Меню

Поділитись

На кафедрі «Архітектура» реалізуються наступні освітні програми:

Симонов Сергій Ігорович
Симонов Сергій Ігорович
Заступник декана з виховної роботи, кандидат технічних наук, доцент.

Симонов Сергій Ігорович

Заступник декана з виховної роботи, кандидат технічних наук, доцент.

Контактна інформація

 • Електронна пошта: arhsimonov1@gmail.com
 • Телефон: +380505906191

Докладніше

https://pstu.edu/uk/university/fakultety-2/mehaniko-mashynobudivnyj-fakultet/kafedra-arkhitektura

Контакти

Адреса: м. Дніпро, вул. Гоголя, 29, ауд. 314

Email: arhsimonov1@gmail.com

Телефон: +380505906191

Склад кафедри

Симонов Сергій Ігорович
Симонов Сергій Ігорович
Заступник декана з виховної роботи, кандидат технічних наук, доцент.

Симонов Сергій Ігорович

Заступник декана з виховної роботи, кандидат технічних наук, доцент.

Контактна інформація

 • Електронна пошта: arhsimonov1@gmail.com
 • Телефон: +380505906191

Докладніше

Преамбула

Архітектура – той же літопис світу, вона говорить тоді, коли вже мовчать і пісні, і оповідання.

(Микола Васильович Гоголь)

Найбільшої похвали заслуговує той архітектор, який вміє поєднати в будівництві красу зі зручністю для життя.

(Джан Лоренцо Берніні,

видатний італійський архітектор)

Архітектура – походить від грецького коріння αρχι і τεκτονική, що означає вище мистецтво тесляра або вище будівельне мистецтво. У сучасному понятті Архітектура – зодчество, мистецтво проектувати і зводити споруди, які оформляють просторове середовище для життя людини. Творіння архітектури – будівлі, споруди, ансамблі, що організують відкриті простори (монументи, тераси, набережні). Планування і забудова міст і селищ складають особливий розділ будівельного мистецтва – містобудування. Частиною архітектури є простір, що сформовано за допомогою перетворення і об’єднання елементів природного середовища. Добрий архітектор має гарне уявлення про словесні науки і про історію, вміє малювати і знає математику, володіє вмінням каменяра і створювати перспективу; має бути чесною, розумною і розважливою людиною; йому властива жвавість і смак в міркуваннях.

Будівельник – зодчий, є організатором і виконавцем всього процесу зведення та створення. Свідками наявності найдавнішої професії є архітектурні пам’ятники, одночасно ця професія майбутнього. Більш того, це ще й покликання. Діяльності будівельника передбачає наявність знань технічних норм і стандартів, проектування, геодезії. Фахівець володіє знанням будівельних матеріалів і новітніх технологій. Сфера і застосування безмежні – і будівельні об’єкти, і заводи, і виробничі підприємства.

Вихованню цих та інших якостей у здобувачів вищої освіти присвячена робота кафедри «Архітектура» завдяки реалізації освітніх програм:

Галузь знань19 «Архітектура та будівництво»:

Перший рівень вищої освіти (бакалавр):

– спеціальність – 191 «Архітектура та містобудування»

освітня програма «Архітектура та містобудування»

– спеціальність – 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

освітня програма «Промислове та цивільне будівництво»

Другий рівень вищої освіти (магістр):

– спеціальність- 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

освітня програма «Промислове та цивільне будівництво»

освітня програма «3D-проектування в будівництві»

Вдосконаленість та креативність фахової підготовки здобувачів вищої освіти, розробка і впровадження науково-прикладних результатів діяльності кафедри «Архітектура», втілення інновацій та поглиблення знань забезпечено функціюванням підрозділів:

– навчальний центр «Школа архітектурного та дизайнерського розвитку» (ШАДР);

– науково-навчальний центр «Техноресурс»;

– лабораторія «Комп’ютерно-інженерні технології» (КІТ-2020);

– центр «Кар’єра»;

– наукова лабораторія «Будівельного матеріалознавства і технічної діагностики напружених конструкцій».

Діюча структура підрозділів надає інформаційну підтримку та сприяє ефективному працевлаштуванню випускників кафедри за обраною спеціальністю.

Гібаленко О.М

Розвиток кафедри «Архітектура» в реалізації ОП «Архітектура та містобудування»

Впровадження ОП підготовки бакалаврів в галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування» в ДНВЗ ПДТУ було розпочато після прийняття рішення Департаментом атестації кадрів вищої освіти та ліцензування Міністерства освіти і науки України про розширення провадження освітньої діяльності та започаткування освітньої діяльності за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, затверджене наказом МОН України від 18.08.2016 № 1416л (https://mon.gov.ua/ua/ministerstvo/poslugi/licenzuvannya/protokoli-zasidan-licenzijnoyi-komisiyi-rishennya-mon/2016-rik). Перший набір студентів був здійснений 1 вересня 2017 року.

