Меню

Поділитись

Кафедра металургії і технології зварювального виробництва проводить підготовку за денною, заочною та дистанційною формами навчання за програмами підготовки для освітньо-кваліфікаційних рівнів:

На 2 курс для навчання приймаються студенти, які закінчили коледжі. Кваліфікацію бакалавра вони отримують за 3 роки.

На кафедрі працює: 3 професорів, докторів технічних наук; 2 доцента, кандидата технічних наук, що свідчить про високий науковий потенціал і є гарантією підготовки фахівців відповідного рівня. Навчальний процес проводиться з використанням мультимедійних засобів навчанн

За час навчання студенти беруть участь у Всеукраїнських та Міжнародних конференціях, олімпіадах, конкурсах студентських робіт, мають можливість брати участь у спортивних секціях, гуртках художньої самодіяльності.

Контакти

Адреса: м. Дніпро, вул. Гоголя, 29, ауд. 314

Електронна пошта: zakharova_i_v@pstu.edu

Телефон: +380678452539

 Кафедра зварювання та спорiднених технологiй на Facebook

Колектив

Захарова Ірина Вячеславовна
Захарова Ірина Вячеславовна
завідувачка кафедри зварювання та споріднених технологій , доктор технічних наук, доцент

Захарова Ірина Вячеславовна

завідувачка кафедри зварювання та споріднених технологій , доктор технічних наук, доцент

Контактна інформація

  • Електронна пошта: zakharova_i_v@pstu.edu
  • Телефон: +380678452539

Докладніше

Документи

Історична довідка

В 1968 році на основі створеної в 1944 році кафедри «Зварювальне виробництво», виникла кафедра «Металургія і технологія зварювального виробництва», завідуючим якої був призначений доцент, к.т.н. П.Ф. Лаврик. З 1986 року завідуючим кафедрою працює професор, доктор технічних наук В.В. Чигарьов.

Кафедра МіТЗВ акредитована за IV рівнем підготовки спеціалістів і з 1997 року перейшла на триступінчасту форму навчання: бакалавр, спеціаліст, магістр.

За період роботи викладачами кафедри підготовлені курси по більш поглибленому вивченню зварювальних і наплавлювальних процесів із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, комп’ютерних технологій.

Напрями роботи

З 1993 року на кафедрі працює докторантура за фахом «Зварювання та споріднені процеси і технології».

Викладачі і студенти кафедри проводять наукові роботи спільно з різними підприємствами і організаціями, держбюджетні науково-дослідні роботи, у тому числі з провідними вузами України. Зараз робота колективу кафедри направлена на рішення наукової проблеми – збільшення довговічності машин і агрегатів шляхом механізованої зварювання і наплавлення із зниженням токсичності розроблених способів і електродних матеріалів.

Паралельно з підготовкою інженерів–зварювальників і магістрів кафедра проводить підготовку спеціалістів вищої кваліфікації – кандидатів і докторів технічних наук.

При кафедрі діє Спеціалізована рада із захисту кандидатських і докторських дисертацій по спеціальності 05.03.06 – Зварювання і споріднені процеси і технології.

Міжнародні зв’язки

З 1980 року кафедра веде підготовку фахівців для різних країн: Куба, В’єтнам, Лаос, Монголія. Підтримуються наукові зв’язки з університетами Німеччини, Китаю, Єгипту, Йорданії і іншими країнами. Спільно із зарубіжними ученими оформляються наукові праці, проводяться наукові конференції і консультації.

Кафедра співпрацює з ведучими науковими центрами України, Білорусії, Польщі, Китаю, Німеччини, Єгипту, Малайзії, Мексики, Монголії. Налагоджено міжнародну научно-технічну співпрацю з технічним університетом м. Бохум (Німеччина), Хучжанським університетом науки і техніки, м.Ухань (Китай).

Конкурентноспроможність випускників

Після закінчення навчання всі випускники працевлаштуються на підприємствах міста, області і інших регіонів України. Випускники кафедри можуть реалізувати придбані знання, уміння і навики в різних галузях промисловості, що застосовують зварювальні і наплавлювальні технології.

Як фахівці широкого профілю, випускники кафедри металургії і технології зварювального виробництва можуть працювати на посадах дослідників, технологів, виробничих майстрів, консультантів проектно-конструкторських організацій, викладачів вищих, середніх спеціальних учбових закладів і технічних училищ.

Кафедра має тісні стосунки з МНТК «Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона» НАН України – головною організацією по впровадженню технологій, матеріалів для зварювання та наплавлення, підвищення зносостійкості деталей металургійного обладнання, Київським політехнічним національним університетом, рядом провідних підприємств.

Локальний моніторинг