Меню

Поділитись

Кафедра  «Металургія чорних металів» здійснює підготовку в галузі знань 13 «Механічна інженерія» за спеціальністю 136 «Металургія» за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

  • бакалавр освітня програма «Металургія» (термін навчання – 3 роки 10 міс.);
  • магістр освітня програма «Інженерія у виробництві чорних металів» (термін навчання – 1 рік 4 міс.)

Форма навчання: денна, заочна, дистанційна

Презентація кафедри

Контакти

Адреса: м. Дніпро, вул. Гоголя, 29, ауд. 314

Email: baklanskiy_v_m@pstu.edu

Колектив

Бакланский Валентин Михайлович
Бакланский Валентин Михайлович
В.о. завідувача кафедри металургії чорних металів, канд. техн. наук, доцент

Бакланский Валентин Михайлович

В.о. завідувача кафедри металургії чорних металів, канд. техн. наук, доцент

Докладніше

Історична довідка

Кафедра Металургія чорних металів у тому вигляді, як вона існує сьогодні, була утворена у 2023 р. у результаті злиття кафедр: Металургії сталі, Металургії чавуну, Теорії металургійних процесів та Ливарного виробництва.

Об’єднання кафедр дало змогу створити високоефективний творчий колектив, основним завданням якого стала підготовка бакалаврів та магістрів за спеціальністю 136 “Металургія”.

Підготовка інженерів сталеплавильного виробництва була почата в 1928 році. У 1933 році відбувся перший випуск інженерів, а вже через рік створюється кабінет сталеплавильного виробництва і організовується кафедра «Металургія сталі». В складі кафедрі довгий час працював проф. М.Я. Меджібожський – один з розробників теорії киснево-конвертерного виробництва, проф. П.С. Харлашин.

          У 1953 році з ініціативи та за підтримки керівників металургійних підприємств Маріуполя заснована кафедра «Металургія чавуну». На посаді завідувача кафедри, був затверджений І.В. Распопов. Довгий час кафедру очолював винахідник безконусного засипного апарату доменної печі проф. В.П. Тарасов. Останні роки кафедру очолював канд. техн.наук, доцент В.П. Руських.

Кафедра теорії металургійних процесів заснована в 1944 році. Першим завідувачем кафедри був канд. техн. наук, доцент С.Я. Скобло. Слід зазначити великий внесок в металургійну науку доктора техн. наук,  почесного професора ПДТУ Є.О. Казачкова, який багато років був завідуючим кафедрою.

З 2009 року кафедру «Теорія металургійних процесів» очолював доктор філософії (PhD), канд. техн. наук, доцент Л.І. Тарасюк.

Кафедра ливарного виробництва в Маріупольському металургійному інституті була відкрита в 1944 році. В її складі довгий час працювали відомі ливарники: І.І. Брагін (один з розробників литої башти «танку Перемоги» Т-34), проф., доктор техн. наук О.М. Скребцов, доц., канд. техн. наук Л.А. Большаков, доц., канд. техн. наук Р.Ш. Сафаров, Лауреат Державної премії проф., доктор техн. наук А.І. Троцан.

Основні напрямки наукової діяльності

Основні наукові зусилля співробітників кафедри спрямовані на розвиток і удосконалення теоретичних основ металургійного виробництва:

  • Удосконалення технології аглодоменного виробництва з метою зниження енергетичних і матеріальних на виробництво агломерату і виплавку чавуну.
  • Комплексні дослідження фізико-хімічних властивостей оксидних і металевих розплавів; формування банку даних для отримання нових матеріалів із заданими властивостями; розвиток теоретичних і технологічних основ отримання стали з наднизьким вмістом шкідливих домішок.
  • Розробка математичних і фізичних моделей, що описують процеси структуроутворення в залізовуглецевих сплавах при їх кристалізації і термомеханічної обробці;
  • Розвиток теоретичних і практичних основ отримання нових адсорбційноемніх шлаків з використанням хімічно активних елементів, вторинної сировини, відходів чорної і кольорової металургії для рафінування чавуну і сталі;
  • Розробка засад безвуглецевої металургії
  • Розвинення теоретичних засад відновлювальних процесів, що відбуваються при утилізації дисперсних залізографітових відходів металургії

Міжнародні зв’язки

Кафедра підтримує співпрацю в галузі науки і освіти із зарубіжними навчальними закладами та металургійними підприємствами Польщі, Угорщини, Єгипту, США і Канади. Кафедра металургії чорних металів в свій час брала участь в організації практики магістрантів Таббінського університету (м. Каїр, Єгипет) на підприємствах міста Маріуполя. Кафедри регулярно приймає участь у організації та проведенні міжнародних конференцій, матеріали яких публікуються в українських і зарубіжних наукових виданнях.

Спільно з науковцями з різних країн проводять науково-дослідні роботи щодо основних напрямів наукової діяльності.