Підготовка фахівців будівельно-архітектурного напрямку виконується в університеті з 1996 року на базі кафедри «Промислове, цивільне будівництво та опір матеріалів» за спеціальністю 7.010104 “Професійне навчання. Промислове, цивільне та сільськогосподарське будівництво” денної та заочної форм навчання.

В подальшому розширення сфери освітньої діяльності відбувалося на кафедрі «Будівництво, технічна експлуатація та реконструкція», яка була створена у вересні 2009 року (наказ ректора ПДТУ № 150-05 від 28.08.2009) як базова випускаюча кафедра для підготовки у галузі знань 0601 “Будівництво та архітектура” бакалаврів за напрямом 6.060101 «Будівництво» і магістрів (спеціалістів) за спеціальністю «Промислове і цивільне будівництво» за напрямом 8.06010101 (7.060101). В 2019 року кафедра «Будівництво, технічна експлуатація та реконструкція» перейменована в кафедру «Архітектура» (наказ №112-05 21.05.2019).

Одним із перших засновників та викладачів освітньої програми: «Архітектура та містобудування» був Негай Г.А. – кандидат архітектури, член. кор. Української Академії Архітектури. Викладацький склад кафедри має практичний досвід участі розробок проектів благоустрою міської територій, дизайнерських – оформлювальних робіт, ландшафтної реконструкції, оформлення фасадів та інтер’єрів, технічної експлуатації і реконструкції будівель і споруд в основних галузях економіки Донбасу та Приазовського регіону.

Керує кафедрою доцент, кандидат технічних наук Сорочан Олена Миколаївна (https://pstu.edu/uk/contact/gibalenko-oleksandr-mykolajovych/). Склад кафедри включає 15 осіб, з яких: 2 доктори технічних наук, 6 кандидатів технічних наук і архітектури, 3 старших викладача і 2 асистента, що мають досвід наукової та практичної роботи в галузі будівництва і архітектури. До роботи професорсько-викладацького складу залучено 4 викладача (доценти, ст. викладачі), які працюють за сумісництвом. На кафедрі ведеться підготовка працівників вищої кваліфікації: 2 аспіранти та 1 здобувач вченого ступеня кандидата наук. В склад кафедри входить наукова лабораторія «Будівельного матеріалознавства і технічної діагностики напружених конструкцій». При співробітництві з ТОВ «Український інститут сталевих конструкцій ім. В.М. Шимановського» ( https://www.urdisc.com.ua/rl/inst.html /) на кафедрі створено Науково-навчальний центр «Техноресурс». (наказ ректора ПДТУ №144-05 жовтня 2014 р.). Наукове керівництво НЦЦ виконує Заслужений діяч науки і техніки Україні, д.т.н., проф. Корольов В.П. (https://pstu.edu/uk/contact/korolov-volodymyr-petrovych/). Тематика наукових робіт лабораторії та центру входить до переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і розробок вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації та наукових установ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Україні. (https://zakononline.com.ua/documents/show/45223___487065).

Особливої актуальності розвитку ОП отримано в результаті наслідків бойових дій в межах міста Маріуполя. (https://www.svoboda.org/a/26881663.html). Виходячи з виникаючих потреб що до реконструкції та відбудовування зруйнованих споруд, приділяється увага і такому напрямку підготовки здобувачів вищої освіти. (https://meduza.io/feature/2015/01/24/vostochnyy-v-ogne).

Крім іншого, ОП спрямована на підготовку фахівців зі збереження та відновлення утраченої самобутньості архітектурної спадщини регіону. (https://lb.ua/culture/2019/01/04/415883_arhitekturniy_atlas.html). З вказаних напрямків, кафедра впроваджує науково – практичну роботу, має філію в Маріупольському будівельному коледжі ( http://msk.edu.ua/ ). Здобувачі вищої освіти беруть участь в господарських договірних і держбюджетних науково-дослідних роботах, які виконуються кафедрою, а також займаються навчальною науково-дослідницькою роботою, отримують навички дослідницької діяльності.

