Меню

Поділитись

Кафедра фізики забезпечує курс загальної фізики для всіх технічних спеціальностей ПДТУ. Курс фізики на більшості факультетів розподілений на три семестри і включає дев’ять розділів: «Основи механіки», «Класична молекулярна фізика і термодинаміка», «Електрика і магнетизм», «Коливання і хвилі», «Хвильова оптика», «Квантова фізика», «Квантова статистика і фізика твердого тіла», «Елементи фізики атомного ядра», «Сучасна фізична картина світу».

Завідувач кафедри: Єфременко Василь Георгієвич


Контакти

Телефони:

  • +38 (0629) 44-64-06
  • +38 (0629) 44-63-45

Колектив

Керівник

Історична довідка

Кафедра фізики була створена 4 вересня 1939 року як одна із складових частин Маріупольського металургійного інституту. У 1981 році переїхала в новий навчальний корпус № 5, де зусиллями колективу були створені і обладнані навчальні і наукові лабораторії.

З відкриттям аспірантури і докторантури кафедра готує науково-педагогічні кадри найвищої кваліфікації. Сьогодні на кафедрі працює 7 викладачів, з них 1 доктор наук, 5 кандидатів наук.

Кафедра має навчальні і наукові лабораторії, навчально-методичний кабінет, лабораторії дистанційного навчання, лекційного експерименту, клас занять з обдарованими студентами і школярами.

Напрями роботи

Викладачі і студенти кафедри проводять наукові дослідження за наступними напрямами:

  • вивчення нових фізичних явищ на поверхні металів і неметалів, які обумовлені трансформацією енергії екзотермічної гетерогенної реакції;
  • математичне і фізичне моделювання гідродинамічних і теплообмінних процесів при кристалізації;
  • моделювання процесів аерації міських забудов: розповсюдження викидів від стаціонарних і імпульсних джерел забруднення;
  • дослідження взаємодії плазмового потоку з пружними середовищами;
  • вивчення термокінетики фазово-структурних перетворень у сплавах на основі заліза;
  • теоретичні та прикладні аспекти триботехнічного матеріалознавства.

За результатами, виконаними викладачами і студентами кафедри наукових досліджень, опубліковані статті в провідних наукових журналах України та інших країн, які відносяться до фахових видань та входять до наукометричних баз даних. Ряд кафедральних розробок представлені на різних міжнародних конференціях.

На кафедрі проводиться наукова робота, виконуються держбюджетні і науково-дослідні роботи за рахунок фінансування МОНУ, госпдоговірні НДР з ПАТ МК «Азовсталь», ПАТ «Новокраматорський машинобудівний завод».

Публікації співробітників кафедри фізики в міжнародних журналах, що входять в НБД Scopus і Web of Science

Викладачі кафедри беруть активну участь у роботі з обдарованими учнями шкіл, майбутніми абітурієнтами і студентами. Викладачі виступають у школах міста з майстер-класами з фізики, при кафедрі працює школа «Юний фізик», систематично проводиться робота з підготовки міських шкільних команд для участі у Всеукраїнських турнірах з фізики, викладачі беруть участь у роботі Малої Академії наук, у підготовці абітурієнтів до незалежного оцінювання знань з фізики.

За результатами досліджень подаються наукові роботи на Всеукраїнський конкурс студентських робіт; в 2017 р. робота була удостоєна диплома III ступеня (Луцький національний університет, м Луцьк).

Міжнародні зв’язки

Кафедра фізики здійснює активну наукову співпрацю з іншими навчальними закладами України (КПІ ім. І. Сікорського, Дніпропетровський університет залізничного транспорту, Запорізький національний технічний університет), Норвегії (Норвезька університет науки і технології, м Тронхейм), Греції (Університет м Яніна, м Яніна), Китаю (Уханьський університет науки і технології, м Ухань), Японії (Муроранскій інститут технології, м Муроран). Викладачі кафедри доповідають результати наукової діяльності на міжнародних науково-технічних конференціях, широко публікуються у вітчизняних та зарубіжних виданнях.

Наукові підсумки кафедри за 2019 рік

Юлія Чабак

Рік, що минає, приніс кафедрі фізики чимало добрих результатів, якими можна пишатися. Відкрився рік початком виконання наукового проекту молодих вчених, що фінансується Міністерством освіти і науки України. В кінці 2018 року стало відомо, що проект, підготовлений молодими вченими нашого університету під керівництвом кандидата технічних наук, доцента кафедри фізики Юлії Чабак, увійшов до складу переможців всеукраїнського конкурсу робіт на держбюджетне фінансування. Проект буде виконуватися на кафедрі фізики впродовж 2019-2021 рр.

До числа виконавців цього проекту входить Вадим Зурнаджи, асистент кафедри фізики, недавній аспірант, який підготував під керівництвом завідувача кафедрою Василя Єфременка кандидатську дисертацію за спеціальністю «Металознавство і термічна обробка металів». 30 травня 2019 р. Вадим успішно захистив дисертацію в спеціалізованій раді ПДТУ, в останні дні року він отримав диплом кандидата технічних наук.

