Меню

Поділитись

Єфременко Василь Георгієвич
Єфременко Василь Георгієвич
завідувач кафедри фізики, професор, доктор технічних наук

Єфременко Василь Георгієвич

завідувач кафедри фізики, професор, доктор технічних наук

Контактна інформація

 • Електронна пошта: vgefremenko@gmail.com
 • Телефон: 0981182984

Докладніше

Кафедра фізики забезпечує курс загальної фізики для всіх технічних спеціальностей ПДТУ. Курс фізики на більшості факультетів розподілений на три семестри і включає десять розділів: «Фізичні основи механіки», «Молекулярна фізика та термодинаміка», «Електростатика», «Постійний струм», «Електромагнетизм», «Коливання та хвилі», «Хвильова оптика», «Квантова фізика», «Фізика атомів і молекул», «Фізика атомного ядра»


Контакти

 • Адреса: м. Дніпро, вул. Гоголя, 29, ауд. 314
 • Телефони:
  • (098)1182984

Колектив

Єфременко Василь Георгієвич
Єфременко Василь Георгієвич
завідувач кафедри фізики, професор, доктор технічних наук

Єфременко Василь Георгієвич

завідувач кафедри фізики, професор, доктор технічних наук

Контактна інформація

 • Електронна пошта: vgefremenko@gmail.com
 • Телефон: 0981182984

Докладніше

Історична довідка

Кафедра фізики була створена 4 вересня 1939 року як одна із складових частин Маріупольського металургійного інституту. Розташовувався інститут у той час у будівлі навчального комбінату заводу ім.Ілліча, мав 10 лабораторій та кабінетів, викладацький склад налічував 40 викладачів. У 1952-1981 роках кафедра фізики розташовувалась у корпусі інституту по вул. Апатова,115. У 1981 році вона переїхала в новий навчальний корпус № 5, де знаходиться дотепер. Наразі на кафедрі фізики функціонують навчальні і наукові лабораторії, навчально-методичний кабінет, лабораторії дистанційного навчання та лекційного експерименту, клас занять з обдарованими студентами і школярами.

В різні роки завідувачами кафедри фізики були Наровський Костянтин Іванович (1939-1946 рр.), Музиченко Петро Іванович (1946-1947 рр.), Кензерський Мечислав Іванович (1947-1951 рр.), Шликов Анатолій Веніамінович (1951-1952 рр.), Бондаренко Валентин Сергійович (1952-1954 рр.), Онопрієнко Мірра Михайлівна (1954-1955 рр.), Малахов Яків Семенович (1955-1969 рр.), Косогов Георгій Федорович (1969-1971 рр.), Собанська Аріадна Вікторівна (1971-1976 рр.), Букреєв Юрій Федорович (1976-1981 рр.), Стиров Владислав Володимирович (1981-2004 рр.), Жук Віктор Іванович (2004-2010 рр.), Коляда Юрій Євгенович (2010-2012 рр.). З 2012 р. дотепер кафедрою керує Єфременко Василь Георгійович.

Наразі у складі кафедри фізики налічується вісім викладачів, з них один доктор наук та шість кандидатів наук.

Лабораторії

На базі кафедри функціонує чотири науково-дослідні лабораторії:

 • Дві лабораторії металофізичних досліджень;
 • Лабораторія прикладної фізики;
 • Лабораторія фізики метаматеріалів.

В рамках виконання гранту 2020.02.0064 Національного Фонду досліджень України «Фазово-структурна та хімічна модифікація поверхні 3D-друкованих сплавів біомедичного призначення при обробці висококонцентрованими джерелами енергії для підвищення довговічності штучних імплантів» на кафедрі у 2021 році створено лабораторію металофізичних досліджень, яку було оснащено сучасним лабораторним обладнанням, а саме:

 • мікроскопом «Optika IM 3MET»,
 • станком прецизійного різання «Baincut HSS»,
 • шліфувально-полірувальним станком «BainpolVTD»,
 • оптоволоконним спектрометром AvaSpec-ULS2048CL-2-EVO,
 • швидкісним цифровим осцилографом.

