф. Капланов В.І.)
  • Каргін С.Б.«Удосконалення процесу кування валів на основі застосування профільованого інструменту», Краматорськ, ДДМА, 2013 (наук. кер. – к.т.н., доц. Кухар В.В.)
  • Присяжний А.Г. «Забезпечення викатуваності та площинності тонких холоднокатаних штаб на безперервних чотиреклітьових станих», Дніпропетровськ, ІЧМ, 2015 (наук. кер. – д.т.н., проф. Капланов В.І.)
  • Мкртчян Є.А. «Удосконалення процесу виготовлення кореня гострякової рейки на основі відкритого безоблойного штампування», Краматорськ, ДДМА, 2015 (наук. кер. – к.т.н., проф. Каргін Б.С.)
  • Ніколенко Р.С.«Підвищення ефективності процесів штампування складнопрофільних плит асиметричним осаджуванням радіусним інструментом», Кременчук, КрНУ ім. М. Остроградського, 2017 (наук. кер. – д.т.н., проф. Кухар В.В.)
  • Василевський О.В. «Вдосконалення процесів протяжки круглих валів у комбінованих бойках на гідравлічних пресах», Кременчук, КрНУ ім. М. Остроградського, 2017 (наук. кер. – д.т.н., проф. Кухар В.В.)

Видавнича діяльність:
Кафедрою видано більш 30 наукових монографій та навчальних посібників

Конкурентноспроможність випускників

Багато з випускників кафедри стали керівниками виробництва різних рівнів. Серед них відомі: В.С. Бойко – керівник ПАТ «ММК ім.Ілліча», Герой України, депутат Верховної Ради, А.К. Голубченко – перший віце-прем’єр Кабінету Міністрів України, В.І. Оріничев – головний інженер Головметизу СРСР, Н.Я. Ізвєков – директор заводу “Серп и молот”, м. Москва, член-кореспондент АН СРСР А.І. Манохін, доктори технічних наук, професори В.М. Бринза, В.Г. Капорович, В.І. Капланов та багато інших.

У рамках підготовки висококваліфікованих кадрів для металургійних підприємств міста в університеті запроваджено програму «Школа-ВНЗ-комбінат», у форматі якої здійснюється цільова додаткова підготовка кращих студентів-прокатників та ковалів з подальшим обов’язковим їх працевлаштуванням за фахом. Випускники кафедри “Обробка металів тиском” працюють на провідних металургійних та машинобудівних підприємствах України, Росії, Польщі, Індії, Китаю, В’єтнаму, країн Африки і Латинської Америки.
Запрошення на роботу регулярно надходять з ПАТ «ММК ім. Ілліча» для роботи на ТЛС 3000, ШСГП 1700, в цеху холодної прокатки, в техвідділу, інших підрозділах. Фахівців з прокатки потребує ПАТ “МК” Азовсталь”, де вони працюють на ТЛС 3600, в обтискному, рейкобалковому та крупносортному цехах. У фахівцях-прокатниках мають потребу малі приватні підприємства, що випускають спецпрофіль та іншу прокатну продукцію. Фахівці з КШВ признані, як висококваліфіковані, та одержують роботу на машинобудівних, судоремонтних і металургійних підприємствах, у тому числі у ПАТ «Азовмаш», ПАТ «ММК ім. Ілліча», ПАТ «МК «Азовсталь» та інших. Потреба у фахівцях з 3d-друку постійно зростає.

Локальний моніторинг