Віктор Федун

Ще одна захист дисертації відбулася у нас в вересні. Старший викладач кафедри фізики Віктор Федун захистив свою роботу в спеціалізованій вченій раді університету ім. Каразіна в Харкові за спеціальністю «Фізика плазми». Його дослідження присвячені розповсюдженню плазмових імпульсів в рідинних хвилеводах. На відміну від багатьох робіт, дисертація Федуна В.І. має практичну цінність, оскільки її результати були успішно використані в промисловості для збільшення видобутку нафти і газу. Віктор Іванович довго йшов до цієї події, і завдяки його зусиллям кафедра фізики поповнилася ще одним кандидатом фізико-математичних наук.

Віра Ставровська на захисті дисертації

Не можна не розповісти і про захист, до якої кафедра фізики також має безпосереднє відношення. Ще одна підопічна завідувача кафедри професора Єфременка захистила кандидатську дисертацію. Це Віра Євгенівна Ставровська, провідний інженер технологічного управління металургійного комбінату «Азовсталь». Вона закінчила аспірантуру за спеціальністю «Металознавство і термічна обробка металів» і підготувала дисертацію з проблематики «Азовсталі». Проф. Єфременко здійснював керівництво на останніх етапах роботи над дисертацією. Захист відбувся 6 грудня і завершилася успішно. Дисертаційна робота Віри Євгенівни – яскравий приклад того, що може дати тісний контакт науки і виробництва.

Василь Єфременко, м. Кошице

У 2019 р завідувач кафедри фізики професор Василь Єфременко приймав участь в конкурсі Національної стипендіальної програми Словаччини і виграв грант фонду SAIA (Slovak Academic Information Agency) на виконання досліджень в одному з словацьких наукових установ. Починаючи з вересня, він проводить дослідження спільно з Інститутом матеріалознавства Словацької Академії наук (м Кошице). На початку вересня проф. Єфременко побував в цьому інституті, познайомився з науковим обладнанням та узгодив план спільних досліджень. З цього візиту почалася робота над проектом, яка триватиме до липня 2020 р.

Проф. Казумічі Шимідзу і Вадим Зурнаджи в Муроранському інституті технології

Листопад ознаменувався поїздкою проф. Єфременка та асистента Зурнаджи на стажування до Японії, в Муроранскій інститут технології, з яким наш університет має міцні наукові зв’язки. З 2010 проводиться активний обмін викладачами та студентами між нашими установами; за цей час в Японії побували два професори, чотири аспіранти і два студенти ПДТУ. Запрошення на стажування і квитки на літак надіслав проф. Казумічі Шімідзу, що неодноразово бував в нашому вузі. Він же традиційно надає можливість працювати на науковому обладнанні в своїх лабораторіях. Перебування в МІТ (двотижневе для Єфременка В. і п’ятитижневе – для Зурнаджи В.) було дуже насиченим і плідним у науковому плані. Було виконано багато досліджень щодо спільних проектів, отримані цікаві результати, які дозволять розвивати наукові зв’язки і реалізовувати нові плани і проекти. Крім досліджень, Вадим Зурнаджи, для якого це був перший візит до Японії, познайомився з місцевою культурою і життям, з гостинними людьми, що населяють «Країну сонця, що сходить».

Тетяна Пастухова

Ще один молодий науковий співробітник кафедри фізики, фахівець Центру кар’єри університету кандидат технічних наук Тетяна Пастухова виграла грант Президента України для молодих вчених на виконання досліджень в 2019 р. Дослідження проводилися на кафедрі фізики, проект успішно завершено в повному обсязі.

У 2019 колектив кафедри фізики активно брав участь в госпдоговірній тематиці. На замовлення металургійного комбінату «Азовсталь» були виконані дві науково-дослідні роботи (керівники – проф. Єфременко В.Г., доц. Чабак Ю.Г.), результати яких були впроваджені у виробництво в товстолистовому цеху підприємства.

Показником роботи будь-якого вченого або наукового підрозділу є його публікації. У 2019 викладачам і співробітниками кафедри фізики були опубліковані 20 стаття у кількох галузях (фізика, матеріалознавство, біоінженерія), в тому числі – 13 статей в журналах, індексованих в наукометричній базі SCOPUS. З них три статті опубліковані в журналах «Wear» і «Materials Science and Engineering A», що входять в першу квартіль (Q1) по рейтингу SCOPUS і мають імпакт-фактор 2,95 і 4,08, відповідно. Це журнали займають провідні позиції в матеріалознавчій науковій пресі, що говорить про високий рівень наших публікацій. Крім того, у  2019 році на кафедрі вийшла одна монографія (автори – Зурнаджи В.І., Єфременко В.Г.), а також опубліковано розділ у колективній монографії, що надрукована в США в видавництві «Nova Science Publisher».

Результативний 2019 рік добігає кінця, а разом з ним і перша декада 21 віку. Кафедра фізики налаштована на плідну роботу і в новому десятилітті. На все добре, «десяті», привіт, «двадцяті»!

Антоніна Джеренова, старший викладач кафедри фізики

З Новим
роком!