Меню

Поділитись

Саєнко Юрій Леонідович
Саєнко Юрій Леонідович
завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор

Саєнко Юрій Леонідович

завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор

Контактна інформація

 • Електронна пошта: kafedra.epp.pstu@gmail.com
 • Телефон: +38 (097) 738-06-34

Докладніше

Спеціальності

Кафедра готує фахівців за денною, заочною, прискореною та дистанційною формами навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» і «магістр»:

На кафедрі працює аспірантура за спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.
Підготовка студентів та аспірантів здійснюється як за держбюджетною так і контрактною формами навчання.

Контакти

Адреса: м. Дніпро, вул. Гоголя, 29, ауд. 314

Телефн: +38 (098) 572-56-01

Email: eks.pstu@gmail.com

Історична довідка

У 1963 р в Жданівському металургійному інституті було створено кафедру електротехніки на базі кафедри металургійних печей і енергетики, яку очолив доц. І. П. Поцілунків. Першими викладачами були П. І. Музиченко, Л. А. Дубровін, В. П. Кузнєцов, В. К. Ткаченко.

Лабораторну базу становили дві лабораторії: загальної електротехніки та електрообладнання, викладання велося по курсам «Електротехніка» та «Електрообладнання» для студентів металургійних спеціальностей інституту.

Крім того, почалася підготовка інженерів-електромеханіків за фахом «Електропривод і автоматизація промислових установок», перший випуск яких в кількості 25 чоловік відбувся в 1965 р Для якісної підготовки за фахом в колектив влилися нові викладачі: І. В. Жежеленко, К. К . Шевцов, А. Н. Сагір, І. Я. Мокрій, А. К. Алексєєв, І. Г. Семенченко, Л. А. Цхая, Ф. А. Гаврилов, В. Н. Трамбовецький, М. С. Журавльов , В. А. Мисик, В. Я. Прітужалов, В. В. Разнотін, В. В. Кириченко та ін.

У 1969 р Кафедру очолив к.т.н. Ігор Володимирович Жежеленко. В цьому ж році під його керівництвом починає працювати аспірантура, основним науковим напрямком якої є питання нормалізації якості електроенергії. Її першими аспірантами стали К. К. Шевцов, А. К. Алексєєв і колишні випускники, а потім асистенти кафедри Ф. А. Гаврилов і С. Л. Войнов.

Коли в 70 рр. попит на професіоналів в області електропостачання промислових підприємств, які могли б грамотно проектувати, експлуатувати електроенергетичні установки і системи, впроваджуючи на практиці наукові розробки, став нагальною потребою, відбувся перший набір студентів за спеціальністю «Електропостачання промислових підприємств».

До 1977 року перші 50 студентів успішно завершили навчання на денному відділенні і отримали кваліфікацію інженерів-електриків. Для більш ґрунтовного і якісної підготовки студентів за спеціальністю «Електропостачання» Наказом ректора в цьому ж році в складі вузу створюється кафедра електропостачання промислових підприємств.

З кожним роком розширювався коло навчальних дисциплін, які готували і читали викладачі кафедри; створювалися численні методичні розробки, навчальні посібники та керівництва, де враховувалися наукові досягнення кафедри і сучасний рівень науки.

Кафедра поповнювалась молодими фахівцями, випускниками інших вузів, такими як Л. А. Чубар і А. М. Липський (Харків), З. В. Харламова (Тольятті), В. В. Тохтамиш (Донецьк), Ю. В. Слепов ( Владикавказ) і ін У початку 60 рр. на передній план у всіх областях використання електроенергії висуваються проблеми її якості. Чисто емпіричні методи боротьби з електромагнітними перешкодами стали неефективними. Виникла необхідність в аналізі та обгрунтованому розрахунку способів і пристроїв, що забезпечують зниження перешкод до заданого рівня. З 1967 р на базі кафедри під керівництвом І. В. Жежеленко почала формуватися наукова школа, яка згодом, з легкої руки професора МЕІ Ю. Л. Мукосеева, була названа Південної (Азовської) електротехнічної школою. Для здійснення наукової діяльності в області якості електроенергії був необхідний сучасний дослідницький комплекс. Ентузіазмом, дружними зусиллями і умілими руками викладачів і наукових співробітників кафедри була створена потужна лабораторна база. Розробка цих питань стає можливою після організації на кафедрі аспірантури та потужного науково-дослідного сектора, де навчаються і працюють викладачі та інженери кафедри, студенти старших курсів.

