Кафедра «Матеріалознавство та перспективні технології» (МтаПТ) здійснює підготовку в галузі знань 13 «Механічна інженерія» за спеціальністю 132 «Матеріалознавство», освітньо-кваліфікаційних рівней:

  • бакалавр –освітня програма «Матеріалознавство» (термін навчання – 3 роки 10 міс.);
  • магістр –  освітня програма «Матеріалознавство» (термін навчання – 1 рік  4 міс.);
  • магістр – освітня програма «Дизайн матеріалів та 3D- технології» (термін навчання – 1 рік  4 міс.).

Форма навчання: денна, заочна, дистанційна.

На кафедрі через аспірантуру та докторантуру ведеться підготовка кандидатів (докторів філософії) та докторів технічних наук.


Колектив

Керівник

Історична довідка

У 1935 році групою фахівців металургійного заводу ім. Ілліча, яку очолював інженер П.М. Донцов, було засновано кафедру металознавства і термічної обробки металів (МіТОМ). Першим завідувачем кафедри був О.В. Лопатін, автор термокінетичних діаграм, з 1940 року – М.М. Сирота – видатний вчений, який пізніше став академіком національної Академії наук Білорусі, директором фізико-технічного інституту (м. Мінськ). Після війни керівниками кафедри були відомі вчені А.М. Широков, Г.Т. Фомін, В.Ф. Зубарьов. Великий внесок у розвиток кафедри зробив професор К.Н. Соколов – автор багатьох підручників, за якими навчалися та продовжують навчатися декілька поколінь студентів. З 1978 року по 2009 р.р. завідувачем кафедри був відомий вчений в галузі металознавства та теорії термічної обробки металів,  професор, доктор технічних наук Ф.К. Ткаченко, з 2009 року – проректор з науково-педагогічної роботи, професор, доктор технічних наук          О.П. Чейлях, який в даний час є науковим керівником кафедри.

кафедра МиТОМВ 1990 році на кафедрі металознавства і термічної обробки було відкрито нову спеціальність «Матеріалознавство у машинобудуванні».  Це було викликано тим, що в промисловості і, зокрема, на підприємствах нашого міста, все частіше знаходили застосування полімерні, керамічні, композиційні матеріали, різноманітні покриття і нові зміцнювальні технології. Підготовка викладання нових дисциплін проводилася спочатку на кафедрі МіТОМ, а 29 січня 1992 року за наказом ректора було створено кафедру «Матеріалознавство». Виконував обов’язки завідувача кафедри, тоді ще доцент О.П. Чейлях, який спільно з доцентом В.М. Туяховим провів, за підтримки ректорату і деканату,  велику підготовчу роботу зі створення нової спеціальності. У червні 1992 року кафедру очолив професор, доктор технічних наук Л.С. Малінов. В 2016 році кафедри «Металознавство та термічна обробка» та «Матеріалознавство» було реорганізовано в одну кафедру- «Матеріалознавство та перспективні технології», яку очолила доцент, кандидат технічних наук В.Г. Гаврилова.

кафедра МиТОМВсі викладачі кафедри мають наукові ступені та вчені звання, з них: 3 доктора технічних наук, професора; 7 кандидатів технічних наук, доцентів; 1 кандидат технічних наук, старший викладач.

Кафедра оснащена сучасною лабораторною базою. У навчальному процесі викладачі використовують технічні засоби навчання: мультимедійне обладнання та ЕОМ. При кафедрі працює комп’ютерний клас, оснащений сучасними ЕОМ і програмним забезпеченням за фахом.

За час роботи на кафедрі підготовлено біля 80 кандидатів та 7 докторів наук, понад 4000 спеціалістів, у тому числі для більш ніж 23 країн світу, 3 випускника стали Лауреатами державної премії.

Основні напрямки наукової діяльності

Співробітники кафедри щорічно виконують держбюджетні науково-дослідні роботи з фінансуванням Міністерства освіти і науки України, а також ряд госпдоговірних робіт, які мають важливе значення для промисловості. Кафедра тісно співпрацює з дослідницькими і виробничими підрозділами ПРАТ «МК «Азовсталь», ПРАТ «ММК ім. Ілліча», ПАТ «Азовзагальмаш», ТОВ «Метінвест-МРМЗ», ТОВ «МАГМА», ТОВ «Кройц-ЮА», ПАТ «Херсонський завод карданних валів», Бердянський завод «Південгідромаш» та багатьма іншими. У науковій роботі кафедри беруть участь студенти спеціальності, їх часто залучають до виконання науково-дослідних робіт, вони є співавторами винаходів і патентів,  переможцями у всеукраїнських олімпіадах зі спеціальності та  Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт.

