Будівництво – створення (будівництво) будівель, будов і споруд. У широкому сенсі до будівництва (як галузі) також відносять капітальний і поточний ремонт будівель і споруд, а також їх реконструкцію, реставрацію та реновацію.

Кафедра «Будівництво, технічна експлуатація та реконструкція» здійснює підготовку:

На базі кафедри функціонує навчальний центр «Школа архітектурного та дизайнерського розвитку», який виконує розробку і впровадження науково-прикладних результатів діяльності кафедри, здійснює інновації та забезпечує поглиблення наукової і науково-технічної підготовки фахівців. Центр надає інформаційну підтримку та сприяння в працевлаштуванні випускників за обраною спеціальністю.

Завідувач кафедри: Гібаленко Олександр Миколайович


Контакти

Колектив

Гібаленко Олександр Миколайович

Завідувач кафедри будівництва, технічної експлуатації і реконструкції, доктор технічних наук, професор

Контакти
Телефон

Бочарова Олена Анатоліївна

старший викладач кафедри будівництва, технічної експлуатації і реконструкції

Контакти

Корольов Володимир Петрович

д.т.н., професор, науковий керівник науково-навчального центру «Техноресурс»

Кущенко Ігор Володимирович

асистент кафедри будівництва, технічної експлуатації і реконструкції

Сергієнко Юрій Вікторович

к.т.н., доктор філософії, доцент

Сорочан Олена Миколаївна

старший викладач

Трофимчук Тарас Сергійович

асистент кафедри будівництва, технічної експлуатації і реконструкції

Історична довідка

Підготовка фахівців для будівельної галузі почалася в університеті з 1996 року на базі кафедри «Промислове, цивільне будівництво та опір матеріалів» за спеціальністю 7.010104 “Професійне навчання. Промислове, цивільне та сільськогосподарське будівництво” денної та заочної форм навчання.

Кафедра «Будівництво, технічна експлуатація та реконструкція» була створена у вересні 2009 року як базова випускаюча кафедра для підготовки бакалаврів за напрямом 6.060101 «Будівництво». Викладацький склад кафедри має практичний досвід участі в розробках з підвищення надійності та безпеки при проектуванні, технічної експлуатації і реконструкції конструкцій будівель і споруд в основних галузях економіки Донбасу. На кафедрі ведеться велика наукова робота, видається власна збірка наукових праць. Кафедра має філію в Маріупольському будівельному коледжі. Студенти беруть участь в господарських договірних і держбюджетних науково-дослідних роботах, які виконуються кафедрою, а також займаються навчальною науково-дослідницькою роботою, наші студенти отримують навички дослідницької діяльності і, при бажанні, зможуть продовжити навчання в аспірантурі.

Керує кафедрою доктор технічних наук, професор Гібаленко Олександр Миколайович. На сьогоднішній день професорсько-викладацький склад кафедри включає 10 осіб, з яких: 2 доктори технічних наук, 4 кандидати технічних наук, 3 старших викладача і 1 асистент, що мають досвід наукової та практичної роботи, які забезпечують підготовку висококваліфікованих фахівців з будівництва, архітектури та професійного навчання.

У 2016 році була отримана ліцензія на підготовку «бакалаврів» за спеціальністю «Архітектура та містобудування». Перший набір студентів був здійснений 1 вересня 2017 року.

Напрями роботи

Для покращення якості підготовки фахівців з підвищеним творчим потенціалом створено науково-навчальний центр “Будівництво” Приазовського державного технічного університету спільно з Інститутом ВАТ “Укрдніпроектстальконструкція ім. В.М. Шимановського”, науковою установою Мінрегіонбуду України. Діяльність професорсько-викладацького складу кафедри передбачає наукове супроводження та впровадження заходів забезпечення технологічної безпеки, створення та покращення системи діагностики та моніторингу корозійного стану конструкцій будівель та споруд. За результатами наукових досліджень кафедри Приазовський державний технічний університет у 2010 р. прийнятий колективним членом Української асоціації корозіоністів. Розроблена навчальна програма «Менеджмент технологічної безпеки будівель і споруд» та здійснюється підвищення кваліфікації фахівців з питань забезпечення надійності і безпечної експлуатації об’єктів при модернізації підприємств вугільної, металургійної, машинобудівельної та хімічної промисловості.

Міжнародні зв’язки

Кафедра має плідні відносини з Європейською Асоціацією корозіоністів (EFC). Фахівці кафедри є учасниками міжнародних та європейських конференцій та конгресів в Великобританії, Іспанії, Німеччини, Польщі, Португалії, Росії, Словаччини, Угорщини, Чехії.

Конкурентоспроможність випускників

Переваги навчання на кафедрі «Будівництво, технічна експлуатація та реконструкція»:

 • Висококваліфікований викладацький склад кафедри, наукові співробітники та практикуючі інженери;
 • Наявність навчальних лабораторій, оснащених сучасним обладнанням;
 • Діяльність науково-виробничих центрів, яка допомагає впроваджувати технічні та науково-прикладні результати роботи кафедри.

Об’єкти працевлаштування випускників:

 • Будівельно-монтажні організації;
 • Проектні та наукові організації в галузі будівництва і дизайну, ландшафтного проектування і облаштування;
 • Проектні бюро, відділи технічного нагляду, відділу доглядачів будинків і споруд підприємств широкого кола виробничої діяльності;
 • Управління та відділи капітального будівництва, а також управління та відділи архітектури обласних адміністрацій і місцевих органів влади;
 • Бюро технічної інвентаризації, підрозділи пожежної інспекції, органи охорони праці та архітектурно-будівельного нагляду;
 • Експлуатаційні організації житлового фонду;
 • Проектні інститути;
 • науково-дослідні інститути і установи;
 • Архітектурно-будівельні компанії;
 • Дизайнерські студії і бюро;
 • Архітектурні майстерні, студії;
 • Меблеві магазини, салони;
 • Навчальні заклади;
 • Експертні організації з оцінки нерухомості;

В процесі підготовки фахівців особливе значення має формування творчої позиції будівельників і архітекторів, їх тісний взаємозв’язок з національними традиціями, соціальними і культурними аспектами будівельної діяльності.

Виховна робота

Процесу виховання на кафедрі відведено не останнє місце. Воно націлене на створення сприятливих умов для особистісного та професійного розвитку студентської молоді, формування професійних і загальнокультурних компетенцій, таких базових соціально-особистісних якостей випускників вузу, як духовність, моральність, відповідальність, організованість, самостійність, ініціативність, дисциплінованість, здатність до творчого самовираження, прихильність до здорового способу життя і культурних цінностей.

Переводы:
Опубликовано:
24.07.2017
Обновлено:
20.06.2019
ЕРАЗМУС+ Працюємо на майбутнє! Новий формат співпраці бізнесу і освіти Науково-дослідний інститут Прикладних інформаційних технологій Маріупольська міська рада Міністерство освіти і науки України