Меню

Поділитись

Секція технології міжнародних перевезень і логістики при кафедрі АТ здійснює підготовку за денною, заочною, прискореної, дистанційної та паралельної формами навчання:

Також діє інститут підвищення кваліфікації, дистанційна форма навчання та екстернат.

Завідувач кафедри:


Контакти

Адреса: м. Дніпро, вул. Гоголя, 29, ауд. 314

Колектив

Фалендиш Анатолій Петрович
Фалендиш Анатолій Петрович
зав.кафедрою автомобільного транспорту, доктор технічних наук, професор

Фалендиш Анатолій Петрович

зав.кафедрою автомобільного транспорту, доктор технічних наук, професор

Контактна інформація

 • Електронна пошта: fap_hiit@ukr.net, falenndysh_a_p@pstu.edu
 • Телефон: (050)3032039 ((0629) 44-61-62 - тимчас не прац)

Докладніше

Історична довідка

Початок підготовки фахівців з транспортних технологій в ПДТУ було встановлено в 1970 році, коли відкрилася кафедра “Промисловий транспорт”. Перший випуск інженерів промислового транспорту денної форми навчання відбувся в 1975 році. З того часу кафедра випустила близько трьох тисяч фахівців транспорту.

На новий якісний рівень підготовки фахівців кафедра вийшла в 1993 році у зв’язку з переходом на багаторівневу систему (бакалавр, спеціаліст, магістр). І вже в 1994 році на кафедрі починається навчання студентів спеціальності “Організація міжнародних перевезень”, а з 1995 року – спеціальності “Організація митного контролю на транспорті”.

У 2000 році з метою розвитку транспортного напрямку кафедра промислового транспорту реорганізована в факультет транспортних технологій в складі двох кафедр: “Промисловий транспорт” та “Технології міжнародних перевезень і логістики”.

Зараз у складі кафедри технології міжнародних перевезень і логістики працюють висококваліфіковані викладачі:

 • 1 доктор технічних наук, професор – Губенко Володимир Костянтинович;
 • 1 доктор економічних наук, професор – Майорова Ірина Миколаївна;
 • 1 доктор історичних наук, професор – Литвинов Олександр Павлович.
 • 6 кандидатів технічних наук, доцентів – Лямзин Андрій Олександрович, Кіркін Олександр Павлович, Помазков Михайло Валерійович, Ніколаєнко Ірина Володимирівна, Булгакова Юлія Вікторівна, Бондаренко Анатолій Григорович. Дані співробітники захистили свої дисертаційні роботи за напрямками: 05.22.01 «Транспортні системи» і 05.22.12 «Промисловий транспорт». З них 3 викладачі отримали дипломи PhD.
 • 1 старший викладач – Кіркіна Валентина Іванівна.
 • 1 асистент – Мнацаканян Марія Сергіївна, яка планує захист кандидатської у напрямку 05.13.06 – Інформаційні технології.

3 доцента кафедри в 2017/2018 роках пройшли курси вивчення англійської мови і отримали 2 сертифікати на знання англійської мови B2 Vantage or upper intermediate (Лямзин А.А., Помазков М.В.) та 1 сертифікат на знання англійської мови C1 Effective Operational Proficiency or advanced (Булгакова Ю.В.). В рамках програми DAAD в Університеті прикладних наук Вюрцбург-Швайнфурт (Німеччина) співробітник кафедри Ніколаєнко І.В. в 2010 і 2018 роках провела курс лекцій з реалізації транспортних технологій на англійській мові.

Напрями роботи

Робота кафедри допомагає отримати випускнику навички роботи:

 • Проектування транспортних систем і коридорів;
 • Організація взаємодії різних видів транспорту в транспортних системах, районах, вузлах, підприємствах;
 • Організація процесу перевезень різними видами транспорту (автомобільним, залізничним, водним, трубопровідним, промисловим, міським);
 • Організація процесу обробки матеріальних потоків, розробка і управління транспортно-складськими системами підприємств і терміналами;
 • Менеджмент робот у проектних науково-дослідних відділів інститутів і транспортних організацій, служб управління транспортом Міністерств, відомств, органів місцевої влади, підприємств і транспортних організацій, складів і складських терміналів, транспортних служб та логістичних центрів

Сфера практичної діяльності – це підприємницька, організаційно-управлінська, технологічна, проектна і дослідницька діяльність на всіх видах транспорту.

Місце практичної діяльності включає транспортні підрозділи підприємств і організацій, а також транспортні і логістичні служби комерційних, зовнішньоторговельних, митних, постачальницьких і збутових структур підприємств і фірм.

Працевлаштування випускників здійснюється по наступним напрямам:

 • логіст;
 • фахівець з міжнародних перевезень;
 • інспектор з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань;
 • ревізор з безпеки руху;
 • фахівець з транспорту муніципального департаменту;
 • фахівець інтелектуальних транспортних системи;
 • фахівець з використання нетрадиційних джерел енергії та енергозберігаючі технології на транспорті;
 • фахівець з комп’ютерних систем на автомобільному та залізничному транспорті.

Міжнародні зв’язки

Українсько-угорсько-німецька освітня програма “Логістика Приазов’я” стала основою розвитку міжнародних контактів кафедри. За участю студентів виконана науково-практична розробка “Інтерпорт” Маріуполь “(замовлення італійської фірми” Евроінтерпреза “).

Виконані розробки в проекті “TASIS” “Побудова європейсько-російсько-української мережевої структури для передачі досвіду” ноу-хау “в галузі поглибленої економічної підготовки транспортників”.

Нові освітні перспективи відкриває проект VETLOG “Менеджмент в галузі транспорту і логістики”, в якому працюють співробітники кафедри разом з українськими і Європейськими університетами.