Склад науково-дослідного сектора в окремі роки досягав 50-60 чол. З 1967 р на базі кафедри розгорнула широку діяльність Південна електротехнічна наукова школа.

Починаючи з 1969 р, проводиться інтенсивна робота з досліджень джерел спотворення якості електроенергії на підприємствах чорної і кольорової металургії колишнього Союзу. Проф. І. В. Жежеленко зі своїми учнями веде велику роботу по вирішенню проблеми якості електроенергії в мережах промислових підприємств і енергетичних систем. Оснащені сучасною дослідницькою апаратурою ентузіасти розробляють програми досліджень в діючих електричних мережах, створюють фізичні та математичні моделі мереж, які одночасно використовуються і в навчальному процесі.

Широкі дослідження проводяться на підприємствах великої енергоємності: целюлозно-паперових комбінатах, підприємствах хімічної промисловості, гірничорудної галузі та ін. Науково-дослідницька діяльність кафедри та Південної школи оперізували всю територію колишнього СРСР – з Півночі на Південь і зі Сходу на Захід. Велика кількість наукових розробок, сильний кадровий склад і вміле керівництво забезпечили кафедрі широку популярність в Радянському Союзі.

Готуючи інженерів-електриків для потреб народного господарства, кафедра одночасно готувала кадри і для себе: багато випускників залишалися працювати викладачами та науковими співробітниками на рідній кафедрі, закінчуючи аспірантуру і успішно захищаючи кандидатські дисертації. У різний час на кафедру приходили молоді фахівці: Л. В. Бурназова, Л. К. Троїцька, Л. І. Коляда, а потім і випускники денної форми навчання: В. В. Нестерович, Ю. В. Пудзіров, Н. В . Савіна, Ю. Л. Саєнко, Ю. В. Мясоєдов, В. С. Хіора, А. В. Нікітін, Т. К. Бараненко, І. А. Швецова та ін., багато з яких працюють тут і зараз.

Інтенсивна наукова робота над проблемою якості електроенергії послужила основою для успішного захисту за цією тематикою і під керівництвом І. В. Жежеленко семи докторських і більше 50 кандидатських дисертацій.

Співробітниками кафедри був створений великий науковий центр – регіональне відділення Академії наук вищої школи України та Науково-дослідний інститут «Енергоресурсозбереження», досягнення якого відомі далеко за межами України.

У 1977 р кафедра електротехніки та електрообладнання була розділена на дві: електропостачання промислових підприємств і Загальною електротехніки та електрообладнання. Завідувачами були призначені відповідно д.т.н., проф. І. В. Жежеленко і к.т.н., доц. В. С. Зайцев.

Кафедра електропостачання промислових підприємств об’єднала в своєму складі викладачів спеціальних дисциплін, відповідних програмі підготовки за напрямом «Електропостачання», а науковий напрямок залишилося колишнім – «Питання підвищення якості та надійності електропостачання».

Кафедра електротехніки об’єднала читання курсів загальної інженерної підготовки по електротехнічним дисциплінам студентів усіх спеціальностей інституту. У 1993 р на кафедрі електротехніки починається підготовка за спеціальністю «Автоматичне управління електроенергетичними системами» на денній формі навчання, а з 1999 р вводиться підготовка за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр» за цим напрямком. У 2004 р на кафедрі автоматизації електроенергетичних систем (колишня кафедра електротехніки) відкривається нова спеціальність – «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод». З 2009 р кафедра автоматизації електроенергетичних систем об’єднується з кафедрою електропостачання промислових підприємств.

15 січня 2018 року кафедра «Електрифікація промислових підприємств» реорганізована на кафедри «Електроенергетичні комплекси та системи» і «Системи автоматизації і електроприводу».

