Меню

Поділитись

Кафедра підйомно-транспортних машин і деталей машин здійснює підготовку:


Контакти

Адреса: м. Дніпро, вул. Гоголя, 29, ауд. 314

E-mail:

Колектив

Лаврик Валерій Павлович
Лаврик Валерій Павлович
завідувач кафедри підйомно-транспортних машин і деталей машин, кандидат технічних наук, доцент

Лаврик Валерій Павлович

завідувач кафедри підйомно-транспортних машин і деталей машин, кандидат технічних наук, доцент

Контактна інформація

  • Електронна пошта: lavrik_v_p@pstu.edu, vplavrik@gmail.com

Докладніше

Документи

Історична довідка

Кафедра деталей машин і підйомно-транспортних пристроїв була створена в 1965 році. Першим завідувачем кафедри був доцент В.І. Іванов.Більшість викладачів прийшла на кафедру, залишивши роботу на підприємствах, маючи багатий виробничий досвід. Це дозволило кафедрі із самого початку встановити тісні відносини з промисловими підприємствами, провідними науково-дослідними інститутами і конструкторськими відділами міста. В 1989 році загальнотехнічна кафедра стає спеціальною і одержує назву “Кафедра підйомно-транспортних машин і деталей машин”. З 1995 року кафедру очолює професор, доктор технічних наук В.В. Суглобов.

В 1996 році на базі кафедри було створено Маріупольське відділення підйомно-транспортної Академії наук України, до складу якої ввійшли викладачі кафедри.

Сьогодні науково-педагогічний склад кафедри включає 10 викладачів: один професор, доктор технічних наук; п’яти кандидатів технічних наук, доцентів; один доцент без вченого ступеня; три старших викладача.

Напрями роботи

Головними науковими напрямами в роботі кафедри є дослідження і розробки з підвищення надійності і довговічності підйомно-транспортного і металургійного устаткування, а також діагностика вантажопідйомних кранів. Це повністю відповідає профілю підготовки фахівців.

За період роботи кафедри її співробітниками виконано понад 60 госпдоговірних науково-дослідних робіт і 8 держбюджетних НДР на замовлення Міністерства освіти України. За результатами науково-дослідних робіт з 1989 року опубліковано більше 350 статей і тез докладів, отримано 65 авторських свідоцтв і патентів.

Міжнародні зв’язки

З 1987 року кафедра співпрацює із спорідненими кафедрами Мішкольцського університету (Угорщина), а також з угорськими інформаційним і сервісним бюро фірми “Діамант”, фірмою “Мультимайстер ВТ” в питаннях використання високоефективних ремонтних матеріалів і технологій.

Міжнародна співпраця кафедри дозволяє своєчасно вносити зміни в робочі плани і учбові програми з урахуванням досвіду споріднених кафедр інших європейських держав. Результати спільних загальних досліджень і розробок використовуються в лекційних курсах, при проведенні практичних і лабораторних занять, в курсовому і дипломному проектуваннях.

Студенти, які проявили схильність до наукової роботи за фахом кафедри, можуть продовжити навчання в аспірантурі.

Конкурентоспроможність випускників

Кваліфікаційна характеристика інженера-механіка спеціальності “Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і устаткування” учбові плани і програми складені на основі учбово-професійної програми вищої освіти і відповідає діючим вимогам і стандартам.

Основними замовниками фахівців кафедри є металургійні і машинобудівні підприємства, транспортні організації і торгові фірми, у тому числі ВАТ «МК «Азовсталь», ВАТ «Азовмаш» і ВАТ «ММК ім. Ілліча», гірничо-збагачувальні комбінати і кар’єри Волновахського, Тельманівського районів Донецької області, Маріупольський морський торговий порт, підприємство “Азовліфт” та інші.

За даними органів Держпромгірннагляду, на підприємствах, в організаціях, в інспекціях ДПГН на посадах фахівців, які займаються виготовленням, ремонтами, організацією безпечної експлуатації вантажопідйомної техніки, працюють лише 20% робітників, що мають базову освіту за фахом. Тому потреби у випускниках кафедри ще довго перевищуватимуть її можливості в підготовці фахівців.

Локальний моніторинг