Меню

Поділитись

 Сайт кафедри: http://kn.pstu.edu

Кафедра комп’ютерних наук проводить підготовку:

Завідувач кафедри: Федосова Ірина Василівна

Документи:


Контакти

Відкрити на мапі

Колектив

Керівник

Історична довідка

У зв’язку з підвищеним попитом на фахівців з інформаційних систем і технологій в 2012 році була заснована нова кафедра «Комп’ютерні науки». З моменту заснування кафедру очолює доктор педагогічних наук, професор Федосова Ірина Василівна, автор більш 120 наукових праць, з них 4 навчальних посібника, 7 монографій. Під її керівництвом на кафедрі комп’ютерних наук працює 3 доцента, два з яких мають вчений ступінь кандидатів технічних наук за напрямом «Інформаційні технології», старший викладач та 2 асистента. На сьогоднішній день викладачами кафедри опубліковано понад 300 наукових публікацій і методичних посібників, з них 7 монографій, 5 навчальних посібників, 8 патентів і авторських свідоцтв.

В 2016 кафедра з успіхом пройшла акредитацію за напрямом «Комп’ютерні науки» та випустила перших бакалаврів. У цьому ж році відкрито магістратуру зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» освітня програма «Інформаційні системи та технології». Підготовку магістрів орієнтовано на сучасні веб-технології.

Первая группа направления «Компьютерные науки», КН-12

Напрями роботи

Напрямок комп’ютерні науки є перспективним і стійко розвивається.

У різних сферах людської діяльності має місце постійна нестача фахівців з сучасним комп’ютерним технологіям. На ринку праці ці фахівці користуються великим попитом. Основними об’єктами діяльності випускників є:

  • проектування, розробка, тестування, документування та адміністрування інформаційних систем і їх компонентів (комп’ютерних мереж, баз і банків даних);
  • застосування інформаційних технологій для вирішення прикладних завдань;
  • розробка веб-орієнтованих та крос-платформних додатків.

Міжнародні зв’язки

Кафедра комп’ютерних наук співпрацює з іншими навчальними закладами України та країн СНД. Викладачі кафедри комп’ютерних наук виступають з науковими доповідями на міжнародних науково-практичних та науково-технічних конференціях. Публікують результати своєї наукової діяльності в зарубіжних і вітчизняних журналах. Беруть активну участь у методичних семінарах і тренінгах.

Конкурентноспроможність випускників

Відповідно до отриманої фундаментальної та спеціальної підготовки бакалавр напряму «Комп’ютерні науки» здатний виконувати наступні роботи:

  • розробка інформаційних систем;
  • адміністрування локальних мереж державних установ, підприємств, комерційних і банківських структур;
  • контроль за цілісністю і збереженням інформації в базах даних та забезпечення захисту інформації в базах даних;
  • управління інформаційними ресурсами та обслуговування систем телекомунікації;
  • встановлення та обслуговування системного та прикладного програмного забезпечення;
  • перспективне планування, прогнозування, організація і керівництво проектними роботами в галузі управління та інформаційних технологій;
  • впровадження та розробка нових комп’ютерних та інформаційних технологій.

Кваліфікація бакалавра: бакалавр з комп’ютерних наук.

Кваліфікація магістра: магістр з комп’ютерних наук.

Після отримання диплома бакалавра за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки», випускники можуть працювати в наступних посадах:

Випускники кафедри комп’ютерних наук можуть займати інженерні посади в підрозділах з обслуговування комп’ютеризованих систем організацій та установ, брати участь у розробці програмних та програмно-технічних систем; працювати на підприємствах різного профілю.

З Новим
роком!