Розвиток навчально-виховної діяльності на кафедрі направлено на впровадження в організацію навчального процесу принципів і положень Болонського процесу: модульно-рейтингова система, можливість самостійного вибору студентами частини досліджуваних курсів і ін. Подібна робота сприяє підвищенню рівня конкурентоспроможності наших випускників, збільшення можливостей працевлаштування на різних посадах не тільки в Україні, а й за кордоном.

Міжнародні зв’зки

Кафедра співпрацювала з підприємствами таких міст: Актюбінськ, Алаверди, Архангельськ, Ачинськ, Байкальск, Братськ, Вінниця, Волгоград, Горький, Джезкаган, Дніпропетровськ, Донецьк, Єнакієве, Єреван, Запоріжжя, Іжевськ, Івано-Франківськ, Калуш, Караганда, Каунас, Качканар, Кемерово, Керч, Київ, Коломна, Комунарськ, Красноярськ, Кривий, Ріг, Курськ, Липецьк, Львів, Магадан, Магнітогорськ, Маріуполь, Москва, Новокузнецьк, Новосибірськ, Новий, Оскол, Омськ, Онега, Оренбург, Первоуральськ, Перм, Подольск, Рига, Світловодськ, Сегежа, Се-ленгінск, Серпухов, Сміла, Ставрополь, Сургут, Таганрог, Харків, Череповець, Ярославль.

Ось уже 50 років співробітники кафедри беруть активну участь в науково-технічних конференціях і семінарах, що проводяться в Україні, країнах СНД, Польщі, Угорщини, Німеччини. Кафедра є учасником постійно діючого семінару «Перетворювальна техніка» Інституту електродинаміки НАН України.

У конференціях, як правило, брали участь вчені і фахівці промислових підприємств з України, Росії, Польщі, Німеччини, Білорусії, Болгарії, Казахстану. Кількість поданих доповідей набагато перевищує позначку 250.

За роки існування кафедри електрифікації промислових підприємств було підготовлено близько 4000 інженерів-електриків, в тому числі понад 130 фахівців для країн Європи, Азії, Африки і Америки,

Серед яких: Афганістан, Берег Слонової Кістки, Угорщина, Гана, Гвінея, Єгипет, Замбія, Йорданія, Колумбія, Конго, Ліван, Мавританія, Мадагаскар, Мозамбік, Монголія, Непал, Нігерія, Нікарагуа, Перу, Польща, Сирія, Того, Уганда , Югославія. Також колишні аспіранти та здобувачі вчених звань кандидатів і докторів технічних наук успішно працюють в системах електропостачання промислових підприємств, енергетичних системах, вузах, дослідних і проектних організаціях України, Росії, Казахстану, Латвії, Ізраїлю, Німеччини, Югославії, США, Сирії, Нігерії. Це А. М. Липський, В. В., Степанов, Г. Н. Поляков, Рада Пилипович, Валід Аль-Кахен, Ремігіус ИвГУ і ін.

Міжнародні проекти кафедри

Energy Literacy Implementation (донор USAID Energy Security Project (ESP))

Мета проекту: Підвищення компетентності здобувачів вищої освіти в питаннях енергетичної безпеки, енергоефективності та енергонезалежності, розвитку та впровадження сучасних технологій в сфері енергетиці взагалі. Виховання національної свідомості та сприяння розумінню сучасного стану енергетики України. Перспективний розвиток якісного кадрового потенціалу в енергетичному секторі України шляхом удосконалення освітніх програм та навчальних планів – розробка та впровадження в освітній процес нових курсів (програм, дисциплін) та модернізація існуючих. Застосовування новітніх технологій навчання – навчання з використанням технології віртуальної реальності. Задачі проекту: розробка та впровадження в освітній процес навчально-методичних матеріалів з нових дисциплін «Енергобезпека та енергоефективність» і «Енергонезалежність» для студентів спеціальностей 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» і 144 «Теплоенергетика» за освітньо-професійними програмами «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» і «Теплоенергетика» денної та заочної форм навчання (розробка й відповідних дистанційних курсів на базі платформи Moodle). Створення лабораторії відновлювальної енергетики, оснащеної сучасними стендами для виконання лабораторних робіт і дослідження параметрів вітроенергетичних та фотоелектричних установок. Введення в дію сонячної мережевої станції в комплекті з бездротовою метеостанцією для професійного моніторингу погодних умов, Wi-Fi модулем для моніторингу параметрів станції та аналізатором електричної енергії. Створення лабораторії віртуальної реальності, укомплектованої окулярами Oculus Quest 128 Gb.

