Меню

Поділитись

Кафедра «Матеріалознавство та перспективні технології» здійснює підготовку в галузі знань 13 «Механічна інженерія» за спеціальністю 132 «Матеріалознавство» за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

Форма навчання: денна, заочна, дистанційна.

Фінансування: держбюджет або контрактракт

Контакти

Адреса: 

м.Дніпро, вул. Гоголя, 29, ауд. 314

Email:

oleynik_i_m@pstu.edu

Соціальні мережі кафедри:

Склад кафедри

Олійник Інна Михайлівна
Олійник Інна Михайлівна
Завідувачка кафедри матеріалознавства та перспективних технологій, кандидат технічних наук, доцент

Олійник Інна Михайлівна

Завідувачка кафедри матеріалознавства та перспективних технологій, кандидат технічних наук, доцент

Контактна інформація

 • Електронна пошта: oleynik_i_m@pstu.edu

Докладніше

Історична довідка

У 1935 році групою фахівців металургійного заводу ім. Ілліча, яку очолював інженер П.М. Донцов, було засновано кафедру металознавства і термічної обробки металів (МіТОМ). Першим завідувачем кафедри був О.В. Лопатін, автор термокінетичних діаграм, з 1940 року – М.М. Сирота – видатний вчений, який пізніше став академіком національної Академії наук Білорусі, директором фізико-технічного інституту (м. Мінськ). Після війни керівниками кафедри були відомі вчені А.М. Широков, Г.Т. Фомін, В.Ф. Зубарьов. Великий внесок у розвиток кафедри зробив професор К.Н. Соколов – автор багатьох підручників, за якими навчалися та продовжують навчатися декілька поколінь студентів. З 1978 року по 2009 р.р. завідувачем кафедри був відомий вчений в галузі металознавства та теорії термічної обробки металів,  професор, доктор технічних наук Ф.К. Ткаченко, з 2009 року, протягом 7 років – проректор з науково-педагогічної роботи, професор, доктор технічних наук  О.П. Чейлях, який в даний час є науковим керівником кафедри.

В 1990 році на кафедрі металознавства і термічної обробки було відкрито нову спеціальність «Матеріалознавство у машинобудуванні».  Це було викликано тим, що в промисловості і, зокрема, на підприємствах нашого міста, все частіше знаходили застосування полімерні, керамічні, композиційні матеріали, різноманітні покриття і нові зміцнювальні технології. Підготовка викладання нових дисциплін проводилася спочатку на кафедрі МіТОМ, а 29 січня 1992 року за наказом ректора було створено кафедру «Матеріалознавство». Виконував обов’язки завідувача кафедри, тоді ще доцент О.П. Чейлях, який спільно з доцентом В.М. Туяховим провів, за підтримки ректорату і деканату,  велику підготовчу роботу зі створення нової спеціальності. У червні 1992 року кафедру очолив професор, доктор технічних наук Л.С. Малінов. В 2016 році кафедри «Металознавство та термічна обробка» та «Матеріалознавство» було реорганізовано в одну кафедру- «Матеріалознавство та перспективні технології», яку очолила доцент, кандидат технічних наук В.Г. Гаврилова. Зараз, коли університет вимушено переміщений в м. Дніпро, очолює кафедру Олійник Інна Михайлівна.

За час роботи на кафедрі підготовлено біля 80 кандидатів та 7 докторів наук, понад 4000 спеціалістів, у тому числі для більш ніж 23 країн світу, 3 випускника стали Лауреатами державної премії.

Переваги навчання

Кафедра Матеріалознавства та перспективних технологій має більш ніж 85-річну історію, найсильніші наукові та академічні традиції, студентів навчають висококваліфіковані вчені – професіонали з багаторічним науково-педагогічним досвідом, що міцно утримують передові позиції по якісній підготовці кваліфікованих бакалаврів, магістрів, кандидатів і докторів технічних наук.

Студенти кафедри отримують знання про найсучасніші матеріали та технології 21- сторіччя, з унікальними властивостями: композиційні, нано- матеріали, інтелектуальні матеріали, матеріали з супервластивостями, надлегкі, надтверді, ті, що мають надпровідність. Навчаються керувати процесами і надавати особливі властивості металевим матеріалам за допомогою термічної обробки та обробки висококонцентрованими джерелами живлення- лазера та плазми.