Наукова діяльність

Викладачі і студенти кафедри проводять наукові дослідження за наступними напрямами:

 • вивчення нових фізичних явищ на поверхні металів і неметалів, які обумовлені трансформацією енергії екзотермічної гетерогенної реакції;
 • математичне і фізичне моделювання гідродинамічних і теплообмінних процесів при кристалізації;
 • моделювання процесів аерації міських забудов: розповсюдження викидів від стаціонарних і імпульсних джерел забруднення;
 • дослідження взаємодії плазмового потоку з пружними середовищами;
 • вивчення термокінетики фазово-структурних перетворень у сплавах на основі заліза;
 • теоретичні та прикладні аспекти триботехнічного матеріалознавства.

На кафедрі виконуються держбюджетні науково-дослідні роботи, що фінансуються Міністерством науки і освіти України за рахунок фінансування МОНУ (включаючи НДР молодих вчених), госпдоговірні НДР за замовленнями промислових підприємств України (ПАТ МК «Азовсталь», ПАТ «Новокраматорський машинобудівний завод», ПАТ «Метінвестінжинірінг»).

У 2020-2022 роках на кафедрі реалізується науковий проект за грантом 2020.02.0064 «Фазово-структурна та хімічна модифікація поверхні 3D-друкованих сплавів біомедичного призначення при обробці висококонцентрованими джерелами енергії для підвищення довговічності штучних імплантів», що фінансується Національним Фондом досліджень України.

У 2017 та 2019 роках на кафедрі виконувались наукові проекти молодих вчених (Чабак Ю.Г., Пастухова Т.В.) за грантом Президента України. У 2021 році наукова робота Чабак Ю.Г. та Пастухової Т.В. була нагороджена премією Верховної ради України для молодих науковців.

Результати наукових досліджень кафедри публікуються в фахових виданнях України та міжнародних журналах, які індексуються у провідних наукометричних базах даних Scopus і Web of Science. Науковці кафедри мають високий особистий індекс Гірша: Єфременко В.Г. – 18, Чабак Ю.Г. – 14, Федун В.І. – 7, Зурнаджи В.І. – 6, Пастухова Т.В. – 6, Тютюнников В.І. – 3. Регулярно робляться доповіді на міжнародних наукових конференціях, що проходять в Україні та за кордоном (в 2021 році – в Афінському політехнічному університеті (Греція), в Муроранському інституті технології (Японія)).

Науковці кафедри майже щорічно видають наукові монографії. У 2021 році були видані:

 • Єфременко Б.В., Білик О.Г., Єфременко В.Г., Чабак Ю.Г., Чігарьов В.В. Структуроутворення в Fe-Cr-Nі-C покриттях, призначених для експлуатації в умовах абразивного та абразивно-ерозійного зношування/ Монографія. – Маріуполь: ПДТУ, 2020. –235 с.
 • Vasily Efremenko, Oleksandr Cheiliakh, Oleksandr Azarkhov, Bohdan Efremenko, Yuliia Chabak, Vadym Zurnadzhy. State-of-the-art and innovative approaches in biomaterials and surface treatments for artificial implants. In Teaching and subjects on bio-medical engineering. Approaches and experiences from the BIOART-project. Acco cv, Leuven (Belgium), 2021, pp. 301-342.

Викладачі кафедри беруть активну участь у роботі з обдарованими учнями шкіл, майбутніми абітурієнтами і студентами. Викладачі виступають у школах міста з майстер-класами з фізики, при кафедрі працює школа «Юний фізик», систематично проводиться робота з підготовки міських шкільних команд для участі у Всеукраїнських турнірах з фізики, викладачі беруть участь у роботі Малої Академії наук, у підготовці абітурієнтів до незалежного оцінювання знань з фізики. За результатами досліджень подаються наукові роботи на Всеукраїнський конкурс студентських робіт.

Міжнародні зв’язки

Кафедра фізики здійснює активну наукову співпрацю з іншими навчальними закладами України (КПІ ім. І. Сікорського, Дніпропетровський університет залізничного транспорту, Запорізький національний технічний університет), Норвегії (Норвезький університет науки і технології, м Тронхейм), Греції (Університет м Янніна), Китаю (Уханьський університет науки і технології), Японії (Муроранскій інститут технології), Словаччини (Технічний університет м. Кошице, Інститут матеріалознавства Словацької академії наук), Італії (університет м. Падуя). Викладачі кафедри доповідають результати наукової діяльності на міжнародних науково-технічних конференціях, широко публікуються у вітчизняних та зарубіжних виданнях.