Меню

Поділитись

Біомедична інженерія – сінтез біології та інженерії!

Біомедична інженерія (БМІ) об’єднує інженерні підходи до вирішення наукових завдань і проектування з досягненнями медичної і біологічної наук для забезпечення поліпшення здоров’я людини, підвищення якості його життя. Ця сучасна наукова галузь забезпечує прикладні дослідження і вирішує завдання створення спеціалізованих електронних засобів для обробки біосигналів, медичної візуалізації, моделювання та визначення умов терапевтичного впливу та ін. Вона тісно поєднує в собі окремі розділи електричної, хімічної, механічної та оптичної інженерії, що мають загальний об’єкт діяльності – розробку методів і технічних засобів дослідження живої субстанції.

Спеціальність та освітні програми

Галузь знань – 16 Хімічна інженерія та біоінженерія

Спеціальність – 163 «Біомедична інженерія»

Бакалавр

Освітня програма «Біомедична інженерія»

Форма навчання – денна

Фінансування – бюджетне, контракте

Галузь знань – 16 Хімічна інженерія та біоінженерія

Спеціальність – 163 «Біомедична інженерія»»

Магістр

Освітня програма «Біомедична інженерія»

Форма навчання – денна

Фінансування – бюджетне, контракте

Колектив

Азархов Олександр Юрійович
Азархов Олександр Юрійович
завідувач кафедри біомедичної інженерії, доктор медичних наук, кандидат технічних наук, доцент

Азархов Олександр Юрійович

завідувач кафедри біомедичної інженерії, доктор медичних наук, кандидат технічних наук, доцент

Контактна інформація

 • Електронна пошта: azarhov_a_y@pstu.edu
 • Телефон: +38(067)5356051; +38(050)5601331

Докладніше

Працевлаштування випускників

 • сервісний інженер медичного обслуговування
 • фахівець з інформаційних технологій (біологія і медицина)
 • інженер АСУ
 • інженер-конструктор (електроніка)
 • інженер-дослідник
 • інженер біомедичної лабораторії
 • технік з експлуатації та ремонту устаткування,
 • провідний розробник медичних приладів
 • інженер-проектувальник медичного устаткування

Мікропроцесорна медична техніка

Для інженера, в часи глобальної діджиталізації, досить важливо розуміти як працює цифрова техніка. Не менш важливо це по відношенню до медичної техніки. Тому під час навчання, студенти вивчають основи функціонування мікропроцесорних систем, принципи конструювання, програмування та діагностики медичної техніки.

Основи 3D друку та 3D моделювання

За останні роки 3D друк активно впроваджується в різні сфери діяльності людини. Досить широке застосування він отримав в медицині. На даний момент, ця технологія дозволяє друкувати індивідуальні протези та імпланти, допомагає в підготовці до складних операцій, завдяки можливості наочної візуалізації хірургічних втручань. Вже зараз існують технології друку діючих органів людини на основі клітин пацієнта, що знижує ризик відторгнення трансплантату.

Регенеративна медицина та протезування

Регенеративна медицина це одна з найбільш передових галузей медичної науки. Найближчим часом людство отримає можливість відновлювати і повністю відтворювати цілі органи людського тіла. За допомогою технологій регенеративної медицини вже зараз можна створити такі органи і тканини як сечовий міхур, кровоносні судини, трахею і уретру.

Міжнародні зв’язки

Участь кафедри в реалізації міжнародного проекту «Еrasmus+(CBHE) BioArt: Innovative Multidisciplinary Curriculum in Artificial Implants for Bio-Engineering BSc/MSc Degrees» з 2017 по 2020 рік.

Програма була спрямована на вдосконалення вищої освіти на основі розвитку Болонського процесу, а саме: модернізація існуючої  або розробка  нової, інноваційної освітньої програми відповідно до викликів ринку праці, вдосконалення  методики  викладання і навчання, модернізацію навчально-методичної роботи,  придбання матеріалів, вдосконалення системи освіти   і запровадження культури викладання предметів у вишах, залучення  роботодавців тощо.

У складі консорціуму у проекті брали участь зарубіжні партнери: провідні університети ряду країн ЄС – Іспанії, Австрії, Бельгії, Польщі, Ізраїлю (неасоційований член ЄС)  та українськи партнери – Приазовський державний технічний університет, Запорізький національний технічний університет, Донбаська державна машинобудівна академія, Вінницький національний технічний університет, Державна установа «Інститут патології хребта та суглобів імені М.І. Ситенка НАМНУ” м. Харків.

У період з 18 по 24 листопада 2021 року Приазовським державним технічним університетом, в особі викладачів та студентів кафедри, у партнерстві із Краківською Політехнікою імені Тодеуша Костюшка (Польща) у м. Кракові було реалізовано проєкт «Україно-польський молодіжний обмін «Техно-міст». Учасниками заходу стали студенти та викладачі з України та Польщі. Проєкт відбувся у межах діяльності Українсько-Польської Ради обмінів молоддю за підтримки Мінмолодьспорту.

Студентське життя

Академічна доброчесність

В своїй діяльності кафедра дотримується та поширює серед студентів принципи академічної доброчесності. В ДВНЗ «ПДТУ» регламентація дотримання принципів та засад академічної доброчесності відбувається наступними документами:

Локальний моніторинг

Історична довідка

У зв’язку з підвищеним попитом на фахівців з біомедичної інженерії на прикінці 2014 року була заснована нова кафедра «Біомедична інженерія». Кафедру очолив доктор медичних наук, професор Азархов Олександр Юрійович, автор 43 наукових праць, з них 1 навчальний посібник, 2 монографії.

У 2020 році, на базі кафедри, було відкрито 4-и лабораторії, які використовувались в навчальних та наукових цілях:

 • Біонічна лабораторія 3D-друку;
 • Лабораторія віртуальної реальності;
 • Лабораторія діагностики медичного обладнання;
 • Лабораторія біотрибологічних досліджень.

Контакти