Меню

Поділитись

Кафедра здійснює підготовку за фахом 136 «Металургія» за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

 • бакалавр (термін навчання: денна форма – 3 роки 10 місяців, заочна – 4 роки 10 місяців, прискорена – 3 роки);
 • магістр (термін навчання: денна форма – 1 рік 4 місяці, заочна – 1 рік 4 місяців).

Форма навчання: денна, заочна, прискорена. Ступінь вищої освіти: IV (рівень) ступінь акредитації.

Для вступу на прискорену форму навчання випускники коледжів складають іспит за фахом.

Сертифікати ЗНО:

 • українська мова,
 • математика,
 • історія України, або фізика, або іноземна мова, або географія, або хімія, або біологія.

На кафедрі (є) діє аспірантура.

Працевлаштування випускників: в агломераційних, доменних цехах, відділеннях переробки шлаків і випалу вапняку металургійних підприємств, в сталеплавильних цехах, лабораторіях і проектно-конструкторських відділах металургійних підприємств, а також в науково-дослідних інститутах і проектних організаціях чорної металургії.

Підготовка фахівців за напрямами:

 • екстракція металів з природної сировини;
 • рециклінг відходів промислового виробництва;
 • технологія промислового виробництва;
 • теорія технологічних процесів;
 • логістика промислових підприємств.

Завідувач кафедрою: Руських Володимир Петрович

Презентація кафедри

Контакти

Телефон: (098) 216-00-29

Адреса: м.Дніпро, вул. Гоголя, 29, ауд. 314

Колектив

Історична довідка

Підготовка інженерів сталеплавильного виробництва була почата в 1928 році. У 1933 році відбувся перший випуск інженерів, а вже через рік створюється кабінет сталеплавильного виробництва і організовується кафедра «Металургія сталі». У 1953 році з ініціативи та за підтримки керівників металургійних підприємств Маріуполя заснована кафедра «Металургія чавуну». На посаді завідувача кафедри, яка в той час мала назву «Кафедра технології металів і організації виробництва», був затверджений Іван Васильович Распопов. З 1991 року кафедру очолює кандидат технічних наук, доцент Володимир Петрович Російських.

В даний час кафедри «Металургія чавуну» та «Металургія сталі» реорганізовано у велику кафедру «Металургія чорних металів», оснащену сучасною лабораторною базою. Співробітниками кафедри створені унікальні лабораторні прилади. У навчальному процесі викладачами кафедри використовуються технічні засоби навчання: мультимедійне обладнання та ЕОМ. Практичні навички з управління доменним процесом, оптимізації доменної плавки студенти набувають за допомогою тренажера технолога-доменщика на базі ЕОМ. При кафедрі працює комп’ютерний клас, оснащений сучасними ЕОМ і програмним забезпеченням за фахом. Є конвертерна лабораторія для виплавки рідкої сталі, різні діючі моделі, що імітують процеси виплавки і розливання сталі.

Кафедра металургії чорних металів має високий науково-педагогічним потенціалом.

Напрямки роботи

На кафедрі постійно проводиться науково-дослідна робота, головним напрямком якої є зниження матеріальних і енергетичних витрат в аглодоменному і сталеплавильному виробництвах Науково-технічні розробки кафедри впроваджені на металургійних комбінатах «Азовсталь», ім. Ілліча, «Запоріжсталь» та інших. Співробітниками кафедри отримано 19 патентів України, опубліковано понад 70 наукових статей в журналах і збірниках, виконано 13 держбюджетних і більше 25 госпдоговірних НДР. У науковій роботі кафедри беруть участь студенти за фахом, вони часто є виконавцями науково-дослідних робіт, співавторами винаходів і патентів. Першим кроком до навчання в аспірантурі є щорічні перемоги наших студентів у всеукраїнських олімпіадах і щорічному Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт. Кафедра готує фахівців вищої наукової кваліфікації в аспірантурі та докторантурі.

Основні напрямки наукової діяльності:

 • Удосконалення технології аглодоменного виробництва з метою зниження енергетичних і матеріальних на виробництво агломерату і виплавку чавуну.
 • Комплексні дослідження фізико-хімічних властивостей оксидних і металевих розплавів; формування банку даних для отримання нових матеріалів із заданими властивостями; розвиток теоретичних і технологічних основ отримання стали з наднизьким вмістом шкідливих домішок.

