Меню

Поділитись

Єфременко Василь Георгієвич
Єфременко Василь Георгієвич
завідувач кафедри фізики, професор, доктор технічних наук, професор кафедри біомедичної інженерії за сумісництвом

Єфременко Василь Георгієвич

завідувач кафедри фізики, професор, доктор технічних наук, професор кафедри біомедичної інженерії за сумісництвом

Контактна інформація

 • Електронна пошта: efremenko_v_g@pstu.edu

Докладніше

Кафедра фізики забезпечує курс загальної фізики для всіх технічних спеціальностей ПДТУ. Курс фізики на більшості факультетів розподілений на три семестри і включає десять розділів: «Фізичні основи механіки», «Молекулярна фізика та термодинаміка», «Електростатика», «Постійний струм», «Електромагнетизм», «Коливання та хвилі», «Хвильова оптика», «Квантова фізика», «Фізика атомів і молекул», «Фізика атомного ядра»


Контакти

 • Адреса: м. Дніпро, вул. Гоголя, 29, ауд. 314
 • Телефони:
  • (098)1182984

Колектив

Єфременко Василь Георгієвич
Єфременко Василь Георгієвич
завідувач кафедри фізики, професор, доктор технічних наук, професор кафедри біомедичної інженерії за сумісництвом

Єфременко Василь Георгієвич

завідувач кафедри фізики, професор, доктор технічних наук, професор кафедри біомедичної інженерії за сумісництвом

Контактна інформація

 • Електронна пошта: efremenko_v_g@pstu.edu

Докладніше

Історична довідка

Кафедра фізики була створена 4 вересня 1939 року як одна із складових частин Маріупольського металургійного інституту. Розташовувався інститут у той час у будівлі навчального комбінату заводу ім.Ілліча, мав 10 лабораторій та кабінетів, викладацький склад налічував 40 викладачів. У 1952-1981 роках кафедра фізики розташовувалась у корпусі інституту по вул. Апатова,115. У 1981 році вона переїхала в новий навчальний корпус № 5, де знаходиться дотепер. Наразі на кафедрі фізики функціонують навчальні і наукові лабораторії, навчально-методичний кабінет, лабораторії дистанційного навчання та лекційного експерименту, клас занять з обдарованими студентами і школярами.

В різні роки завідувачами кафедри фізики були Наровський Костянтин Іванович (1939-1946 рр.), Музиченко Петро Іванович (1946-1947 рр.), Кензерський Мечислав Іванович (1947-1951 рр.), Шликов Анатолій Веніамінович (1951-1952 рр.), Бондаренко Валентин Сергійович (1952-1954 рр.), Онопрієнко Мірра Михайлівна (1954-1955 рр.), Малахов Яків Семенович (1955-1969 рр.), Косогов Георгій Федорович (1969-1971 рр.), Собанська Аріадна Вікторівна (1971-1976 рр.), Букреєв Юрій Федорович (1976-1981 рр.), Стиров Владислав Володимирович (1981-2004 рр.), Жук Віктор Іванович (2004-2010 рр.), Коляда Юрій Євгенович (2010-2012 рр.). З 2012 р. дотепер кафедрою керує Єфременко Василь Георгійович.

Наразі у складі кафедри фізики налічується вісім викладачів, з них один доктор наук та шість кандидатів наук.

Лабораторії

На базі кафедри функціонує чотири науково-дослідні лабораторії:

 • Дві лабораторії металофізичних досліджень;
 • Лабораторія прикладної фізики;
 • Лабораторія фізики метаматеріалів.

В рамках виконання гранту 2020.02.0064 Національного Фонду досліджень України «Фазово-структурна та хімічна модифікація поверхні 3D-друкованих сплавів біомедичного призначення при обробці висококонцентрованими джерелами енергії для підвищення довговічності штучних імплантів» на кафедрі у 2021 році створено лабораторію металофізичних досліджень, яку було оснащено сучасним лабораторним обладнанням, а саме:

 • мікроскопом «Optika IM 3MET»,
 • станком прецизійного різання «Baincut HSS»,
 • шліфувально-полірувальним станком «BainpolVTD»,
 • оптоволоконним спектрометром AvaSpec-ULS2048CL-2-EVO,
 • швидкісним цифровим осцилографом.