Протягом всієї історії розвитку кафедри теорії металургійних процесів і ливарного виробництва,  як самостійного підрозділу університету, а з 2023 року у складі кафедри «Металургія чорних металів» здійснює широку міжнародну співпрацю. Одним з її напрямків є надання допомоги країнам, що розвиваються, в підготовці національних кадрів. Професора кафедри читали курси лекцій в вузах Індії, Єгипту. Викладачі та наукові співробітники кафедри неодноразово відправлялися за кордон для проходження наукового стажування, виступали на міжнародних науково-технічних конференціях в Болгарії, Чехії, Угорщині, Польщі, Югославії, Китаї. Наукове стажування співробітників кафедри в Китаї стало базою регулярного наукового співробітництва з  кафедрами металургійного профілю інститутів і університетів Китаю.

Результати плідної співпраці проф. Троцана А.І. з вченими Китаю відзначені грамотами і дипломами уряду провінції Хубей. У 2010 р за значний внесок у розвиток науки і промисловості провінції Хубей йому була вручена вища урядова нагорода провінції для іноземних фахівців – медаль «Серійні дзвони».У 2012 р урядом Китайської Народної Республіки проф. Троцан А.І. нагороджений вищою нагородою Китаю для іноземних фахівців, які зробили значний внесок в економічне будівництво і соціальний розвиток Китаю, за співпрацю і дружбу між країнами «Орденом Дружби».

Конкурентоспроможність випускників

Випускники кафедри металургії чорних металів користуються попитом на металургійних підприємствах України. Успішна робота металургійних підприємств і їх лабораторій і проектно-конструкторських відділів, а також науково-дослідних інститутів і проектних організацій чорної металургії значною мірою обумовлена тим, що левова частка інженерно-технічного персоналу, починаючи від міністрів, робітників міністерств, начальників цехів і до лінійних майстрів, укомплектований випускниками кафедри. Наші випускники – висококваліфіковані фахівці, які досягли значних успіхів у своїй роботі.

Вони отримують високу професійну підготовку, яка дозволить їм вибирати місце виробничої діяльності і дає можливість підвищення кваліфікації в аспірантурі.

За час існування і розвитку кафедри було підготовлено 15 докторів технічних наук, 77 кандидатів технічних наук.

Випускники кафедри успішно працюють за фахом у багатьох металургійних центрах України, а також в Польщі, Німеччині, Китаї, Пакистані, Лівані, Єгипті , Нігерії, Ефіопії, країнах Латинської Америки, Мексиці та інших країнах. Відмінники навчання, іменні стипендіати та інші випускники працюють на керівних посадах підприємств, науково-дослідних і проектних інститутів, лабораторій та відділів.

Значною мірою виросте попит на фахівців-металургів за часів відновлення України. Треба буде переробити велику кількість великогабаритного (військового) металобрухту на металопродукцію мирного призначення.

Досягнення співробітників і студентів

Стартап «ГРАНМЕТ»

Доцент кафедри Семакова Вікторія Борисівна у результаті проходження курсів підвищення кваліфікації в Центрі інноваційного підприємництва ДВНЗ «ПДТУ» розробила стартап «ГРАНМЕТ».

Теорія і практика утилізації подрібнених металургійних відходів

Викладачі кафедри – доценти Руських Володимир Петрович та Семакова Вікторія Борисівна є співавторами монографії «Теорія і практика утилізації подрібнених металургійних відходів (сучасний стан і перспективи розвитку). – Т. 1. – Теорія і технологія використання відходів у аглодоменному виробництві, що отримала гриф ДВНЗ «ПДТУ» на монографію, протокол № 12 від 31 травня 2018 р.

Авіатор – 2017

Студент кафедри Синенко Артем прийняв участь та переміг у Всеукраїнському конкурсі «Авіатор – 2017», за що був нагороджений 4-денною поїздкою на всесвітньо відомий авіасалон Ле-Бурже (Франція).

Дослідження структури та властивостей зносостійких чавунів, що самозміцнюються при зносі

У 2018 році Синенко Артем пройшов навчання за обміном у «Муроранському інституті Технологій» (Японія), в якому проводив дослідження в галузі матеріалознавства «Дослідження структури та властивостей зносостійких чавунів, що самозміцнюються при зносі». Тривалість навчання 2 місяці.

Всеукраїнському конкурсі наукових студробіт

У 2021 році студенти кафедри Гудим Л.О. (МЧМ-20-М), Арабаджи В.В. та Танурков І.С. (М-17) взяли участь у Всеукраїнському конкурсі наукових студробіт. Гудим Л.О. вийшла у фінал конкурсу та посіла призове ІІІ місце.

В 2022-2023 р.р. доцент, канд.техн. наук Дан Л.О. пройшов стажування в ACMiN AGX UST м. Краків, Польща. За результатами стажування надруковано 5 статей в наукометричних журналах.

Аналітичні звіти локального моніторингу

Локальний моніторинг