Міжнародні зв’язки

Кафедра підтримує співпрацю в галузі науки і освіти із зарубіжними навчальними закладами та металургійними підприємствами Польщі, Угорщини, Єгипту, США і Канади. Кафедра металургії чорних металів бере участь в організації практики магістрантів Таббінського університету (м Каїр) на підприємствах міста Маріуполя. Силами кафедри регулярно проводяться міжнародні конференції, матеріали яких публікуються в українських і зарубіжних наукових виданнях. Спільно з науковцями з різних країн проводять науково-дослідні роботи щодо основних напрямів наукової діяльності.

Конкурентоспроможність випускників

Випускники кафедри металургії чорних металів користуються попитом на металургійних підприємствах міста Маріуполя. Групою «МЕТІНВЕСТ» організовані додаткові заняття за фахом і гарантовано працевлаштування. Працевлаштування випускників складає 100%. Успішна робота металургійних підприємств і їх лабораторій і проектно-конструкторських відділів, а також науково-дослідних інститутів і проектних організацій чорної металургії значною мірою обумовлена тим, що практично весь інженерно-технічний персонал, починаючи від начальників цехів і до лінійних майстрів, укомплектований випускниками кафедри . Наші випускники – висококваліфіковані фахівці, які досягли значних успіхів у своїй роботі.

Вони отримують високу професійну підготовку, яка дозволить їм вибирати місце виробничої діяльності і дає можливість підвищення кваліфікації в аспірантурі.

За час існування і розвитку кафедри було підготовлено 10 докторів технічних наук, 67 кандидатів технічних наук.

Випускники кафедри успішно працюють на підприємствах міста Маріуполя (ВАТ «ММК ім. Ілліча”, ВАТ “МК” Азовсталь “, ВАТ” Азовмаш “), у багатьох металургійних центрах України, а також в Польщі, Німеччині, Китаї, Пакистані, Лівані, Єгипті , Нігерії, Ефіопії, країнах Латинської Америки, Мексиці та інших країнах. Відмінники навчання, іменні стипендіати та інші випускники працюють на керівних посадах підприємств, науково-дослідних і проектних інститутів, лабораторій та відділів.

Досягнення співробітників і студентів

Стартап «ГРАНМЕТ»

Доцент кафедри Семакова Вікторія Борисівна у результаті проходження курсів підвищення кваліфікації в Центрі інноваційного підприємництва ДВНЗ «ПДТУ» розробила стартап «ГРАНМЕТ».

Теорія і практика утилізації подрібнених металургійних відходів

Викладачі кафедри – доценти Руських Володимир Петрович та Семакова Вікторія Борисівна є співавторами монографії «Теорія і практика утилізації подрібнених металургійних відходів (сучасний стан і перспективи розвитку). – Т. 1. – Теорія і технологія використання відходів у аглодоменному виробництві, що отримала гриф ДВНЗ «ПДТУ» на монографію, протокол № 12 від 31 травня 2018 р.

Авіатор – 2017

Студент кафедри Синенко Артем прийняв участь та переміг у Всеукраїнському конкурсі «Авіатор – 2017», за що був нагороджений 4-денною поїздкою на всесвітньо відомий авіасалон Ле-Бурже (Франція).

Дослідження структури та властивостей зносостійких чавунів, що самозміцнюються при зносі

У 2018 році Синенко Артем пройшов навчання за обміном у «Муроранському інституті Технологій» (Японія), в якому проводив дослідження в галузі матеріалознавства «Дослідження структури та властивостей зносостійких чавунів, що самозміцнюються при зносі». Тривалість навчання 2 місяці.

Всеукраїнському конкурсі наукових студробіт

У 2021 році студенти кафедри Гудим Л.О. (МЧМ-20-М), Арабаджи В.В. та Танурков І.С. (М-17) взяли участь у Всеукраїнському конкурсі наукових студробіт. Гудим Л.О. вийшла у фінал конкурсу та посіла призове ІІІ місце.