Меню

Поділитись

Металургійний факультет

ДВНЗ Приазовський державний технічний університет

Начальний процес на факультеті забезпечує науково-педагогічний колектив, у складі якого 12 професорів, більше 26 доцентів. Всі кафедри мають унікальні лекційні зали і дослідницькі лабораторії, комп’ютерні класи, які дозволяють проводити учбовий процес, дипломні і курсові проектування на високому рівні, дають студентам можливість одержувати базові знання з математики, фізики, хімії, інформатики, суспільно-політичних дисциплін.

За час свого існування факультет дав путівки в життя майже 12 тисячам інженерам-металургам. Найталановитіші з них продовжили навчання в аспірантурі і докторантурі, працювали керівниками крупних підприємств і галузей промисловості. Більшість керівників і інженерно-технічних працівників металургійних комбінатів м. Маріуполя є випускниками металургійного факультету.

Обов’язки металурга-інженера досить різноманітні. Їх можна описати так: контроль і оптимізація. Інженери стежать за справною роботою обладнання, дотриманням порядку на робочих місцях, правильної послідовністю процесу обробки металу і надалі готують докладні звіти. Вони розробляють нові способи плавлення та обробки металів і шукають способи підвищення ефективності виробництва.

Декан металургійного факультету – Тарасюк Леонід Іванович, доктор философії (PhD),
кандидат технічних наук, доцент кафедри теорії металургійних процесів та ливарного виробництва –


Спеціальності та освітні програми

Підготовка фахівців на факультеті ведеться за наступними спеціальностями та освітніми програмами:

Історія факультету

Факультет є одним з найстаріших в університеті. Він був заснований в 1930 році, як база для підготовки кадрів вищої кваліфікації для металургійних підприємств півдня держави. Педагогічну діяльність у той час здійснювали провідні фахівці металургійного заводу ім. Ілліча. Деканами факультету в різні роки були В.С. Харітонов, О.М. Кулаков, В.Г. Страхов, Р.Ш. Сафаров. З 2001 по 2014 рік факультет очолював професор, доктор технічних наук П.С. Харлашин. З 2014 року цю посаду займає Л.І. Тарасюк.

На факультеті працювали такі відомі вчені, як І.Г. Казанцев, М.Я. Меджібожський, І.В. Распопов, І.Ф. Зубарев, Д.І. Старченко, Л.М. Соколов, К.Н. Соколов, Б.А. Леонтьев, М.А. Шумілов, Є.О. Капустін, Е.О. Козачков, В.І. Капланов, Ф.К. Ткаченко, В.М. Хлестов. Зараз продовжують працювати професори О.М. Скребцов, П.С. Харлашин, С.Л. Макуров, А.І. Троцан, Б.С. Каргін, Л.С. Малінов, В.В. Кухар та інші.

Наукові школи металургів ПДТУ – професорів М.Я. Меджібожського, Є.О. Капустіна, В.П. Тарасова, Д.І. Старченко, Є.О. Казачкова та інших – відомі в багатьох країнах світу. Вчені металургійного факультету підтримують тісні зв’язки з колегами з Китаю, Угорщини, Польщі, Мексики.

16 вересня 2014 року згідно наказу ректора №124-05 металургійний факультет було реорганізовано. Кафедри «Металургії сталі» та «Металургії чавуну були об’єднані і на їх основі була заснована «Кафедра металургії чорних металів», до кафедри «Теорія металургійних процесів» була приєднана кафедра «Технології і комп’ютерізації ливарного виробництва» і утворена кафедра «Теорія металургійних процесів і ливарного виробництва». Кафедра «Ковальсько-штампувальне виробництво» увійшла до складу кафедри «Обробка металів тиском».