Освіта – ваша дорога в майбутнє!
Так пройдіть її разом з нами!

Кафедра « Облік та аудит» здійснює підготовку фахівців затребуваних у всіх без винятку сферах підприємницької діяльності та галузях економіки. За
дев’ятнадцятирічний термін існування викладачами кафедри:

 • опубліковано понад 300 статей у вітчизняних та зарубіжних виданнях;
 • випущено понад 2000 кваліфікованих фахівців, зайнятих на великих підприємствах, контрольно-ревізійних, фіскальних службах, на малих підприємствах, у банках, в аудиторських, консалтингових фірмах, у бюджетних установах.

Наші конкурентні переваги:

 • професійний викладацький склад кафедри
 • використання сучасних інформаційних технологій
 • можливість одночасного навчання у ПДТУ та в одному із закордонних вишив з подальшим отриманням диплому європейського зразка
 • індивідуальний підхід до кожного студента
 • різні форми навчання (денна, заочна, дистанційна)
 • можливість поглибленого вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням
 • реальна допомога в працевлаштуванні

Підготовка фахівців першого (бакалаврського) рівня  здійснюється за наступними спеціальностями і освітніми програмами (3 роки 10 місяців):

Підготовка фахівців другого (магістерського) рівня на факультеті ведеться за наступними спеціальностями і освітніми програмами (1 рік 4 місяці):

Форма навчання: денна, заочна, дистанційна.

Фінансування: бюджетне, контрактне.

Більш детальна інформація про ВСТУП-2020: pstu.edu/uk/vstup/informacziya-pro-pryjom


Колектив

Белопольський Микола Григорович

Завідувач кафедри обліку та аудиту, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії економічних наук України

Контакти
Електронна пошта
Телефон

Бессонова Галина Павлівна

Доцент кафедри обліку та аудиту

Бессонова Світлана Іванівна

к.е.н., професор кафедри обліку та аудиту

Бондарук Юлія Василівна

Кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку та аудиту

Голобоков Станіслав Олексійович

Кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку та аудиту

Кленін Олег Володимирович

Радник ректора з питань комерціалізації, віце-президент Академії економічних наук України, доктор економічних наук, професор кафедри обліку та аудиту

Козлова Вікторія Янівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку та аудиту

Куровська Альона Анатоліївна

Старший викладач кафедри обліку та аудиту, Керівник Регіонального навчального центру бізнес-навичок «Приазов’є», Голова Студентського наукового товариства ДВНЗ «ПДТУ»

Працевлаштування випускників

 • бухгалтер, економіст, фінансист, внутрішній аудитор на великих та малих підприємствах
 • фахівець контрольно-ревізійної служби
 • операціоніст по обслуговуванню банківських операцій
 • фахівець у сфері обліку та оподаткуванню у туристичних, готельних, торгівельних, страхових організацій та ін.
 • фахівець з перевірки податків і зборів податкової служби
 • фахівець пенсійного фонду та ін.
 • бухгалтер підприємств бюджетної сфери
 • фахівець обліку, аудиту та оподаткуванню консалтингової фірми
 • аудитор

Міжнародні зв’язки

Кафедра «Облік та аудит»  активно здійснюється міжнародну діяльність, яка є невід’ємною частиною для якісної підготовки фахівців з урахуванням останніх світових та європейських тенденцій; в результаті розвитку міжнародної діяльності кафедра отримує можливість активізувати обмін студентами із закордонними партнерами, брати участь в реалізації міжнародних проектів і програм, і, відповідно, інтегруватися в міжнародне науково-навчальне суспільство.

Кафедра обліку та аудиту підтримує наукові зв’язки та здійснює співпрацю з університетами: Польщі, Німеччини, Турції, Канади, Словаччини, Литви.

Викладачі кафедри публікують наукові статті в журналах  Scopus та Web of Science: “Проблеми економіки” (Німеччина), “Проблеми економіки і управління” (м. Білгород).

Протягом 25 років студенти, аспіранти та викладачі активно приймають участь у міжнародних конференціях, проходять стажування в університетах Європи, а саме: участь у Міжнародній конференції «Week of sustainability» (Словаччина), Братиславський економічний університет; участь у проекті “Активні Громадяни” від Британської Ради.

Студентське життя

Контакти

 • Адреса: ДВНЗ «ПДТУ», кафедра «Облік та аудит», м. Маріуполь, вул. Казанцева 3а , 9 навчальний корпус, ауд. 103, ауд. 101
 • Телефон кафедри: (0629) 44-66-36; 44 66 26
 • Телефон зав. кафедри: (0629) 44-64-05
 • Email: interconfpstu@gmail.com
 • Facebook: https://www.facebook.com/interconfpstu

Відкрити на мапі

Документи

Переводы:
Опубликовано:
10.07.2017
Обновлено:
25.02.2020
ЕРАЗМУС+ Працюємо на майбутнє! Новий формат співпраці бізнесу і освіти Науково-дослідний інститут Прикладних інформаційних технологій Маріупольська міська рада Міністерство освіти і науки України