За спеціальністю «Матеріалознавство» ведеться багатоступенева підготовка: від бакалавра до магістра, на держбюджетній і контрактній основах. Кафедра дає можливість отримати освіту за дуальною формою, яка  поєднує навчання в університеті з навчанням на робочих місцях на підприємствах, в установах та організаціях для набуття певної кваліфікації.

Наші студенти отримують загальнотехнічну і гуманітарну підготовку, вивчають ряд цікавих дисциплін: «Матеріалознавство та термічна обробка металів», «Кристалографія та мінералогія», «Сучасні матеріали», «Неметалеві матеріали», «Дизайн матеріалів», «Матеріали для використання на транспорті», «Наноматеріали і нанотехнології», «Технології 3D-принтування», «Перспективні зміцнювальні технології обробки», «Експертиза матеріалів», «Ефективність спілкування в групах, навички презентації», тощо.

Навчальні та наукові аудиторії кафедри оснащені найсучаснішим обладнанням, створена лабораторія з 3D- технологій швидкого прототипування. Цей напрям знань надзвичайно актуальний майже в усіх сферах сучасного виробництва. З метою проведення матеріалознавчих експертиз різного профилю, на кафедрі відкрито Сервис-офіс «MESO» (Material Engineering Service-Office).

На базі диплома бакалавра любої спеціальності студенти можуть отримати диплом магістра за освітніми програмами «Матеріалознавство» і «Дизайн матеріалів та 3D-технології», денної, заочної та дистанційної форми навчання. Ті, що виявили схильність до наукової роботи, продовжують навчання в аспірантурі.

Кафедра налагоджує зв’язки з університетами далекого зарубіжжя з метою включеного навчання і обміну студентами на практику та включене навчання.

Випускники спеціальності 132- «Матеріалознавство» успішно працюють практично у всіх галузях економіки не лише України, а й зарубіжних країн.

Напрями роботи

 • Створення інтелектуальних різнофункціональних матеріалів (smart-materials), які самоадаптуються та самозміцнюються в умовах експлуатації
 • Розробка металевих та неметалевих композиційних та порошкових матеріалів
 • Розробка технологій термічного і термомеханічного зміцнення сталевого прокату, деталей конструкцій та інструменту
 • Розробка теоретичних основ легування і мікролегування конструкційних матеріалів
 • Підвищення якості існуючих і розробка нових видів металопродукції металургійних комбінатів
 • Розробка матеріалів та способів для реновації та модифікації поверхні виробів.

Область наукової та промислової діяльності наших випускників- дослідження, розробка й дизайн матеріалів різного призначення, проектування виробництва, розробка технологічних процесів, у т.ч. 3D – принтування, обробки та переробки матеріалів.

Міжнародна діяльність

Кафедра здійснює співробітництво та обмін науково-технічною інформацією з колегами із Канади (Університет «Concordia», м. Монреаль), Японії (Інститут технології, м. Муроран), Польщі (Науково-дослідний інститут точної механіки, м. Варшава, «Сілезький технологічний університет», м. Катовіце, «Краківська політехніка ім. Т. Костюшка»), Хорватії (Технічний університет, м. Рієка), з Міжнародною Федерацією з термічної обробки та інженерії поверхні (м. Лондон), Єгипетським суспільством з термічної обробки (м. Каїр). При кафедрі працює Україно-Японський навчально-науковий центр «Нові функціональні матеріали і технології їх отримання та зміцнення» м. Муроран (Японія).

Кафедра протягом 3-х років активно приймала участь у Міжнародному освітньому проєкті з реформування навчальних програм TEMPUS «MMATENG» «Модернізація навчальних планів дворівневої програми підготовки (бакалаври, магістри) з інженерного матеріалознавства на основі компетентного підходу та найкращого досвіду з впровадження положень Болонського процесу», до якого увійшли ЗВО з Бельгії, Німеччини, Франції, Польщі, Ізраїлю та України. Завдяки проєкту студенти спеціальності навчаються за модернізованими європейськими програмами, а наші випускники мають змогу отримати диплом, визнаний країнами Європейського Союзу.

