Меню

Поділитись

Кафедра транспортних технологій підприємств здійснює підготовку за денною, заочною, прискореною, дистанційною та паралельною формами навчання:

Також діє інститут підвищення кваліфікації та дистанційна форма навчання.

В.о. завідувача кафедри: Красулін Олександр Станіславович

Документи:


Контакти

Колектив

Красулін Олександр Станіславович
Красулін Олександр Станіславович
в.о. зав. кафедрою "Транспортные технологии предприятий", заступник декана з вихової роботи ФТТ, старший викладач

Красулін Олександр Станіславович

в.о. зав. кафедрою "Транспортные технологии предприятий", заступник декана з вихової роботи ФТТ, старший викладач

Контактна інформація

  • Електронна пошта: krasulin_o_s@pstu.edu
  • Телефон: +38097-330-84-60

Докладніше

Історична довідка

Кафедра “Промисловий транспорт” ПДТУ була організована в 1970 році. Засновником і першим завідуючим кафедрою був доктор технічних наук, професор Костенецький К.П. Великі промислові підприємства міста Маріуполя – ВАТ «МК «Азовсталь», ВАТ «ММК ім. Ілліча», ВАТ «Азовмаш», Морський торгівельний порт – надали кафедрі допомогу в створенні і оснащенні навчально-лабораторної бази, придбанні навчальних посібників, технічної літератури.

Перший випуск інженерів промислового транспорту денної форми навчання відбувся в 1975 році. З того часу кафедра випустила близько трьох тисяч фахівців транспорту.

У 2000 році кафедра реорганізувалася в дві кафедри: «Промисловий транспорт» і «Технології міжнародних перевезень і логістики». На цій основі створюється факультет транспортних технологій.

У 2014 році кафедра «Промисловий транспорт» була перейменована у «Транспортні технології підприємств».

Напрями роботи

Студенти кафедри транспортних технологій підприємств одержують знання з:

  • основ виробничого процесу підприємств
  • пристроїв і експлуатації технічних засобів транспорту, вантажних і складських комплексів підприємств
  • технології роботи залізничного іавтомобільного транспорту
  • функціональних областей логістики: закупочної, виробничої, розподільної і інформаційної;
  • транспортної логістики підприємств;
  • формування і оптимізації логістичних ланцюгів матеріалоруху в транспортно-вантажних комплексах;
  • моделювання транспортного процесу на основі комп’ютерних технологій;
  • логістичного управління процесом матеріалоруху в транспортно-вантажних комплексах підприємств, що забезпечує ефективну взаємодію транспорту і виробництва.

Наукова робота кафедри ведеться за напрямом «Підвищення ефективності функціонування транспортних систем промислових підприємств на основі використання енергозберігаючих транспортних технологій і логістичного управління». Кафедра веде господарські та держбюджетні науково-дослідні роботи на замовлення великих металургійних комбінатів України. Співробітники кафедри регулярно беруть участь у роботі міжнародних і галузевих конференцій і семінарів.

Міжнародні зв’язки

Кафедра підтримує тісні міжнародні зв’язки з науковими установами: Сілезьким політехнічним інститутом (Польща), Східноукраїнським національним університетом ім. В. Даля, Харківською державною академією залізничного транспорту, Дніпропетровським національним університетом залізничного транспорту, Національним транспортним університетом, Національною академією міського господарства та ін.

Конкурентноспроможність випускників

За роки розвитку кафедра підготувала більше 3000 фахівців-транспортників. Багато хто з них став головним, провідним фахівцем залізничного і автомобільного транспорту великих промислових підприємств і організацій, як України, так і країн зарубіжжя.

Сфера практичної діяльності – це підприємницька, організаційно-управлінська, технологічна, проектна і дослідницька діяльність на транспорті підприємств: металургійною, машино-будівною, хімічною, вугільною та інших галузей промисловості, а також в малому і середньому бізнесі.

Місце практичної діяльності включає транспортні підрозділи підприємств і організацій, а також транспортні і логістичні служби комерційних, зовнішньоторговельних, митних, постачальницьких і збутових структур підприємств і фірм.

Працевлаштування випускників складає практично 100 %.

Випускники кафедри користуються попитом на ринку праці і отримують роботу на промислових підприємствах, у науково-дослідних і проектних організаціях, підприємницьких структурах.

Багато з випускників стали головними і провідними фахівцями на підприємствах усіх галузей народного господарства. Серед них – мер міста Маріуполя Бойченко В.С., директор ККП «Маріупольавтодор» Чучмай Д.О., директор департаменту і зв’язку м. Маріуполь Клат В.І., генеральний директор логістичної компанії «Нова пошта» Бугрім А.К., заступники генеральних директорів з транспорту: ПРАТ «ММК ім. Ілліча» – Бойко В.А., Чулай Е.О.; ПРАТ «МК«Азовсталь» – Суслов Л.М., Остапенко С.Є.; МК «Запоріжсталь» – Адаманов О.Ф.

Ми пишаємося своїми випускниками!

Локальний моніторинг

ЗВІТ за результатами опитування здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, що навчаються за освітньою програмою «Організація перевезень і управління на промисловому транспорті» щодо задоволеності підтримкою у навчанні

ЗВІТ за результатами опитування здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, що навчаються за освітньою програмою «Організація перевезень і управління на промисловому транспорті» щодо рівня їх задоволеності якістю даної освітньої програми та освітнього процесу в ПДТУ

ЗВІТ за результатами опитування здобувачів першого(бакалаврського) рівня вищої освіти, що навчаються за освітньою програмою «Транспортні технології (на залізничному» щодо задоволеності підтримкою у навчанні

ЗВІТ за результатами опитування здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, що навчаються за освітньою програмою «Транспортні технології (на залізничному транспорті)» щодо рівня їх задоволеності якістю даної освітньої програми та освітнього процесу в ПДТУ

Рецензії та відгуки стейкхолдерів

РЕЦЕНЗІЯ-ВІДГУК на освітньо-професійну програму «Організація перевезень і управління на промисловому транспорті» другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 275 Транспортні технології (за видами), спеціалізації 275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті), галузі знань 27 Транспорт (Начальник служб вантажної і комерційної роботи УЗТ ПрАТ «Камет сталь» В.В. Янович)

ВІДГУК стейкхолдера на освітньо-професійну програму «Організація перевезень і управління на промисловому транспорті» другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціалізації 275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті), галузі знань 27 Транспорт (Начальник УЗТ ПАТ “АРСЕЛОРМІТТАГІ КРИВИЙ РІГ” І.Г. Аріх)

РЕЦЕНЗІЯ на освітньо-професійну програму «Організація перевезень і управління на промисловому транспорті» другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності транспртні технології (за видами)», спеціалізації 275.02 «Транспортні технології (на залізничному транспорті)», галузі знань 27 «Транспорт» (Завідувач кафедри «Транспортні технології» Національного університету «Запорізька політехніка», докт. техн. наук, професор Сергій ТУРПАК)