Наукова діяльність

Викладачі і студенти кафедри проводять наукові дослідження за наступними напрямами:

 • вивчення нових фізичних явищ на поверхні металів і неметалів, які обумовлені трансформацією енергії екзотермічної гетерогенної реакції;
 • математичне і фізичне моделювання гідродинамічних і теплообмінних процесів при кристалізації;
 • моделювання процесів аерації міських забудов: розповсюдження викидів від стаціонарних і імпульсних джерел забруднення;
 • дослідження взаємодії плазмового потоку з пружними середовищами;
 • вивчення термокінетики фазово-структурних перетворень у сплавах на основі заліза;
 • теоретичні та прикладні аспекти триботехнічного матеріалознавства.

На кафедрі виконуються держбюджетні науково-дослідні роботи, що фінансуються Міністерством науки і освіти України за рахунок фінансування МОНУ (включаючи НДР молодих вчених), госпдоговірні НДР за замовленнями промислових підприємств України (ПАТ МК «Азовсталь», ПАТ «Новокраматорський машинобудівний завод», ПАТ «Метінвестінжинірінг»).

У 2020-2022 роках на кафедрі реалізується науковий проект за грантом 2020.02.0064 «Фазово-структурна та хімічна модифікація поверхні 3D-друкованих сплавів біомедичного призначення при обробці висококонцентрованими джерелами енергії для підвищення довговічності штучних імплантів», що фінансується Національним Фондом досліджень України.

У 2017 та 2019 роках на кафедрі виконувались наукові проекти молодих вчених (Чабак Ю.Г., Пастухова Т.В.) за грантом Президента України. У 2021 році наукова робота Чабак Ю.Г. та Пастухової Т.В. була нагороджена премією Верховної ради України для молодих науковців.

Результати наукових досліджень кафедри публікуються в фахових виданнях України та міжнародних журналах, які індексуються у провідних наукометричних базах даних Scopus і Web of Science. Науковці кафедри мають високий особистий індекс Гірша: Єфременко В.Г. – 18, Чабак Ю.Г. – 14, Федун В.І. – 7, Зурнаджи В.І. – 6, Пастухова Т.В. – 6, Тютюнников В.І. – 3. Регулярно робляться доповіді на міжнародних наукових конференціях, що проходять в Україні та за кордоном (в 2021 році – в Афінському політехнічному університеті (Греція), в Муроранському інституті технології (Японія)).

Науковці кафедри майже щорічно видають наукові монографії. У 2021 році були видані:

 • Єфременко Б.В., Білик О.Г., Єфременко В.Г., Чабак Ю.Г., Чігарьов В.В. Структуроутворення в Fe-Cr-Nі-C покриттях, призначених для експлуатації в умовах абразивного та абразивно-ерозійного зношування/ Монографія. – Маріуполь: ПДТУ, 2020. –235 с.
 • Vasily Efremenko, Oleksandr Cheiliakh, Oleksandr Azarkhov, Bohdan Efremenko, Yuliia Chabak, Vadym Zurnadzhy. State-of-the-art and innovative approaches in biomaterials and surface treatments for artificial implants. In Teaching and subjects on bio-medical engineering. Approaches and experiences from the BIOART-project. Acco cv, Leuven (Belgium), 2021, pp. 301-342.

Викладачі кафедри беруть активну участь у роботі з обдарованими учнями шкіл, майбутніми абітурієнтами і студентами. Викладачі виступають у школах міста з майстер-класами з фізики, при кафедрі працює школа «Юний фізик», систематично проводиться робота з підготовки міських шкільних команд для участі у Всеукраїнських турнірах з фізики, викладачі беруть участь у роботі Малої Академії наук, у підготовці абітурієнтів до незалежного оцінювання знань з фізики. За результатами досліджень подаються наукові роботи на Всеукраїнський конкурс студентських робіт.

Міжнародні зв’язки

Кафедра фізики здійснює активну наукову співпрацю з іншими навчальними закладами України (КПІ ім. І. Сікорського, Дніпропетровський університет залізничного транспорту, Запорізький національний технічний університет), Норвегії (Норвезький університет науки і технології, м Тронхейм), Греції (Університет м Янніна), Китаю (Уханьський університет науки і технології), Японії (Муроранскій інститут технології), Словаччини (Технічний університет м. Кошице, Інститут матеріалознавства Словацької академії наук), Італії (університет м. Падуя). Викладачі кафедри доповідають результати наукової діяльності на міжнародних науково-технічних конференціях, широко публікуються у вітчизняних та зарубіжних виданнях.

Локальний моніторинг