Меню

Поділитись

Кафедра «Автомобільний транспорт» здійснює підготовку за денною, заочною, прискореною, дистанційною та паралельною формами навчання за спеціальністю 275 Транспортні технології (за видами) 275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

  • бакалавр (термін навчання – 3 роки 10 місяців);
  • магістр (термін навчання – 1 рік 4 місяці).

Освітні програми:

  • Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті»;
  • «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)»

Також здійснюється підготовка молодших спеціалістів до рівня бакалавра і магістра за спеціальністю в інституті підвищення кваліфікації.


Колектив

Фалендиш Анатолій Петрович
Фалендиш Анатолій Петрович
зав.кафедрою автомобільного транспорту, доктор технічних наук, професор

Фалендиш Анатолій Петрович

зав.кафедрою автомобільного транспорту, доктор технічних наук, професор

Контактна інформація

  • Електронна пошта: fap_hiit@ukr.net, falenndysh_a_p@pstu.edu
  • Телефон: (050)3032039 ((0629) 44-61-62 - тимчас не прац)

Докладніше

Контакти

Адреса: м. Дніпро, вул. Гоголя, 29, ауд. 314

Телефон:

e-mail:

Ми у Facebook: https://www.facebook.com/kafATpstu/

Історична довідка

У 2007 році на факультеті транспортних технологій  була створена кафедра автомобільного транспорту під керівництвом доцента, к.т.н І.І.Пірча, який очолював її до 2016 р. З 2016 р. кафедру очолює к.т.н., доцент  Г.Ю. Бурлакова. На кафедрі працюють: професор, доктор технічних наук  А. М. Берестовой, доценти, кандидати технічних наук Г.Ю. Бурлакова, І.І. Пірч, старші викладачі Є. О. Український,  В.А.Сенатосенко, завідуючий лабораторією М.В. Шатунова.

У 2011 році на кафедрі створений учбовий центр підготовки водіїв, який очолив старший викладач В.А.Сенатосенко.

Напрями роботи

Пріоритетними напрямами діяльності кафедри є: наукові дослідження в галузі організації перевезень і управління на автомобільному транспорті, відновлення зношених деталей автотранспортних засобів; розробка сучасних методів оптимізації розподілу транспортних потоків вулично-дорожньої сітки; вивчення роботи підприємств міста із транспортного обслуговування цільової клієнтури; надання студентам бакалаврського і магістерського рівня знань, формування практичних навичок щодо використання сучасних інформаційних систем і технологій у завданнях організації і управління автотранспортними перевезеннями; підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації (кандидатів і докторів наук), здатних забезпечити виконання вищезазначених пріоритетних завдань.

2 грудня 2017 р. учнями шкіл та ліцеїв м. Маріуполя були представлені наукові доповіді в рамках VIII Регіональної науково-практичної конференції «Енергетика, екологія і логістика». У секції «Автомобільний транспорт» призові місця розподілилися наступним чином: 1 місце – Сенатосенко Ростислав Володимирович, 2 місце – Жуланов Данило Віталійович, 3 місце – Жилінков Іван Олександрович.

В рамках співпраці кафедри автомобільного транспорту з Департаментом транспорту і зв’язку Маріупольської міської ради 28 березня 2018 р. студенти ознайомилися з роботою Єдиного диспетчерського центру КП «МТТУ» і особливостями управління міським пасажирським транспортом в режимі реального часу.

Студентка групи АТ-15 Надія Кладовщикова зайняла 2 місце в II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Інтегровані транспортні системи», яка проводилася 6 квітня 2018 р в Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті, м. Харків.

2 квітня 2018 року відбулася презентація проекту компанії «А + С Україна» з розробки транспортної моделі м. Маріуполя для студентів кафедри автомобільного транспорту. В рамках проекту підписано Договір про співробітництво між компанією «А + С Україна» та ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет».

26 квітня 2018 р. кафедрою «Автомобільний транспорт» спільно з патрульною поліцією м. Маріуполя, представниками Департаменту транспорту і зв’язку, депутатами Маріупольської міської ради та представниками громадських організацій проведено круглий стіл на тему: «Організація безпечного дорожнього руху в м. Маріуполі».

Кафедра «Автомобільний транспорт» вітає студента групи У-16-АТ Хістова Владлена з перемогою в чемпіонаті Донецької області Drag Racing в класі «Любителі».

12 березня 2019 року співробітники кафедри «Автомобільний транспорт» взяли участь в семінарі в рамках міжнародного проекту CRENG «Кризи та ризик інжиніринг на транспорті», який пройшов у відділі міжнародних проектів ПДТУ. Викладачі кафедри увійшли до складу робочих груп, що беруть участь у тренінгах в європейських університетах – партнерах проекту CRENG.

25 квітня 2019 р. відбулося засідання секції «Автомобільний транспорт» в рамках студентської конференції «Наука – перші кроки». Були представлені доповіді не тільки студентами ПДТУ, а також і представниками коледжів і шкіл м. Маріуполя.

Міжнародні зв’язки

У своїй науковій і навчально-методичній роботі кафедра активно співпрацює з різними навчальними закладами, зокрема: Варшавським технологічним університетом, Східноукраїнським національним університетом ім. В. Даля, , Запорізьким національним технічним університетом, Харківським національним автомобільно-дорожнім університетом, Харківським національним університетом міського господарства ім. О.М. Бекетова, Донецьким юридичним інститутом та іншими.

У 2019 році співробітники кафедри включені до складу робочих груп в рамках проекту CRENG «Кризи та ризик інжиніринг на транспорті», що об’єднує 14 університетів України, ЄС та Азії.

Конкурентоспроможність випускників

Випускники кафедри користуються великим попитом на ринку трудових ресурсів країни і зарубіжжя. Працевлаштовуються колишні студенти на промислових підприємствах, у науково-дослідних і проектних організаціях, підприємницьких і інших структурах, як в Україні, так і в інших країнах (Росія, Молдова, Грузія, Казахстан).

Локальний моніторинг

Рецензії та відгуки стейкхолдерів