Думай вільно – дій креативно!

Кафедра Маркетингу та Бізнес-адміністрування є однією з провідних кафедр Економічного факультету ДВНЗ “Приазовський державний технічний університет”.

Кафедра впроваджує у процес навчання інноваційні методи, які сприяють у студентів розвитку навичок критичного мислення, творчого розв’язання поставлених завдань, роботі у команді та розвитку лідерських якостей.

Студенти кафедри ведуть активну наукову роботу, перемагають в олімпіадах, наукових конкурсах та практичних кейсах за фахом. Важливим практичним досвідом для студентів є регулярна участь у міжнародних конференціях та наукових стажуваннях. Викладачі та студенти регулярно беруть участь у соціальних проектах міського та міжнародного рівнів.

Наші конкурентні переваги:

  • професійний викладацький склад;
  • індивідуальний підхід до кожного студента;
  • використання інтерактивних методів навчання і нових інформаційних технологій;
  • можливість прослухати курс англійською мовою;
  • практика і стажування за кордоном.

Підготовка фахівців першого (бакалаврського) рівня  здійснюється за наступними спеціальностями і освітніми програмами (3 роки 10 місяців):

Підготовка фахівців другого (магістерського) рівня на факультеті ведеться за наступними спеціальностями і освітніми програмами (1 рік 4 місяці):

Більш детальна інформація про ВСТУП-2020pstu.edu/uk/vstup/informacziya-pro-pryjom


Колектив

Гончар Вікторія Василівна

Завідувач кафедрою «МіБА», доктор економічних наук, професор

Контакти
Електронна пошта

Боднарук Оксана Вікторівна

Кандидат економічних наук, доцент

Горохова Тетяна Вадимівна

Кандидат економічних наук, доцент

Калінін Олександр Володимирович

Кандидат економічних наук, доцент

Кулішова Олена Олексїївна

Старша лаборантка

Лєпорська Наталя Василівна

Завідувач науково-методичного кабінету

Мальцев Максим Миколайович

Кандидат економічних наук, асистент

Шлапак Наталія Степанівна

Кандидат економічних наук, доцент

Міжнародні зв’язки

Одним з основних напрямів діяльності кафедри «Маркетинг та бізнес-адміністрування» є розвиток усіх видів міжнародного співробітництва, підготовка студентів до здійснення професійної діяльності на рівні світових стандартів. Міжнародна діяльність спрямована на забезпечення інтеграції в міжнародну університетську спільноту, здобуття додаткових можливостей щодо прискореного розвитку в межах Болонського процесу і європейської інтеграції.

Навчальні програми теоретичних курсів складено з урахуванням аспекту міжнародних контактів України як в історичному плані, так і в плані сучасного стану міжнародних відносин.

Найпродуктивнішою формою вдосконалення знань і підготовки до професійної діяльності стають стажування студентів, аспірантів, викладачів за кордоном.

Студенти кафедри постійно приймають участь у студентській мобільності, проєктах та тренінгах Erasmus+. Щороку викладачі та студенти проходять стажування  в Польщі, Угорщині, Словаччини, Грузії, Литви, Чехії тощо. Кафедра є партнером та координатором проєкту “Активні Громадяни” від Британської  Ради.

Надзвичайно важливою складовою роботи кафедри є виховання у майбутніх фахівців розуміння багатокультурного характеру суспільства, толерантного ставлення один до одного, почуття поваги до традицій, розвинення у студентів навичок критичного мислення, пітчингу та навичок переговорів.

Ведеться робота щодо підготовки й виконання разом із зарубіжними партнерами програм з обов’язковим втіленням результатів спільної роботи в навчальний процес. Для студентів кафедри викладаються дисципліни англійською мовою. Усі викладачі кафедри мають сертифікати відповідності знання англійської мови від рівня В2 та вище.

Відкриваємо світ разом з кафедрою МіБА.

Студентське життя

Контакти

Відкрити на мапі

Документи

Переводы:
Опубликовано:
04.07.2017
Обновлено:
06.03.2020
ЕРАЗМУС+ Працюємо на майбутнє! Новий формат співпраці бізнесу і освіти Науково-дослідний інститут Прикладних інформаційних технологій Маріупольська міська рада Міністерство освіти і науки України
Карантин продовжено на 21 день – до 24 квітня включно. Телефони гарячої лінії університету в умовах карантину: приймальна ректора: 33-34-16; секретаріат: 44-63-11. Детальніше