Меню

Поділитись

Відділення зі скороченим строком навчання

Дорогі друзі,
якщо після отримання диплома молодшого спеціаліста (молодшого бакалавра) Ви вирішили навчатися далі, ми чекаємо на Вас! Також ми запрошуємо тих, хто вирішив набути другу вищу освіту й розширити свої подальші перспективи, не залишаючи свого робочого місця, відвідуючи установчу сесію двічі на рік.
Ми чекаємо на вас, Вступники – 2022!

Спеціальності

Бакалавр на базі молодшого спеціаліста

 • 275.03 Транспортні технології на автомобільному транспорті
 • 133 Металорізальні верстати та системи
 • 133 Металургійне обладнання
 • 122 Комп’ютерні науки
 • 051 Економіка підприємства
 • 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
 • 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
 • 073 Менеджмент
 • 073 Менеджмент транспорту і логістики
 • 136 Металургія
 • 071 Облік і оподаткування
 • 275.02 Транспортні технології на залізничному транспорті
 • 131 Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій
 • 131 Технології та устаткування зварювання
 • 131 Технології машинобудування
 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Магістр на базі бакалавра, спеціаліста, магістра

 • 275.03 Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті
 • 133 Металорізальні верстати та системи
 • 122 Інформатика
 • 051 Економіка підприємства
 • 141 Електротехнічні системи електроспоживання
 • 151 Автоматизоване управління технологічними процесами
 • 133 Металургійне обладнання
 • 075 Маркетинг
 • 073 Менеджмент організацій і адміністрування
 • 073 Логістичний менеджмент
 • 071 Облік і аудит
 • 275.02 Організація перевезень і управління на промисловому транспорті
 • 131 Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій
 • 131 Технології та устаткування зварювання
 • 131 Технології машинобудування
 • 072 Фінанси і кредит
 • 136 Металургія чорних металів
 • 136 Обробка металів тиском

Для вступу підготуйте такі документи

 • Диплом та додаток до нього (оригінали або копії);
 • сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (для усіх вступників) (оригінали або копії);
 • копія паспорта;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см та 1 файл;
 • ідентифікаційний код (копія).

Реквізити для оплати за навчання

Увага: навчання здійснюється заочно (за контрактом), який Ви можете сплачувати відповідно до договору з університетом за вигідним та зручним для вас графіком.

 • ДВНЗ “Приазовський державний технічний унверситет”
 • Р/Р: UA 248201720313201002201005734

ДКСУ м. Київ

 • МФО 820172 код ЄДРПОУ 02070812
 • Призначення платежу: за навчання ПІБ по дог ___ гр. ___