Меню

Поділитись

Кафедра обладнання і технології зварювального виробництва проводить підготовку:


Спеціальності та освітні програми

Бакалавріат

131 Прикладна механіка

Магістратура

 • Форма навчання: очна (денна), заочна, прискорена;
 • навчання за рахунок держбюджету та на контрактній основі.

Підготовка БАКАЛАВРІВ здійснюється за освітньою програмою «Зварювання» на протязі 2 років 10 місяців навчання для випускників коледжів та на протязі  3 років 10 місяців навчання для випускників шкіл.

Підготовка МАГІСТРІВ здійснюється за освітньою програмою «Технології та устаткування зварювання» на протязі 1 року 4 місяців на базі ступеня бакалавра.

Контакти

Адреса: м. Дніпро, вул. Гоголя, 29, ауд. 314

Телефони:

Соціальні мережі:

Колектив

Історична довідка

В 1946 році в Маріупольському металургійному інституті була створена кафедра «Зварювальне виробництво». Завідуючим кафедрою був призначений А.Я. Шадрін. П’ять перших випускників стали відомими фахівцями і організаторами зварювального виробництва, двоє з них – Д.П. Антонець і Д.А. Роговий – захистили кандидатські дисертації.

В 50-60 роки під керівництвом завідуючого кафедрою К.В. Багрянського значний розвиток здобула наукова діяльність кафедри. При найактивнішій підтримці академіка Б.Є. Патона в інституті був побудований зварювальний корпус. Це дозволило значно поліпшити підготовку фахівців зварювального профілю. В 1971 році при кафедрі була заснована галузева науково-дослідна лабораторія наплавлення, яка і до цього дня успішно працює.

В 1985 році кафедра одержує назву «Обладнання і технологія зварювального виробництва», її очолює доктор технічних наук, професор В.О. Роянов. Розширена і поповнена матеріальна база, в науковий процес упроваджені дисципліни по роботизації зварювального виробництва і обчислювальна техніка.

Відкрита докторантура, створена Спеціалізована Рада із захисту кандидатських дисертацій за фахом «Технологія і устаткування для зварювання і споріднених процесів».

Лабораторії

Лабораторії кафедри ОіТЗВ оснащені:

вимірювачем деформації АИД-4, дефектоскопом МГК– 1, галоїдним течошукачем ГТІ-NoА, ультразвуковим дефектоскопом У9-4-1, дефектоскопом ДУК-6В, відеокамерою NVCCr-CXM30E, автоматом А-535-С-1000-3-1, зварювальним автоматом А-1416, зварювальним автоматом А-820К-1, джерелом живлення ВДУ-1001, зварювальним автоматом АДПГ-500, зварювальним автоматом АДС-1000-4 та джерелом живлення ТДФ1001-1, випрямлячем зварювальним ВДГІ-301-1, роботом промисловим «Nokia», установкою АПР-403-1.

Напрями роботи

Наукова діяльність кафедри направлена на створення нових способів зварювання і наплавлення з використанням керамічних флюсів, дослідження властивостей зварювальних і наплавлювальних матеріалів. На кафедрі проводяться дослідження в області газотермічного напилення корозійних і зносостійких покриттів. За роки існування кафедри її колективом підготовлено майже 6000 інженерів, у тому числі для різних країн Європи, Азії, Африки і Латинської Америки, більше 40 кандидатів наук. Підготовлено і захищено шість докторських дисертацій, опубліковано більше 25 підручників і монографій, 700 наукових статей, більше 260 розробок захищені авторськими свідоцтвами і зарубіжними патентами.

Вчені кафедри беруть активну участь в роботі Міжнародної асоціації «Зварювання», педагогічний склад є колективним членом Українського товариства неруйнівного контролю і технічної діагностики.

У відповідності з галузевим стандартом , затвердженим заст. Міністра МОНУ Сулимою Є.М. від 25.09.2012 р. передбачені наступні види діяльності для випускників:

 • виробництво автомобільного транспорту;
 • будівництво та ремонт суден;
 • загальне будівництво споруд;
 • будівництво мостів, шляхових естакад, тунелів та метрополітену;
 • будівництво магістральних трубопроводів, ліній зв’язку та енергопостачання;
 • будівництво підприємств енергетики, добувної та обробної промисловості;
 • монтаж та встановлення збірних конструкцій;
 • монтаж металевих конструкцій.

Міжнародні проєкти.

Кафедра устаткування і технології зварювального виробництва традиційно співпрацює
з кафедрами зварювання наукових закладів Москви, Санкт-Петербурга, Челябінська, Тбілісі, Мінська, Могильова та інших міст. Налагоджені творчі і науково-дослідні зв’язки з вищими науковими закладами і організаціями далекого зарубіжжя: Інститутом зварювання м. Глівіце (Польща), Мішкольцським університетом (Угорщина), Харбінським технологічним інститутом (Китай) та ін.

Де працюють випускники

Види діяльності випускників кафедри “Автоматизація та механізація зварювального виробництва”

 • конструктор (зварних виробів і способів оснащення зварювального виробництва);
 • технолог по зварюванню та відновленню деталей і конструкцій;
 • механік (ділянки цеху складання та зварювання);
 • оператор (автоматизованих зварювальних установок і роботизованих комплексів);
 • електромеханік зварювального устаткування та автоматизованого оснащення;
 • організатор-виконавець складально-зварювальних, відновлювальних і монтажних робіт;
 • експерт (перевірка відповідності технічних характеристик технологічного обладнання та оснащення встановленим нормам, контроль якості зварювального і споріднених виробництв);
 • викладач вищого навчального закладу, коледжу, ліцею. Випускники кафедри “Автоматизація та механізація зварювального виробництва” мають можливість вступу до аспірантури за денною та заочною формами навчання на базі ДВНЗ «ПДТУ»

Відомі випускники

Студентське життя

Документи