Також кафедра матеріалознавства та перспективних технологій увійшла до складу колективу виконавців освітнього проекту Erasmus+ «BioART» по розробці і впровадженню пілотної навчальної програми «Штучні імпланти» в рамках підготовки бакалаврів та магістрів із напрямку «Біомедична інженерія». Ця програма враховувала досвід кращих університетів Іспанії, Бельгії, Австрії, Польщі і Ізраїлю.

Конкурентноспроможність випускників

За час існування кафедрою підготовлені більше 4 тисяч фахівців, які працюють у більш ніж 30 галузях народного господарства України і країн зарубіжжя. Випускники кафедри працюють в різних містах України, в країнах далекого зарубіжжя- в Польщі, на Кубі, в Мексиці, Канаді, Італії, Германії та ін., займають високі та відповідальні посади в наукових установах та на промислових підприємствах. В Маріуполі випускники кафедри працюють на комбінатах «Азовсталь» і ім. Ілліча де займають посади інженерів-дослідників, майстрів, керівників цехів, відділів, лабораторій.

Наші випускники працевлаштовуються:

 • у трейдерських та консалтингових центрах, які займаються оцінюванням видів металопродукції та різноманітних матеріалів;
 • у національних і міжнародних центрах експертизи, стандартизації та сертифікації, контролю якості металопродукції та промислових матеріалів;
 • у маркетингових і товарознавчих структурах, пов’язаних з реалізацією металопродукції та промислових матеріалів; на підприємствах й у фірмах з виробництва ювелірних виробів, зубного протезування та біоматеріалів;
 • експертами у митних структурах та органах міністерства внутрішніх справ;
 • на металургійних, машинобудівних, приладобудівних, авто-, авіа, суднобудівельних та судноремонтних підприємствах;
 • у промислових лабораторіях розробки нових матеріалів і зміцнювальних технологій, новітніх нанотехнологій;
 • у науково – дослідних інститутах і лабораторіях, які займаються створенням нових матеріалів (наноматеріалів);
 • у фірмах та підприємствах з виробництва, реалізації та застосування неметалевих матеріалів, спеціалістами по комп’ютерного дизайну матеріалів та 3D – технологіям.

Попит підприємств на випускників спеціальності «Матеріалознавство» складає майже 100% від випуску.

Основні напрямки наукової діяльності

Співробітники кафедри щорічно виконують держбюджетні науково-дослідні роботи з фінансуванням Міністерства освіти і науки України, а також ряд госпдоговірних робіт, які мають важливе значення для промисловості. Кафедра тісно співпрацює з дослідницькими і виробничими підрозділами ПРАТ «МК «Азовсталь», ПРАТ «ММК ім. Ілліча», ПАТ «Азовзагальмаш», ТОВ «Метінвест-МРМЗ», ТОВ «МАГМА», ТОВ «Кройц-ЮА», ПАТ «Херсонський завод карданних валів», Бердянський завод «Південгідромаш» та багатьма іншими. У науковій роботі кафедри беруть участь студенти спеціальності, їх часто залучають до виконання науково-дослідних робіт, вони є співавторами винаходів і патентів,  переможцями у всеукраїнських олімпіадах зі спеціальності та  Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт.

Основні наукові напрями роботи кафедри:

 • розробка економнолегованих сталей і чавунів багатоцільового призначення, зміцнювальних технологій на основі принципу отримання в сплавах багатофазної метастабільної структури, здатної до самотрансформації при навантаженні і, відповідно, адаптації до умов зовнішнього впливу, що істотно підвищує механічні і службові властивості сплавів;
 • розробка технологій термічного і термомеханічного зміцнення сталевого прокату, деталей конструкцій та інструменту;
 • розробка теоретичних основ легування і мікролегування конструкційних сталей;
 • підвищення якості існуючих і розробка нових видів металопродукції металургійних комбінатів;
 • розробка матеріалів для наплавлення поверхні деталей.

Локальний моніторинг