Меню

Поділитись

Секція технології машинобудування при кафедрі ПТМіДМ здійснює підготовку:

Завідувач секцією: Анділахай Олександр Олександрович

Документи:


Контакти

Адреса: м. Дніпро, вул. Гоголя, 29, ауд. 314

Телефон зав. кафедри: (068)7808555

e-mail: Andilahayaa@gmail.com

Колектив

Анділахай Олександр Олександрович
Анділахай Олександр Олександрович
Завідувач кафедри технології машинобудування, доктор технічних наук, професор, академік Міжнародної кадрової Академії, член Міжнародного союзу машинобудівників

Анділахай Олександр Олександрович

Завідувач кафедри технології машинобудування, доктор технічних наук, професор, академік Міжнародної кадрової Академії, член Міжнародного союзу машинобудівників

Контактна інформація

  • Електронна пошта: Andilahayaa@gmail.com
  • Телефон: (068)7808555, ((0629) 44-62-91 тимчас не прац)

Докладніше

Документи

Історична довідка

Кафедра «Технологій машинобудування» була заснована у 1962 році, очолив її доцент П. Ф. Варік.

В 1967 році був створений філіал кафедри на ВАТ «Маріупольський завод важкого машинобудування». Філіалом успішно проводяться усі види практики, лабораторні та практичні заняття, здійснюється підбір тем для дипломного і курсового проектувань. У 1967 році з кафедри «Технології машинобудування» відбрунькувалась кафедра «Металорізальних верстатів і інструментів».

З 1990 року до сьогодні кафедрою керує доктор технічних наук, академік Міжнародної кадрової Академії, професор Анділахай Олександр Олександрович.

Напрями роботи

Науково-дослідна робота на кафедрі виконується за наступними напрямами:

  • обробка деталей машинобудування і приладобудування у вільних абразивних середовищах;
  • розробка нових конструкцій хвильових передач;
  • обробка деталей складної просторової форми на верстатах з ЧПУ;
  • відновлення деталей металургійних машин методом наплавлення і плазмово-механічної обробки;
  • розробка систем обміну інформацією ПЕОМ-ЧПУ металорізальних верстатів.

Одним з найважливіших компонентів наукової роботи кафедри є постійні публікації працівників кафедри в міжнародних збірниках наукових праць. За останні роки публікуються статті в збірниках «Високі технології в машинобудуванні», «INTERNANIONAL JORNAL of ACADEMICRESEARCH», «JORNAL of Materials Processing Technology» та в інших.

Співробітниками і випускниками кафедри захищено 15 кандидатських і 5 докторських дисертацій. На кафедрі є аспірантура, де щорічно проходять підготовку 4 – 5 спошукачів. З 2008 року в університеті функціонує спеціалізована вчена рада із захисту кандидатських дисертацій.

Міжнародні зв’язки

Після отримання гранту (ліцензійна програма «Кадмех» на 12 робочих місць), кафедрою технології машинобудування отримано ліцензійний пакет AutoCad.

В даний час укладений договір на отримання навчальної ліцензійної програми «Юніграфікс» (розробник фірма Юніграфікс, США) на 20 робочих місць з метою включення її в навчальний процес.

Конкурентоспроможність випускників

За весь період існування кафедрою підготовлено понад 2000 спеціалістів та магістрів за спеціальністю «Технології машинобудування», які успішно трудяться на підприємствах різних країн.

Дипломи магістрів отримали більше 50 громадян з Польщі, Німеччини, Чехословаччини, Індії, Алжиру, Палестини, Куби, Тунісу, Танзанії, Китаю, Монголії та інших країн далекого зарубіжжя.

Випускники кафедри працюють директорами, головними технологами, головними інженерами, начальниками цехів, начальниками технологічних бюро, начальниками змін, майстрами, провідними інженерами, молодшими, старшими і головними науковими співробітниками, викладачами.