Тарасюк Леонид Иванович - Кафедра теории металлургических процессов и литейного производства - доктор философии (PhD), кандидат технических наук, доцент

Тарасюк Леонід Іванович – декан металургійного факультету,  доктор философії (PhD),
кандидат технічних наук,
доцент кафедри теорії металургійних процесів та ливарного виробництва –

Факультет є одним з найстаріших в університеті. Він був заснований в 1930 році, як база для підготовки кадрів вищої кваліфікації для металургійних підприємств півдня держави. Педагогічну діяльність у той час здійснювали провідні фахівці металургійного заводу ім. Ілліча. Деканами факультету в різні роки були В.С. Харітонов, О.М. Кулаков, В.Г. Страхов, Р.Ш. Сафаров. З 2001 по 2014 рік факультет очолював професор, доктор технічних наук П.С. Харлашин. З 2014 року цю посаду займає Л.І. Тарасюк.

На факультеті працювали такі відомі вчені, як І.Г. Казанцев, М.Я. Меджібожський, І.В. Распопов, І.Ф. Зубарев, Д.І. Старченко, Л.М. Соколов, К.Н. Соколов, Б.А. Леонтьев, М.А. Шумілов, Є.О. Капустін, Е.О. Козачков, В.І. Капланов, Ф.К. Ткаченко, В.М. Хлестов. Зараз продовжують працювати професори О.М. Скребцов, П.С. Харлашин, С.Л. Макуров, А.І. Троцан, Б.С. Каргін, Л.С. Малінов, В.В. Кухар та інші.

Наукові школи металургів ПДТУ – професорів М.Я. Меджібожського, Є.О. Капустіна, В.П. Тарасова, Д.І. Старченко, Є.О. Казачкова та інших – відомі в багатьох країнах світу. Вчені металургійного факультету підтримують тісні зв’язки з колегами з Китаю, Угорщини, Польщі, Мексики.

За час свого існування факультет дав путівки в життя майже 12 тисячам інженерам-металургам. Найталановитіші з них продовжили навчання в аспірантурі і докторантурі, працювали керівниками крупних підприємств і галузей промисловості. Більшість керівників і інженерно-технічних працівників металургійних комбінатів м. Маріуполя є випускниками металургійного факультету. Підготовка фахівців ведеться за спеціальностями «Металургія» і « Матеріалознавство», на факультеті є наступні спеціалізації:

  • металургія чорних металів (спеціалізації: виробництво чавуну, виробництво сталі, фізико-хімічні дослідження металургійних процесів, ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів);
  • матеріалознавство (спеціалізації: термічна обробка металів; металознавство; прикладне матеріалознавство; композиційні та порошкові матеріали, покриття);
  • обробка металів тиском (спеціалізації: прокатне виробництво, ковальсько-штампувальне виробництво).

Начальний процес на факультеті забезпечує науково-педагогічний колектив, у складі якого 12 професорів, більше 26 доцентів. Всі кафедри мають унікальні лекційні зали і дослідницькі лабораторії, комп’ютерні класи, які дозволяють проводити учбовий процес, дипломні і курсові проектування на високому рівні, дають студентам можливість одержувати базові знання з математики, фізики, хімії, інформатики, суспільно-політичних дисциплін.

16 вересня 2014 року згідно наказу ректора №124-05 металургійний факультет було реорганізовано. Кафедри «Металургії сталі» та «Металургії чавуну були об’єднані і на їх основі була заснована «Кафедра металургії чорних металів», до кафедри «Теорія металургійних процесів» була приєднана кафедра «Технології і комп’ютерізації ливарного виробництва» і утворена кафедра «Теорія металургійних процесів і ливарного виробництва». Кафедра «Ковальсько-штампувальне виробництво» увійшла до складу кафедри «Обробка металів тиском».


Переклади:
Опубликовано:
13.07.2018
Оновлено:
21.07.2020
ЕРАЗМУС+ Працюємо на майбутнє! Новий формат співпраці бізнесу і освіти Науково-дослідний інститут Прикладних інформаційних технологій Маріупольська міська рада Міністерство освіти і науки України