Меню

Поділитись

Кафедра проводить підготовку:

Навчання ведеться за денною і заочною формами (всі освітньо-кваліфікаційні рівні), прискореною формою та екстернатом (бакалаври)

Фінансування: за бюджетом, за контрактом.

Завідувач кафедри: канд. техн. наук, доцент Міроненко Дмитро Сергійович

Документи:


Склад

Керівник

Колектив

Контакти

Відкрити на мапі

Історична довідка

У 1990 році у Маріупольському металургійному інституті була створена нова загальноосвітня кафедра «Обчислювальна техніка і прикладна математика». На її базі в 1993 році відкривається нова спеціальність «Інформатика», а кафедра, залишаючись загальноосвітньою, отримує і статус тієї, що випускає. Першим завідувачем був доцент, к.э.н. І.Є. Постемський. З 1995 по 1997 роки кафедрою завідував доцент, к.т.н. О.Г.  Бурса. У 1997 році кафедру очолив доктор фізико-математичних наук, професор В.П. Гранкін. З 2010 року по 2019 рік посаду завідувача кафедрою займав професор Є.А. Чичкарьов. В 2019 році на посаду завідувача кафедрою ректор призначив колишнього випускника кафедри, тепер кандидата технічних наук, доцента Міроненка Дмитра Сергійовича.

Зараз на кафедрі працює 12 викладачів, серед яких 1 доктор наук, 9 кандидатів наук. Співробітниками кафедри видані близько 500 наукових публікацій у виданнях України і зарубіжжя, у тому числі 27 патентів, 4 книги, видані і в Україні, і в Росії. Кафедра оснащена лекційними аудиторіями, є клас курсового і дипломного проектування, а також спеціалізовані комп’ютерні лабораторії комп’ютерної графіки і мультимедіа, програмування, мережевих технологій.

Напрями роботи

Основними напрямами науково-дослідної роботи кафедри є комп’ютерне моделювання різних процесів, створення програмних продуктів з використанням сучасних комп’ютерних технологій, застосування прикладної математики в рішенні виробничих завдань. За час навчання студенти проходять усебічну комп’ютерну підготовку за допомогою новітніх операційних систем, мов і передових технологій професійного програмування, систем управління базами даних, систем автоматизованого проектування, автоматизованих систем управління, систем штучного інтелекту і іншого.

По декілька разів на семестр на кафедрі відбувається профорієнтаційна практика зі школярами. На базі кафедри інформатики проводяться міська та обласня олімпіади з інформатики та ІКТ. В 2019 році вперше на кафедрі було проведено перший етап всесвітньої олімпіади з програмування ICPC.

З підприємствами міста укладаються договори на проведення госпрозрахункових робіт. Окрім того, кафедра активно веде господарські науково-дослідні роботи на замовлення різних підприємств України.

Міжнародні зв’язки

Кафедра інформатики математики співпрацює з іншими учбовими закладами України, країн СНД, Західної Європи, Китаю, постійно бере участь в європейських програмах Tempus, Erasmus Mundus. Більшість викладачів кафедри виступають з науковими доповідями на міжнародних наукових конференціях. Студенти кафедри мають можливість проходити практику, дипломування і семестрове навчання у ВНЗ Німеччини, Польщі.

Крім того студенти беруть участь в престижних міжнародних конкурсах. Так, в червні 2018 року в Києві пройшов останній етап конкурсу «Програміст 2018». Всього на конкурс було заявлено 810 учасників. Серед них була команда «KorLab» з п’яти студентів кафедри інформатики ДВНЗ «ПДТУ»: Таранов Іван, Романюта Максим, Павловський Іван, Стахов Дмитро, Кулішова Катерина. Команда «KorLab» стала одним з переможців в хакатоні Social IT конкурсу і з 5 іншими командами у жовтні 2018 року відправилися на міжнародну виставку «CEATEC JAPAN 2018» в Токіо (Японія).

Конкурентноспроможність випускників

Спеціальністі «Інформатика» та «Консолідована інформація» мають універсальність, немає такої сфери діяльності, в якій випускники кафедри не мали б можливості виявити свої професійні якості, майстерність і отримані знання. За роки існування кафедра підготувала близько 500 фахівців і магістрів, які працюють на підприємствах України, США, Канади, Великобританії, Польщі, Ізраїлю, Австралії.

Зараз на кафедру постійно поступають замовлення від підприємств міста, фірм і установ з проханням надати їм фахівців. Спеціальність «Інформатика» є однією з найпрестижніших у ПДТУ, практично усі випускники якої працевлаштуються.

З Новим
роком!