Студенти кафедри беруть активну участь в міжнародних проектах і програмах. У 2010 р. 10 студентів відвідало Німеччину в рамках проекту DAAD (SteelSupplyChain: EconomicalandLogisticalAspects).
У 2016/2017 році 8 студентів проходили навчання в рамках міжнародного співробітництва кафедри з Польським університетом в Katowice.

Співробітниками кафедри складені і подані на конкурс заявки в міжнародних проектах:

 1. 1) «Розвиток потенціалу Донецької і Луганської областей з впровадженням Інтелектуальний транспортних систем», фінансування – ЄС, конкурс проводитиметься Міністерством розвитку регіонів, партнери – СНУ ім. В. Даля
 2. 2) «Know ledge Alliancein Manufacturing Management» (Альянс знань виробничого менеджменту) », фінансування – Міністерство закордонних справ Норвегії, партнери – Норвезька університет наук і технологій, м Трондхейім
 3. 3) «Creation of occupation guidan ceand social-psychological adaptation Space Train School (Створення школи профорієнтації на соціальної адаптації« Space Train »)», фінансування – Міністерство закордонних справ Литви, партнери – Вільнюський технічний університет ім. Гедиміна
 4. 4) Проект Erasmus + K2 на тему: «Инжиринг ризиків і криз на транспорті».

Співробітники та студенти кафедри постійно беруть участь у програмі DAAD в Університеті прикладних наук Вюрцбург-Швайнфурт (Німеччина). В рамках програми йде обмін студентами: семестрове навчання стуёдентів ПДТУ в Університеті прикладних наук. Поїздки німецьких студентів за цільовими програмами. Обмін викладачами: проведення блок-семінарів, читання семестрового курсу лекцій. Розробка навчальних матеріалів. Спільна подача заявок і участь в освітніх проектах.

В рамках програми «Авіатор» відбувся конкурс освітнього проекту “Морське справа 2018” Андрусенко Анна успішно виступила з проектом “Управління екологічними ризиками в системі морських перевезень”. Перемога дала можливість відвідати в червні 2018 року виставку суднобудування Posidona в Афінах, побачити новітні технології в морських і річкових галузях.

На першому етапі конкурсу за проектом “Залізничник 2018” фонд Колесникова брало участь 2500 тис. Студентів із залізничних і транспортних вузів України. 23.05.2018 р відбувся фінал конкурсу за проектом фінал конкурсу, в якому взяли участь 70 студентів. Вони презентували експертам галузі свої розробки, стратегії розвитку і ідеї стартапів. Студенти кафедри «Технології міжнародних перевезень і логістика» Васіна Дарина і Сурженко Анастасія під керівництвом доцента Михаїла Помазкова виконали проекти і захистили їх, ставши переможцями конкурсу “Залізничник 2018”. У вересні переможці 2018 р відправляться на провідний транспортний форум InnoTrans 2018 у Берлін (Німеччина).

Виконавче агентство з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) оголосило список проектів-переможців Програми ЄС Еразмус+КА2: Розвиток потенціалу вищої освіти 2018 р.

На конкурс було надано більше ніж 1000 заявок, з них відібрано для фінансування лише 147.

З них за участю Українських університетів  – лише 6 проектів:  чотири за гуманітарним напрямком один педагогічний та один – транспортний від ПДТУ «КРИЗА ТА РИЗИК ИНЖИНІРИНГ НА ТРАНСПОРТІ» (CRENG: 598218-EPP-1-2018-1-PL-EPPKA2-CBHE-JP)

Бюджет проекту  CRENG на ПДТУ складатиме 2 400 000 грн. Ідея та автор проекту – Кафедра «Технології міжнародних перевезень і логістика» при підтримці Відділу міжнародних Проектів.

Консорціум проекту CRENG:

 1. Варшавський технологічний університет (Варшава, Польща)
 2. Технічний університет Берліна (Берлін, Німеччина)
 3. Університет Валенсії Ет Дю-Ено-Камбрезис (Валенсія, Франція)
 4. ECM Space Technologies GmbH (Берлін, Німеччина)
 5. Державнний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет» (м. Маріуполь, Україна)
 6. Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна (Дніпро, Україна)
 7. Державний університет інфраструктури та технологій (м. Київ, Україна)
 8. Бакинський інженерний університет (м. Хирдлан, Азербайджан)
 9. Азербайджанський технічний університет (Баку, Азербайджан)
 10. Азербайджанський технологічний університет (Гянджа, Азербайджан)
 11. Туркменський державний інститут транспорту та зв’язку (Ашгабад, Туркменістан)
 12. Міжнародний університет гуманітарних наук і розвитку (Ашгабад, Туркменістан)
 13. Туркменський державний архітектурно-будівельний інститут (Ашгабат, Туркменістан)
 14. Міністерство освіти Азербайджанської Республіки (Баку, Азербайджан)
 15. Міністерство освіти Туркменістану (Ашгабад, Туркменістан)
 16. Бакинське транспортне агентство (Баку, Азербайджан)
 17. Державна адміністрація залізничного транспорту України “Укрзалізниця” (м. Київ, Україна)

Термін виконання з 11.2018 по 11.2020 р.р.

Конкурентоспроможність випускників

Підготовлені фахівці, кандидати і доктори наук забезпечують нові можливості підвищення ефективності транспортної галузі. Транспортні технології та логістика – ключовий напрямок розвитку економіки України та її міжнародних зв’язків.

У вдосконаленні логістичних систем велика роль належить випускникам кафедри.

Ефективність підготовки інженерних кадрів, кандидатів і докторів наук визначила високий рейтинг кафедри «ТМП і Л» ДВНЗ «ПДТУ» серед споріднених кафедр.

Документи

Локальний моніторинг