Меню

Поділитись

Будівництво – створення (будівництво) будівель, будов і споруд. У широкому сенсі до будівництва (як галузі) також відносять капітальний і поточний ремонт будівель і споруд, а також їх реконструкцію, реставрацію та реновацію.

Кафедра «Архітектура» здійснює підготовку:

На базі кафедри функціонує навчальний центр «Школа архітектурного та дизайнерського розвитку», який виконує розробку і впровадження науково-прикладних результатів діяльності кафедри, здійснює інновації та забезпечує поглиблення наукової і науково-технічної підготовки фахівців. Центр надає інформаційну підтримку та сприяння в працевлаштуванні випускників за обраною спеціальністю.

Завідувач кафедри: Гібаленко Олександр Миколайович


Контакти

Працевлаштування

Об’єкти працевлаштування випускників:

 • Будівельно-монтажні організації;
 • Проектні та наукові організації в галузі будівництва і дизайну, ландшафтного проектування і облаштування;
 • Проектні бюро, відділи технічного нагляду, відділу доглядачів будинків і споруд підприємств широкого кола виробничої діяльності;
 • Управління та відділи капітального будівництва, а також управління та відділи архітектури обласних адміністрацій і місцевих органів влади;
 • Бюро технічної інвентаризації, підрозділи пожежної інспекції, органи охорони праці та архітектурно-будівельного нагляду;
 • Експлуатаційні організації житлового фонду;
 • Проектні інститути;
 • науково-дослідні інститути і установи;
 • Архітектурно-будівельні компанії;
 • Дизайнерські студії і бюро;
 • Архітектурні майстерні, студії;
 • Меблеві магазини, салони;
 • Навчальні заклади;
 • Експертні організації з оцінки нерухомості;

В процесі підготовки фахівців особливе значення має формування творчої позиції будівельників і архітекторів, їх тісний взаємозв’язок з національними традиціями, соціальними і культурними аспектами будівельної діяльності.

Виховна робота

Процесу виховання на кафедрі відведено не останнє місце. Воно націлене на створення сприятливих умов для особистісного та професійного розвитку студентської молоді, формування професійних і загальнокультурних компетенцій, таких базових соціально-особистісних якостей випускників вузу, як духовність, моральність, відповідальність, організованість, самостійність, ініціативність, дисциплінованість, здатність до творчого самовираження, прихильність до здорового способу життя і культурних цінностей.

Методичні матеріали

 1. Харабет, В. В. Чудеса архитектурного искусства : очерки / В. В. Харабет ; худож. О. В. Харабет. – Мариуполь : Новый мир, 2012. – 366 с.
 2. Харабет, В. В. Чудеса народного зодчества: очерки / В. В. Харабет ; худож. О. В. Харабет. – Мариуполь : Новый мир, 2014. – 359 с
 3. Харабет, В. В. Чудеса жилищ животного мира : очерки / В. В. Харабет ; худож. О. В. Харабет. – Мариуполь: Новый мир, 2014. – 375 с.
 4. Королёв, В.П. Курс стальных конструкций: теория и практика [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. М. Клыков, В. П. Королёв, А. А. Рыженков, Ю. В. Филатов; под общей редакцией В. П. Королёва. – Мариуполь – Киев : Издательство «Сталь», 2016. – 576 с.
 5. Жуковец А. П. Основы численных методов в расчетах на прочность [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. П. Жуковец . – Мариуполь : ПГТУ, 2011. – 25 с.
 6. Артюх В.Г. Питання вдосконалення навчального процесу з курсу опору матеріалів [Електронний ресурс] : навчально-методичний посібник / уклад. В. Г. Артюх. – Маріуполь : ПДТУ, 2015. – 52 с.

З Новим
роком!