Основні наукові напрями роботи кафедри:

  • розробка економнолегованих сталей і чавунів багатоцільового призначення, зміцнювальних технологій на основі принципу отримання в сплавах багатофазної метастабільної структури, здатної до самотрансформації при навантаженні і, відповідно, адаптації до умов зовнішнього впливу, що істотно підвищує механічні і службові властивості сплавів;
  • розробка технологій термічного і термомеханічного зміцнення сталевого прокату, деталей конструкцій та інструменту;
  • розробка теоретичних основ легування і мікролегування конструкційних сталей;
  • підвищення якості існуючих і розробка нових видів металопродукції металургійних комбінатів;
  • розробка матеріалів для наплавлення поверхні деталей.

Міжнародні зв’язки

Кафедра здійснює співробітництво та обмін науково-технічною інформацією з колегами із Японії (Інститут технології, м. Муроран), Польщі (Науково-дослідний інститут точної механіки, м. Варшава, «Сілезький технологічний університет»,  м. Катовиці, «Краківська політехніка ім. Т. Костюшки»), Китаю («Університет науки та технологій», м. Ухань), Білорусі (Фізико-технічний інститут національної Академії наук Білорусі), Канади (Університет «Concordia», м. Монреаль), Хорватії (Технічний університет, м. Рієка), з Міжнародною Федерацією з термічної обробки та інженерії поверхні (м. Лондон), Єгипетським суспільством з термічної обробки (м. Каїр). При кафедрі працює міжнародний навчально-науково-інноваційний комплекс «Нові функціональні матеріали та наукомісткі технології їх отримання й зміцнення» сумісно з Фізико-технічним інститутом м. Мінськ (Білорусь), Україно-Японський навчально-науковий центр «Нові функціональні матеріали і технології їх отримання та зміцнення» м. Муроран (Японія).

Кафедра протягом 3-х років (з 2014 по 2017 р.р.) активно приймала участь у Міжнародному освітньому проекті з реформування навчальних програм TEMPUS «MMATENG» «Модернізація навчальних планів дворівневої програми підготовки (бакалаври, магістри) з інженерного матеріалознавства на основі компетентного підходу та найкращого досвіду з впровадження положень Болонського процесу», до якого входили ВНЗ з Бельгії, Німеччини, Франції, Польщі, Ізраїлю, України та Росії. Завдяки проекту студенти спеціальності навчаються за модернізованими європейськими програмами, а наші випускники мають змогу отримати диплом, визнаний країнами Європейського Союзу. За вказаним проектом на кафедрі створено дослідницький центр Material Engineering Service-Office (MESO) з розвинутою інфраструктурою, який входить до Єдиного Європейського Підприємницького Центру «MESO».

З 2018 року кафедра матеріалознавства та перспективних технологій увійшла до складу колективу виконавців нового освітнього проекту Erasmus+ «BioART» по розробці і впровадженню пілотної навчальної програми «Штучні імпланти» в рамках підготовки бакалаврів та магістрів із напрямку «Біомедична інженерія». Ця програма враховує досвід кращих університетів Іспанії, Бельгії, Австрії, Польщі і Ізраїлю.  Проект реалізується протягом 2018-2020 р.р.,  загальне фінансування – майже 1 млн. євро. В ньому приймають участь вісім ВНЗ Європи та Ізраїлю, а також п’ять українських ВНЗ.

Конкурентноспроможність випускників

Випускники кафедри успішно працюють на підприємствах України, у тому числі у ПРАТ «МК «Азовсталь», ПРАТ «ММК ім. Ілліча», ПАТ «Азовзагальмаш», ТОВ «Метінвест-МРМЗ», ТОВ «МАГМА», і за її межами: в Білорусі, Молдові, Росії, Польщі, Болгарії, Німеччині, на Кубі, та ін. Вони займають керівні посади на підприємствах м. Маріуполя, Донецької області та успішно працюють викладачами та науковцями у ДВНЗ «ПДТУ» й ВНЗ інших країн.

Деякі наші випускники:

Переводы:
Опубликовано:
10.07.2017
Обновлено:
27.07.2020
ЕРАЗМУС+ Працюємо на майбутнє! Новий формат співпраці бізнесу і освіти Науково-дослідний інститут Прикладних інформаційних технологій Маріупольська міська рада Міністерство освіти і науки України