Українсько-Польський проект «Якість електроенергії в розподільних мережах з розподіленою генерацією»

Сумісно із Лодзьким технічним університетом, м. Лодзь, Польща.

Переваги навчання

На кафедрі використовуються новітні технології у навчання:

 • Віртуальна реальність для безпечного проведення лабораторних робіт
 • Доповнена реальність для роз’яснення послідовності виконання операцій
 • 3D PRINTING моделей елементів машин та електричних апаратів
 • Дуальна форма навчання: працюйте на підприємстві та навчайтесь в університеті за гнучким графіком, формуйте нові навички та здібності, а також набувайте досвіду згідно компетенцій за сучасними освітніми програмами.

Навчаючись на кафедрі «Електроенергетичні комплекси та системи» Ви маєте можливість:

 • Проводити експерименти в сучасних лабораторіях університету
 • Продемонструвати свої знання та вміння
 • Опублікувати свої перші наукові здобутки
 • Приймати участь та одержувати перемоги на наукових конференціях
 • Організувати свій перший стартап та приймати участь у воркшопах – Пройти стажування за кордоном

Відомі випускники

 • Тараненко Іван бакалавр 2015 р.в. навчався у магістратурі Лодзького технічного університету, а після отримання диплома працював конструктором на трансформаторній фабриці АВВ.
 • Баштовенко Михаїл працює фахівцем по контролю на австрійській компанії KIEFEL Packaging.
 • Немашкало Дар’я учасниця міжнародного проекту SCENT project, Зараз навчається у аспірантурі та працює асистентом університету Твенте у Нідерландах.

Наукові досягнення студентів

Студент гр. ЕКС-18-У-2 Аксьонов М.О. зайняв перше місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з напрямку «Енергетика» (ДВНЗ «ПДТУ», м. Маріуполь);

Студент гр. ЕКС-18-У-2 Батора М.Р. зайняв друге місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Гірництво» у секції «Гірнича електротехніка та електромеханіка» (Криворізький національний університет, м. Кривий Ріг);

Студент гр. ЕПП-18 Буров В.В. зайняв третє місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Електричні машини» (секція «Електроенергетика», Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, м. Кременчук.

Студент гр. ЕКС-17-1 Руппа Р.О. зайняв третє місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Суднобудування та водний транспорт» (Одеський національний морський університет, м. Одеса).

Студент гр. ЕКС-18-У-2 Дудка С.А. та студент гр. ЕКС-17-1 Єнакієв К.І. готують презентацію та доповідь англійською мовою для участі у підсумковій науково-практичній онлайн-конференції ІІ туру Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Аграрні науки та продовольство» (Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв); робота студентів пройшла етап рецензування і включена до кращих наукових робіт для участі у підсумковій конференції, яка відбудеться з 7 по 11 червня 2021 р.

Профорієнтаційна робота

Кафедрою активно проводиться профорієнтаційна та іміджева робота за різними напрямками. Зокрема, школярі залучаються до роботи у «Школі юного енергетика» та беруть участь у конференції «Транспорт. Енергетика. Екологія». Щоквартально здійснюється публікація тез доповідей сумісно з школярами. Також у 2020-2021 н.р. було проведено круглий стіл з директорами шкіл та вчителями фізики. Підготовлено відео-уроки для школярів 9-11 класів з фізики. Кафедра бере участь у проведенні  науково-практичної конференції школярів «Енергетика».  Регулярно проводить уроки з фізики для учнів 9-11 класів в лабораторіях кафедри. Колектив викладачів кафедри проводить активну роботу і з учнями підготовчого відділення.

Регулярними є профорієнтаційні акції в коледжах і ліцеях міста. Профорієнтаційна робота в соціальних мережах: Instagram, Facebook, Telegram, сайті кафедри, протягом усього навчального року. Крім того, проводиться профорієнтаційна виїзна робота у прилеглих населених пунктах.

Протягом навчального року кафедра бере активну участь у Дні Відкритих дверей для шкіл, ліцеїв та коледжів.