Крім НЦЦ «Техноресурс», свої практичні навички, уміння та здібності здобувачі отримують та розвивають у підрозділах ДНВЗ ПДТУ: Навчальний центр «Школа архітектурного та дизайнерського розвитку» (ШАДР https://shadr.pstu.edu/), Лабораторія «Комп’ютерно-інженерні технології» (КІТ-2020). Матеріальне та технічне забезпечення цих підрозділів відповідає сучасним нормам навчання, комп’ютерне обладнання дозволяє удосконалювати предмети: «Архітектура і 3D-дизайн»; «Архітектура і 3D-моделювання»; «3D-моделювання та друк в будівництві»; “Ландшафтна архітектура”; “Дизайн інтер’єру”; «Міське проектування і дизайн середовища»; «Архітектура і графічний дизайн»; «Архітектурне 3D-макетування»; «Архітектура і 3D- візуалізація BIM технологій» використовуючи систем автоматизованого проектування і креслення: Archicad, 3dsMax; Revit; AutoCAD; пакет Adobe: Photoshop, InDesign, Illustrator. (http://allbau-software.de/index.php/soobshestvo/vuzy-studenty.html%20%20%20).

Креативний підхід до отримання знань дозволяє готувати затребувані кадри для архітектурно-будівельної сфери і допомагає здобувачам брати участь в міжнародному BIM-співробітництві. На кафедрі прийнято до реалізації навчальну програму Allbau Software (Allplan GmbH) по впровадженню BIM-рішень в партнерстві з Nemetschek Group (Німеччина).

Роботи здобувачів освіти архітектурно-будівельних спеціальностей неодноразово представлялись на студентських конкурсах таких як «STEEL FREEDOM» – https://steelfreedom.ua/ru/news/steel-freedom-2019), які об’єднують студентів ідеєю створення проектів з подальшою їх реалізацією.

ОП неодноразово переглядалась на засіданнях кафедри з метою вдосконалення та актуалізації, що відображено у витягах протоколів кафедри та перегляд її в 2017 -2020 р.

Навчальні ресурси, анкетування

Креативність, конференції, круглі столи, наукові заходи

Рецензії – відгуки академічної спільноти, роботодавців, здобувачів вищої освіти

Виховна робота

Процесу виховання на кафедрі відведено не останнє місце. Воно націлене на створення сприятливих умов для особистісного та професійного розвитку студентської молоді, формування професійних і загальнокультурних компетенцій, таких базових соціально-особистісних якостей випускників вузу, як духовність, моральність, відповідальність, організованість, самостійність, ініціативність, дисциплінованість, здатність до творчого самовираження, прихильність до здорового способу життя і культурних цінностей.

Вступні екзамени

>>> Презентація кафедри <<<

Міжнародна діяльність

Напрями роботи

Практика

Творчі напрямки здобувачів

Спрямованість фахової підготовки на регіональний та галузевий аспекти

Якість навчання

Науково-дослідна робота студентів

Впровадження перспективних методичних розробок 3D-моделювання в підрозділах університету в межах ОП «3D-проектування в будівництві

 • Програма навчальної дисципліни «Архітектура і 3D – візуалізація з використанням ВІМ технологій» для здобуття освітнього ступеня «магістр»
 • Програма навчальної дисципліни «Архітектура і 3D – моделювання» для здобуття освітнього ступеня «магістр»
 • Програма навчальної дисципліни «Архітектура і графічний дизайн» для здобуття освітнього ступеня «магістр»
 • Програма навчальної дисципліни «Архітектурна реставрація і реконструкція» для здобуття освітнього ступеня «магістр»
 • Програма навчальної дисципліни «Дизайн інтер’єру» для здобуття освітнього ступеня «магістр»
 • Програма навчальної дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» для здобуття освітнього ступеня «магістр»

ННЦ ТЕХНОРЕСУРС ЛАБОРАТОРІЯ

Наукова школа

Навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності

Кар’єрне зростання та працевлаштування

Працевлаштування

Об’єкти працевлаштування випускників:

 • Будівельно-монтажні організації;
 • Проектні та наукові організації в галузі будівництва і дизайну, ландшафтного проектування і облаштування;
 • Проектні бюро, відділи технічного нагляду, відділу доглядачів будинків і споруд підприємств широкого кола виробничої діяльності;
 • Управління та відділи капітального будівництва, а також управління та відділи архітектури обласних адміністрацій і місцевих органів влади;
 • Бюро технічної інвентаризації, підрозділи пожежної інспекції, органи охорони праці та архітектурно-будівельного нагляду;
 • Експлуатаційні організації житлового фонду;
 • Проектні інститути;
 • науково-дослідні інститути і установи;
 • Архітектурно-будівельні компанії;
 • Дизайнерські студії і бюро;
 • Архітектурні майстерні, студії;
 • Меблеві магазини, салони;
 • Навчальні заклади;
 • Експертні організації з оцінки нерухомості;

В процесі підготовки фахівців особливе значення має формування творчої позиції будівельників і архітекторів, їх тісний взаємозв’язок з національними традиціями, соціальними і культурними аспектами будівельної діяльності.

Угоди на практику, про наукову та освітню діяльність

Локальний моніторинг